Wskazówka dotycząca instalacji Electrolux Hoss11

Instalacja Electrolux Hoss11 może wydawać się skomplikowana, ale w rzeczywistości jest prosta. Przede wszystkim, pamiętaj, aby mieć do dyspozycji wystarczającą ilość czasu na zainstalowanie systemu. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania, należy upewnić się, że zostało ono wyłączone i odłączone od prądu. Następnie należy sprawdzić, czy wszystkie części i akcesoria są dostarczone przez producenta i czy są one kompatybilne z systemem. Po upewnieniu się, że wszystko jest w porządku, można przystąpić do montażu. Na koniec należy podłączyć urządzenie do zasilania, a następnie uruchomić go.

Ostatnia aktualizacja: Wskazówka dotycząca instalacji Electrolux Hoss11

Problem

 • Zmywarka wyświetla komunikat o błędzie AL5, C1, F1, i10 lub i11
 • Zmywarka emituje pojedynczy sygnał dźwiękowy lub jednokrotnie miga jej kontrolka ostrzegawcza
 • Zmywarka nie pobiera wody
 • Błąd i10 lub i11 w zmywarce - problem z poborem wody przez urządzenie

Dotyczy

 • Zmywarka wolnostojąca
 • Zmywarka do zabudowy

Rozwiązanie

1. Sprawdzić dopływ wody

Sprawdzić dopływ wody w domu, np. otwierając kran. Jeśli woda nie płynie, należy skontaktować się z dostawcą wody w celu uzyskania informacji.

2. Sprawdzić, czy zawór dopływu wody do zmywarki jest całkowicie otwarty

 • Jeśli zawór dopływu wody jest zamknięty, wyłączyć zasilanie zmywarki i całkowicie otworzyć zawór.
 • Ponownie włączyć zmywarkę i wybrać program.
 • Nacisnąć przycisk Start, aby uruchomić zmywarkę.

3. Sprawdzić, czy w tym samym czasie pracuje inne urządzenie pobierające wodę  

 • Jeśli w tym samym czasie pracują inne urządzenia pobierające wodę, ciśnienie może spaść poniżej wymaganego przez zmywarkę.
 • Należy spróbować uruchomić zmywarkę, gdy nie pracują inne urządzenia pobierające wodę.

4. Sprawdzić ciśnienie w wężu dopływowym

 • Sprawdzić, czy można napełnić wodą z jednego kranu 10-litrowe naczynie w ciągu 1 minuty (lub 5-litrowe naczynie w czasie 30 sekund). Jeśli nie, ciśnienie wody jest zbyt niskie dla zmywarki i należy skontaktować się z dostawcą wody.

5. Sprawdzić, czy wąż dopływowy jest zagięty lub skręcony

 • Jeśli wąż dopływowy jest zagięty, skręcony lub uszkodzony, należy natychmiast odłączyć zmywarkę od zasilania i odciąć dopływ wody.
 • Jeśli wąż jest uszkodzony, urządzenie musi sprawdzić i naprawić specjalista serwisowy.

6. Sprawdzić, czy filtr w wężu dopływowym jest drożny

 • Filtr węża dopływowego jest umieszczony w złączu przy zaworze wody.
 • Przed odłączeniem węża dopływowego zamknąć zawór wody.
 • Filtr wlotowy musi być czysty i wolny od kamienia.
 • Szczegółowe instrukcje dotyczące demontażu i czyszczenia filtra można znaleźć w instrukcji obsługi.
 • Po oczyszczeniu filtra i umieszczeniu go z powrotem w wężu dopływowym należy podłączyć wąż, wybrać program i uruchomić go.

7. Sprawdzić układ odpływowy

Sprawdzić, czy:

 • Filtry i osadnik są czyste.
 • Więcej informacji na temat czyszczenia i konserwacji można znaleźć w instrukcji obsługi.
 • Wąż spustowy jest umieszczony na właściwej wysokości nad podłogą.

Należy zapoznać się z instrukcją instalacji lub oddzielną broszurą instalacyjną dostarczoną z urządzeniem.

Czyszczenie filtra w zmywarce - film instruktażowy


8. Sprawdzić, czy z odpływu zlewozmywaka wyjęto zaślepkę (jeśli zmywarka niedawno zainstalowano lub przeniesiono).

 • Należy usunąć zaślepkę z syfonu.
 • Otworzyć syfon odpływu, do którego podłączony jest wąż spustowy, usunąć zaślepkę i ponownie podłączyć wlot syfonu.

Jeśli powyższe sugestie nie pozwolą rozwiązać problemu, zaleca się kontakt z Biurem Obsługi Klienta Electrolux

Ostrzeżenie: nie zaleca się używania produktu do czasu całkowitego rozwiązania problemu. Należy odłączyć urządzenie od zasilania i nie podłączać go ponownie do czasu uzyskania pewności, że wyeliminowano wszystkie nieprawidłowości.


Wskazówki dotyczące oszczędzania energii podczas korzystania ze zmywarki

Przy gwałtownie rosnących cenach energii nigdy nie było lepszego czasu, aby zastanowić się, w jaki sposób używasz urządzeń w domu, aby oszczędzać energię i pieniądze. Oprócz wsparcia budżetu domowego, przyniesie to również korzyści naszej planecie, zmniejszając emisję CO2. 

Oto kilka pomocnych wskazówek, jak zmniejszyć zużycie energii podczas korzystania ze zmywarki

 • Używaj programu ECO podczas zmywania naczyń. Trwa to trochę dłużej, ale zmywarka pracuje mniej intensywnie, co oznacza, że zużywa mniej energii. Porównaj to do biegu lub marszu na 1 km. Bieganie jest szybsze, ale zużywasz dużo więcej energii. Jeśli zamiast tego chodzisz, trwa to dłużej, ale zużywasz znacznie mniej energii. Ta sama logika dotyczy programu ECO.
 • Jeśli masz stawkę godzinową za energię elektryczną, zmywaj naczynia, gdy cena jest najniższa.
 • Jeśli posiadasz starą zmywarkę, najczęściej będzie się ona charakteryzować niską klasą energetyczną – możesz zaoszczędzić energię, wymieniając ją na nową, oszczędniejszą.

Zobacz inne przydatne wskazówki dotyczące oszczędzania energii

Skuteczne wskazówki dotyczące oszczędzania energii w Twoim domu

Przyczyna

 • Kod błędu i10 lub podobny zaczynający się na i1 oznacza problem z poborem wody przez zmywarkę

1 Wskazówka dotycząca dokumentacji 2 Opis urządzenia h Wskazówka! Przydatne informacje i wskazówki. • Symbol sygnalizujący konieczność działania 1. 3 Ważność instrukcji Niniejsza <strong>instrukcja</strong> <strong>instalacji</strong> ważna jest wyłącznie dla kotłów z następującymi numerami art. : Oznaczenie typu Numer artykułu <strong>VKS</strong> INT 196 0010005700 <strong>VKS</strong> INT 246 0010005701 <strong>VKS</strong> INT 306 0010005702 <strong>VKS</strong> INT 356 0010005703 Tab. 1. 1 Oznaczenia typów i numery artykułów Numer artykułu urządzenia jest wskazany na tabliczce znamionowej. 2 Opis urządzenia 2. 1 Tabliczka znamionowa W wypadku urządzeń <strong>ecoVIT</strong> <strong>plus</strong> tabliczka znamionowa jest umieszczona nad komorą niskiego ciśnienia. Jest widoczna po zdejmowaniu górnej pokrywy okładzinowej. 2. 2 Oznaczenie CE Oznaczenie CE dokumentuje, iż zgodnie z tabliczką znamionową kotły spełniają podstawowe wymagania następujących dyrektyw rady: – Dyrektywa 90/396/EHS Rady ze zmianami "Dyrektywa o dostosowaniu przepisów prawnych państw członkowskich w zakresie <strong>instalacji</strong> gazowych" (Dyrektywa o Instalacjach Gazowych) – Dyrektywa 92/42/EHS Rady ze zmianami "Dyrektywa o skuteczności nowego kotła grzejnego do ciepłej wody, napełnionym paliwem gazowym lub ciekłym" (Dyrektywa o Skuteczności) – Dyrektywa 73/23/EHS Rady ze zmianami "Dyrektywa o urządzeniach elektrycznych dla zastosowania w ramach znanych napięć granicznych" (Dyrektywa o Niskich Napięciach) – Dyrektywa 89/336/EHS Rady ze zmianami "Dyrektywa o Zgodności Elektromagnetycznej" Urządzenia są zgodne z opisanymi w zaświadczeniu wzorów konstrukcyjnych UE wzorami budowy. PIN: CE-0085BL0481 Urządzenia są zgodne z następującymi normami: – EN 483 – EN 625 – EN 677 – EN 50165 – EN 55014 – EN 60335-1 – EN 60529 – EN 61000-3-2 – EN 61000-3-3 Stosując oznakowanie CE jako producent kotła zaświadczamy, że spełnione zostały wymogi bezpieczeństwa zgodnie z § 2, 7. GSGV i że seryjnie wytwarzane urządzenie jest zgodne ze sprawdzonym wzorem konstrukcyjnym. 3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Gazowe kotły grzejne <strong>Vaillant</strong> z urządzeniem kondensacyjnym <strong>ecoVIT</strong> <strong>plus</strong> są zbudowane zgodnie z aktualnym stanem techniki i zgodnie z uznanymi powszechnie przepisami bezpieczeństwa. W przypadku nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem stosowania mogą jednak powstać zagrożenia dla zdrowia i życia Użytkownika lub osób trzecich, wzgl. może dojść do uszkodzenia kotła lub wystąpienia innych szkód rzeczowych. Wymieniony w niniejszej Instrukcji kocioł grzejny <strong>Vaillant</strong> <strong>ecoVIT</strong> <strong>plus</strong> może być instalowany i eksploatowany tylko razem z osprzętem, wskazanym w załączanej Instrukcji montażu LAZ (patrz rozdział "Dokumenty dodatkowe"). Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (łącznie z dziećmi) cierpiące na zaburzenia psychiczne, czuciowe lub zmysłowe albo nie mające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że będą korzystać z urządzenia pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo albo udzielającej instrukcji stosownie użytkowania urządzenia. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby być pewnym, że nie bawią się urządzeniem. Urządzenie jest przeznaczone do zastosowania jako źródło ciepła w zamkniętych instalacjach gorącej wodycentralnego ogrzewania. Inne lub wykraczające poza ten zakres stosowanie uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikłe z tego powodu szkody producent lub dostawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Ryzyko takiego postępowania spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem należy również przestrzeganie instrukcji obsługi i <strong>instalacji</strong> oraz warunków przeprowadzania przeglądów i konserwacji. a Uwaga! Zabrania się wszelkiego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem. Kotły grzewcze muszą zostać zainstalowane przez autoryzowanego instalatora, odpowiedzialnego za przestrzeganie obowiązujących przepisów, zasad i dyrektyw. 4 Instrukcja <strong>instalacji</strong> i konserwacji <strong>ecoVIT</strong> <strong>plus</strong> 0020055038_00

Opis urządzenia 2 2. 4 Budowa <strong>VKS</strong> Gazowe kotły grzejne <strong>Vaillant</strong> z urządzeniem kondensacyjnym <strong>ecoVIT</strong> <strong>plus</strong> są stosowane jako źródło ciepła w instalacjach gorącej wody-centralnego ogrzewania przy podłączeniu do zasobnika zewnętrznego dla centralnej termy gorącej wody. Mogą być one stosowane zarówno w instalacjach nowych, jak i już istniejących modernizowanych, w domach jedno- i wielorodzinnych oraz w zakładach przemysłowych. Kocioł typu <strong>ecoVIT</strong> <strong>plus</strong> jest kotłem wartości opałowej i opcjonalnie może być stosowany razem z regulatorem calorMATIC. Dla centralnej termy gorącej wody jest potrzebne podłączenie do zasobnika zewnętrznego. 5 Wyposażenie – Pompa obwodu kotła (z regulowaną prędkością obrotową), sprzęgło hydrauliczne, pompa obwodu grzejnego (trzystopniowa)*, naczynie rozszerzalnościowe*, automatyczny zawór odpowietrzający, zawór bezpieczeństwa 3 bar, syfon dla wody kondensacyjnej * tylko w wypadku <strong>VKS</strong> – Wbudowany kondensacyjny wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej – Palnik gazowy z mieszalnikiem i wentylatorem, o niskiej emisji szkodliwych substancji – Elektroniczne dostrajanie mocy do obciążenia niepełnego – Listwa sterownicza kotła z systemem ProE, tj. z kodowanymi, kolorowymi wtyczkami do łatwego łączenia z elektrycznymi podzespołami <strong>instalacji</strong> – Wbudowane przyrządy pomiarowe, sterownicze i regulacyjne: wewnętrzny regulator temperatury kotła, przełącznik WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY, ogranicznik przegrzewu, wyświetlacz dla diagnozy i usunięcia zakłóceń – Pole montażowe dla modułowego regulatora ogrzewania <strong>Vaillant</strong> calorMATIC – Kocioł przystosowany jest do podłączenia układu powietrzno-spalinowego marki <strong>Vaillant</strong> (wyposażenie dodatkowe) Instrukcja <strong>instalacji</strong> i konserwacji <strong>ecoVIT</strong> <strong>plus</strong> 0020055038_00 5

odpowiednich, lub dostarczonych z urządzeniem. Użycie

nieodpowiednich osłon może skutkować wypadkiem.

2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

2. 1 Instalacja

OSTRZEŻENIE!

Urządzenie może zainstalować i

podłączyć wyłącznie

wykwalifikowana osoba.

Zagrożenie odniesieniem

obrażeń lub uszkodzeniem

urządzenia.

• Usunąć wszystkie elementy opakowania.

• Nie instalować ani nie używać

uszkodzonego urządzenia.

• Należy postępować zgodnie z instrukcją

instalacji dołączoną do urządzenia.

• Zachować minimalne odstępy od innych

urządzeń i mebli.

• Zachować ostrożność podczas

przenoszenia urządzenia, ponieważ jest

ono ciężkie. Należy zawsze stosować

rękawice ochronne i mieć na stopach

pełne obuwie.

• Po przycięciu zabezpieczyć krawędzie

blatu przed wilgocią za pomocą

odpowiedniego uszczelniacza.

• Zabezpieczyć spód urządzenia przed

dostępem pary i wilgoci.

• Nie instalować urządzenia przy drzwiach

ani pod oknem. Zapobiegnie to

możliwości strącenia gorącego naczynia z

urządzenia przy otwieraniu okna lub

drzwi.

• W dolnej części każdego urządzenia

znajdują się wentylatory chłodzące.

• Jeśli urządzenie zainstalowano nad

szufladą:

– Nie przechowywać drobnych

elementów ani arkuszy papieru, które

mogłyby zostać wciągnięte,

uszkadzając wentylatory chłodzące

lub obniżając wydajność układu

chłodzenia.

– Zachować odstęp co najmniej 2 cm

między dolną częścią urządzenia a

elementami przechowywanymi w

szufladzie.

• Usunąć wszystkie przegrody

zamontowane w szafce pod urządzeniem. 2 Podłączenie elektryczne

Zagrożenie pożarem i

porażeniem prądem

elektrycznym.

• Wszystkie połączenia elektryczne

powinny być wykonane przez

wykwalifikowanego elektryka.

• Urządzenie musi być uziemione.

• Przed wykonaniem jakiejkolwiek

czynności upewnić się, że urządzenie jest

odłączone od zasilania.

• Upewnić się, że parametry na tabliczce

znamionowej odpowiadają parametrom

znamionowym źródła zasilania.

• Upewnić się, że urządzenie jest

prawidłowo zainstalowane. Luźny lub

niewłaściwy przewód zasilający bądź

wtyczka (jeśli dotyczy) może być

przyczyną przegrzania się styków.

• Użyć odpowiedniego przewodu

zasilającego.

• Nie dopuszczać do splątania się

przewodu zasilającego.

• Upewnić się, że zainstalowano

zabezpieczenie przed porażeniem

prądem.

• Użyć zacisku odciążającego na

przewodzie.

• Podczas podłączania urządzenia do

gniazda sieciowego upewnić się, że

przewód zasilający lub jego wtyczka (jeśli

dotyczy) nie będzie dotykać rozgrzanych

elementów urządzenia lub naczyń.

• Nie stosować rozgałęźników ani

przedłużaczy.

• Należy uważać, aby nie uszkodzić wtyczki

(jeśli dotyczy) ani przewodu zasilającego.

Wymianę uszkodzonego przewodu

zasilającego należy zlecić

POLSKI

129

Wskazówka dotycząca instalacji Electrolux Hoss11

Bezpośredni link do pobrania Wskazówka dotycząca instalacji Electrolux Hoss11

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Wskazówka dotycząca instalacji Electrolux Hoss11