Uwaga eksploatacyjna Frigidaire Ffbd2405ks

Uwaga eksploatacyjna Frigidaire Ffbd2405ks to uwaga dla użytkowników lodówek marki Frigidaire. Uwaga ta zawiera szczegółowe informacje na temat bezpiecznego użytkowania i konserwacji lodówki, w tym informacje dotyczące instalacji, użytkowania, czyszczenia, konserwacji i przechowywania. Uwaga ta zawiera również ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym informacje na temat prawidłowego użytkowania, czyszczenia i konserwacji lodówki, co może pomóc w zapobieganiu jakimkolwiek szkodom lub obrażeniom, które mogą wystąpić podczas użytkowania urządzenia. Uwaga ta powinna być przeczytana w całości przed użytkowaniem lodówki.

Ostatnia aktualizacja: Uwaga eksploatacyjna Frigidaire Ffbd2405ks

Media stanowią 1/3 kosztów utrzymania większości obiektów komercyjnych, będąc tym samym ich największą składową. Obecnie nabierają szczególnego znaczenia z uwagi na duże wzrosty cen i brak stabilności gospodarczej. Właściciele nieruchomości komercyjnych zadają sobie pytania, jak w takim otoczeniu efektywnie zarządzać zużyciem mediów i jak redukować ich koszty. I na nie właśnie będę się starała znaleźć odpowiedź w tej publikacji.

Nieruchomości komercyjne korzystają z większości konwencjonalnych mediów, takich jak energia elektryczna, cieplna, gaz czy woda. Nie mamy badań na temat tego, ile obiektów korzysta z jakich źródeł energii, niemniej z racji charakteru obiekty komercyjne w przeważającej mierze zużywają energię elektryczną, cieplną i wodę. Jak to działa w praktyce? Właściciele nieruchomości komercyjnych korzystają z mediów na podstawie umów zawartych z ich dostawcami. Za przestrzeganie tych umów odpowiedzialni są zwykle zarządcy nieruchomości. Zapisy są zazwyczaj odgórnie narzucane przez dostawców i w przypadku pojedynczych obiektów najczęściej nie podlegają negocjacji. Sytuacja wygląda nieco inaczej, w przypadku gdy mamy do czynienia z grupą nieruchomości. Właściciel bądź właściciele dysponujący portfelem nieruchomości mogą podjąć skuteczną próbę negocjacji warunków umowy. Dotyczy to zwłaszcza stawek na energię elektryczną zużywaną przez obiekty komercyjne w bardzo dużych ilościach. Oczywiście im większa ilość budynków, tym większe szanse na lepsze stawki.

POLECAMY

Przepisy

Przedsiębiorstwa zajmujące się dostarczaniem mediów działają na podstawie ściśle określonych przepisów. To determinuje ograniczone możliwości negocjacji pomiędzy nimi a ich odbiorcami. I tak działalność przedsiębiorstw energetycznych regulują przepisy ustawy z 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne oraz liczne rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy. Określają one szczegółowo zasady kształtowania i kalkulacji taryf dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła oraz szczegółowe zasady rozliczania w obrocie paliwami gazowymi, energią elektryczną i ciepłem. Natomiast zagadnienia dotyczące dostawy i jakości wody oraz odbioru ścieków regulują przepisy ustawy z 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Określa ona zasady działalności przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zasady ochrony interesów odbiorców usług z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.

Dystrybucja, obrót, sprzedaż

Zanim przejdziemy dalej, warto wyjaśnić pojawiające się tu terminy. Dystrybucja polega na transporcie paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu ich dostarczenia odbiorcom, a także na rozdziale paliw ciekłych do odbiorców przyłączonych do sieci rurociągów oraz rozdziale ciepła do obiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczej z wyłączeniem ich sprzedaży. Obrót to działalność gospodarcza polegająca na handlu hurtowym albo detalicznym paliwami lub energią. Natomiast sprzedaż będzie tu oznaczała bezpośrednią sprzedaż paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich wytwarzaniem lub odsp...

Czasopismo jest dostępne dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.

Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.

Załóż bezpłatne kontoZaloguj się

Caterpillar 428F to bardzo produktywna koparko-ładowarka opracowana na podstawie ponad 30 lat doświadczeń z tego typu sprzętem. Została stworzona z myślą o przewyższeniu oczekiwań użytkowników.
Począwszy od serii A do nowej F2 firma Caterpillar produkuje maszyny z myślą o operatorze, zapewniając niezawodność, moc i komfortowe środowisko pracy.

Zalety koparko-ładowarki 428F

1. Układ napędowy.

Silnik – niezawodna moc na żądanie to główna cecha stosowanego w tej koparko-ładowarce silnika C4. 4 ACERT.

  • Moc 70 kW (ponad 95 KM) to gwarancja doskonałej wydajności w każdym zastosowaniu
  • Niskie koszty eksploatacji to zasługa niskiego zużycia paliwa
  • Wydajność zapewniona jest dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w kwestii oczyszczania spalin
  • Spełnienie norm emisji EU Stage IV jest możliwe dzięki zastosowaniu najnowszych technologii w tym płynu DEF

Tryb ECO – dzięki systemowi zarządzania mocą APMS uzyskana została doskonała oszczędność paliwa bez utraty na wydajności maszyny.

Osie i blokada mechanizmu różnicowego

  • Osie i blokada mechanizmu różnicowego firmy Cat to duża wytrzymałość, trwałość, cicha praca oraz świetna przyczepność nawet na nierównych nawierzchniach.
  • Zastosowany w tym przypadku trójkomorowy układ zapewnia smarowanie układu przeniesienia napędu i łożysk niezależnie od nachylenia terenu.
  • W standardzie montowany jest mechanizm różnicowy z pełną blokadą gwarantujący najwyższą przyczepność niezależnie od warunków
Skrzynia biegów Power Shift
  • 6-cio biegowa skrzynia biegów doskonale radzi sobie ze specyfiką wykonywanej pracy. Dobiera odpowiednie przełożenie zarówno podczas przemieszczania się pomiędzy strefami pracy jak również podczas korzystania z funkcji ładowarki.
  • Modyfikacje w nowej przekładni spowodowały, że biegi są teraz zmieniane płynniej a najdłuższe przełożenie jest dłuższe co zwiększa wydajność i komfort jazdy.
Blokada przekładni hydrokinetycznej

Funkcja ta zapewnia bezpośrednie przełożenie między agregatem hydraulicznym i układem przeniesienia napędu podczas jazdy na biegach przeznaczonych do transportu drogowego. Dzięki temu zużycie paliwa zmniejszyło się o 16% natomiast średnia prędkość wzrosła o 11%. Przekładnia hydrokinetyczna z blokadą to nieocenione rozwiązanie w przypadku potrzeby przemieszczania się pomiędzy strefami pracy.

2. Koparka

Wysięgnik o kształcie typowym dla koparek

Wysięgnik koparkowy jest tak skonstruowany, że umożliwia załadowanie stojących blisko siebie pojazdów oraz ominięcie przeszkód podczas wykonywania wykopów. Wysoka wydajność gwarantowana jest przez wszechstronność działania tego narzędzia w połączeniu z ogromną siłą odspajania, doskonałą kontrolą nad maszyną i układem hydraulicznym. Dobrą widoczność osprzętu zapewnia wąski profil wysięgnika.

Ramię wysuwane

Ramię teleskopowe dostępne w modelu 482F pozwala na głębsze kopanie i większy zasięg, co sprawia, że maszyna jest bardziej wszechstronna oraz łatwiej zmienia pozycję. Długi okres między kolejnymi wymianami bądź regulacjami zapewnia przesuwna część wewnętrzna, która chroni nakładki cierne przed zanieczyszczeniami.

Rama przesuwu bocznego

Zewnętrze zaciski blokujące, w które wyposażona jest rama przesuwu bocznego umożliwiają prowadzenie obsługi technicznej bez konieczności demontażu. Jej konstrukcja oparta jest na dużej wytrzymałości i posiada powłokę galwaniczną zapobiegającą gromadzeniu się materiału w jej wnętrzu oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia rdzy.

Ramię posiada amortyzację ruchu obrotowego opracowaną przez firmę Cat co pozwala na sprawniejsze wykonywanie wykopów i tłumienie wstrząsów podczas cykli kopania

Funkcja hydraulicznego przesuwu bocznego (wyposażenie dodatkowe)

Pozwala operatorowi na bezproblemowe ustawianie koparko-ładowarki na pełnej szerokości ramy przesuwu bocznego. Sprawdza się to idealnie w przypadku miejsc o ograniczonej przestrzeni oraz podczas prac związanych z instalacjami gazowymi, elektrycznymi i telekomunikacyjnymi.

3. Obsługa serwisowa

Punkty codziennej obsługi serwisowej

Łatwość obsługi serwisowej to punkt honoru konstruktorów firmy Caterpillar.
Wszystkie punkty codziennej obsługi serwisowej zostały wspólnie pogrupowane, a dostęp do nich jest niezwykle łatwy. Dzięki zastosowaniu bezobsługowych osi oraz wałów napędowych wyeliminowano konieczność czasochłonnego smarowania w trudno dostępnych miejscach maszyny.

Odchylany układ chłodzenia

Pod pokrywą silnika znajduje się nie tylko jednostka napędowa, lecz również odchylany układ chłodzenia stosowany tylko w maszynach Cat. Układ klimatyzacji można podnieść, a chłodnicę odchylić do przodu bez konieczności używania narzędzi. Można dzięki temu bez problemu usunąć wszelkie zanieczyszczenia i zapewnić optymalną pracę układu chłodzącego nie tylko podczas wizyty w warsztacie, lecz również w miejscu pracy.

Regulacja nakładek ciernych

Dla lepszego komfortu serwisowego operatora zastosowano samosmarujące ramię teleskopowe. Stabilizatory i ramię teleskopowe są wyposażone w charakteryzujące się swobodą regulacji nakładki cierne nie wymagające demontażu. Gdy jest konieczna ich regulacja, należy skorzystać z łatwo dostępnych śrub regulacyjnych, dzięki którym operacja zajmie zaledwie kilka minut.

Filtry Cat

Pionowy montaż wszystkich filtrów Cat ogranicza wycieki i zanieczyszczenie oleju podczas wymiany filtrów. Filtry zatrzymują nawet bardzo małe cząstki zanieczyszczeń obecne w oleju. Dzięki nim silnik, skrzynia biegów i układ hydrauliczny pracują niezawodnie przez wiele lat.

4. Stanowisko Operatora

Mocna strona tej koparki, czyli najlepsze w tej klasie stanowisko pracy operatora jest ciągle modernizowane i ulepszane.

Ważne aspekty to:

5. Osprzęt roboczy.

Ładowarka – łyżki do ładowarki

Dla tego modelu maszyny dostępne są łyżki ogólnego przeznaczenia do koparko-ładowarek oraz łyżki wielofunkcyjne ze sterowaniem hydraulicznym. Rozmiary, w jakich są oferowane należą do zakresu od 0, 96 m3 do 1, 3 m3.

Ładowarka – inny dostępny osprzęt roboczy do ładowarki:
Koparka – łyżki do kopania

W ramach osprzętu roboczego Cat Work Tools oferowana jest szeroka gama łyżek w różnych rozmiarach:

Koparka – inny dostępny osprzęt roboczy do koparki:
Koparka – szybkozłącze koparki

Obsługiwane ręcznie lub hydraulicznie szybkozłącza koparki to szybka, prosta i bezpieczna zmiana osprzętu tylnego. Nowe szybkozłącza Cat z podwójną blokadą mają konstrukcję samonastawnego klina, który pozwala uzyskać idealne dopasowanie narzędzi. Automatyczna blokada zabezpieczająca to element znajdujący się na wyposażeniu koparki.

INFORMACJE TECHNICZNE
Silnik
Moc użyteczna65. 6 kW
Silnik – standardowe wyposażenie zapewnia zgodność z wymogaminormy UE Stage IV
Moc użyteczna – 2200 obr. /min – ISO 924965. 6 kW
Pojemność skokowa4. 4 l
Skok tłoka127 mm
Moc użyteczna przy 2200 obr. /min –80/1269/EWG65. 6 kW
ModelSilnik C4. 4 o mocy 70 kW ze sterowaniemelektronicznym, turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową
Elastyczność momentu obrotowego –1, 400 obr. /min – użyteczny56%
Średnica cylindra105 mm
Moc znamionowa (standardowa) przy 2200obr. /min – maksymalna – ISO 1439670 kW
Norma emisji spalinSilnik spełnia wymogi norm emisji spalin Stage IV(UE).
Maksymalny moment obrotowy – 1400obr. /min439 N·m
Masy
Masa eksploatacyjna – nominalna8425 kg
Masa eksploatacyjna – maks. 11000 kg
Skrzynia biegów z funkcją automatycznejzmiany przełożeń (Auto-Shift)55 kg
Kabina – konstrukcja ROPS/FOPS129 kg
Przeciwwagi – podstawa115 kg
Układ kontroli komfortu jazdy (RideControl)11 kg
Masa eksploatacyjna8425 kg
Łyżka wielofunkcyjna (1, 00 m3/1, 30jarda3) – bez składanych wideł paletowych611 kg
Klimatyzacja42 kg
Ramię wysuwane 4, 3 m — bez przedniejprzeciwwagi203 kg
Łyżka wielofunkcyjna (1, 00 m3/1, 30jarda3) – ze składanymi widłami paletowymi871 kg
Masa eksploatacyjna – konstrukcja ROPS –maksymalna11000 kg
Układ hydrauliczny
Maksymalny wydatek pompy160 l/min
Ciśnienie w układzie – koparka250 bar
Ciśnienie w układzie – ładowarka250 bar
TypZ zamkniętym przepływem w położeniu neutralnym
Typ pompyZmienny wydatek, osiowo-tłokowa
Układ kierowniczy
Promień skrętu ładowarki – AWD (kołowewnętrzne niehamowane) – zewnętrzny ślad najszerszej łyżki11 m
Promień skrętu ładowarki – AWD (kołowewnętrzne niehamowane) – zewnętrzny ślad kół przednich8. 2 m
Siłownik AWD, pojedynczy (1),dwustronnego działania – średnica65 mm
Siłownik AWD, pojedynczy (1),dwustronnego działania – średnica tłoczyska36 mm
Siłownik AWD, pojedynczy (1),dwustronnego działania – skok120 mm
TypKoła przednie
WspomaganieHydrostatyczny
Objętości płynów eksploatacyjnych
Zbiornik oleju hydraulicznego40 l
Układ chłodzenia – klimatyzacja22. 5 l
Olej silnikowy z filtrem8. 8 l
Oś tylna16. 5 l
Zbiornik paliwa160 l
Oś przednia (AWD) – przekładnieplanetarne0. 7 l
Oś przednia (AWD)11 l
Oś tylna – przekładnie planetarne1. 7 l
Przekładnia – Power Shuttle – AWD15 l
Układ hydrauliczny95 l
Skrzynia biegów – Power Shuttle
Do przodu – 3. bieg21 km/h
Do przodu – 2. bieg9. 3 km/h
Do tyłu – 1. bieg5. 6 km/h
Do tyłu – 3. bieg21 km/h
Do tyłu – 4. bieg40 km/h
Do przodu – 4. bieg40 km/h
Do tyłu – 2. 3 km/h
Do przodu – 1. 6 km/h
Skrzynia biegów – Auto-Shift
Do przodu – 4. bieg19. 6 km/h
Do tyłu – 2. bieg12. 6 km/h
Do tyłu – 1. bieg6 km/h
Do przodu – 3. 5 km/h
Do przodu – 2. 6 km/h
Do przodu – 5. bieg26. 5 km/h
Do przodu – 1. bieg6 km/h
Do przodu – 6. bieg40 km/h
Silnik Cat® C4. 4 ACERT™ – standard
Moc użyteczna – ISO 924965. 6 kW
Moc maksymalna – ISO 1439670 kW
Osie – napęd na wszystkie koła (AWD)
ZaletyWzmocniony tylny most napędowy wyposażony w hamulce zsamoczynną regulacją luzu zainstalowane na półosiach wejściowych zwolnic,blokadę mechanizmu różnicowego i zwolnice.
Hamulce
TypW pełni zamknięte, ze wspomaganiem, hydrauliczne,wielotarczowe.
Masy
Minimalna zalecana masa przeciwwagi –ramię standardowe: Łyżka ładowarki – ogólnego przeznaczenia115 kg
Osie – napęd na wszystkie koła (AWD)
ZaletyNapęd na wszystkie koła (AWD) można włączać podczasjazdy do przodu lub do tyłu na dowolnym biegu i pod obciążeniem.
Skrzynia biegów – automatyczna zmiana przełożeń (z blokadą)
Do przodu – 3. 5 km/h
Do przodu – 6. bieg40 km/h
Osie – napęd na wszystkie koła (AWD)
ZaletyDoskonałą zwrotność maszyny uzyskano poprzezzastosowanie siłownika dwustronnego działania w układzie AWD, który zapewniakąt skrętu kół wynoszący 52°.
Masy
Minimalna zalecana masa przeciwwagi –ramię wysuwane: Łyżka ładowarki – ogólnego przeznaczenia460 kg
Głębokość kopania ramienia koparkowego
Głębokość kopania – maksymalna wg SAE –ramię standardowe4278 mm
Skrzynia biegów – automatyczna zmiana przełożeń (z blokadą)
Do przodu – 4. 6 km/h
Hamulce
Zalety Zgodny z normą ISO 3450:1996.
ZaletyDwa pedały hamulcowe ze wspomaganiem i mostkiemsprzęgającym umożliwiającym zblokowanie pedałów podczas jazdy po drodzepublicznej.
Skrzynia biegów – automatyczna zmiana przełożeń (z blokadą)
Do tyłu – 1. bieg6 km/h
Poziom hałasu*
Na zewnątrz kabiny100 dB(A)
Wewnątrz kabiny74 dB(A)
Hamulce
Zalety (2)Układ zamknięty, hermetyczny.
Skrzynia biegów – automatyczna zmiana przełożeń (z blokadą)
Do tyłu – 3. bieg27. 4 km/h
Hamulce
Zalety (3)Samoczynna regulacja luzu.
Parametry znamionowe osi
Oś przednia (AWD) – układ statyczny22964 kg
Masy
Minimalna zalecana masa przeciwwagi –ramię standardowe: łyżka ładowarki – wielozadaniowakg
Objętości płynów eksploatacyjnych
Skrzynia biegów – AWD – z automatycznązmianą biegów19 l
Głębokość kopania ramienia koparkowego
Głębokość kopania – maksymalna wg SAE –ramię wysuwane wysunięte – 4, 26 m5274 mm
Skrzynia biegów – automatyczna zmiana przełożeń (z blokadą)
Do przodu – 1. bieg6 km/h
Masy
Przeciwwagi – średnie240 kg
Minimalna zalecana masa przeciwwagi –ramię wysuwane: łyżka ładowarki – wielozadaniowakg
Poziom hałasu*
Uwaga*Norma UE Stage IIIA z przygotowaniem EN 474
Skrzynia biegów – automatyczna zmiana przełożeń (z blokadą)
Do przodu – 2. 6 km/h
Osie – napęd na wszystkie koła (AWD)
Zalety (5)Przedni most układu AWD zamocowany jest wahliwie.Jest on fabrycznie napełniony olejem i hermetycznie zamknięty, dzięki czemunie wymaga codziennej obsługi technicznej.
Skrzynia biegów – Auto-Shift
UwagaPrędkości jazdy koparko-ładowarki z napędem na dwakoła wyposażonej w opony 16. 9×28 na kołach tylnych przy maksymalnej prędkościobrotowej silnika.
Parametry znamionowe osi
Oś tylna – układ statyczny22964 kg
Osie – napęd na wszystkie koła (AWD)
Zalety (2)Układ napędu na wszystkie koła (AWD) uruchamiany jestprzełącznikiem znajdującym się na przednim panelu konsoli lub pedałem hamulcapodczas hamowania wszystkich kół.
Skrzynia biegów – automatyczna zmiana przełożeń (z blokadą)
Do tyłu – 2. 6 km/h
Głębokość kopania ramienia koparkowego
Głębokość kopania – maksymalna wg SAE –ramię wysuwane cofnięte – 4, 26 m4281 mm
Parametry znamionowe osi
Oś przednia (AWD) – układ dynamiczny9186 kg
Skrzynia biegów – automatyczna zmiana przełożeń (z blokadą)
Do przodu – 5. bieg25. 5 km/h
Masy
Przeciwwagi – maks. 460 kg
Skrzynia biegów – Auto-Shift
Do tyłu – 3. 4 km/h
Skrzynia biegów – Power Shuttle
UwagaPrędkości jazdy koparko-ładowarki z napędem na dwaobrotowej silnika.
Układ kierowniczy
Siłownik AWD, pojedynczy (1),dwustronnego działania – wychylenie osi11 mm
Hamulce
ZaletyZabudowany, mokry, hydraulicznie sterowany układhamulcowy z tarczami hamulcowymi wykonanymi z kevlaru i zamontowanymi nawałkach wejściowych zwolnic.
Skrzynia biegów – automatyczna zmiana przełożeń (z blokadą)
UwagaPrędkości jazdy koparko-ładowarki z napędem na dwaobrotowej silnika.
Hamulce
ZaletyHamulec postojowy/dodatkowy niezależny od hamulcówzasadniczych.
Parametry znamionowe osi
Oś tylna – układ dynamiczny9186 kg
Objętości płynów eksploatacyjnych
Płyn DEF19 l
Osie – napęd na wszystkie koła (AWD)
ZaletyZastosowanie zewnętrznych zwolnic w układzie AWDułatwia obsługę techniczną maszyny.
Hamulce
ZaletyHamulec postojowy jest uruchamiany za pomocą ręcznejdźwigni znajdującej się na prawym pulpicie sterowniczym.

Koparka - ogłoszenia na giełdzie maszyn ciężkich:

Szanujemy Twoją prywatność
Na potrzeby naszej witryny korzystamy z plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu na stronie.

Pozwala nam to zapewnić maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Twoich preferencji i ustawień na naszych stronach.
Więcej informacji o plikach cookies i ich funkcjonowaniu znajdziesz w naszej Polityce prywatności.
Pamiętaj, że możesz zmienić ustawienia przeglądarki w zakresie korzystania z plików cookies. Informacje na ten temat znajdziesz w instrukcji Zarządzania plikami cookies.

Uwaga eksploatacyjna Frigidaire Ffbd2405ks

Bezpośredni link do pobrania Uwaga eksploatacyjna Frigidaire Ffbd2405ks

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Uwaga eksploatacyjna Frigidaire Ffbd2405ks