Użytkowanie, pielęgnacja i instalacja Frigidaire Fef376ase

Frigidaire Fef376ase to wysokiej jakości pralka firmy Frigidaire, która jest łatwa w użytkowaniu, pielęgnacji i instalacji. Urządzenie jest wyposażone w nowoczesne funkcje, takie jak czujnik wilgotności, cyfrowy panel sterowania i szybki program prania. Instalacja jest prosta i wymaga tylko podłączenia jej do prądu i wody. Pielęgnacja Frigidaire Fef376ase jest prosta i wymaga jedynie regularnego czyszczenia bębna, filtra i panelu sterowania. Użytkowanie pralki jest również proste, a jej opcje programowe pozwalają dostosować pranie do indywidualnych potrzeb.

Ostatnia aktualizacja: Użytkowanie, pielęgnacja i instalacja Frigidaire Fef376ase

Opublikowano 29 maja 2017Dział II księgi wieczystej – „Własność” – przeznaczony jest do wpisów w zakresie własności i użytkowania wieczystego. Podzielony jest na rubryki:

2. 2 – Właściciel,
2. 3 – Właściciel wyodrębnionego lokalu,
2. 4 – Użytkownik wieczysty,
2. 5 – Uprawniony.

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

Charakterystyka rubryki 2. 2 „Właściciel”

W przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest osoba fizyczna, w podrubryce 2. 2. 1 „Udział” wpisuje się kolejny numer udziału (w treści pola wpisuje się cyfrę oznaczającą ten numer), wielkość udziału (licznik/mianownik) w postaci ułamkowej oraz rodzaj własności, np. w przypadku wspólności ustawowej małżeńskiej będzie to 1/1.


Następnie w podrubryce 2. 5 – Osoba fizyczna, wprowadzane są dane: imiona właściciela/współwłaściciela, imiona rodziców oraz PESEL.

W części – „Wnioski i podstawy wpisów w księdze wieczystej” wprowadza się dokument, na podstawie którego właściciel nabył nieruchomość, datę sporządzenia tego dokumentu oraz imię i nazwisko osoby sporządzającej akt własności.

Jeżeli właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości ujawnia się szczegółowe dane identyfikujące organ reprezentujący Skarb Państwa, osobę prawną, której powierzono wykonywanie prawa Skarbu Państwa.

Podaje się udział w prawie własności (współwłasności) oraz numer udziału w tym prawie, nazwę organu reprezentującego Skarb Państwa, nazwę osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd.

W dziale II księgi wieczystej dla właściciela jakim jest Skarb Państwa ujawnia się siedzibę reprezentanta Skarbu Państwa, numer REGON, oraz wskazuje się rolę instytucji poprzez wpisanie: organ reprezentujący Skarb Państwa.

Właścicielem nieruchomości może być również jednostka samorządu terytorialnego jakim jest Gmina bądź związek tych jednostek – związek gminny. Wówczas, w dziale II księgi wieczystej, ujawnia się poprzez wpis, nazwę i siedzibę tej gminy, bądź w przypadku związku gmin, nazwę i siedzibę związku.

Jeżeli nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie samorządowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w dziale II księgi wieczystej, ujawnia się jej siedzibę i nazwę.

W dziale II księgi wieczystej ujawnia się również właścicieli nieruchomości jakimi mogą być:

 • Spółki prawa cywilnego, nieposiadające osobowości prawnej – w księdze wieczystej, prowadzonej dla spółki prawa cywilnego ujawnia się wszystkich jej wspólników poprzez podanie ich imion i nazwisk oraz imion ich rodziców.
 • Spółki jawne i komandytowe, mogące nabywać nieruchomości poprzez wniesienie nieruchomości na podstawie aktu notarialnego jako wkładu wspólnika, nabycie przez spółkę – w dziale II księgi wieczystej ujawnia się nazwę firmy oraz adres siedziby spółki.

Uprawnionych z tytułu użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu określa się podobnie jak właściciela poprzez wskazanie numeru PESEL lub REGON.

Przeczytaj: Jak sprawdzić, kto jest właścicielem działki?

Charakterystyka rubryki – 2. 3 „Właściciel wyodrębnionego lokalu”

W dziale tym opisuje się szczegółowo w poszczególnych podrubrykach, numer udziału, wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali lub wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Wpisuje się tutaj również numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oraz numer lokalu.

Charakterystyka rubryki – 2. 4 „Użytkownik wieczysty”

W części tej wpisuje się dane użytkownika wieczystego lub współużytkownika wieczystego. Przed dokonaniem wpisów dotyczących użytkowania wieczystego zamieszcza się we wszystkich łamach działu II napis ”Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego”, jeżeli na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste znajduje się budynek stanowiący odrębną własność, napis podany wyżej uzupełnia się przez dodanie tekstu „oraz własności budynku i urządzenia stanowiącego odrębną nieruchomość”.

W przypadku budowy budynku przez użytkownika wieczystego częściowo na gruntach będących własnością Skarbu Państwa, a częściowo na gruntach należących do gminy, własność budynku może być ujawniona w księgach wieczystych prowadzonych dla każdej z tych nieruchomości. org/2016/12/07/uzytkowanie-wieczyste-gruntu-zamieni-sie-we-wlasnosc/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">W 2017 r. użytkowanie wieczyste gruntu zamieni się we własność

Opracowanie sporządzono w oparciu o:

1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.
2. St. Rudnicki – “Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczysto księgowych. Komentarz. Wydanie 6. ”Podobne artykuły
 • FirmaO nas
 • ReferencjeAktualnościKarieraElektroniczny obieg dokumentów
ProduktyCentrale wentylacyjne i klimatyzacyjneCentrale wentylacyjne i klimatyzacyjne VENTUS Compact - podwieszane Centrale kompaktowe TOP VENTUS Compact z pompa ciepła VENTUS Compact - stojące VENTUS VENTUS PRO VENTUS N-TYPE Węzły pompowe VOLCANO
 • WING PROWING
 • Program doboruClimaCADEH CADVTS BIMDo pobraniaCentrale wentylacyjne i klimatyzacyjneNagrzewnice wodneKurtyny powietrznePliki firmyREVIT BIMMateriały dodatkoweSerwisKontakt

  Excellence in simplicity

  Chcesz wiedzieć wszystko przed innymi?

  Zapisz się do newslettera i nie pozwól, by coś cię ominęło!

  Nie przegap żadnej promocji, zdobywaj kody rabatowe.

  Otrzymuj informacje o okazjach i nowościach w ofercie.

  Użytkowanie, pielęgnacja i instalacja Frigidaire Fef376ase

  Bezpośredni link do pobrania Użytkowanie, pielęgnacja i instalacja Frigidaire Fef376ase

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Użytkowanie, pielęgnacja i instalacja Frigidaire Fef376ase