Sprawozdanie z badania Cabletron Systems Fdcmim 08

Sprawozdanie z badania Cabletron Systems Fdcmim 08 jest dokumentem, który zawiera wyniki badań przeprowadzonych przez firmę Cabletron Systems w celu identyfikacji możliwości i zagrożeń związanych z zarządzaniem sieciami komputerowymi. Dokument został opracowany i opublikowany w 2008 roku i obejmuje szczegółowe informacje i analizy dotyczące zarządzania sieciami, w tym strategie, technologie, narzędzia i procesy, które mogą być używane do osiągnięcia wysokiego poziomu wydajności sieci. Raport zawiera także wnioski dotyczące możliwych rozwiązań dla problemów zarządzania sieciami oraz propozycje dotyczące optymalizacji tego procesu.

Ostatnia aktualizacja: Sprawozdanie z badania Cabletron Systems Fdcmim 08Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

Tremolo 22 Sep 2009 20:41 585916

 • #151fisz91Level 10  

  #151

  Mam sprawozdanie z 2 klasy technikum elektronicznego Badanie tranzystora bipolarnego cz. 2

 • #152krzykrol#152

  Sprawozdania z badanie adhezji fazy ciekłej do fazy stałej, badanie rezystywności materiałów przewodzących w zależności od temperatury, zależności przenikalności elektrycznej i współczynnika strat tg δ Dielektryków jonowych od temperatury

 • #153kubczykFreeLevel 12  #153

  Wrzucam jedno sprawozdanko - pomiary oscyloskopem

 • #154Kisiel PlLevel 11  #154

  Badanie tranzystora polowego FET
  - dzisiaj napisane, jeszcze nie wiem na jaką ocenę

 • #155PrzemasBB

  User under supervision

 • #156fudżiLevel 1  #156

  Przykładowe rozwiązania i kryteria oceniania ZADANIA PRAKTYCZNEGO 3Z książki:Egzamin zawodowy Technik elektronik
  Autorzy Wilczak J., Malita D., Brzózka P. i inni

 • #157szajboos1

 • #158czarnysmok#158

  Układy elektroniczne pwr zadania egzamin

 • #159#159

  układy elektroniczne 1 pytania na egzamin z rozwiązaniami Kukawa

 • #160#160

  układy elektroniczne 1 pytania na egzamin z rozwiązaniami (1 termin) Kukawa

 • #161#161

  Wzmacniacz oparty na tranzystorach bipolarnych PWR Mydlik

 • #162

 • #163#163

  Telekomunikacja laborka pwr

 • #164#164

  Ściągi z miernictwa, central, itp... elektronika pwr

 • #165#165

  Telekomunikacja 1 koło pwr ściągi i materiały z wykładu

 • #166domelcLevel 23  #166

  Prowadzony zeszyt - Układy analogowe - 2 klasa technikum - RCEZ Biłgoraj
  Kopiowanie i umieszczanie na innych serwisach/serwerach zabronione!Trzeba pobrać part1 i part2.Tematy zajęć:1. Zapoznanie z programem nauczania i wymaganiami na stopnie szkolne.
  2. Przypomnienie zakresu wiadomości z diody prostowniczej.
  3. Przypomnienie zakresu wiadomości z diody stabilizacyjnej.
  4. Schemat blokowy zasilacza.
  5. Prostownik jednopołówkowy.
  6. Prostownik dwupołówkowy w układzie Graetz’a.
  7. Prostownik dwupołówkowy z transformatorem z dzielonym uzwojeniem.
  8. Układy prostownicze – rozwiązywanie zadań.
  9. Prostownik jednopołówkowy z filtrem pojemnościowym.
  10. Prostowniki dwupołówkowe z filtrem pojemnościowym.
  11. Układy prostownicze – rozwiązywanie zadań.
  12. Sprawność i tętnienia w układach prostowniczych.
  13. Prostownik napięcia symetrycznego.
  14. Stabilizator parametryczny.
  15. Projektowanie stabilizatora parametrycznego.
  16. Stabilizator wtórnikowy.
  17. Stabilizator kompensacyjny – schemat i funkcje poszczególnych elementów.
  18. Zabezpieczenie od zwarć i przeciążeń w stabilizatorze kompensacyjnym.
  19. Stabilizator impulsowy.
  20. Stabilizatory scalone o ustalonym napięciu wyjściowym.
  21. Stabilizatory scalone o regulowanym napięciu wyjściowym.
  22. Podstawowe elementy i charakterystyki stabilizatorów.
  23. Przypomnienie wiadomości o tranzystorze bipolarnym.
  24. Ćwiczenia w polaryzacji tranzystora za pomocą dwóch źródeł napięcia.
  25. Układy polaryzacji bipolarnych wzmacniaczy tranzystorowych.
  26. Pojęcie punktu pracy tranzystora w układzie wzmacniacza – ćwiczenia w wyznaczaniu współrzędnych punktów pracy.
  27. Stabilizacja termiczna punktu pracy tranzystora w układzie wzmacniacza.
  28. Wzmacniacz napięcia w układzie wspólnego emitera.
  29. Podstawowe parametry wzmacniacza napięcia.
  30. Pojęcie sprzężenia zwrotnego. Rodzaje sprzężeń.
  31. Wpływ sprzężenia zwrotnego.
  32. Wpływ częstotliwości na pracę wzmacniacza.
  33. Wzmacniacze napięcia wielostopniowe.
  34. Wzmacniacze napięcia w układzie WC i WB.
  35. Wzmacniacze unipolarne.
  36. Klasy pracy wzmacniaczy.
  37. Wzmacniacz komplementarny w klasie B.
  38. Komplementarny wzmacniacz mocy w klasie AB.
  39. Rozwiązywanie zadań z zakresu wzmacniacza mocy.
  40. Wzmacniacze mocy – mostkowe.
  41. Podstawowe parametry i charakterystyki ze wzmacniacza mocy.
  42. Wzmacniacze selektywne. Metody uzyskiwania selektywności i podstawowe parametry.
  43. Układy wzmacniaczy selektywnych.
  44. Wzmacniacze prądu stałego. Problemy ze wzmacnianiem sygnałów stałych. Idea wzmacniacza różnicowego.
  45. Układy pracy wzmacniacza różnicowego.
  46. Podstawowe parametry wzmacniacza różnicowego.
  47. Wyznaczanie przebiegów wyjściowych we wzmacniaczu.
  48. Metody poprawy parametrów wzmacniacza różnicowego.Podgląd:

  Attachments:

  • ANALOGOWE. rarDownload(32. 8 MB) Punkty: 1 for the user(33 MB)
 • #167

 • #168

 • #169Radzio M. Level 34  

 • #170

 • #171byzsla#171

  Sprawozdania. Nie są one zbyt ambitne, ale wystarczające na zaliczenie (lepszych nie dam, bo jak ktoś chce się kształcić pod elektryka to niech się wysili)
  1. Pomiary w obwodach prądu stałego
  2. Pomiary mocy i energii czynnej w obwodach jednofazowych.
  3. Łączenie, rozruch, właściwości silników asynchronicznych klatkowych

 • #172

 • #173lipek86Level 21  

 • #174*snake*Level 2  

 • #175#175

  Skalowanie woltomierza magnetoelektrycznego jako omomierza szeregowego.

 • #176resort25#176

  Badanie transformatora+wykresy+wnioski

 • #177menus20#177

  Witam.
  Wrzucam przykładowy projekt sterowania przejazdem kolejowym plc.

 • #178masterjabol

 • #179Ventran

 • Helpful post

  #180#180

Udostępniamy praktyczne przykłady sprawozdań z badania sprawozdań finansowych za 2020 rok - przygotowane w oparciu o uchwałę KRBR nr 3430/52a/2019 - a także przykładowe oświadczenie kierownika jednostki.

W załącznikach od 2. 1 do 2. 10 do uchwały KRBR nr 3430/52a/2019 z późn. zm. zamieszczone są przykłady ilustrujące sprawozdania z badania dla różnych okoliczności z jakimi może zetknąć się biegły rewident w trakcie badania. Biegli rewidenci stosują przykłady ilustrujące sprawozdanie z badania przy uwzględnieniu założeń opisanych w każdym z przykładów, mając na uwadze, że przykłady mają uniwersalny charakter i każdorazowo powinny zostać dostosowane do okoliczności konkretnego zlecenia badania. W związku z tym, w celu uwzględnienia wszystkich okoliczności danego zlecenia badania, biegły rewident w niektórych sytuacjach powinien skorzystać z więcej niż tylko jednego przykładu, np. jeżeli w badanej jednostce powołana została rada nadzorcza, biegły rewident powinien posłużyć się zapisami pochodzącymi z przykładu, w którym takie założenie jest przyjęte.

Aby ułatwić korzystanie z załączonych do ww. uchwały przykładów, tak jak w ubiegłym roku, przygotowaliśmy praktyczne przykłady sprawozdań z badania sprawozdań finansowych za 2020 rok, w których zamieszczone zostały zaktualizowane adresy publikacyjne ustaw, obecnie obowiązujące uchwały KRBR, w tym uchwałę odnoszącą się do nowego kodeksu etyki, oraz odniesienia do odpowiednich interpretacji Ministerstwa Finansów dotyczących sprawozdań z badania.

Praktyczne przykłady zostały zamieszczone w Wyszukiwarce standardów i są dostępne po wybraniu następujących filtrów:

Rodzaj usługi: Badanie
Dzień bilansowy: 31. 12. 2020 r.

Dla wyróżnienia, link do nich został oznaczony kolorem czerwonym.

Jeżeli biegły rewident chciałby także skorzystać z przygotowanego przez PIBR przykładowego oświadczenia kierownika jednostki, to taki zaktualizowany materiał, dostosowany do badania sprawozdania finansowego za 2020 r. jest udostępniony w „Wyszukiwarce standardów”, po wybraniu ww. filtrów, w sekcji pt. „Inne pomocne materiały”.

Przy okazji informujemy, że planujemy - jak co roku - opublikowanie „Alertu specjalnego – badanie za 2020 r. ”. Już dziś zachęcamy do zapoznania się z informacjami podsumowującymi najważniejsze zmiany w przepisach prawa i regulacjach mających związek z badaniem sprawozdań finansowych. W Alercie będą zamieszczone te same praktyczne przykłady sprawozdań z badania i przykładowe oświadczenie kierownika jednostki, które dziś zostały udostępnione w „Wyszukiwarce standardów”.

Sprawozdanie z badania Cabletron Systems Fdcmim 08

Bezpośredni link do pobrania Sprawozdanie z badania Cabletron Systems Fdcmim 08

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Sprawozdanie z badania Cabletron Systems Fdcmim 08