Rodzina produktów Specyfikacja i informacje dla użytkownika Podręcznik Emerson 395807010 Kit

Emerson 395807010 Kit to zestaw produktów firmy Emerson, zaprojektowanych w celu wspomagania kontroli i monitorowania procesów przemysłowych. Zestaw ten składa się z interfejsu użytkownika, modułu kontrolnego i jednostki kontrolnej. Interfejs użytkownika umożliwia użytkownikowi wprowadzanie danych wejściowych, konfigurację i monitorowanie procesu. Moduł kontrolny wykorzystuje wprowadzone dane, by wygenerować wyjście sterujące i umożliwić użytkownikowi zarządzanie procesem. Jednostka kontrolna zawiera zaawansowaną funkcjonalność, w tym harmonogramy, programowanie i inne narzędzia do kontroli procesu. Emerson 395807010 Kit jest idealny dla użytkowników poszukujących skutecznych i efektywnych sposobów kontrolowania i monitorowania procesów przemysłowych.

Ostatnia aktualizacja: Rodzina produktów Specyfikacja i informacje dla użytkownika Podręcznik Emerson 395807010 Kit

1 HP Wireless Printing Upgrade Kit Podręcznik użytkownika

2 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Numer wydania: Q6236-xxxxx Uwagi firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, adaptacja lub tłumaczenie niniejszego materiału bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Hewlett-Packard jest zabronione, za wyjątkiem przypadków dopuszczonych przez prawa autorskie. Gwarancje produktów i usług HP zostały zawarte wyłącznie w wyraźnym oświadczeniu gwarancyjnym, dostarczanym z produktami i usługami HP. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być interpretowany jako udzielenie dodatkowych gwarancji. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne, redakcyjne lub przeoczenia występujące w niniejszym dokumencie. Numer identyfikacyjny modelu związany z przepisami W celu zachowania zgodności z przepisami produktowi temu przypisano numer identyfikacyjny modelu. Numer identyfikacyjny modelu związany z przepisami to SDCAB Nie należy go mylić z nazwą marketingową (HP Wireless Printing Upgrade Kit) ani numerem produktu (Q6236A). Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Selektywna zbiórka i recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje na temat punktów zbiórki zużytych urządzeń można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu.

3 Spis treści 1 Witamy Zawartość opakowania Kontrolki i porty adaptera drukarki Instalacja podstawowa Podłączanie adaptera drukarki Instalowanie oprogramowania zestawu Upgrade Kit Dodawanie drukarki do sieci bezprzewodowej Zacznij od standardowej instalacji USB Konfiguracja sieci Konfiguracja pozostałych komputerów w celu korzystania z drukarki Korzystanie z zestawu Wireless Printing Upgrade Kit Ponowne nawiązanie połączenia Anulowanie zadania drukowania Zmiana kanału Ponowne uruchamianie programu Menedżer połączeń Rozwiązywanie problemów Instalacja oprogramowania zostaje zatrzymana w punkcie Włóż adapter komputera Instalacja oprogramowania zostaje zatrzymana w punkcie wyszukiwanie adaptera drukarki Można drukować w większości aplikacji, ale oprogramowanie firmy HP (HP Director lub HP Solution Center) nie działa (nie można skanować dokumentów ani odczytywać kart pamięci) Wydaje się, że co kilka minut drukarka jest odłączana i podłączana ponownie Drukarka jest odłączana i ponownie podłączana losowo lub podczas drukowania długich lub dużych dokumentów Instalacja została ukończona, ale nadal nie można drukować Po wybraniu konfiguracji zaawansowanej na liście brakuje adaptera drukarki Informacje techniczne Specyfikacje Program ochrony środowiska Ochrona środowiska Tworzywa sztuczne Karty charakterystyki materiałów Program recyklingu sprzętu Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Oświadczenie FCC Informacje prawne o technologii bezprzewodowej Ekspozycja na promieniowanie radiowe Aviso aos usuários do Brasil Notice to users in Canada Note à l'attention des utilisateurs canadiens Uwagi prawne dla użytkowników z Unii Europejskiej Avis aux utilisateurs en France concernant l'utilisation de la communication sans fil 2, 4 GHz Italia Deklaracja zgodności Spis treści 3

4 4 Spis treści

5 1 Witamy Gratulujemy zakupu zestawu rozszerzającego możliwości druku bezprzewodowego Wireless Printing Upgrade Kit. Zestaw jest prostym i wydajnym rozwiązaniem umożliwiającym wykorzystanie sieci bezprzewodowej do połączenia z drukarką lub urządzeniem All-in-One. Z zestawu Kit można korzystać w obsługiwanych drukarkach firmy HP, a przy użyciu urządzeń wielofunkcyjnych (All-in-One) można drukować, skanować, kopiować i faksować dokumenty (o ile dany model urządzenia ma funkcję faksowania). Zestaw do druku bezprzewodowego zastępuje przewód USB i zapewnia swobodną bezprzewodową łączność z urządzeniem HP. Zawartość opakowania Zestaw do druku bezprzewodowego zawiera poniższe elementy. 1 Adapter drukarki 2 Przewód zasilający do adaptera drukarki 3 Przewód USB do adaptera drukarki 4 Adapter komputera 5 Płyta CD Wireless Printing Upgrade Kit 6 Podręcznik instalacji HP Wireless Printer Adapter Upgrade Kit Start Here Begin hier Beginnen Sie hier Empiece aquí Comece aqui Commencez ici Inizio Zawartość opakowania 5

6 Kontrolki i porty adaptera drukarki 1 Kontrolka zasilania (zielona) 2 Kontrolka połączenia bezprzewodowego (niebieska) 3 Kontrolka ostrzeżenia (pomarańczowa) 4 Złącze zasilania 5 Port USB Znaczenia kombinacji kontrolek przedstawiono poniżej. Zasilanie Sieć bezprzewodowa Uwaga Brak zasilania Nie świeci Nie świeci Nie świeci Zasilanie włączone Świeci Nie świeci Nie świeci Gotowość Świeci Świeci Nie świeci Transmisja danych Świeci Miga Nie świeci Brak podłączonej drukarki Świeci Świeci Miga Błąd Świeci Włączona lub wyłączona Świeci 6 Witamy

7 2 Instalacja podstawowa Jeśli Podręcznik instalacji został zagubiony, instalację zestawu Wireless Printing Upgrade Kit można wykonać, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami. WAŻNE: Przed rozpoczęciem instalacji zestawu Wireless Printing Upgrade Kit upewnij się, że drukarka podłączona przy użyciu kabla USB działa prawidłowo. Podłączanie adaptera drukarki 1. Wyłącz drukarkę firmy HP. 2. Za pomocą kabla USB podłącz adapter drukarki do portu USB z tyłu drukarki firmy HP. WAŻNE: Jeśli port USB znajduje się również z przodu drukarki, nie należy podłączać do niego adaptera drukarki. Należy użyć portu USB znajdującego się z tyłu drukarki. 3. Podłącz przewód zasilania do adaptera drukarki oraz do gniazda zasilania, a następnie sprawdź, czy świecą się dwie pierwsze kontrolki (zielona i niebieska). 4. Włącz drukarkę. 7

8 Instalowanie oprogramowania zestawu Upgrade Kit WAŻNE: Bez wyraźnego zalecenia nie należy podłączać adaptera komputera. UWAGA: W każdym z wyświetlonych okien oprogramowania zapory wybierz opcję Zawsze zezwalaj. 1. Zamknij wszystkie inne programy, a szczególnie programy firmy HP, takie jak HP Solution Center i HP Director. Włóż dysk CD z oprogramowaniem dla zestawu HP Wireless Printing Upgrade Kit. UWAGA: Jeśli zostanie wyświetlone okno kreatora znajdowania nowego sprzętu, wybierz opcję Instaluj automatycznie i kliknij przycisk Kontynuuj. Kliknij przycisk Instaluj, aby zainstalować oprogramowanie. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie. WAŻNE: Jeśli instalator poprosi o umieszczenie w napędzie dysku CD z oprogramowaniem drukarki lub urządzenia All-in-One, kliknij przycisk Anuluj. Możliwe, że będzie trzeba zrobić to kilka razy. 5. Po pojawieniu się odpowiedniego monitu włóż adapter komputerowego do portu USB. WSKAZÓWKA: Jeśli włożenie adaptera komputerowego do portu USB sprawia problem, w placówkach handlowych można zakupić przedłużacz lub adapter obrotowy do portu. 6. Postępuj zgodnie z kolejnymi instrukcjami aż do ukończenia instalacji. WAŻNE: W niektórych wersjach systemu Windows XP może pojawić się komunikat o konieczności aktualizacji kontrolera USB i może nastąpić przekierowanie na stronę firmy Microsoft w sieci Web w celu pobrania aktualizacji. Należy pobrać i zainstalować tę aktualizację, aby zestaw Wireless Printing Upgrade Kit działał prawidłowo. 8 Instalacja podstawowa

9 3 Dodawanie drukarki do sieci bezprzewodowej Drukarkę można również udostępnić dla innych komputerów w istniejącej sieci bezprzewodowej. Zacznij od standardowej instalacji USB Najpierw należy zainstalować zestaw Wireless Printing Upgrade Kit na jednym komputerze przy użyciu adaptera drukarki i adaptera komputera. Aby podłączyć adaptery i zainstalować oprogramowanie, postępuj zgodnie z instrukcjami w Podręczniku instalacji dostarczonym wraz z zestawem. (Instrukcje dotyczące instalacji podstawowej znajdują się również w Dodatku do niniejszego Podręcznika użytkownika). Konfiguracja sieci Na komputerze, na którym zainstalowano oprogramowanie zestawu Wireless Printing Upgrade Kit i adapter komputera, wykonaj następujące czynności. WAŻNE: Sprawdź SSID oraz klucz lub hasło WEP sieci. Wybierz kolejno Start Programy HP Wireless Printing Upgrade. Kliknij Konfiguracja zaawansowana. Zostanie wyświetlone pytanie Czy umożliwić wielu użytkownikom korzystanie z drukarki? 3. Odpowiedz Tak. Zostanie wyświetlona lista dostępnych punktów dostępu bezprzewodowego. Wybierz żądany punkt dostępu i kliknij Dalej. Jeśli żądany punkt dostępu nie pojawił się na liście, kliknij przycisk Odśwież. Zostanie wyświetlony ekran Konfiguracja zabezpieczeń. Wprowadź SSID. UWAGA: Wszystkie urządzenia bezprzewodowe muszą korzystać z tego samego SSID. Wybierz żądany typ zabezpieczeń. UWAGA: Firma HP stanowczo zaleca korzystanie z zabezpieczeń w sieci. Wyłączenie zabezpieczeń umożliwi innym osobom dostęp do sieci i komputerów, czego efektem może być spowolnienie systemu, a nawet zniszczenie plików w komputerze. Poniżej przedstawiono dostępne opcje zabezpieczeń: WEP (64-Bit) dane są szyfrowane standardowym 64-bitowym kluczem WEP (Wired Equivalent Privacy). WEP (128-Bit) dane są szyfrowane standardowym 128-bitowym kluczem WEP. WPA-PSK dane są szyfrowane standardowym kluczem WPA (Wi-Fi Protected Access) i kluczem wstępnie zdefiniowanym (Preshared Key). Standard WPA wprowadzony w roku 2003 jest zabezpieczeniem sieci bezprzewodowych znacznie skuteczniejszym niż WEP. WPA-PSK umożliwia zastosowanie dwóch sposobów szyfrowania: TKIP i AES z dynamicznymi kluczami szyfrowania. WPA2-PSK WPA2 jest silniejszą wersją zabezpieczenia WPA. Wyłączone szyfrowanie danych jest wyłączone. NIE ZALECANE. 7. Wprowadź kod zabezpieczający w sposób podany poniżej. WEP (64-bit) lub WEP (128 bit) Jeśli zostało wybrane 64- lub 128-bitowe szyfrowanie WEP, należy wprowadzić znaki alfanumeryczne w polu Hasło lub wprowadzić wartość klucza, który ma być używany, w polach Klucz sieciowy i Potwierdź klucz sieciowy. Kliknij Dalej. Hasło w razie potrzeby, zamiast wprowadzać klucz bezpośrednio, można go wygenerować na podstawie hasła (od 8 do 63 znaków). Wprowadź żądane hasło, a następnie kliknij przycisk Generuj klucze. LUB Klucz sieciowy W tym polu wprowadź klucz sieciowy. Potwierdź klucz sieciowy W tym polu ponownie wprowadź klucz sieciowy. Zacznij od standardowej instalacji USB 9

10 WPA-PSK lub WPA2-PSK W przypadku wyboru opcji WPA-PSK lub WPA2-PSK, wybierz metodę szyfrowania (TKIP lub AES), a następnie w polach Klucz sieciowy i Potwierdź klucz sieciowy wprowadź klucz, który ma być używany. Szyfrowanie danych Wybierz żądaną opcję. Pozostałe urządzenia bezprzewodowe muszą korzystać z tej samej metody szyfrowania. Klucz sieciowy W tym polu wprowadź klucz sieciowy. Zostanie wyświetlony ekran Ustawianie adresu IP. 8. Ustaw adres IP. Jeśli w sieci LAN działa serwer DHCP, wybierz opcję Uzyskaj adres IP automatycznie, w przeciwnym wypadku, wybierz opcję Użyj następującego adresu IP. W przypadku wyboru opcji Użyj następującego adresu IP wprowadź wolny adres z puli używanej tej wsieci LAN. Użyj tej samej maski podsieci i bramy domyślnej dla adaptera drukarki i komputera. WAŻNE: Upewnij się, że wybrany adres IP nie jest używany przez żadne inne urządzenie w sieci. Zostanie wyświetlony ekran Potwierdzenie. 9. Po sprawdzeniu ustawień kliknij Zastosuj, a następnie kliknij Zakończ. Konfiguracja pozostałych komputerów w celu korzystania z drukarki Aby umożliwić innym komputerom w sieci drukowanie na tak rozbudowanej drukarce, postępuj zgodnie z poniższą procedurą. UWAGA: Adapter komputera nie jest wymagany. Pozostaw go podłączonego do pierwszego komputera. UWAGA: Aby można było drukować na drukarce bezprzewodowej, należy włączyć komputer wyposażony w adapter komputera. Jeśli w komputerze wcześniej nie była instalowana drukarka, należy ją zainstalować z wykorzystaniem przewodu USB i dostarczonej z nią płyty CD lub sterownika pobranego z witryny sieciowej HP. WAŻNE: Jeśli drukarka została zainstalowana przy pomocy sterownika pobranego przez sieć, należy ponownie zainstalować drukarkę z płyty CD lub pełną wersję sterownika. Poprzez sieć jest instalowany sterownik w wersji mini, który nie jest wystarczający do drukowania bezprzewodowego. Włóż dysk CD Wireless Printing Upgrade Kit i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Na ekranie zostanie wyświetlony monit o wybór drukarki odnalezionej w sieci. Wybierz drukarkę i kontynuuj. Przeprowadź te czynności na każdym komputerze w sieci. 10 Dodawanie drukarki do sieci bezprzewodowej

11 4 Korzystanie z zestawu Wireless Printing Upgrade Kit Przy użyciu ikony Menedżera połączeń na pasku zadań można wykonać następujące zadania. Sprawdzenie siły sygnału i ustawień. Zmiana kanału. Uzyskanie dostępu do kolejki wydruku. Połączenie lub rozłączenie. Ponowne nawiązanie połączenia Jeśli ikona Menedżera połączeń jest przekreślona czerwonym znakiem X, oznacza to, że połączenie zostało utracone. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Menedżera połączeń i wybierz opcję Połącz. Anulowanie zadania drukowania Zmiana kanału Za pomocą polecenia Kolejka wydruku można anulować lub wstrzymać zadanie drukowania. Jeśli pojawi się komunikat informujący o niepomyślnym zakończeniu zlecenia drukowania, należy anulować zlecenie i usunąć je zkolejki wydruku. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Menedżera połączeń i wybierz opcję Kolejka wydruku. Kliknij prawym przyciskiem myszy zlecenie drukowania w Menedżerze wydruku i wybierz opcję Anuluj. Jeśli wystąpią zakłócenia powodowane przez inne urządzenia bezprzewodowe, można zmienić kanał, na którym zestaw Upgrade Kit przesyła dane. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Menedżera połączeń i wybierz polecenie Zmień kanał. Wybierz inny kanał. Ponowne uruchamianie programu Menedżer połączeń Jeśli na pasku zadań nie ma ikony, należy ponownie uruchomić program Menedżer połączeń. Przejdź do Start --> Wszystkie programy --> HP Wireless Printing Upgrade --> Ponownie uruchom menedżera połączeń. 11

12 12 Korzystanie z zestawu Wireless Printing Upgrade Kit

13 5 Rozwiązywanie problemów Instalacja oprogramowania zostaje zatrzymana w punkcie Włóż adapter komputera Port USB w komputerze działa nieprawidłowo. Sprawdź działanie portu USB, podłączając do niego inne urządzenie USB (na przykład mysz lub dysk flash). Adapter komputera fizycznie nie pasuje do portu, ponieważ jest on nieco większy niż zwykłe urządzenie USB. Spróbuj użyć innego portu USB. Ewentualnie dokonaj zakupu adaptera obrotowego lub przedłużacza USB u najbliższego sprzedawcy produktów firmy HP, aby podłączyć adapter komputera. Korzystasz z wirtualnej sieci prywatnej (VPN, Virtual Private Network). Rozłącz się z wirtualną siecią prywatną, aby zainstalować oprogramowanie Wireless Printing Upgrade. Instalacja oprogramowania zostaje zatrzymana w punkcie wyszukiwanie adaptera drukarki Dany model drukarki jest nieobsługiwany. Sprawdź, czy ten model drukarki jest obsługiwany przez oprogramowanie Wireless Printing Upgrade. Najnowsza lista obsługiwanych drukarek jest dostępna pod adresem Wcześniejsza instalacja drukarki przy użyciu kabla USB nie została w pełni ukończona. Zainstaluj drukarkę przy użyciu kabla USB. Przed rozpoczęciem instalacji zestawu Wireless Printing Upgrade Kit upewnij się, że drukarka działa prawidłowo. Drukarka została zainstalowana po raz pierwszy przy użyciu oprogramowania pobranego z sieci lub oprogramowania wbudowanego w system operacyjny Windows. Sterowniki takie nie zawierają wszystkich składników niezbędnych do prawidłowego działania zestawu Wireless Printing Upgrade Kit. Zainstaluj drukarkę przy użyciu kabla USB oraz oryginalnego dysku CD z oprogramowaniem lub sterownika pobranego z witryny Sprawdź, czy można drukować po podłączeniu kabla USB. Następnie spróbuj ponownie zainstalować zestaw Wireless Printing Upgrade Kit. Drukarka jest wyłączona. Brak zasilania adaptera drukarki. Adapter drukarki nie jest podłączony do drukarki. Upewnij się, że drukarka jest włączona i podłączona do komputera. Upewnij się, że adapter drukarki jest podłączony. Zielona kontrolka z lewej strony powinna się świecić, a kontrolka niebieska pośrodku powinna przynajmniej mignąć od czasu do czasu. Upewnij się, że adapter drukarki jest podłączony do portu USB z tyłu drukarki. 13

14 Wystąpił błąd dotyczący adaptera drukarki. Zresetuj adapter drukarki. Odłącz go od drukarki i zasilacza. Zaczekaj od dwóch do trzech minut, a następnie podłącz go i spróbuj ponownie. Pomarańczowa kontrolka ostrzeżenia znajdujące się z prawej strony powinna być wygaszona. Instalację uniemożliwia oprogramowanie zapory, oprogramowanie antywirusowe lub oprogramowanie przeciwdziałające programom szpiegującym. We wszystkich oknach dialogowych tego typu oprogramowania, które wyskakują podczas instalacji, należy wybrać opcję Always Allow (Zawsze zezwalaj). Czasem takie okna dialogowe mogą zostać zakryte oknami instalatora. Należy upewnić się, czy pod oknem instalatora nie zostało wyświetlone inne okno dialogowe, w którym trzeba kliknąć odpowiednią opcję w odpowiedzi na monit. Adapter komputera i adapter drukarki znajdują się poza zasięgiem. Zasięg, w którym urządzenia mogą się ze sobą komunikować, zależy od kilku czynników. Oto niektóre z takich czynników: Konstrukcja budynku. Metalowe słupy i inne tego typu elementy mogą obniżyć zasięg fal radiowych. Bliskość mikrofalówek i/lub telefonów bezprzewodowych działających na częstotliwości 2, 4 Ghz. Umieść adapter komputera i adapter drukarki maksymalnie 9 metrów od siebie i spróbuj ponowić instalację. Można drukować w większości aplikacji, ale oprogramowanie firmy HP (HP Director lub HP Solution Center) nie działa (nie można skanować dokumentów ani odczytywać kart pamięci) W oprogramowaniu firmy HP wybrano nieprawidłowe wystąpienie drukarki. Po zainstalowaniu oprogramowania Wireless Printing Upgrade zostało utworzone drugie wystąpienie drukarki. Na przykład mogą być dostępne pozycje HP Deskjet 5940 i HP Deskjet 5940 (Wireless). Upewnij się, że w oprogramowaniu firmy HP została wybrana drukarka w wersji Wireless. Instrukcje na temat oprogramowania HP Director i HP Solution Center znajdują się w pomocy online. Jest to znany problem dotyczący niektórych starszych wersji sterowników firmy HP dla urządzeń wielofunkcyjnych (All-in-One). Jeśli podczas drukowania nie występują żadne problemy, do skanowania dokumentów i odczytywania kart pamięci jest zalecane użycie systemu Windows lub innych aplikacji. Otwórz folder Mój komputer. W obszarze Nazwa zostanie wyświetlona lista skanerów i gniazd kart pamięci (o ile są one dostępne w danym urządzeniu). Na przykład w przypadku modelu HP Officejet 7310 zostaną wyświetlone następujące urządzenia. Pamięć 7310 (E:) Dysk wymienny HP Officejet 7300 Skaner obrazów 14 Rozwiązywanie problemów

15 2. Aby uzyskać dostęp do obrazów zapisanych na karcie pamięci, kliknij dwukrotnie nazwę pamięci urządzenia (na przykład Pamięć 7310). Obrazy zostaną wyświetlone, tak jak z dysku twardego. Aby zeskanować dokument przy użyciu aplikacji systemu Windows, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę obok typu Skaner obrazów (na przykład HP Officejet 7300) i wybierz polecenie Skanuj. Wydaje się, że co kilka minut drukarka jest odłączana i podłączana ponownie Jest to jeden z następujących modeli drukarek: z serii PSC 1200 lub 2100/2200, z serii Officejet 4100/6100, a oprogramowanie firmy HP zostało zaktualizowane do nowej wersji. Jest to znany problem związany z nieprawidłowym usuwaniem starych wersji niektórych plików podczas uaktualniania oprogramowania. Przejdź do Start --> Wszystkie programy --> Autostart. Odszukaj plik hpoddt01. exe i ikonę z nazwą drukarki (na przykład psc 2200). Usuń oba pliki, klikając je prawym przyciskiem i wybierając polecenie Usuń. UWAGA: Nie należy usuwać programów HP Digital Imaging Monitor ani Menedżer połączeń HP. Drukarka jest odłączana i ponownie podłączana losowo lub podczas drukowania długich lub dużych dokumentów Zakłócenia spowodowane działaniem innych produktów bezprzewodowych. Problemy z działaniem zestawu Wireless Printing Upgrade Kit mogą wystąpić w środowiskach z dużymi zakłóceniami radiowymi spowodowanymi na przykład przez dużą liczbę innych produktów bezprzewodowych: Bluetooth, Wifi lub telefony bezprzewodowe działające wpaśmie 2, 4 Ghz. Należy zmniejszyć liczbę innych urządzeń bezprzewodowych znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu. Należy skonfigurować sprzęt Wifi do działania na innym kanale. Jeśli korzystasz z bezprzewodowego adaptera drukarki w sieci bezprzewodowej, możesz zmienić jego kanał działania. a. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Menedżera połączeń na pasku zadań. b. Wybierz opcję Zmień kanał. c. Wybierz inny kanał i sprawdź, czy liczba problemów zmniejszy się. Aby przyspieszyć drukowanie długich dokumentów, można drukować kilka stron naraz. Instalacja została ukończona, ale nadal nie można drukować Połączenie między adapterem drukarki i adapterem sieciowym/adapterem komputera zostało utracone. Sprawdź, czy na pasku zadań znajduje się ikona adaptera drukarki. Jeśli jest ona przekreślona czerwonym znakiem X, oznacza to, że połączenie zostało utracone. 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę adaptera drukarki na pasku zadań. 2 Wybierz polecenie Connect (Połącz). Jeśli połączenie nie zostanie przywrócone po około minucie, spróbuj zamknąć aplikację i uruchomić ją ponownie. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę adaptera drukarki na pasku zadań. Wybierz polecenie Exit (Zakończ). Przejdź do Start --> Wszystkie programy --> HP Wireless Printing Upgrade --> Ponownie uruchom Menedżera połączeń. 15

16 Oprogramowanie drukarki jest nieaktualne lub jego instalacja nie została ukończona. Sprawdź, czy można drukować przy użyciu kabla USB. Pobierz najnowszy sterownik z witryny i zainstaluj wszystkie składniki. Po wybraniu konfiguracji zaawansowanej na liście brakuje adaptera drukarki Korzystasz z sieci uwierzytelnionej w środowisku przedsiębiorstwa. Produkt jest przeznaczony dla niewielkiego środowiska sieciowego, w którym można skonfigurować wszystkie ustawienia. Jeśli korzystasz właśnie z takiej niewielkiej sieci, sprawdź, czy wszystkie ustawienia zostały skonfigurowane prawidłowo. Komputer nie ma połączenia bezprzewodowego lub jest wyłączony. Wpisując dowolny adres internetowy, sprawdź, czy połączenie bezprzewodowe na komputerze działa prawidłowo. 16 Rozwiązywanie problemów

17 6 Informacje techniczne Niniejszy rozdział zawiera informacje techniczne, prawne i dotyczące ochrony środowiska związane z zestawem Wireless Printing Upgrade Kit. Specyfikacje Dane ogólne g Adapter drukarki: USB 1. 1 Adapter komputera: USB 2. 0 high speed Zabezpieczenia WEP WPA-PSK WPA2-PSK Zużycie energii 3, 3 V przy 900 ma Antena Wewnętrzna antena PIFA Szczytowe wzmocnienie: 0, 75 db Środowisko Temperatura pracy: 0 C 40 C Temperatura przechowywania: od 20 C do 70 C Wilgotność pracy: 10 85% RH Wilgotność przechowywania: 5 90% RH Program ochrony środowiska W tej części przedstawiono informacje dotyczące ochrony środowiska, wytwarzania ozonu, zużycia energii, zużycia papieru, tworzyw sztucznych, informacje o bezpieczeństwie materiałów oraz programów recyklingu. Niniejsza część zawiera informacje dotyczące standardów ochrony środowiska. Ochrona środowiska Firma Hewlett-Packard dostarcza wysokiej jakości wyroby o znikomym stopniu szkodliwości dla środowiska. Opisany produkt został zaprojektowany w sposób pozwalający zminimalizować jego szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Dodatkowe informacje o programie ochrony środowiska firmy HP można znaleźć w witrynie sieci Web pod adresem: Tworzywa sztuczne Elementy z tworzyw sztucznych o wadze przekraczającej 25 gramów są oznaczone zgodnie ze standardami międzynarodowymi w sposób zwiększający możliwość identyfikacji tworzyw sztucznych do przetworzenia po zużyciu produktu. Karty charakterystyki materiałów Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS) dostępne są na stronach internetowej witryny HP pod adresem: Klienci nie posiadający dostępu do Internetu powinni zwrócić się do najbliższego Centrum Obsługi Klienta firmy HP. Program recyklingu sprzętu Firma HP oferuje rosnącą liczbę programów zwrotu i recyklingu produktów w wielu krajach/regionach, jak również jest partnerem wielu największych centrów recyklingu sprzętu elektronicznego na świecie. Firma HP oszczędza także zasoby poprzez unowocześnianie i ponowną sprzedaż najpopularniejszych produktów. Informacje na temat recyklingu produktów HP można znaleźć pod adresem: W celu uzyskania pomocy, zadzwoń pod numer HP-INVENT (tylko w Ameryce Północnej) lub odwiedź witrynę wsparcia technicznego Specyfikacje 17

18 Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Produkt HP Wyposażenie dodatkowe Oprogramowanie Okres gwarancji Jeden rok Jeden rok A. Zakres gwarancji 1. Firma Hewlett-Packard (HP) gwarantuje klientowi-użytkownikowi końcowemu, że wymienione wyżej produkty HP będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych przez podany powyżej okres, licząc od daty zakupu. Gwarancja HP dotycząca oprogramowania odnosi się wyłącznie do działania oprogramowania (wykonywania instrukcji programowych). Firma HP nie gwarantuje, że działanie produktu będzie wolne od zakłóceń i błędów. Gwarancja HP obejmuje tylko te wady, które zostaną ujawnione podczas normalnego użytkowania produktu. Nie obejmuje ona innych problemów, w tym będących wynikiem: a. niewłaściwej obsługi lub niefachowo wykonanych modyfikacji; b. używania oprogramowania, nośników, części lub materiałów eksploatacyjnych, które nie pochodzą od firmy HP lub nie są obsługiwane przez produkty HP; c. eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem; d. nieautoryzowanej modyfikacji lub niewłaściwego użytkowania. W odniesieniu do drukarek HP używanie wkładów drukujących pochodzących od innego producenta lub ponownie napełnianych nie narusza warunków gwarancji ani zasad pomocy technicznej oferowanej nabywcy. Jeśli jednak błędna praca drukarki lub jej uszkodzenie jest wynikiem używania wkładów drukujących innych producentów lub wkładów ponownie napełnianych, firma HP zastrzega sobie prawo do obciążenia nabywcy kosztami robocizny oraz materiałów użytych do usunięcia awarii lub uszkodzenia. Jeśli w czasie obowiązywania gwarancji firma HP zostanie powiadomiona o defektach w produkcie, który jest objęty gwarancją HP, dokonana zostanie naprawa lub wymiana produktu, przy czym wybór usługi leży w gestii firmy HP. Gdyby firma HP nie była w stanie naprawić lub wymienić wadliwego produktu objętego gwarancją HP, zobowiązuje się do wypłacenia równowartości ceny nabycia produktu w stosownym czasie od momentu zgłoszenia usterki. Firma HP nie jest zobowiązana do naprawy, wymiany produktu lub zwrotu jego równowartości w przypadku niedostarczenia wadliwego produktu do przedstawicielstwa HP. Produkt oferowany zamiennie może być nowy lub prawie nowy, jednak pod względem funkcjonalności co najmniej równy produktowi podlegającemu wymianie. Produkty HP mogą zawierać części, elementy i materiały pochodzące z odzysku, równoważne w działaniu częściom nowym. 10. Umowa gwarancyjna HP jest ważna w każdym kraju, w którym firma HP prowadzi dystrybucję produktu. Umowy dotyczące dodatkowego serwisu gwarancyjnego, w tym naprawy w miejscu użytkowania sprzętu, mogą być zawierane w każdym autoryzowanym punkcie serwisowym HP na terenie krajów, gdzie prowadzona jest dystrybucja danego produktu przez firmę HP lub autoryzowanego importera. B. Ograniczenia gwarancji W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LOKALNE ANI FIRMA HP, ANI WSPÓŁPRACUJĄCY Z NIĄ DYSTRYBUTORZY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, ANI NIE ZMIENIAJĄ WARUNKÓW GWARANCJI JUŻ ISTNIEJĄCYCH, ZARÓWNO JAWNYCH JAK I DOMNIEMANYCH GWARANCJI SPRZEDAWALNOŚCI, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. C. Ograniczenia rękojmi 1. W stopniu dopuszczalnym przez obowiązujące prawo lokalne, rekompensaty określone w postanowieniach niniejszej umowy gwarancyjnej są jedynymi i wyłącznymi rekompensatami, jakie przysługują klientom HP. W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LOKALNE, Z WYŁĄCZENIEM ZOBOWIĄZAŃ JAWNIE WYRAŻONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE GWARANCYJNEJ, ANI FIRMA HP, ANI WSPÓŁPRACUJĄCY Z NIĄ DYSTRYBUTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, CELOWE, PRZYPADKOWE I WYNIKOWE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY EWENTUALNE ROSZCZENIA ZNAJDĄ OPARCIE W GWARANCJI, KONTRAKCIE LUB INNYCH OGÓLNYCH ZASADACH PRAWNYCH, A TAKŻE W PRZYPADKU POWIADOMIENIA FIRMY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH USZKODZEŃ. D. Prawo lokalne 1. Umowa gwarancyjna daje nabywcy określone prawa. Nabywca może też posiadać dodatkowe prawa, zależnie od prawa stanowego w USA, prawa obowiązującego w poszczególnych prowincjach Kanady, a także od stanu prawnego w poszczególnych krajach świata. Jeśli postanowienia niniejszej gwarancji nie są spójne z prawem lokalnym, niniejsza umowa gwarancyjna może zostać zmodyfikowana w stopniu zapewniającym zgodność z prawem lokalnym. W konkretnym systemie prawnym pewne zastrzeżenia i ograniczenia niniejszej gwarancji mogą nie mieć zastosowania. Na przykład w niektórych stanach USA, jak również w niektórych systemach prawnych poza USA (m. in. w prowincjach Kanady), mogą zostać przyjęte inne rozwiązania prawne, czyli: a. wykluczenie tych zastrzeżeń i ograniczeń niniejszej gwarancji, które ograniczają ustawowe prawa nabywcy (np. w Wielkiej Brytanii); b. ograniczenie w inny sposób możliwości producenta do egzekwowania takich zastrzeżeń i ograniczeń; c. przyznanie nabywcy dodatkowych praw, określenie czasu obowiązywania domniemanych gwarancji, których producent nie może odrzucić lub zniesienie ograniczeń co do czasu trwania gwarancji domniemanych. Kupującemu mogą przysługiwać dodatkowe prawa w stosunku do sprzedawcy w zależności od umowy kupna. Na prawa te niniejsze oświadczenie gwarancyjne nie ma wpływu. WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY GWARANCYJNEJ, Z POMINIĘCIEM DOPUSZCZALNYCH PRZEZ PRAWO WYJĄTKÓW, NIE WYKLUCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ I NIE MODYFIKUJĄ OBOWIĄZUJĄCYCH W TYCH KRAJACH PRZEPISÓW PRAWA HANDLOWEGO. WARUNKI GWARANCJI STANOWIĄ NATOMIAST UZUPEŁNIENIE TYCH PRZEPISÓW W ZASTOSOWANIU DO SPRZEDAŻY PRODUKTÓW HP OBJĘTYCH JEJ POSTANOWIENIAMI. Szanowny Kliencie! W załączeniu przedstawiamy nazwy i adresy spółek HP, które udzielają gwarancji HP w Państwa kraju. HP informuje, że na podstawie umowy sprzedaży mogą Państwu przysługiwać ustawowe prawa wobec sprzedawcy dodatkowo do gwarancji. Gwarancja HP nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Polska: Hewlett-Packard Polska Sp. z o. o., ul. Szturmowa 2A, Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Informacje techniczne

19 Oświadczenie FCC Federalna Komisja Komunikacyjna USA określiła (w dokumencie 47 CFR), że następujące uwagi powinny zostać podane do wiadomości użytkowników tego produktu. Niniejsze urządzenie zostało przetestowane w celu stwierdzenia zgodności z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale 15 przepisów FCC. Przepisy te mają na celu świadomą ochronę przed niebezpiecznym oddziaływaniem przy instalacjach w mieszkaniach. Urządzenie to wytwarza, korzysta i może wypromieniowywać energię o częstotliwościach radiowych, a jeśli zostało zainstalowane i jest używane niezgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak żadnej gwarancji, że w danej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeżeli sprzęt ten powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić przez jego wyłączenie i włączenie, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń w jeden lub więcej z podanych sposobów: Zmień orientację anteny odbiorczej. Zwiększenie odległości między urządzeniem, a sprzętem RTV. Podłączenie urządzenia do innego gniazdka, niż sprzęt RTV. Kontakt z dealerem lub wykwalifikowanym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z następującym pracownikiem: Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, Ca (650) Informacje prawne o technologii bezprzewodowej Rozdział ten zawiera informacje prawne dotyczące technologii bezprzewodowej. Technologia bezprzewodowa Ekspozycja na promieniowanie radiowe Technologia bezprzewodowa uwagi dla użytkowników w Brazylii Technologia bezprzewodowa uwagi dla użytkowników w Kanadzie Uwagi prawne dla użytkowników z Unii Europejskiej Ekspozycja na promieniowanie radiowe Uwaga: Moc promieniowania niniejszego urządzenia jest znacznie niższa od granicznych poziomów mocy promieniowania o częstotliwościach radiowych ustalonych przez FCC. Mimo to urządzenie powinno być używane w taki sposób, aby podczas normalnej pracy zminimalizować kontakt osób z urządzeniem. Ten produkt oraz podłączona do niego antena zewnętrzna (jeśli istnieje możliwość podłączenia) powinny być zainstalowane w takim miejscu, aby zminimalizować kontakt osób z urządzeniem podczas normalnej pracy. Aby uniknąć przekroczenia granicznych poziomów narażenia na promieniowanie o częstotliwościach radiowych ustalonych przez FCC, podczas normalnej pracy nie należy zbliżać się do anteny na odległość mniejszą niż 20 cm (8 cali). Aviso aos usuários do Brasil Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res. ANATEL 282/2001) Notice to users in Canada For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada. Note à l'attention des utilisateurs canadiens Pour une utilisation intérieure. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme RSS-210 et RSS GEN d'industrie Canada. Oświadczenie FCC 19

20 Uwagi prawne dla użytkowników z Unii Europejskiej Produkty oznaczone symbolem CE są zgodne z następującymi dyrektywami UE: Dyrektywa dotycząca niskich napięć 73/23/EWG Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EWG zgodność niniejszego produktu z normami CE jest uwarunkowana zasilaniem z odpowiedniego zasilacza sieciowego dostarczonego przez HP i oznaczonego symbolem CE. Jeśli niniejszy produkt spełnia funkcje telekomunikacyjne, jest on także zgodny z zasadniczymi wymaganiami poniższej dyrektywy: Dyrektywa RTTE 1999/5/WE Zgodność z tymi dyrektywami oznacza jednocześnie zgodność z ujednoliconymi standardami europejskimi (Normy Europejskie) wymienionymi w Europejskiej Deklaracji Zgodności opracowanej przez firmę HP dla tego produktu lub grupy produktów. Zgodność ta została oznaczona przez umieszczone na produkcie poniższe symbole zgodności. Funkcje telekomunikacji bezprzewodowej tego urządzenia mogą być wykorzystywane w następujących krajach UE iefta: Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy i Wielka Brytania. Avis aux utilisateurs en France concernant l'utilisation de la communication sans fil 2, 4 GHz Italia L'utilisation de cet équipement (2, 4 GHz Wireless LAN) est soumise à certaines restrictions: Cet équipement peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment en utilisant toutes les fréquences de 2400 à 2483, 5 MHz. Pour une utilisation en environnement extérieur, vous devez utiliser les fréquences comprises entre MHz. Pour les dernières restrictions, voir È necessaria una concessione ministeriale per l uso del prodotto. Verificare con il proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze. 20 Informacje techniczne

21 Deklaracja zgodności DECLARATION OF CONFORMITY according to ISO/IEC Guide 22 and EN Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company Manufacturer's Address: West Bernardo Drive San Diego CA 92127, USA Regulatory Model Number: SDCAB-0603 Declares, that the product: Product Name: HP Wireless Printing Upgrade Kit Radio Regulatory Model No: RSVLD-0603 RSVLD-0604 Conforms to the following Product Specifications: Safety: IEC: 2001 / EN: 2001 IEC Edition 1. 2: 2001 / EN:1994+A1:2002+A2: 2001 Class 1(Laser/Led) UL: 2003 / CAN/CSA-22. 2 No NOM 019-SFCI-1993 EMC: CISPR 22:1997+ A2:1996 / EN 55022:1998+A2:1997 Class B CISPR 24:1997+A1:2001+A2:2003 / EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 EN: 2002 / EN: 2002 FCC Part 15-Class B / ICES-003, Issue 4 Telecom: EN v. 1: FCC Part 15C/RSS-210 Health: EU:1999/519/EC Supplementary Information: The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC, and with the R&TTE Directive 1999/5/EC and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration. This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two Conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation For regulatory purpose, this product is assigned a Regulatory Model Number (RMN). This number should not be confused with the product marketing name or number. San Diego, California USA May 2006 For Regulatory Topics only, contact: European Contact: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D Böblingen Germany. (FAX) USA Contact: Product Regulations Manager, Hewlett Packard Company, San Diego, (858) Deklaracja zgodności 21

22 22 Informacje techniczne

Zestaw Wideodomofon Hikvision DS-KIS101-P / KIT-D2-PL101N: Panel DS-KV1101-IME2 + Monitor DS-KH1200 + Zasilacz

Zalety zestawu

 • Instalacja 2-żyłowa
 • Ekran TFT 7''
 • Rozdzielczość ekranu - 1024 x 600
 • Panel zewnętrzny z kamerą FullHD
 • Widoczność po zmroku w kolorze
 • Wielokierunkowy mikrofon gwarantujący jakość dźwięku
 • Klasa szczelności IP65
 • Certyfikat odporności na uszkodzenia IK07
 • Montaż natynkowy
 • Obsługa dwóch wyjść ( dwie furtki lub furtka + brama)

Wideo-domofon DS-KIS101-P / KIT-D2-PL101Njest świetnym wyborem dla osób chcących dodatkowej weryfikacji gości odwiedzających ich posesję. Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej obrazu 7", zintegrowany z zewnętrzną stacją bramową dostarcza podgląd wideo w jakości FullHD oraz dwukierunkową komunikację audio spełniającą najwyższe standardy dzięki wielokierunkowemu mikrofonowi.

Ponadto panel zewnętrzny posiada dwa przekaźniki do obsługi wyjść, co pozwala na obsługę dwóch furtek lub furtki + napędu bramy. Dodatkowo jedno wyjście jest zasilane prądem 1A o napięciu 12V.

NISKI POBÓR PRĄDU

Zestaw KIS101-P składa się z elementów cechujących się niskim poborem prądu. Panel zewnętrzny to maksymalne zużycie na poziomie 12W ( w trakcie rozmowy), a monitor maksymalnie 5W ( podczas wybudzenia)

OBSŁUGA DWÓCH WYJŚĆ

Panel zewnętrzny posiada dwa wbudowane przekaźniki do obsługi elektro-zamków lub napędu, dzięki czemu panel dostarcza możliwość sterowania:


 • Dwiema furtkami
 • Furtką + napędem bramy
 • Zalety panelu zewnętrznego:

  • Kamera FullHD 2Mpx
  • Kąt widzenia: Poziomy - 100° / Pionowy - 69°
  • Wbudowany wielokierunkowy mikrofon
  • Wbudowany głośnik
  • Regulacja głośności
  • Kolorowy tryb nocny
  • 2 Wyjścia przekaźnikowe ( jedno z zasilaniem 12V 1A )
  • Interfejs 2-żyłowy
  • 4 wejścia alarmowe
  • Klasa odporności na uszkodzenia mechaniczne IK07
  • Wymiary: 150 x 82 x 23, 5 mm
  • Warunki otoczenia: -30°C do +60°C / Wilgotność 10% - 90%
  • KOLOROWY TRYB NOCNY

   Panel zewnętrzny dzięki najnowszym technologiom ma możliwość podglądu wideo w nocy w pełnej palecie barw.

   OBRAZ WYSOKIEJ JAKOŚCI

   Najnowsze technologie zastosowane w kamerze w połączeniu z zaawansowaną optyką dostarczają obraz o wysokiej jakości oraz doskonałej ostrości w porównaniu z panelami wyposażonymi w kamery o niższej rozdzielczości. Jakość podglądu wideo FullHD gwarantuje, że nawet najmniejszy szczegół zostanie na nim uchwycony.


   Zestaw zawiera:

   • Panel zewnętrzny - DS-KV1101-IME2
   • Monitor - DS-KH1200
   • Zasilacz
   • Instrukcję obsługi
   • Communications

    The browser version you are using is not recommended for this site.
    Please consider upgrading to the latest version of your browser by clicking one of the following links.

   • Safari
   • Chrome
   • Edge
   • Firefox
   • Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это следует за нашим предыдущим решением приостановить все поставки клиентам в России и Беларуси.

  Rodzina produktów Specyfikacja i informacje dla użytkownika Podręcznik Emerson 395807010 Kit

  Bezpośredni link do pobrania Rodzina produktów Specyfikacja i informacje dla użytkownika Podręcznik Emerson 395807010 Kit

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Rodzina produktów Specyfikacja i informacje dla użytkownika Podręcznik Emerson 395807010 Kit