Reset ręczny Hitachi L32a02a

Reset ręczny Hitachi L32a02a jest najprostszym sposobem na naprawę błędów w telewizorze Hitachi L32a02a. Można to zrobić, wyłączając i włączając zasilanie w telewizorze. Poniższe kroki pomogą Ci wykonać reset ręczny:

Ostatnia aktualizacja: Reset ręczny Hitachi L32a02a

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do Internetu z powodu problemu z połączeniem sieciowym, zresetuj sieć, aby rozwiązać problem.

Zresetowanie ustawień sieci spowoduje usunięcie i ponowne zainstalowanie wszystkich kart sieciowych oraz przywrócenie pozostałych domyślnych ustawień fabrycznych sieci. Po zresetowaniu sieci na komputerze może być konieczne ponowne nawiązanie połączenia z siecią.

Metoda 1:

 1. Naciśnij klawisze Win+I, aby otworzyć ekran Ustawienia (Settings), i wybierz kolejno Sieć i Internet (Network & Internet) > Zaawansowane ustawienia sieci (Advanced network settings).

 2. Kliknij pozycję Resetowanie sieci (Network reset).

 3. Kliknij przycisk Zresetuj teraz (Reset now), a następnie kliknij przycisk Tak (Yes). Aby ustawienia sieci zostały uwzględnione, ponownie uruchom komputer.

Metoda 2:

 1. Wprowadź termin „Windows PowerShell” w polu wyszukiwania na pasku zadań i kliknij opcję Uruchom jako administrator (Run as administrator).

 2. Wprowadź polecenie „netsh winsock reset” i naciśnij klawisz Enter.

 3. Procedury przywracania hasła administratora w urządzeniach Hikvision

   
  1) Pobrać i zainstalować oprogramowanie SADP w wersji 3. 0. 100

  2) Podłączyć komputer do sieci, w której znajdują się urządzenia i uruchomić program SADP w trybie administratora.

  3) Zaznaczyć urządzenie i kliknąć przycisk Forgot Password.

  4) Po wyszukaniu urządzeń, w przypadku:
  -rejestratorów z wersją oprogramowania wyższą lub równą 3. 1. 6,
  -kamer z wersją oprogramowania wyższą lub równą 5. 3. 0, należy zastosować Procedurę A.

  W przeciwnym przypadku, dla urządzeń ze starszym oprogramowaniem układowym, stosujemy Procedurę B.

  Procedura A
  rejestratory z oprogramowaniem układowym w wersji wyższej lub równej 3. 6
  kamery z oprogramowaniem układowym w wersji wyższej lub równej 5. 0

  1) Kliknij przycisk Export i wybierz katalog, w którym ma być zapisany plik przywracania hasła.
  UWAGA: po zapisaniu pliku przywracania hasła nie można wyłączać urządzenia, w przeciwnym wypadku plik traci ważność!

  2) Prośbę o przywrócenie hasła z załączonym plikiem należy przekazać do autoryzowanego dystrybutora u którego dane urządzenie zostało zakupione. Hasła do urządzeń pochodzących spoza autoryzowanego kanału sprzedaży w Polsce nie będą restetowane.

  3) Otrzymany zwrotnie plik *. xml należy wskazać przy pomocy przycisku z ikoną katalogu.

  4) Po wskazaniu pliku należy ustalić nowe hasło, przestrzegając reguł jego złożoności.

  Procedura B
  rejestratory z oprogramowaniem układowym w wersji starszej niż 3. 6
  kamery z oprogramowaniem układowym w wersji starszej niż 5. 0
  1) Zaznacz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Export i wybierz katalog, w którym ma być zapisany plik przywracania hasła.

  Lista naszych autoryzowanych partnerów, znajduje się w zakładce GDZIE KUPIĆ?

  3) Upewnij się, że data ustawiona w urządzeniu jest prawidłowa. Odczytaj datę z pola Start Time z programu SADP lub wyeksportowanego pliku. Pole Start Time jest widoczne po przesunięciu tabelki w prawo przy pomocy suwaka.

  4) Odpowiedzią na wiadomość e-mail będzie kod umożliwiający przywrócenie hasła domyślnego. Kod resetujący należy wprowadzić w oknie programu SADP po zaznaczeniu urządzenia i kliknięciu na przycisk Forgot Password.

  Identyfikator artykułu: 00157826 / Ostatnia modyfikacja: 25. 05. 2021

  Drukowanie

  Wymuszenie przywrócenia ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich własnych ustawień telewizora, w tym pobranych aplikacji, danych o systemach, kanałów i ustawień sieci bezprzewodowej. W przypadku niektórych, wymienionych poniżej modeli wymuszenie przywrócenia ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie z wewnętrznej pamięci Danych do demonstracji w sklepach

  • Modele z 2020 roku: Serie ZH8
  • Modele z 2019 roku: Serie ZG9, AG9, XG85, XG87 i XG95
  • Modele z 2018 roku: Serie AF9 i ZF9

  W tym artykule opisano, jak wymusić przywrócenie ustawień fabrycznych w sytuacji, gdy nie można przywrócić ich normalną metodą, na przykład:

  • gdy po aktualizacji wewnętrznego oprogramowania występuje awaria oprogramowania.
  • gdy z jakiegoś powodu nie można wyświetlić standardowego ekranu przywracania ustawień fabrycznych.

  Przed rozpoczęciem

  • Jeśli masz dostęp do menu telewizora, przywróć ustawienia fabryczne.
  • Wymuszenie przywrócenia ustawień fabrycznych jest możliwe tylko w telewizorach z systemem Android™ 6. 0 Marshmallow lub nowszym.
  • Wykonanie tej procedury może wymagać udziału dwóch osób.
  • Umiejscowienie przycisków zależy od modelu telewizora.
  • Dane niektórych aplikacji można odzyskać, jeśli Aplikacje są zsynchronizowane z kontem Google™. Czynności wymagane do synchronizacji aplikacji zależą od zawartości menu telewizora.
   • HOME → Ustawienia → Ustawienia urządzenia lub Konta i logowanie → Google → Wybierz synchronizowane aplikacje → Wybierz elementy do synchronizacji z kontem → Synchronizuj.
   • HOME → Ustawienia → Google → Wybierz synchronizowane aplikacje (w grupie Synchronizuj) → Wybierz elementy do synchronizacji z kontem → Synchronizuj.
   • HOMEUstawieniaOsobisteGoogle → w grupie Synchronizuj wybierz opcję Wybierz synchronizowane aplikacje → wybierz elementy, które mają być synchronizowane z kontem → Synchronizuj.

  Jak wymusić przywrócenie ustawień fabrycznych

  Najpierw sprawdź liczbę przycisków na telewizorze:

  1. Tylko jeden przycisk na telewizorze: Przycisk  (zasilania) znajduje się u dołu pośrodku lub po lewej stronie telewizora (patrząc od przodu).
  2. Trzy przyciski na telewizorze: Trzy przyciski znajdują się na jednym z boków lub z tyłu telewizora, zależnie od modelu.

  Jeśli nie możesz odszukać przycisków na telewizorze, skorzystaj z telewizora.

  Wykonaj procedurę odpowiednią do liczby przycisków na telewizorze.

   Typ A: telewizor z jednym przyciskiem

   Typ B: telewizor z trzema przyciskami

  • Społeczność Sony

   Odwiedź portal naszej Społeczności i dziel się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami z innymi klientami Sony

Reset ręczny Hitachi L32a02a

Bezpośredni link do pobrania Reset ręczny Hitachi L32a02a

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Reset ręczny Hitachi L32a02a