Programowanie Konserwacja Rozwiązywanie problemów Honeywell Kmh 880

Honeywell Kmh 880 to zaawansowany system programowania, konserwacji i rozwiązywania problemów, który został stworzony z myślą o wsparciu pracowników technicznych. System oferuje wysokiej jakości narzędzia, które umożliwiają programowanie, konserwację i rozwiązywanie problemów związanych z urządzeniami produkowanymi przez Honeywell. System oferuje przyjazny interfejs użytkownika, który pozwala na łatwe wybieranie opcji, a także wygodne wyszukiwanie informacji. System zapewnia również wsparcie techniczne, które można uzyskać za pośrednictwem telefonu, czatu lub e-maila. Honeywell Kmh 880 to wszechstronne narzędzie, które pomaga technikom w zarządzaniu zadaniami związanymi z konserwacją urządzeń.

Ostatnia aktualizacja: Programowanie Konserwacja Rozwiązywanie problemów Honeywell Kmh 880

Windows 7 Enterprise Windows 7 Home Basic Windows 7 Home Premium Windows 7 Professional Windows 7 Starter Windows 7 Ultimate Windows Vista Business Windows Vista Enterprise Windows Vista Home Basic Windows Vista Home Premium Windows Vista Starter Windows Vista Ultimate Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Starter Edition Windows Server 2008 Datacenter Windows Server 2008 Enterprise Windows Server 2008 Standard Więcej... Mniej

Objawy

Podczas instalowania, odinstalowywania lub aktualizowania programu na komputerze z systemem Windows może zostać zwrócony jeden z poniższych komunikatów o błędach.

Komunikat o błędzie 1

Nie można uzyskać dostępu do usługi Instalator Windows.

Komunikat o błędzie 2

Nie można uruchomić usługi Instalator Windows.

Komunikat o błędzie 3

Nie można uruchomić usługi Instalator Windows na komputerze lokalnym. Błąd 5: Odmowa dostępu.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem automatycznie, uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów „Rozwiązywanie problemów uniemożliwiających instalowanie lub usuwanie programów”, aby naprawić błędy uniemożliwiające instalowanie lub usuwanie programów z powodu uszkodzonych kluczy rejestru.

Ważne Wiele metod i czynności podanych w tym artykule wymaga zalogowania się na komputerze jako administrator.

W celu określenia, czy korzystasz z konta z uprawnieniami administratora

W celu określenia, czy korzystasz z konta z uprawnieniami administratora użyj jednej z następujących metod w zależności od uruchomionego systemu operacyjnego.

Windows 7 i Windows Vista

 1. Otwórz okno dialogowe Data i godzina.

   Kliknij przycisk Start.

   Wpisz następujące polecenie w polu Rozpocznij wyszukiwanie lub w polu Wyszukaj programy i pliki, a następnie naciśnij klawisz Enter:

   timedate. cpl
   Wyświetlone zostanie okno dialogowe Data i godzina.
    

  Kliknij pozycję Zmień datę i godzinę. Gdy pojawi się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Kontynuuj. net/pl-pl/media/0384f554-c784-eb97-9fce-49731850c653. png" alt="Date and Time - User Account Control dialog box" loading="lazy"/> 

  Wykonaj jedną z następujących czynności, zależnie od tego, co się stanie po kliknięciu przycisku Kontynuuj:

   Jeśli nie zostanie wyświetlony monit o podanie hasła, oznacza to, że użytkownik jest już zalogowany za pomocą konta administratora. Kliknij dwukrotnie przycisk Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe Data i godzina. Teraz możesz zacząć rozwiązywanie problemów z Instalatorem Windows.

   Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła, oznacza to, że użytkownik nie jest zalogowany za pomocą konta administratora.

  Windows XP i Windows Server 2003

  Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  Wpisz następujące polecenie w polu Uruchom, a następnie naciśnij przycisk OK:

  timedate. cpl
   

  Wykonaj jedną z następujących czynności, zależnie od wyniku:

  Jeśli zostało wyświetlone okno dialogowe Właściwości daty i godziny, oznacza to, że użytkownik jest zalogowany jako administrator. Kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe. net/pl-pl/media/078b2228-5b44-a568-685c-3395346c3b32. png" alt="Date and Time Properties dialog box" loading="lazy"/> 

  Jeśli został zwrócony następujący komunikat, oznacza to, że użytkownik nie jest zalogowany jako administrator:
   

  Po zweryfikowaniu, że zalogowano się na komputerze jako administrator, można zacząć rozwiązywanie problemów z Instalatorem Windows.

  Jeśli aparat Instalatora Windows jest uszkodzony, wyłączony lub zainstalowany niepoprawnie, może to powodować problemy z instalacją programów.

  Poniższe metody umożliwiają zidentyfikowanie wszelkich problemów z Instalatorem Windows, które mogą utrudniać zainstalowanie, odinstalowanie lub zaktualizowanie programów.

  Metoda 1: Ustalenie, czy aparat Instalatora Windows działa

  Kliknij przycisk Start  , w polu Wyszukaj wpisz ciąg cmd (w systemie Windows XP lub Windows Server 2003 kliknij polecenie Uruchom i wpisz ciąg cmd w oknie dialogowym), a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okno wiersza polecenia.

  W wierszu polecenia wpisz MSIExec, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Jeśli aparat Instalatora systemu Microsoft Windows działa, nie powinny zostać zwrócone żadne komunikaty o błędach. Jeśli zostanie zwrócony komunikat o błędzie, wpisz jego tekst w wyszukiwarce, takiej jak Bing lub Google, aby odszukać informacje dotyczące rozwiązywania tego problemu.

  Ponownie spróbuj zainstalować lub odinstalować oprogramowanie.

  Metoda 2: Upewnienie się, że usługi Instalator Windows nie skonfigurowano jako wyłączonej

  Kliknij przycisk Start  , w polu Wyszukaj wpisz ciąg services. msc (w systemie Windows XP lub Windows Server 2003 kliknij polecenie Uruchom i wpisz ciąg services. msc w oknie dialogowym), a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okno Usługi.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Instalator Windows, a następnie kliknij opcję Właściwości.

  Jeśli dla pola Typ uruchomienia ustawiono wartość Wyłączony, zmień ją na Ręczny.

  Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Właściwości.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Instalator Windows, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Usługa powinna zostać uruchomiona bez błędów.

  Metoda 3: Sprawdzenie wersji Instalatora Windows i w razie potrzeby uaktualnienie go do najnowszej wersjiWażne Tę metodę można zastosować tylko w systemach Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 i Windows Server 2008.

  Kliknij przycisk Start  , w polu Wyszukaj wpisz ciąg cmd (w systemie Windows XP lub Windows Server 2003 kliknij polecenie Uruchom i wpisz ciąg services. msc w oknie dialogowym), a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okno wiersza polecenia.

  W wierszu polecenia wpisz MSIExec, a następnie naciśnij przycisk Enter. Jeśli aparat Instalatora systemu Microsoft Windows działa, nie powinny zostać zwrócone żadne komunikaty o błędach. Powinno też zostać otwarte osobne okno dialogowe. W tym oknie podana będzie wersja Instalatora systemu Microsoft Windows.

  W przypadku wersji instalatora innej niż 4. 5 pobierz i zainstaluj Instalator Windows 4. 5.

  Metoda 4. Ponowne zarejestrowanie aparatu InstalatoraWażne Tę metodę można zastosować tylko w systemach Windows XP i Windows Server 2000.

  Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg cmd, a następnie kliknij pozycję Wiersz polecenia.

  W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz Enter:

  MSIExec /unregister

  MSIExec /regserver

  Metoda instalacji lub aktualizacji nie została ukończona

  Program można zainstalować, odinstalować lub zaktualizować kilkoma metodami. Ponadto stosowane metody mogły nie zostać uruchomione lub ukończone pomyślnie. W takiej sytuacji wypróbuj innych metod instalacji lub aktualizacji programu.

  Typowe metody instalowania oprogramowania:

  Włożenie nośnika CD lub DVD do stacji dysków i zezwolenie na autostart instalacji.

  Przejście na dysk CD bądź DVD, nośnik wymienny lub do innej lokalizacji zawierającej pliki instalacyjne programów i kliknięcie dwukrotne programu instalatora. Plik instalatora to zwykle jeden z następujących:

  Autorun lub Autorun. exe

  Setup lub Setup. exe

  Install lub Install. exe

  Kliknięcie przycisku Uruchom podczas pobierania programu z witryny sieci Web.

  Nie można odczytać nośnika instalacyjnego

  Nośnik instalacyjny, taki jak dysk CD lub DVD, może być zabrudzony lub porysowany, co uniemożliwia odczytanie go przez stację dysków CD bądź DVD. Aby rozwiązać ten problem, użyj następujących metod:

  Metoda 1: Oczyszczenie dysku CD lub DVD z zabrudzeńW tym celu należy skorzystać z zestawu do czyszczenia dysków CD lub DVD. Możesz też użyć miękkiej, niestrzępiącej się bawełnianej ściereczki, aby delikatnie wytrzeć srebrną stronę dysku. Nie należy używać papieru, ponieważ może to zarysować plastik lub pozostawić smugi. Dysk należy czyścić, wycierając go w kierunku od środka na zewnątrz. Nie należy wycierać dysku ruchami kolistymi. Jeśli problem będzie nadal występować, należy oczyścić dysk zwilżoną ściereczką albo za pomocą specjalnego produktu do czyszczenia dysków CD lub DVD. Przed włożeniem dysku do stacji dysków należy go starannie osuszyć.

  Metoda 2: Skopiowanie plików instalacyjnych na komputer lub na inny nośnik wymiennyStosując tę metodę, należy zapamiętać użytą lokalizację, a następnie uruchomić instalatora z tej lokalizacji. Plik instalacyjny ma zazwyczaj nazwę Autorun. exe lub Setup. exe, ale może ona być inna. W przypadku braku pewności należy zapoznać się z umieszczonym w tym samym folderze plikiem Readme, który powinien zawierać instrukcje dotyczące uruchamiania procesu instalacji. Jeśli jest dostępny plik wykonywalny (exe), nie zaleca się bezpośredniego uruchamiania plików msi, o ile nie zalecił tego dostawca programu.

  Uwaga Jeśli jest wymagany więcej niż jeden dysk CD lub DVD, zaleca się skopiowanie całej zawartości tych dysków do tego samego folderu w odwrotnej kolejności, czyli rozpoczynając od dysków o wyższych numerach. Jeśli pojawi się monit o zastąpienie istniejących plików, należy na to zezwolić. Następnie należy zainstalować oprogramowanie z tej lokalizacji.

  Metoda 3: Uzyskanie świeżej wersji pakietu instalacyjnegoJeśli bezskutecznie próbujesz zainstalować oprogramowanie z dysku CD lub DVD, wykonaj następujące czynności:

  Sprawdź, czy w witrynie producenta oprogramowania w sieci Web jest dostępna nowsza wersja pakietu oprogramowania. Pobierz i zainstaluj nową wersję.

  Jeśli masz już najnowszą wersję, pobierz program z witryny producenta w sieci Web i spróbuj uruchomić instalację.

  Pobrane lub skopiowane pliki instalacyjne są uszkodzone

  Metoda 1. Skopiowanie plików instalacyjnych na komputerPliki instalacyjne należy skopiować na lokalny dysk twardy w komputerze lub na inny nośnik wymienny. Należy zapamiętać tę lokalizację, a następnie uruchomić instalację z jej poziomu. W przypadku braku pewności należy zapoznać się z umieszczonym w tym samym folderze plikiem Readme, który powinien zawierać instrukcje dotyczące uruchamiania instalacji.

  Jeśli instalujesz program z Internetu, ponownie pobierz plik (w oknie dialogowym pobierania wybierz pozycję Zapisz zamiast pozycji Uruchom) i zapisz plik w folderze na lokalnym dysku twardym komputera lub na innym nośniku wymiennym. Następnie uruchom instalację z tej lokalizacji.

  Jeśli pliki instalacyjne są dostępne w sieci (na przykład w środowisku firmy lub korporacji), skopiuj je wszystkie do folderu na lokalnym dysku twardym komputera i uruchom instalację z tej lokalizacji.

  Metoda 2: Uzyskanie świeżej wersji pakietu instalacyjnegoJeśli od czasu pobrania pakietu i próby zainstalowania go upłynęło nieco czasu, wykonaj następujące czynności:

  Jeśli masz już najnowszą wersję, ponownie pobierz program i uruchom instalację.

  Programy uruchomione obecnie na komputerze zakłócają proces instalacji

  Należy wyłączyć programy, które mogą zakłócać proces instalacji. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  Kliknij przycisk Start  , w polu Wyszukaj wpisz ciąg msconfig, a następnie kliknij pozycję msconfig. exe.

  Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.

  Na karcie Ogólne kliknij pozycję Uruchamianie selektywne, a następnie wyczyść pole wyboru Załaduj elementy startowe.

  Kliknij pozycję Usługi, kliknij przycisk Ukryj wszystkie usługi Microsoft, a następnie kliknij polecenie Wyłącz wszystkie.

  Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie.

  Spróbuj uruchomić program instalacyjny oprogramowania.

  Po ukończeniu rozwiązywania tego problemu ponownie uruchom komputer w trybie Uruchamianie normalne. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  Na karcie Ogólne kliknij pozycję Uruchamianie normalne, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z programu MSConfig, zobacz Jak rozwiązać problem przez wykonanie czystego rozruchu w systemie Windows 8, Windows 7 lub Windows Vista.

  Zazwyczaj program można usunąć kilkoma metodami. W takiej sytuacji wypróbuj innych metod usunięcia programu.

  Typowe metody instalowania oprogramowania:

  Metoda 1: Skorzystanie z opcji odinstalowania (jeśli jest dostępna)

  Kliknij przycisk Start  , a następnie kliknij polecenie Wszystkie programy.

  Wybierz folder programu, który próbujesz odinstalować, a następnie otwórz ten folder.

  Jeśli jest dostępna opcja odinstalowania, spróbuj z niej skorzystać.

  Metoda 2: Skorzystanie z opcji Panelu sterowania

  Kliknij przycisk Start  , kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy lub pozycję Programy i funkcje, a następnie kliknij pozycję Odinstaluj program.

  Wybierz program, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

  Uwaga Poniższe procedury są odpowiednie tylko dla zaawansowanych użytkowników komputerów.

  Należy upewnić się, że długość używanych nazw plików lub folderów nie przekracza 260 znaków.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ograniczeń długości ścieżek, zobacz Nazwy plików, ścieżki i przestrzenie nazw.

  Większość programów tworzy dzienniki instalacji. Jeśli nie można odszukać takiego dziennika, można włączyć rejestrowanie instalacji MSI w trybie informacji pełnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak włączyć rejestrowanie Instalatora Windows.

  Uwaga W przypadku uruchamiania pliku dziennika msi bez aplikacji ładowania początkowego (exe) można dodać parametry na potrzeby rejestrowania w trybie informacji pełnej. Na przykład można uruchomić następujące polecenie:

  Msiexec ścieżka\używany_plik_msi. msi /L*v ścieżka\używany_dziennik_msi. txtAby uzyskać listę parametrów wiersza polecenia narzędzia msiexec, zobacz Opcje wiersza polecenia.

  Instalacja zakończona niepowodzeniem zwykle powoduje zarejestrowanie wartości 3 (Return Value 3) w miejscu wystąpienia problemu i rozpoczęcia wycofywania instalacji. Opis niepowodzenia znajduje się bezpośrednio przed wpisem zwracanej wartości 3 (Return Value 3) w dzienniku.

  Pliki dziennika instalacji tworzone przez Instalatora Windows można analizować za pomocą narzędzia Wilogutl. exe. To narzędzie może zasugerować rozwiązania pozwalające usunąć błędy znalezione w pliku dziennika. Jest ono dostępne w najnowszym zestawie Windows Software Development Kit.

  Oto przykład zastosowania narzędzia Wilogutl. exe w wierszu polecenia:

  wilogutl /q /l c:\używany_dziennik_msi. log /o c\katalog_danych_wyjściowych\

  Za pośrednictwem interfejsu systemu Windows można ręcznie odinstalować część składników programu. Na przykład niekiedy można usunąć pliki i foldery programu. Konkretne czynności w dużym stopniu zależą od używanej wersji systemu Windows i odinstalowywanego programu, dlatego w tym artykule nie podano szczegółowej procedury. Jeśli użytkownik nie zna odinstalowywanego programu na tyle dobrze, aby precyzyjnie ustalić, które pliki i foldery do niego należą, nie zaleca się stosowania tej metody. Na ogół próba usunięcia plików i folderów programu wiąże się z ryzykiem uszkodzenia systemu operacyjnego. Użytkownik stosuje tę metodę na własną odpowiedzialność.

  W przypadku rozważania ręcznego odinstalowania programu należy pamiętać o następujących kwestiach:

  Przed użyciem tej metody należy utworzyć punkt przywracania systemu.

  Przed rozpoczęciem należy przenieść wszelkie dane i dokumenty osobiste znajdujące się w folderze instalacji programu, który będzie odinstalowywany. Można je na przykład przenieść do folderu Dokumenty.

  Jeśli nie można ręcznie usunąć pliku programu, może to oznaczać, że jest on używany lub że inny program korzysta z tego pliku i nie pozwala na jego usunięcie. Dostęp do pliku może na przykład uzyskiwać oprogramowanie antywirusowe. Jeśli oprogramowanie antywirusowe korzysta z pliku programu i uniemożliwia jego usunięcie, prawdopodobnie to oprogramowanie antywirusowe nie pozwalało odinstalować programu metodami tradycyjnymi.

  Więcej informacji

  Aby uzyskać ogólne informacje o tym, jak zainstalować lub odinstalować program, zobacz następujące artykuły:

  Instalowanie programuOdinstalowywanie lub zmienianie programuInstalowanie programów: często zadawane pytania

Secure & Instant Domain Delivery

The domain you are buying is delivered upon purchase.

Buyer Protection Program

Buy with confidence. Your purchase is secured by Epik.

All-inclusive.
No-nonsense

Free WHOIS privacy, free forwarding, 24/7 Support are all standard.

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE DEI QUALIFICATI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

Il primo dato significativo risultante dall’attività di monitoraggio sugli esiti occupazionali degli allievi qualificati nel mese di giugno 2018 nel periodo di riferimento (giugno 2018 – 31 dicembre 2019) è sintetizzato nel Grafico 7.

Gr. 7 - Allievi qualificati suddivisi per situazione occupazionale

Il 68% dei qualificati ha avuto esperienze di lavoro non sporadiche (ovvero superiori complessivamente, in termini di durata, ad un mese), mentre l’1, 7% ha avuto esperienze di lavoro sporadiche (inferiori complessivamente ad un mese).

Il 14, 5% degli allievi ha solamente studiato (principalmente proseguendo gli studi presso Istituti di scuola secondaria), mentre il 5, 8% ha avuto unicamente esperienze di tirocinio formativo o il tirocinio come attività più rilevante.

Il 10, 1% degli allievi qualificati, infine, non ha né lavorato, né studiato nel periodo di riferimento.

Complessivamente gli allievi che hanno avuto un’esperienza di lavoro, o che hanno continuato gli studi superiori, risultano pari all’89, 9%

1

. Se dall’analisi si escludono le non risposte negli ultimi otto anni gli allievi che hanno avuto un’esperienza di lavoro o che hanno continuato gli studi superiori risultano:

anno n. %

1 Se si considerano anche le occupazioni dichiarate durante l’intervista telefonica, ma che non trovano riscontro nelle COB registratesu Ergonet, il dato sale al 94, 8%.

1. ha lavorato nel

Se si analizzano i dati disaggregati per provincia di residenza dell’allievo rispetto alla situazione occupazionale (tabella seguente), si evince che:

la provincia di Udine, dalla quale proviene quasi la metà degli allievi (44, 7%), registra la quota più elevata sia di qualificati che hanno lavorato nel periodo di riferimento (45%), sia di tirocinanti (56, 5%), sia di quanti hanno solo studiato (45, 7%) ma anche di qualificati che non hanno né lavorato né studiato (35, 5%);

la provincia di Trieste registra invece il più alto tasso di qualificati che hanno lavorato sporadicamente (55%).

Tabella 5 – Situazione occupazionale dei qualificati suddivisi per provincia di residenza Provincia di

residenza allievo periodo

2. ha lavorato

sporadicamente 3. tirocinio 4. ha solostudiato

La Tabella 6 “Situazione occupazionale dei qualificati suddivisi per area professionale e genere” (Parte III) illustra gli esiti occupazionali dei allievi. Se si considerano i dati relativi ai soli allievi qualificati che nel periodo hanno trovato un’occupazione non sporadica, l’area professionale che ha ottenuto la migliore performance è quella della meccanica, impianti e costruzioni (29, 9%) seguita dal turismo e sport (24%).

La rilevanza occupazionale dell’area meccanica, impianti e costruzioni appare ancora più marcata se si considerano i dati con riferimento al genere maschile (48, 6%), mentre sostanzialmente invariata risulta quella del Turismo e sport (24, 8%).

Per quanto riguarda la componente femminile, le aree di maggior occupazione non sporadica risultano quelle dei Servizi alla persona (49, 8%) e del Turismo e sport (22, 7%).

Se si considerano i dati relativi ai qualificati complessivi (donne e uomini) che hanno avuto esperienze sporadiche di lavoro la prima area risulta quella del Turismo e sport (35%) seguita da Meccanica, impianti e costruzioni (30%).

Le aree professionali di maggior occupazione non sporadica con riferimento all’utenza straniera (Tabella 7

“Situazione occupazionale dei qualificati suddivisi per area professionale e provenienza”) risultano quelle del Turismo e sport (33, 3%) e della Meccanica, impianti e costruzioni (24, 2%).

Nella Tabella 8 “Situazione occupazionale dei qualificati suddivisi per figura/profilo professionale” (Parte III) si può invece osservare in dettaglio quali siano le qualifiche professionali che hanno ottenuto i migliori esiti occupazionali. In particolare risultano significativi per valori assoluti e percentuali di riferimento i dati relativi a coloro che hanno lavorato (continuativamente o saltuariamente): operatore di ristorazione – cuoco (28, 8%), operatore riparazione veicoli a motore – manutentore autovetture (27, 1%) ed operatore del benessere - acconciatore (18, 7%).

La tabella seguente illustra gli esiti occupazionali dei qualificati negli anni 2011-2018 rilevati nel periodo

ricompreso fra il conseguimento della qualifica professionale (mese di giugno) ed il 31 ottobre dell’anno

successivo (il 31 dicembre 2018 per i qualificati 2017). I valori si riferiscono solamente agli allievi di cui è stato

possibile reperire le informazioni del percorso lavorativo dopo la qualifica, o attraverso le comunicazioni

obbligatorie di Ergon@t o mediante l’indagine telefonica.

Tabella 9 - Allievi qualificati negli anni 2011-2018 suddivisi per genere e situazione occupazionale rilevata entro l’ottobre dell’anno successivo

Anno 1. ha lavoratonel periodo

sporadicamente 3. Tirocinio 4. ha solo

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE IN RELAZIONE AL GENERE

Analizzando la situazione occupazionale degli allievi qualificati rispetto alla discriminante di genere risulta che le allieve donne, rispetto ai maschi (Grafici 8 e 9):

registrano dati inferiori rispetto a un’occupazione continuativa (F: 64, 4% vs. M: 70, 4%) e simili rispetto a occupazioni sporadiche (F: 1, 6% vs. M: 1, 7%);

registrano dati pressoché simili rispetto al tirocinio formativo (F: 6, 6% vs. M: 5, 2%);

hanno deciso di proseguire gli studi in percentuale superiore (F:16, 3% vs. M:13, 2%);

non hanno né lavorato né studiato nel periodo di riferimento in percentuale maggiore (F:11, 1% vs. M:9, 4%). 8 - Allievi qualificati donne suddivisi per situazione occupazionale

Gr. 9 - Allievi qualificati uomini suddivisi per situazione occupazionale

Nella Tabella 10 “Situazione occupazione dei qualificati occupati suddivisi per genere e classe di età” (Parte III) si può osservare in dettaglio la suddivisione per i singoli profili professionali dei soli allievi qualificati occupati, mentre nella Tabella 11 “Tipologia contrattuale dei qualificati occupati suddivisi per genere e area professionale”

(Parte III) si può osservare in dettaglio la distribuzione, in base al tipo di contratto dei qualificati maschi e femmine che hanno avuto almeno un’esperienza lavorativa, suddivisi per area professionale.

periodo; 313; 64, 4%sporadicamente; 8;

1, 6%

3. tirocinio; 32;

6, 6%

4. ha solo studiato; 79;

16, 3%

5. né lavorato néstudiato; 54; 11, 1%periodo; 500; 70, 4%sporadicamente; 12;

1, 7%

3. tirocinio;

37; 5, 2%

4. ha solo studiato; 94;

13, 2%studiato; 67; 9, 4%

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE IN RELAZIONE ALLA PROVENIENZA

I Grafici 10 e 11 mostrano come i dati relativi al tasso di occupazione sporadica risulti speriore per gli stranieri (7, 8%) rispetto agli italiani, mentre questi ultimi registrano percentuali più alte rispetto all’indicatore di occupazione non sporadica (68, 1%) rispetto agli straneri (64, 7%).

La percentuale degli italiani che hanno deciso di proseguire gli studi è pari al 14, 2% rispetto al 19, 6% degli stranieri. 10 - Allievi qualificati italiani suddivisi per situazione occupazionale

Gr. 11 - Allievi qualificati stranieri suddivisi per situazione occupazionale 1. ha lavorato nelperiodo; 780; 68, 1%sporadicamente; 16;

1, 4%

3.

tirocinio;

67; 5, 9%

4. ha solo studiato;

163; 14, 2%

5. né lavorato né studiato;

119; 10, 4%periodo; 33; 64, 7%sporadicamente; 4;

7, 8%

3. tirocinio; 2; 3, 9%

10; 19, 6%studiato; 2; 3, 9%

Nella Tabella 12 “Tipologia contrattuale dei qualificati occupati suddivisi per area professionale e provenienza”

(Parte III) si può osservare in dettaglio la distribuzione secondo il tipo di contratto di italiani e stranieri che hanno avuto un’esperienza di lavoro, suddivisi per area professionale.

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE IN RELAZIONE ALL’ETÀ

Ulteriore dato rilevato è quello inerente la situazione occupazionale in relazione all’età degli allievi al momento della qualifica (Grafico 12). Dalle analisi emerge chiaramente come il numero dei qualificati che prosegue gli studi è fortemente correlato all’età: i qualificati “più anziani”, quelli maggiorenni, registrano una scarsa propensione a proseguire gli studi, mentre gli allievi qualificati ancora minorenni si distinguono per un’elevata propensione a proseguire gli studi presso un Istituto scolastico superiore. Dai dati emerge inoltre che il le classi percentualmente più occupate, in maniera non sporadica, risultano quella di età pari o superiore ai 18 anni. 12 - Allievi qualificati: situazione occupazionale in relazione all’età

Nella Tabella 13 “Distribuzione in base alla tipologia contrattuale dei qualificati occupati suddivisi per genere e età" (Parte III) si può osservare in dettaglio la situazione occupazionale e la distribuzione secondo il tipo di contratto dei qualificati occupati in base all’età.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ALLIEVI CHE NON LAVORANO: LE MOTIVAZIONI

Rispetto ai 121 allievi qualificati che non hanno né lavorato né studiato nel periodo di riferimento (10, 1%) e ai 173 (14, 5%) che hanno unicamente continuato a studiare, il grafico 8 mostra le motivazioni di tale scelta, con particolare riferimento alle intenzioni degli intervistati di entrare nel mondo del lavoro.

Dai dati emerge che il 9, 2% sta cercando/ha cercato senza successo un’occupazione, mentre il 42, 2% per motivi personali o familiari non l’ha mai cercata.

È interessante notare come il 45, 6% degli intervistati abbia continuato a studiare per scelta consapevole. 13 - Allievi qualificati che hanno solo studiato o non hanno né lavorato né studiato nel periodo di riferimento:

motivazioni

1. Sta ancora cercandoma non ha trovato

lavoro; 27; 9, 2%

2. Non ha cercatolavoro perchè hapreferito studiare; 134;

45, 6%

3. Non ha mai cercato

lavoro; 124; 42, 2% 4. Ha continuato a

studiare per ripiego; 9;

3, 1%

COERENZA TRA OCCUPAZIONE E QUALIFICA PROFESSIONALE

Particolarmente significativo è il dato relativo alla coerenza tra le mansioni svolte e il profilo professionale della qualifica degli 902 allievi qualificati che nel periodo di riferimento hanno avuto esperienze di lavoro non sporadiche (813), sporadiche (20) o solamente di tirocinio (69).

Dall’analisi risulta che il 70, 4% ha trovato un’occupazione coerente con la propria qualifica, mentre il restante 29, 6% risulta inserito con mansioni non coerenti (Grafico 9). 14 - Allievi qualificati che hanno lavorato nel periodo di riferimento: coerenza del ruolo lavorativo

Per verificare la coerenza tra qualifica professionale e profilo di inserimento lavorativo ci si è basati o sulla dichiarazione degli intervistati o sull’incrocio tra l’area professionale del percorso formativo e la qualifica di inserimento lavorativo e i codici ATECO delle aziende che hanno assunto i ragazzi.

Nella Tabella 14 “Qualificati occupati suddivisi per figura/profilo professionale e coerenza del lavoro” (vedi Parte III) si può osservare in dettaglio quale sia il grado di coerenza per ciascun profilo professionale. In particolare si può notare che, tenendo conto dei valori rilevati, i livelli di coerenza maggiormente significativi sono attribuibili ai profili di operatore della ristorazione – cameriere di sala e bar (91, 4%) e tecnico dell’acconciatura (95, 5%).

Al contrario, il livello di minore coerenza è stato riscontrato nel profilo di operatore amministrativo segretariale – addetto alla contabilità.

Le aree professionali che hanno riscontrato il grado di maggior coerenza tra l’occupazione e la qualifica professionale conseguita sono quelle del Turismo e sport (75%) e dei Servizi alla persona (74, 5%).

NO; 267; 29, 6%

SI; 635; 70, 4%

TIPOLOGIA DI CONTRATTO DEGLI OCCUPATI

Analizzando i dati relativi ai tipi di contratto sottoscritto dai 902 allievi qualificati che nel periodo di riferimento hanno avuto esperienze di lavoro non sporadiche (813), sporadiche (20) o solamente di tirocinio (69), emerge quanto segue:

La maggioranza dei qualificati ha sottoscritto un contratto di apprendistato (40, 8%) o a tempo determinato (37, 3%). Il 7, 6% ha svolto un tirocinio formativo, Il lavoro autonomo e il lavoro

intermittente hanno riguardato rispettivamente lo 0, 3% e il 5, 2% dei qualificati. Il contratto a tempo indeterminato ha riguardato il 3, 7% del campione di indagine.

Le tipologie ricomprese nella voce “altro” (5, 1% della popolazione) riguardano principalmente la collaborazione familiare.

Si segnala che, qualora il soggetto qualificato abbia usufruito, accanto ad esperienze di tirocinio, di altre esperienze lavorative significative (a tempo determinato, indeterminato o con altre forme contrattuali), si è ritenuto di privilegiare queste ultime ai fini dell’analisi. 15 - Allievi qualificati che hanno lavorato nel periodo di riferimento: tipologie di contratto

Nella Tabella 15 “Tipologia contrattuale dei qualificati occupati suddivisi per figura/profilo professionale” (Parte III) si può osservare in dettaglio la suddivisione per i singoli profili professionali.

1. apprendistato; 368;

40, 8%

2. determinato; 336;

37, 3%

3. indeterminato;

33; 3, 7%

4. autonomo; 3; 0, 3%

5. voucher; 0; 0, 0%

6. tirocinio; 69; 7, 6%

7. intermittente; 47;

5, 2%

8. altro; 46; 5, 1%

GIUDIZIO DEGLI ALLIEVI QUALIFICATI SUL PERCORSO FORMATIVO E SULL’ESPERIENZA DI STAGE In conclusione, appare significativo analizzare i giudizi degli allievi qualificati in merito sia al percorso formativo frequentato sia all’esperienza di stage in esso prevista (stage curriculare).

Il questionario richiedeva agli allievi di esprimere un giudizio su una scala da 1 a 5, dove 1 rappresenta una valutazione completamente negativa e 5 una valutazione completamento positiva.

Secondo i dati raccolti, l’80, 4% degli allievi ha espresso un giudizio nel complesso positivo rispetto al percorso frequentato (il 41, 3% ha optato per il “4” e il 39, 1% per il “5”); riguardo allo stage curricolare, l’83, 2% degli intervistati ha molto apprezzato l’esperienza (il 35, 7% ha optato per il “4” e il 47, 5% per il “5”). 16 - Giudizio riguardo al percorso di qualifica/diploma professionale

Gr. 17 - Giudizio riguardo lo stage svolto durante la scuola

CONCLUSIONI

L’attività di monitoraggio sulla situazione occupazionale degli allievi qualificati nel mese di giugno 2018 al termine dei percorsi di IeFP, nel periodo ricompreso fra tale data e il 31 dicembre 2019, consente in estrema sintesi, di trarre le seguenti conclusioni.

Le informazioni raccolte hanno riguardato riguardato 1. 196 allievi qualificati, pari al 94, 3% dell’intera popolazione, per 71 allievi, pari al 5, 7% della popolazione non è stato possibile ottenere alcuna informazione.

Il 68% dei qualificati ha avuto esperienze di lavoro non sporadiche (ovvero superiori in termini di durata complessiva a un mese), mentre l’1, 7% ha avuto esperienze di lavoro sporadiche (inferiori complessivamente a un mese).

Il 14, 5% degli allievi ha deciso di proseguire gli studi presso una scuola secondaria di secondo grado senza aver cercato lavoro o lavorato e il 5, 8%% ha avuto unicamente esperienze di tirocinio formativo o il tirocinio come attività più rilevante.

Complessivamente gli allievi che hanno avuto un’esperienza di lavoro o che hanno continuato gli studi superiori risultano pari al 89, 9%. Se si considerano anche le occupazioni dichiarate durante l’intervista telefonica, ma che non trovano riscontro nelle COB registrate su Ergonet, il dato sale al 94, 8%.

Il 10, 1% degli allievi qualificati non ha né lavorato né studiato nel periodo di riferimento.

Rispetto alla discriminante di genere risulta che le allieve donne rispetto ai maschi:

registrano dati inferiori rispetto a un’occupazione continuativa (D: 64, 4% vs. U: 70, 4%) e simili rispetto a occupazioni sporadiche (D: 1, 6% vs. U: 1, 7%);

registrano dati pressoché simili rispetto al tirocinio formativo (D: 6, 6% vs. U: 5, 2%);

hanno deciso di proseguire gli studi in percentuale superiore (D:16, 3% vs. U:13, 2%);

non hanno né lavorato né studiato nel periodo di riferimento in percentuale maggiore (D:11, 1% vs.

U:9, 4%).

I dati relativi al tasso di occupazione sporadica risultano speriori per gli stranieri (7, 8%) rispetto agli italiani, mentre questi ultimi registrano percentuali più alte rispetto all’indicatore di occupazione non sporadica (68, 1%) rispetto agli straneri (64, 7%). Inoltre la percentuale degli italiani che hanno deciso di proseguire gli studi è pari al 14, 2% rispetto al 19, 6% degli stranieri.

Il numero dei qualificati che prosegue gli studi è fortemente correlato all’età. I qualificati “più anziani”, quelli maggiorenni, registrano una scarsa propensione a proseguire gli studi, mentre gli allievi qualificati ancora minorenni si distinguono per un’elevata propensione a proseguire gli studi presso una scuola superiore di secondo grado. Al contrario le classi di età maggiormente “occupate”, in maniera non sporadica, risultano quella di età pari o superiore ai 18 anni. Le classi di età più occupate, in maniera sporadica o non sporadica, risultano quella di età pari o superiore ai 18 anni (al momento della qualifica).

L’80, 4% degli allievi ha espresso un giudizio nel complesso positivo rispetto al percorso frequentato

mentre l’83, 2% ha espresso analogo giudizio riguardo all’esperienza di stage.

Considerando la serie storica degli esiti occupazioni dei qualificati negli otto anni di riferimento (anni

- la quota di coloro che hanno avuto esperienze di lavoro non sporadiche sale dal 56, 5% all’82% dopo avere registrato nel 2012 e nel 2013 dei cali significativi;

- la quota di coloro che hanno avuto solamente un contatto minimo con il mondo del lavoro scende all’1, 7% (il dato più basso degli ultimi otto anni), mentre i tirocinanti dopo essere aumentati significativamente negli ultimi anni si attestano ad un valore, 5, 8%, uguale a quello del 2011;

- i qualificati che proseguono gli studi senza provare nessuna esperienza di lavoro salgono dal 10, 8%

al 14, 5%, dopo aver toccato la punta più alta nel 2014 con il 16, 5%, mentre il dato relativo ai qualificati che non hanno né lavorato né studiato tra il 2011 ed il 2018 scende dal 14, 4% al 10, 1%, in ripresa rispetto al 2016 e 2017 ma lontano dal picco del 19, 1% nel 2012.

Il risultato relativo alla coerenza tra profilo di qualifica e mansioni attribuite è complessivamente pari al 70, 4%.

La maggioranza dei qualificati ha sottoscritto un contratto di apprendistato (40, 8%) o un contratto a tempo determinato (37, 3%). Il 7, 6% ha avuto un’esperienza di tirocinio formativo, mentre il lavoro autonomo e il lavoro intermittente hanno riguardato rispettivamente lo 0, 3% e il 5, 2% dei qualificati.

L’attività di monitoraggio sulla situazione occupazionale degli allievi qualificati nel mese di giugno 2018 al termine dei percorsi sussidiari di IeFP, nel periodo ricompreso fra tale data e il 31 dicembre 2019 consente, in estrema sintesi, di trarre le seguenti conclusioni:

l’analisi ha riguardato 185 allievi qualificati. Per 28 allievi, pari al 15, 1% della popolazione di riferimento, non è stato possibile ottenere alcuna informazione;

complessivamente il 42, 7% dei qualificati ha avuto esperienze di lavoro non sporadiche (ovvero superiori in termini di durata complessiva ad un mese) o sporadiche (inferiori complessivamente ad un mese);

l’8, 6% ha svolto un tirocinio formativo;

il 30, 3% ha deciso di proseguire gli studi presso una scuola secondaria di secondo grado senza aver mai lavorato;

infine il 3, 2% degli allievi non ha né lavorato né studiato.

Programowanie Konserwacja Rozwiązywanie problemów Honeywell Kmh 880

Bezpośredni link do pobrania Programowanie Konserwacja Rozwiązywanie problemów Honeywell Kmh 880

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Programowanie Konserwacja Rozwiązywanie problemów Honeywell Kmh 880