Procedura ustawiania Emerson Cf654orb00

Emerson CF654ORB00 to proste i skuteczne urządzenie do regulacji temperatury. Jest ono łatwe w instalacji i obsłudze, oferując wiele możliwości regulacji temperatury. Procedura ustawiania Emerson CF654ORB00 zaczyna się od ustawienia temperatury zadanej w urządzeniu. Następnie należy ustawić temperaturę minimalną i maksymalną, aby zapewnić odpowiedni zakres temperatur. Kiedy temperatury zadane, minimalne i maksymalne są ustawione, następnym krokiem jest ustawienie czasu działania, po którym urządzenie będzie się wyłączać. Po wszystkim program można uruchomić, aby urządzenie działało zgodnie z ustawieniami. Emerson CF654ORB00 to wysoce funkcjonalne i skuteczne urządzenie do regulacji temperatury, które jest łatwe w obsłudze i daje użytkownikom szerokie możliwości regulacji temperatury.

Ostatnia aktualizacja: Procedura ustawiania Emerson Cf654orb00

 • Konfigurowanie ustawień Bonjour
 • Dodawanie drukarki
 • Konfigurowanie ustawień LPD
 • Konfigurowanie ustawienia TCP/IP w komputerze
 • Dodawanie drukarki
 • Konfigurowanie ustawień IPP
 • Konfigurowanie ustawienia TCP/IP w komputerze
 • Dodawanie drukarki

Drukarka może zostać podłączona za pośrednictwem Bonjour, LPD lub IPP.

Po wykonaniu konfiguracji ustawienia sieci tego urządzenia należy wybrać je jako wykorzystywaną drukarkę w oknie [Drukarki i skanery] (okno [Print & Fax] w przypadku systemu operacyjnego OS X 10. 7/10. 8), aby włączyć drukowanie.

Dodawanie drukarki

 1. Kliknąć znaczek Apple, a następnie wybrać [System Preferences] z [Apple Menu].

 2. Kliknąć ikonę [Printers & Scanners].

 3. Kliknąć [+]. Po pokazaniu menu kliknąć [Add (Other) Printer or Scanner].

 4. Kliknąć [Default].

  Wykryte zostaną podłączone drukarki.

  • Jeśli żadna drukarka nie zostanie wykryta, urządzenie należy wyłączyć, a następnie ponownie włączyć.
   W takim przypadku urządzenie należy wyłączyć, a następnie odczekać około 10 sekund przed ponownym włączeniem go. Jeśli urządzenie zostanie włączone ponownie natychmiast po wyłączeniu go, może nie działać poprawnie.

 5. Z listy [Printer Name] wybrać nazwę żądanego modelu z połączeniem Bonjour.

  Sterownik drukarki odpowiadający wybranej nazwie drukarki zostanie wybrany automatycznie.

  • Aby sprawdzić nazwę drukarki, należy wybrać w urządzeniu [Ustaw. administratora] - [Ustawienia sieci] - [Ustawienie NIC] - [Ustawienie Bonjour]. Domyślnie, zawartość nawiasów () przy [Nazwa Bonjour] odpowiada trzem mniej znaczącym bajtom adresu MAC. Pokazane niżej okno stanowi przykład zmiany nazwy drukarki na 'Nazwę drukarki'.

  • Po wybraniu sterownika drukarki należy przejść do Kroku 7.

  • Jeśli wybrany został niepoprawny sterownik drukarki, należy przejść do Kroku 6.

 6. Wybrać żądany sterownik drukarki ręcznie. Wybrać [Select (Printer) Software] w [Use (Print Using)], a następnie wybrać sterownik drukarki z listy wyświetlanej w osobnym oknie.

  • Wybrać sterownik drukarki o następującej nazwie.
   KONICA MINOLTA C71cfPS(P)

 7. Kliknąć [Add].

  Kiedy wybrana drukarka zostanie zarejestrowana w [Printers & Scanners], procedura ustawiania jest ukończona.

Konfigurowanie ustawień LPD

[TCP/IP Setting] urządzenia

Określić adres IP urządzenia.

[LPD Setting] urządzenia

Aby móc korzystać z drukowania LPR: W [LPD Setting], na ostatniej stronie [Detail Setting], w Ustawieniu LPD wybrać opcję [Enable].

 • Aby poznać szczegóły na temat ustawień adresu IP i [LPD Setting] w tym urządzeniu, patrz Ustawienie NIC: ustawianie informacji o sieci urządzenia.

Konfigurowanie [TCP/IP Setting] w komputerze

Skonfigurować ustawienia TCP/IP w komputerze Macintosh podłączonym do drukarki.

 1. Kliknąć znaczek Apple, a następnie wybrać [System Preferences] z [Apple Menu].

 2. Kliknąć ikonę [Network].

 3. Pokazane zostanie okno ustawienia Ethernet.

  • Wybrać [Ethernet] i kliknąć [Details].

 4. Kliknąć zakładkę [TCP/IP].

 5. Skonfigurować ustawienia, włącznie z adresem IP i maską podsieci, zgodnie z ustawieniami sieci, do której komputer Macintosh jest podłączony.

 6. Kliknąć przycisk zamykania znajdujący się u góry w lewym rogu okna. Kiedy pokazany zostanie komunikat [Would you like to apply your changes before closing the Network preferences pane? ], należy kliknąć [Apply].

Dodawanie drukarki

 1. Kliknąć znaczek Apple, a następnie wybrać [System Preferences] z [Apple Menu].

 2. Kliknąć [IP] lub [IP Printer].

 3. W [Protocol], wybrać [Line Printer Daemon - LPD].

 4. W [Address], wprowadzić adres IP urządzenia.

  Sterownik drukarki odpowiadający urządzeniu identyfikowanemu po tym adresie IP jest wybierany automatycznie.

  • Po wybraniu sterownika drukarki należy przejść do Kroku 8.

  • Jeśli wybrany został niepoprawny sterownik drukarki, należy przejść do Kroku 7. eu/bizhub-PRESS-C71cf/PL/contents/img/INI/BIZHUB_PRESS_C71CF_MEN015716A. PNG" alt=""/>

  • Wybrać żądany sterownik drukarki ręcznie.

Konfigurowanie ustawień IPP

[TCP/IP Setting] urządzenia

Określić adres IP urządzenia.

[HTTP Server Setting] urządzenia

W [HTTP Server Setting], w [IPP Setting] ustawić opcję [Enable]. gif" alt=""/>

 • Aby poznać szczegóły na temat ustawień adresu IP i [HTTP Server Setting] tego urządzenia, patrz

Konfigurowanie [TCP/IP Setting] w komputerze

Skonfigurować ustawienia TCP/IP w komputerze Macintosh podłączonym do drukarki.

Dodawanie drukarki

 1. Kliknąć znaczek Apple, a następnie wybrać [System Preferences] z [Apple Menu].

 2. W [Protocol:] wybrać [Internet Printing Protocol - IPP].

 3. W [Address] wprowadzić adres IP urządzenia. W [Queue] wprowadzić "ipp". eu/bizhub-PRESS-C71cf/PL/contents/img/INI/BIZHUB_PRESS_C71CF_MEN015717A_01.

W drukarce są dostępne dwa źródła papieru: tylna taca i kaseta.
Przed rozpoczęciem drukowania należy wybrać ustawienie źródła papieru odpowiadające warunkom lub celowi wydruku.

Procedura ustawiania źródła papieru jest następująca:

Na karcie Szybki start (Quick Setup) również można ustawić źródło papieru.

 1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki

 2. Wybierz typ nośnika.

  Z listy Typ nośnika (Media Type) umieszczonej na karcie Główny (Main) wybierz rodzaj papieru włożonego do drukarki.

 3. Wybierz źródło papieru.

  Z listy Źródło papieru (Paper Source) na karcie Główny (Main) wybierz źródło papieru odpowiadające danemu zastosowaniu.

  Wybór automatyczny (Automatically Select)
  Na podstawie ustawień papieru określonych przez sterownik drukarki oraz informacji o papierze zarejestrowanych w drukarce drukarka automatycznie określa źródło papieru i pobiera papier.
  Tylna taca (Rear Tray)Papier podawany jest zawsze z tylnej tacy. Kaseta (Cassette)Papier jest zawsze podawany z kasety. Ważne

  • Papier zwykły, o rozmiarze innym niż Letter 22x28cm 8. 5"x11" (Letter 8. 5"x11" 22x28cm), A5, A4 lub B5 oraz inne typy papieru nie mogą być podawane z kasety.
 4. Kliknij przycisk OK.

  Drukarka drukuje dane przy użyciu określonego źródła papieru.

  Uwaga

 5. Jeśli ustawienia papieru w sterowniku drukarki różnią się od zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze, może wystąpić błąd. Instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia błędu można znaleźć w części „Ustawienia papieru”.
  Aby sprawdzić bieżące ustawienia drukarki albo zastosować ustawienia drukarki w sterowniku drukarki, kliknij opcję Informacje o nośniku w drukarce... (Printer Media Information... ) na karcie Szybki start (Quick Setup) i wybierz odpowiednie ustawienia w wyświetlonym oknie dialogowym.
  Szczegółowe informacje o papierze do zarejestrowania w drukarce można znaleźć poniżej:
 6. Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika)
 7. Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru)
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS
SEA BREEZE
52” Ceiling Fan
Owner's Manual
Model No.
CF654AW00
CF654ORB00
CF654WB00
CF654WW00
Net Weight: 18. 7 Lbs.
ENERGY STAR
Part No. F40BP73360000 Form No. BP7336
U. L. Model No. : CF654

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2

! WARNING WARNING: To avoid fire, shock, and serious personal injury, follow these instructions. Safety Instructions 1. Read your owner’s manual carefully and keep it for future reference. 2. Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock service panel disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a warning device, such as a tag, to the service panel. 3. Be careful of

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
THIS FAN IS SUITABLE FOR WET LOCATIONS SUCH AS PORCHES, PATIOS, AND DECKS. This Manual is Designed to Make it as Easy as Possible for You to Assemble, Install, Operate and Maintain Your Ceiling Fan Installed Wire Length Wire Size A. W. G. Tools Needed for Assembly Up to 50 ft. 14 One Phillips head screwdriver 50 - 100 ft. 12 One stepladder One wire stripper! WARNING Three wire connectors (supplied). Before assembly your ceiling fan, refer to section on MATERIALS proper method of wiring your fan
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
How to Put Your Ceiling Fan Together 1. Remove the hanger ball by loosening the setscrew 3. Tighten the two upper setscrews (Figure 2) in the hanger ball until the ball falls freely down the securely while pulling up on the downrod. downrod (Figure 1). Remove the pin from the NOTE: The setscrews must be properly installed downrod, then remove the hanger ball. Retain the as described above, or fan wobble could result. pin and hanger ball for reinstallation in step 5. 4. Place the ceiling cover o
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
6. Turn fan assembly upside down in preparation for Electrical Requirements mounting fan blade assemblies. Your new ceiling fan will require a grounded electrical IMPORTANT: THE SIDE OF THE FAN BLADE supply line of 120 volts AC, 60 Hz, 15 amp circuit. HAVING THE RIB LINE MUST BE FACING UPWARDS AS SHOWN IN FIGURE 5. The outlet box must be securely anchored and capa- ble of withstanding a load of at least 50 pounds. 7. Mount blade flanges to fan blades using three M5 x 6 washer head screws per bla
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
How to Hang Your Ceiling Fan WARNING WARNING!! Hanger bracket must seat firmly against outlet box. If The fan must be hung with at least 7' of clearance the outlet box is recessed, remove wall board until from floor to blades (Figure 7). bracket contacts box. If bracket and/or outlet box are CEILING not securely attached, the fan could wobble or fall. Carefully lift the fan from the foam pad and seat the hanger ball/downrod assembly on the hanger bracket that was just attached to the outlet
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
How to Wire Your Ceiling Fan If you feel that you do not have enough electrical! WARNING wiring knowledge or experience, have your fan installed by a licensed electrician. Check to see that all connections are tight, including ground, and that no bare wire is visible at the wire connectors, except for the ground wire. Do not! WARNING operate fan until blades are in place. Noise and fan damage could result. To avoid possible electrical shock, be sure electricity is turned off at the main fuse b
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
Using Your Ceiling Fan Energy Efficient Use of Ceiling Fans! WARNING Ceiling fan performance and energy savings rely heavily To reduce the risk of fire or electrical shock, do not on the proper installation and use of the ceiling fan. use this fan with any solid-state speed control Here are a few tips to ensure quality and product device. performance. 1. Restore electrical power to the outlet box by turning Choosing the Appropriate Mounting Location. the electricity on at the main fuse box. Cei
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Maintenance Accessories 1. Ceiling Fan Light Kits (see store or catalog). IMPORTANT CARE INSTRUCTIONS 2. Ceiling Fan/Light Controls (see store or catalog). for your Ceiling Fan 3. Downrod Extension Kits (see store or catalog). Periodic cleaning of your new ceiling fan is the only maintenance that is needed. WARNING When cleaning, use only a soft brush or lint free cloth! to avoid scratching the finish. To reduce the risk of fire or electrical shock, do not Abrasive cleaning agents are not requ
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
Repair Parts 1 1 9 2 9 9 9 9 9 9 3 9 8 4 7 6 5 9 9 Before discarding packaging material, be certain all parts have been removed. HOW TO ORDER REPAIR PARTS WHEN ORDERING REPAIR PARTS, ALWAYS GIVE THE FOLLOWING INFORMATION: • PART NUMBER • PART DESCRIPTION • NAME OF ITEM • MODEL NUMBER The model number of your Fan will be found on a label attached to the top housing. For repair parts, phone 1-800-654-3545. U. : CF654 10
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
Repair Parts Listing Service Part No. Key No. Description CF654WW01 CF654WB00 CF654AW00 CF654ORB00 1 Hanger Assembly 761655 761655-20 761655-21 761655-32 2 Ceiling Cover 760169 760169-30 760169-32 760169-41 3 Blade Set (5) 762004 762004-5 762004-4 762004-6 4 Flange Set (5) 763116-WW 763116-WB 763116-AW 763116-ORB 5 Switch Housing Cover 763117-WW 763117-WB 763117-AW 763117-ORB 6 Capacitor 763123 763123 763123 763123 7 Speed Control Switch 763122 763122-1 763122 763122-1 8 Reversing Switch 760360
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
LIMITED WARRANTY What The Warranty Covers: This warranty covers the motor and the other components and accessories of your Emerson ceiling fan against all defects in workmanship and materials. You must be the original purchaser or user of the product to be covered. What The Period Of Coverage Is: As it applies to the motor, this warranty will last for thirty years from the date you purchased your ceiling fan. All other com- ponents and accessories are covered by this warranty for one year from t

Procedura ustawiania Emerson Cf654orb00

Bezpośredni link do pobrania Procedura ustawiania Emerson Cf654orb00

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Procedura ustawiania Emerson Cf654orb00