Podręcznik ustawień internetowych Bosch Hba23bn61

Podręcznik ustawień internetowych Bosch Hba23bn61 zawiera instrukcje dotyczące połączenia urządzenia z siecią Wi-Fi oraz szczegółowe informacje na temat ustawień i funkcji produktu. Podręcznik zawiera także informacje o konfiguracji połączeń, konfiguracji protokołów sieciowych i wiele innych tematów. Dzięki tej publikacji użytkownik może szybko i łatwo skonfigurować swoje urządzenie i w pełni wykorzystać jego możliwości. Podręcznik jest dostępny w języku angielskim na stronie internetowej producenta.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik ustawień internetowych Bosch Hba23bn61

Gdy korzystasz z przeglądarki (np. Chrome), zapisuje ona niektóre informacje ze stron internetowych w swojej pamięci podręcznej i plikach cookie. Wyczyszczenie pamięci podręcznej i plików cookie może rozwiązać niektóre problemy występujące na stronach, np. związane z ładowaniem lub formatowaniem.

W Chrome

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej .
 3. Kliknij Więcej narzędzi Wyczyść dane przeglądania.
 4. U góry wybierz zakres czasowy. Aby usunąć wszystko, wybierz Od początku.
 5. Zaznacz pola „Pliki cookie i inne dane witryn” oraz „Obrazy i pliki zapisane w pamięci podręcznej”.
 6. Kliknij Wyczyść dane.

Dowiedz się, jak zmienić więcej ustawień związanych z plikami cookie w Chrome. Możesz na przykład usunąć pliki cookie z określonej strony.

W innych przeglądarkach

Jeśli używasz Safari, Firefoksa lub innej przeglądarki, odpowiednie instrukcje znajdziesz na jej stronie pomocy.

Co stanie się po wyczyszczeniu tych danych

Po wyczyszczeniu pamięci podręcznej i plików cookie:

 • Niektóre ustawienia stron zostaną wyczyszczone. Na przykład trzeba będzie ponownie się zalogować.
 • Jeśli masz włączoną synchronizację w Chrome, nadal będziesz zalogowany na swoje konto Google, by możliwe było usunięcie danych na wszystkich Twoich urządzeniach.
 • Niektóre strony mogą dłużej się ładować, ponieważ określone treści (np. obrazy) trzeba będzie wczytać ponownie.

Jak działa pamięć podręczna i pliki cookie

 • Pliki cookie to pliki tworzone przez strony, które odwiedzasz. Ułatwiają one korzystanie ze stron, ponieważ zapisują informacje związane z przeglądaniem.
 • W pamięci podręcznej zapisywane są pewne elementy stron internetowych (np. obrazy), dzięki czemu ładują się one szybciej przy następnej wizycie.
 • Czy to było pomocne?

  Jak możemy ją poprawić?

  1. HomeBrother
  2. Serwis i wsparcie
  3. Podręczniki i instrukcje

  Znajdź instrukcję obsługi lub podręcznik użytkownika do swojego urządzenia.

  Aby rozpocząć, podaj proszę model urządzenia. Znajdziesz go na samym urządzeniu lub na jego opakowaniu. Jeśli nie znasz modelu, pomożemy Ci go znaleźć.

  Jeśli nie znajdziesz swojego modelu, odwiedź stronę support. com

  Zobacz poniższy poradnik dla Bosch HBA23BN61. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  MANUALSCAT | PL

  Pytania i odpowiedzi

  Masz pytanie dotyczące Bosch HBA23BN61, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch HBA23BN61. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch HBA23BN61 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

  Zadaj pytanie o Bosch HBA23BN61

  Strona: 1

  plë Instrukcja montażuTo urządzenie jest przeznaczone do użytku na wysokości do2000 metrów nad poziomem morza.Przygotowanie mebla: rysunek 1■ W meblach do zabudowy, laminaty i pokrycia z tworzywsztucznych powinny być wykonane z użyciem klejuwytrzymałego na temperaturę 90 ºC w przypadku wewnętrznejczęści mebla (gdzie zostanie umieszczony piekarnik) oraz70 ºC w przypadku sąsiadujących mebli (usytuowanych obokpiekarnika). Jeśli laminaty i pokrycia z tworzyw sztucznych lubklej nie są wystarczająco wytrzymałe na ciepło, meble mogąsię odkształcić lub spalić. W tym przypadku, producentpiekarnika nie ponosi odpowiedzialności za szkodyspowodowane w meblu.■ Urządzenia nie montować za listwą dekoracyjną. Istniejeryzyko przegrzania.■ Wycięcia w meblu powinny być wykonane przedzainstalowaniem piekarnika. Należy usunąć wióry, gdyż możeto zakłócić działanie podzespołów piekarnika.■ Skrzynka połączeniowa piekarnika powinna znajdować się wstrefie powierzchni zaciemnionej B lub w strefie, która nieprzeszkadza w montażu piekarnika.■ Meble, które nie są nieruchome, należy przymocować dościany za pomocą zwykłego kątownika C.■ Mebel, w którym zostanie umieszczony piekarnik, powinienposiadać otwór wentylacyjny w podstawie.■ Jeśli piekarnik jest montowany pod płytą kuchenki, należypostępować zgodnie z instrukcją montażu płyty.Umieszczenie piekarnika w wysokiej szafce:rysunek 2Montaż piekarnika może być również wykonany w wysokiejszafce.W celu zapewnienia wentylacji piekarnika należy pozostawićotwór około 20 mm między dolną półką i ścianą podpierającąoraz drugi otwór 20 mm między górną półką i ścianąpodpierającą.Zaleca się, aby pozostawić między górną i dolną półkąodległość 590 mm, aby zapewnić prawidłowy systemnapowietrzania. Opisywaną odległość można zwiększyć do595 mm, jeśli pragnie się, by system napowietrzania był większyniż zalecany.Piekarniki z drzwiczkami z wózkiem powinny być montowane wtaki sposób, aby blachy piekarnika mogły być bez problemuwyciągane.Montaż piekarnika w rogu: rysunek 3W przypadku montażu urządzenia w rogu, należy uwzględnićwymiary podane na rysunku D. Zaleca się, aby w przypadkuwymiarów podanych na rysunku E, uwzględnić szerokośćprzedniej części mebla oraz uchwytu.Podłączenie piekarnika do sieci■ Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy, należy sięupewnić, czy mieszkanie posiada uziemienie i czy spełniawszystkie obowiązujące normy bezpieczeństwa. Instalacjaurządzenia powinna zostać wykonana przez upoważnionegotechnika specjalistę. Należy przestrzegać zarówno zarządzeńregionalnego dystrybutora energii elektrycznej, jak i przepisówogólnokrajowych.Użytkowanie tego urządzenia bez uziemienia lubnieprawidłowo zainstalowanego może spowodować, choć wbardzo mało prawdopodobnych okolicznościach, poważneszkody (obrażenia i śmierć na skutek porażenia prądem).Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowefunkcjonowanie urządzenia i za ewentualne szkodyspowodowane przez nieodpowiednie instalacje elektryczne.■ Podczas wszystkich operacji związanych z montażem,piekarnik nie powinien być podłączony do sieci.■ Piekarnik odpowiada klasie ochrony I i powinienfunkcjonować z połączeniem z uziemieniem.■ Przewód połączeniowy z siecią elektryczną powinien być typuH05 V V-F 3G 1, 5 mm² lub wyższego typu.Przewód koloru żółto-zielonego, używany do uziemienia,powinien być podłączony jako pierwszy i powinien być dłuższyod pozostałych.■ Aby spełnić standardowe wymogi bezpieczeństwa, instalatorpowinien zapewnić wielobiegunowy wyłącznik odcinającyzasilanie z rozwarciem kontaktu o szerokości minimum 3 mm.Nie jest to konieczne w przypadku podłączenia do gniazdkasieciowego, jeśli jest ono dostępne dla użytkownika i jestuziemione.■ Zabezpieczenie przed dotknięciem ręką należy zapewnić zapomocą montażu.■ Należy podłączyć piekarnik z uwzględnieniem napięciapodłączenia wskazanego na tabliczce znamionowejpiekarnika.■ W celu podłączenia urządzenia, należy go umieścić przedmeblem. Przewód połączeniowy powinien być wystarczającodługi, aby umożliwić podłączenie.Uwaga! zwrócić uwagę, aby przewód połączeniowy nie zostałpochwycony w trakcie instalacji oraz aby nie stykał się zgorącymi częściami piekarnika.■ Wszelkie czynności wykonywane w urządzeniu, łącznie zwymianą lub zainstalowaniem przewodu zasilania, powinnybyć wykonywane przez Serwis Techniczny.Umieszczenie piekarnika w meblu: rysunek 4■ W przypadku piekarników posiadających drzwiczki z wózkiem,należy wyjąć drzwiczki.■ Popychając, wsunąć całkowicie urządzenie doprzygotowanego otworu w meblu. Należy uważać, abyprzewód nie został odsłonięty przez krawędź piekarnika, abynie dotykał gorących elementów i aby nie przechodził przezdolną część piekarnika.■ Wyśrodkować piekarnik w meblu i przymocować za pomocądołączonych śrub (4x25).■ Jeśli mebel został zbudowany zgodnie z podanymiwymiarami, pozostanie szczelina w górnej części piekarnika.Nie należy zasłaniać tej szczeliny drewnianymi listwami, abyumożliwić prawidłową wentylację.■ Między urządzeniem oraz sąsiadującymi meblami(usytuowanymi obok piekarnika) należy pozostawić odległośćco najmniej 5 mm.DemontażOdłączyć piekarnik od sieci elektrycznej. Poluzować śrubymocujące piekarnik do mebla. Unieść lekko piekarnik i wyjąć gocałkowicie z mebla.trô Montaj kılavuzuBu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 2000 metre yüksekliktekullanılmak üzere tasarlanmıştır.Mobilyanın hazırlanması: şekil 1■ Gömme mobilyalarda, saç kaplamalar ve plastik kaplamalar,mobilyanın (fırının yerleştirileceği) iç kısmı için 90 ºC sıcaklığave (fırının yanına yerleştirilen) bitişik mobilyalar için 70 ºCsıcaklığa dayanıklı bir yapıştırıcıyla gerçekleştirilmiş olmalıdır.Saç kaplamalar ve plastik kaplamalar ya da yapıştırıcı ısıyayeterince dayanıklı değilse, mobilyalar deforme olabilir veyayanabilir. Bu durumda, üretici fırının göreceği zararlardansorumlu tutulamaz.■ Cihazı bir dekor kapağının arkasına monte etmeyiniz. Aşırıısınma nedeniyle tehlike oluşturur.■ Mobilya üzerindeki kesme işlemleri, fırının kurulumuyapılmadan önce gerçekleştirilmelidir. Fırın aksamlarınınçalışmasını etkileyebileceği için, talaş artıklarını ortadankaldırınız.■ Fırının bağlantı kutusu B'deki taralı yüzey içerisindeki birbölgede veya fırın montajını engellemeyecek bir bölgedebulunmalıdır.■ Sabit durumda olmayan mobilyaları duvara C olağan açısıylasabitlemek gerekmektedir.■ Fırının yerleştirileceği mobilyanın tabanında bir havalandırmaaçıklığı olmalıdır.■ Fırın bir pişirme tezgahının altına monte edilecekse, buna aitmontaj talimatlarını izleyiniz.Fırının bir üst dolaba yerleştirilmesi: şekil 2Fırının bir üst dolaba monte edilmesi de mümkündür.Fırının hava alması için alt raf ile destek duvarı arasında yaklaşık20 mm ve üst raf ile destek duvarı arasında da 20 mm açıklıkDoğru bir havalandırma sistemi elde etmek için üst raf ile alt rafarasında 590 mm boşluk bırakılması önerilir. Havalandırmasisteminin önerilenden daha büyük olması isteniyorsa bumesafe 595 mm'ye kadar arttırılabilir.Ray kapaklı fırınlar, fırın tepsileri sorunsuz çıkarılması mümkünolacak şekilde monte edilmelidir.

  Podręcznik ustawień internetowych Bosch Hba23bn61

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik ustawień internetowych Bosch Hba23bn61

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik ustawień internetowych Bosch Hba23bn61