Podręcznik konfiguracji i szybkiej obsługi Haier Ly22t1cw

Haier Ly22t1cw to kompaktowy system klimatyzacji typu split firmy Haier, który dostarcza maksymalną wydajność i wygodę. Podręcznik konfiguracji i szybkiej obsługi Haier Ly22t1cw zawiera wszystkie informacje potrzebne do instalacji, konfiguracji i korzystania z systemu. Zawiera również kompletne informacje dotyczące funkcji, takich jak tryb chłodzenia, tryb grzania, tryb automatyczny, kontrola temperatury i wiele więcej. Podręcznik zawiera również informacje o konserwacji i naprawie systemu, jak również szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa. Podręcznik konfiguracji i szybkiej obsługi Haier Ly22t1cw ułatwia użytkownikom uzyskanie maksymalnej wydajności przy minimalnym wysiłku.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji i szybkiej obsługi Haier Ly22t1cw

1

Przed skonfigurowaniem urządzenia zalecamy zanotowanie ustawień sieci bezprzewodowej. Informacje te będą wymagane, aby kontynuować konfigurację.

Sprawdź i zanotuj bieżące ustawienia sieci bezprzewodowej.

Nazwa sieci: (SSID)

Tryb komunikacji

Metoda uwierzytelniania

Tryb szyfrowania

Klucz sieciowy

Infrastruktura

System otwarty

BRAK

WEP

Klucz współdzielony

WEP

WPA/WPA2-PSK

AES

TKIP1

1

Protokół TKIP jest obsługiwany tylko w trybie WPA-PSK.

Na przykład:

Nazwa sieci: (SSID)

WITAJ

Tryb komunikacji

Metoda uwierzytelniania

Tryb szyfrowania

Klucz sieciowy

Infrastruktura

WPA2-PSK

AES

12345678

Informacja

Jeśli router wykorzystuje szyfrowanie WEP, wprowadź klucz używany jako pierwszy klucz WEP. Urządzenie Brother obsługuje tylko pierwszy klucz WEP.

2

Naciśnij przycisk .

3

Naciśnij przycisk Sieć.

4

Naciśnij przycisk WLAN.

5

Naciśnij przycisk Kreator konf.

6

Po wyświetleniu komunikatu Włączyć sieć WLAN? naciśnij przycisk Tak, aby zaakceptować.

Spowoduje to uruchomienie kreatora konfiguracji połączenia bezprzewodowego.

Aby anulować, naciśnij przycisk Nie.

7

Urządzenie będzie szukać sieci i wyświetli listę dostępnych SSID. Przeciągnij palcem w górę lub w dół, aby wybrać pozycję <Nowy SSID>, ewentualnie naciśnij przycisk lub , a następnie naciśnij przycisk Ok.

8

Wprowadź nazwę SSID. (Informacje dotyczące wprowadzania tekstu można znaleźć w Podręczniku szybkiej obsługi).

Naciśnij przycisk Ok.

9

Po wyświetleniu instrukcji naciśnij pozycję Infrastructure.

10

Wybierz i naciśnij metodę uwierzytelniania.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

W przypadku wybrania opcji Open System przejdź do kroku 11.

W przypadku wybrania opcji Shared key przejdź do kroku 12.

W przypadku wybrania opcji WPA/WPA2-PSK przejdź do kroku 13.

11

Wybierz i naciśnij typ szyfrowania Brak lub WEP.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

W przypadku wybrania opcji Brak przejdź do kroku 15.

W przypadku wybrania opcji WEP przejdź do kroku

12

Wprowadź klucz WEP zanotowany w kroku 1. Naciśnij przycisk Ok. Przejdź do kroku

13

Wybierz i naciśnij typ szyfrowania TKIP lub AES. html#CCCBDBFC">14.

14

Wprowadź klucz WPA zanotowany w kroku 1 i naciśnij przycisk Ok.

15

Aby zastosować ustawienia, naciśnij przycisk Tak. Aby anulować, naciśnij przycisk Nie.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

W przypadku wybrania opcji Tak przejdź do kroku 16.

W przypadku wybrania opcji Nie wróć do kroku 7.

16

Urządzenie spróbuje nawiązać połączenie z wybranym urządzeniem bezprzewodowym.

17

Jeśli urządzenie bezprzewodowe nawiąże prawidłowe połączenie, na wyświetlaczu pojawi się komunikat Połączony.

Jeśli próba połączenia zakończy się niepowodzeniem, na wyświetlaczu LCD pojawi się kod błędu. Zanotuj kod błędu, a następnie, korzystając z części Rozwiązywanie problemów w Podręczniku szybkiej obsługi, skoryguj błąd.

(Windows®)

Zakończono wprowadzanie ustawień sieci bezprzewodowej. Aby kontynuować instalowanie sterowników i oprogramowania wymaganego do pracy posiadanego urządzenia, wybierz pozycję Zainstaluj pakiet MFL-Pro w menu płyty DVD-ROM.

(Macintosh)

Zakończono wprowadzanie ustawień sieci bezprzewodowej. Aby kontynuować instalowanie sterowników i oprogramowania wymaganego do pracy posiadanego urządzenia, wybierz pozycję Start Here OSX (Rozpocznij tutaj OSX) w menu płyty DVD-ROM.

Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

FIRMA

 • O firmie Haier
 • Haier Group
 • Newsletter
 • Investor relations
 • Kodeks Etyki

Candy Hoover Group S. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

02. 08. 2013 Views

Share Embed Flag

instrukcja użytkownika piekarnika elektrycznego model... com

SHOW MORE

SHOW LESS

ePAPER READ

DOWNLOAD ePAPER

 • TAGS
 • piekarnika
 • pieczenia
 • programator
 • czasu
 • regulator
 • elektrycznego
 • drzwi
 • ruszt
 • piekarniku
 • piekarnik
 • instrukcja
 • image. com

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

START NOW

  More documentsSimilar magazinesInfo

  HAIER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO MODEL NR: HHB-18 Przed użyciem <strong>piekarnika</strong> prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

  • Page 2 and 3: OPIS ELEMENTÓW: f g a. Lampka sygn
  • Page 4 and 5: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
  Delete template?

  Are you sure you want to delete your template?

  Save as template?

  no error

Podręcznik konfiguracji i szybkiej obsługi Haier Ly22t1cw

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji i szybkiej obsługi Haier Ly22t1cw

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji i szybkiej obsługi Haier Ly22t1cw