Podręcznik kompatybilności 3m Filtrete 3m 30

Filtrete 3M 30 to podręcznik kompatybilności 3M, który zapewnia użytkownikom pełną kontrolę nad wyborem prawidłowego filtra powietrza. Podręcznik zawiera informacje na temat optymalnych parametrów użytkowych dla poszczególnych modeli filtrów 3M. Przeglądając podręcznik, użytkownicy mogą dowiedzieć się, jak dobrać odpowiedni filtr, aby uzyskać optymalną wydajność. Podręcznik kompatybilności 3M Filtrete 3M 30 zawiera informacje na temat wymiarów, zakresu temperatury, ograniczeń przepływu i innych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze filtra. Podręcznik jest niezastąpionym narzędziem dla wszystkich, którzy zależy im na otrzymaniu optymalnych wyników filtracji.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik kompatybilności 3m Filtrete 3m 30

Dozuje materiały eksploatacyjne do Systemu do przygotowania i mieszania lakieru 3M™ PPS™.

Dostęp od góry w celu uzupełnienia zapasów

Utrzymuje zapasy czyste, schludne, zorganizowane i wolne od zanieczyszczeń

Zobacz więcej szczegółów

 • Dozuje materiały eksploatacyjne do Systemu do przygotowania i mieszania lakieru 3M™ PPS™
 • Dostęp od góry w celu uzupełnienia zapasów
 • Utrzymuje zapasy czyste, schludne, zorganizowane i wolne od zanieczyszczeń
 • Ten produkt może być używany z produktami 3M™ PPS™ i 3M™ PPS™ serii 2. 0

Zorganizuj swoje miejsce pracy i utrzymuj je w porządku dzięki 3M™ PPS™ podajnikowi. Podajnik 3M™ PPS™ systemu do przygotowania i mieszania lakieru jest wieszanym na ścianie pojemnikiem, który umożliwia łatwy dostęp do dobrze przechowywanych nowych kubków/pokryw. Nadaje się do wszystkich rozmiarów pokryw i kubków 3M™ PPS™ i 3M™ PPS™ serii 2. 0.

Podajnik 3M™ PPS™ do pokryw i kubków jest urządzeniem montowanym na ścianie, które umożliwia łatwy dostęp do materiałów eksploatacyjnych, takich jak pokrywy i kubki wewnętrzne do Systemu do przygotowania i mieszania lakieru 3M™ PPS™ i 3M™ PPS™ serii 2. To akcesorium do przechowywania pozwala wygodnie dozować materiały eksploatacyjne pojedynczo, utrzymując pozostałe zasoby w czystości i chroniąc je przed zanieczyszczeniem. Gdy nadchodzi czas uzupełnienia zapasów, funkcja dostępu od góry zapewnia wyjątkową wygodę.

Skontaktuj się z nami. Jesteśmy po to, aby Ci pomóc.

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwego produktu do swojego projektu? Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz porady technicznej dotyczącej produktu lub zastosowania albo chcesz podjąć współpracę ze specjalistą technicznym z 3M

Wyślij nam wiadomość

Dziękujemy za zainteresowanie firmą 3M. Aby pomóc nam skutecznie zarządzać Twoim zapytaniem i odpowiedzieć na nie, uprzejmie prosimy o podanie niektórych kluczowych informacji, w tym danych kontaktowych. Podane przez Ciebie informacje zostaną wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu przez przedstawiciela 3M lub jednego z naszych autoryzowanych partnerów biznesowych, którym możemy udostępnić Twoje dane osobowe zgodnie z polityką prywatności 3M.


Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznejPolitechniki Rzeszowskiej posiada wyposażenie techniczne pozwalające nakompleksowe badania sprzętu elektronicznego i elektrycznego zgodnie z wymogamidyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/WE. Laboratoriumdysponuje profesjonalnym zestawem aparatury kontrolno-pomiarowej do pomiaruemisji zaburzeń elektromagnetycznych generowanych i emitowanych przezurządzania i systemy i ich odporności na znormalizowane rodzaje zaburzeń. Badaniaw laboratorium są realizowane zgodnie z aktualnymi wymogami międzynarodowych ikrajowych standardów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej dla obiektówcywilnych a w przypadku pomiaru emisji zaburzeń także dla urządzeń lotniczych imilitarnych. Laboratorium jest wyposażone w aparaturę kontrolno - pomiarowączołowych, światowych jej producentów m. in. takich firm jak: Rohde &Schwarz, EMTest, COMTest, ETS-LINTGREN, BONN, Schwarzbeck.

Przy obecnym potencjalelaboratorium świadczy usługi w zakresie:

- prac eksperckich w aspekcie rozwiązywaniaproblemów dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń orazsystemów elektrycznych i elektronicznych;

- pomiaru emisji zaburzeń o częstotliwościachradiowych w przedziale od 100Hz do 18GHz, w komorze bezechowej 3M firmy TDK, zuwzględnieniem wymagań, norm cywilnych PN-EN 55011, PN-EN 55014, PN-EN 55015,PN-EN 55032, PN-EN 61000-6-2, PN-EN 61000-6-4, lotniczych RTCA DO160G,militarnych NO-06-A200, NO-06-A200 dla obiektów o wadze do 1 tony.  

- pomiaru napięcia zaburzeń na zaciskachzasilania i portach przewodowych interfejsów komunikacyjnych,  badanych urządzeń w przedziale częstotliwościod 9kHz do 200MHz w obwodach o obciążalności do 63A/fazę z uwzględnieniemwymagań norm cywilnych PN-EN 55011, PN-EN 55014, PN-EN 55015, PN-EN 55032,PN-EN 61000-6-2, PN-EN 61000-6-4, lotniczych RTCA DO160G, militarnychNO-06-A200, NO-06-A200.

- pomiaru emisji harmonicznych prądów generowanychw obwodach zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych  oraz współczynników  zmian i wahań napięcia dla odbiorników jedno itrójfazowych zgodnie z wymaganiami m. norm PN-EN 61000-3-2, -3-3, -3-11,3-12;

- pomiaru podatności urządzeń elektrycznych ielektronicznych na jednorodne, promieniowane pole elektromagnetyczne onatężeniu do 10V/m w zakresie częstotliwości od 80MHz do 6GHz, w komorzebezechowej, zgodnie z wymaganiami standardu cywilnego PN-EN 61000-4-3;

- pomiaru odporności urządzeń jedno itrójfazowych na znormalizowane rodzaje zaburzeń elektromagnetycznych zgodnie zwymaganiami standardów PN-EN 61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11,-14, -16, -27, -28, -29 dla większości testów w obwodach o obciążalności do63A.

Wysoka skuteczność

Zjawiska związane z EMC (kompatybilnością elektromagnetyczną) powodują zakłócenia w maszynach i instalacjach, poczynając od sporadycznych usterek, kończąc na awariach, a nawet niszczeniu urządzeń i jednostek. Prawidłowe planowanie i montaż może zapobiec tego rodzaju awarią.

Definicja EMC

Kompatybilność elektromagnetyczna oznacza, że urządzenia działają dobrze:

 • bez ingerencji w działanie innych urządzeń 
 • bez odczuwania wpływu zakłóceń z innych urządzeń

Warunek wstępny stwierdza, że emisje zakłóceń elektromagnetycznych (poziom emisji) i odporność na zakłócenia muszą być wzajemnie skoordynowane. Poziomy emisji i odporność są regulowane globalnie przez normy, dyrektywy i prawodawstwo.

Dyrektywa dotycząca EMC

W ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) dyrektywa EMC 2014/30/EC reguluje obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów związane ze sprzedażą sprzętu elektromagnetycznego. Określa sposób działania urządzeń w danym środowisku. Dyrektywa EMC jest jedyną dyrektywą UE, która nie jest związana z bezpieczeństwem.

Film instruktażowy na przykładzie przekształtnika częstotliwości SINAMICS G120, pokazuje, jak zbudować szafę zgodnie z wymaganiami EMC na podstawie stref. Oprócz szczegółowego opisu poszczególnych kroków, otrzymasz cenne wskazówki dotyczące sposobów unikania błędów montażowych.

Więcej informacji o SINAMICS G120

Dyrektywa reguluje prawidłowe działanie sprzętu. Termin sprzęt odnosi się tutaj zarówno do pojedynczego urządzenia, jak i do instalacji stacjonarnych.

 • Definicja "aparatury" zgodnie z dyrektywą EMC: "Aparatura" oznacza każde gotowe urządzenie lub ich kombinację udostępnione na rynku jako pojedyncze urządzenie funkcjonalne, przeznaczone dla użytkownika końcowego i mogące generować zakłócenia elektromagnetyczne, lub na których działanie może wpłynąć takie zakłócenie;
 • Definicja "instalacji stacjonarnej" zgodnie z dyrektywą EMC: "Instalacja stacjonarna" oznacza szczególną kombinację kilku rodzajów aparatury w stosownych przypadkach, innych urządzeń, urządzeń które są składane, instalowane i przeznaczone do stałego użytkowania w określonym miejscu;
 • Zakres dyrektywy EMC nie obejmuje:

  Bezpieczeństwa i zagrożenia związanego z wyposażeniem np. dla osób, w zakresie sprzętu i ich konsekwencji, np. dla osób, systemów radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (objętych dyrektywą R&TTE/RED 2014/53/UE)

 • Dyrektywa EMC
 • Co konstruktorzy szaf muszą wziąć pod uwagę

  Prawidłowe funkcjonowanie sprzętu zapewnione jest poprzez określenie odpowiedniego poziomu w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej. W związku z tym sprzęt elektryczny musi być zaprojektowany i wyprodukowany w sposób gwarantujący, że:

 • Zakłócenie elektromagnetyczne nie przekracza poziomu, powyżej którego urządzenia radiowe i telekomunikacyjne lub inne urządzenia nie mogą działać zgodnie z przeznaczeniem
 • Posiada poziom odporności na zakłócenia elektromagnetyczne, których można się spodziewać w zamierzonym celu, co pozwala mu działać bez niedopuszczalnego pogorszenia jego stanu

  Załącznik 1 do dyrektywy o EMC określa następujące wymagania:

  Wymagania dotyczące ochrony:

 • Ograniczenie emisji zakłóceń - Odpowiedni stopień odporności
 • Zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z najnowszymi standardami

  Szczególne wymagania dla instalacji stacjonarnych:

 • Zainstalowana, zgodnie ze sztuką inżynierską 
 • Poszanowanie informacji na temat zamierzonego wykorzystania elementów
 • Przechowywanie dokumentu do wglądu przez osobę odpowiedzialną 
 • Przewodnik po analizie ryzyka

  W ramach nowej dyrektywy EMC producenci muszą również ocenić kompatybilność elektromagnetyczną aparatury na podstawie zjawisk elektromagnetycznych i upewnić się, czy wymagania dyrektywy są spełnione. Dowody kompatybilności elektromagnetycznej, opierające się na raportach z badań przeprowadzonych na testach EMC lub ocenie przez ekspertów, nie są już wystarczające.

  Aby wykonać analizę ryzyka w zakresie objętym dyrektywą, Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) oferuje przewodnik CENELEC 32 jako pomoc w obsłudze urządzeń. 

  Pobierz wytyczne CENELEC 32

  Brak wymogu etykietowania

  Sprzęt nie musi podlegać ocenie zgodności, jeżeli jest wprowadzany do obrotu wyłącznie w celu integracji w konkretnej instalacji stacjonarnej. Ponieważ szafy sterownicze są zasadniczo postrzegane jako elementy instalacji stałych, dla takich urządzeń nie jest wymagana oddzielna deklaracja zgodności UE i znak CE.

  Ważne: muszą one jednak spełniać wymogi ochrony określone w dyrektywie, ponieważ organy nadzoru rynku mogą żądać dowodu zgodności, w szczególności w przypadku stwierdzenia oznak niezgodności lub w przypadku reklamacji.

  Komisja Europejska w sprawie oznakowania CE

  Nowa dyrektywa EMC 2014/30/EC nie zawiera żadnych zmian technicznych w porównaniu z poprzednią dyrektywą EMC 2004/108 /EC, która wygasła w dniu 20 kwietnia 2016 r. Podobnie jak w przypadku wszystkich dyrektyw NLF, istotne zmiany odnoszą się do jasnej definicji podmiotu gospodarczego, oznakowania sprzętu i dokumentacji.

  Bezpieczeństwo i zagrożenia związane z wyposażeniem np. dla osób, systemów radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (objętych dyrektywą R&TTE/RED 2014/53/UE).

  Do pobraniaSzybki i łatwy dostęp po więcej informacji. 

  Podręcznik kompatybilności 3m Filtrete 3m 30

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik kompatybilności 3m Filtrete 3m 30

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik kompatybilności 3m Filtrete 3m 30