Podręcznik interfejsu użytkownika i podręcznik programisty Craftsman Weedwacker 358 745651

Podręcznik interfejsu użytkownika i podręcznik programisty Craftsman Weedwacker 358 745651 to narzędzia dla użytkowników, którzy chcą lepiej zrozumieć konstrukcję i działanie tego urządzenia. Podręcznik użytkownika zawiera informacje na temat instalacji, konfiguracji, obsługi i konserwacji urządzenia, a także wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania. Podręcznik programisty zawiera informacje na temat budowy i działania urządzenia, a także instrukcje dotyczące tworzenia oprogramowania, które może być wykorzystywane w połączeniu z Craftsman Weedwacker.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik interfejsu użytkownika i podręcznik programisty Craftsman Weedwacker 358 745651

Podejście problemowe wykorzystywane w podręczniku oraz stosowanie metody odwróconej klasy to sprawdzone rozwiązania zgodne z nową podstawą programową. Stwarzają one możliwość zainspirowania uczniów do samodzielnej pracy i rozwijania ich umiejętności. W podręczniku są do wyboru dwa języki programowania: Python i C++.

Podręcznik do klasy 1 został podzielony na siedem działów głównych:

 • Ochrona danych i oprogramowania
 • Arkusz kalkulacyjny
 • Grafika rastrowa
 • Edytor tekstu
 • Algorytmika i programowanie
 • Komunikacja i nauka w sieci
 • Tworzenie stron internetowych

Struktura lekcji jest uporządkowana i przedstawia się następująco:

 • samodzielna analiza problemu,
 • przedstawienie zagadnień od strony teorii,
 • zastosowanie omówionych zagadnień w rozwiązanych krok po kroku ćwiczeniach,
 • ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania,
 • podsumowanie najważniejszych wiadomości, pytania sprawdzające oraz zadania dodatkowe.
 • Ponadto, nowa edycja została wzbogacona o nowe elementy, takie jak:
  - zwiększona liczba różnorodnych zadań podsumowujących oraz dodatkowych pozwoli na lepsze dostosowanie pracy do umiejętności uczniów,
  - ramki W praktyce prezentują przykłady zastosowania zdobytej wiedzy w życiu codziennym,
  - nowe infografiki z pytaniami urozmaicają zajęcia i pokazują praktyczne zastosowanie informatyki,
  - pytania quizowe na końcu każdej lekcji pozwalają uporządkować, sprawdzić i utrwalić wiedzę.

  Rok wydania:2022

  Typ publikacji:podręcznikNośnik:książkaNr wydania:1Wydawnictwo:WSiPSymbol:184601EAN-13:9788302204029ISBN:MEN:974/1/2022/z1

  Paczka

  Waga0. 459 kg

  Informatycy i programiści należą obecnie do najbardziej poszukiwanych specjalistów. Stąd tytuł, który uzyskuje się po szkole średniej, nie stanowi jedynie świadectwa ukończenia pewnego etapu edukacji. Technik programista to zawód o wymiernej wartości rynkowej. Absolwenci tego kierunku kształcenia nie mają większych problemów ze znalezieniem intratnego i rozwojowego zajęcia, a pracodawcy chętnie inwestują w ich szkolenia, by mogli zdobywać coraz wyższe kwalifikacje. Dotyczą one między innymi programowania zorientowanego obiektowo, w tym umiejętności zastosowania mechanizmów: dziedziczenia, hermetyzacji, polimorfizmu i abstrakcji.

  W tej publikacji, będącej podręcznikiem do nauki zawodu technik programista, położono szczególny nacisk na zagadnienie programowania obiektowego. Zakres omówionego tu materiału obejmuje wszystkie efekty kształcenia wymienione w podstawie programowej z zakresu nauki zawodu technik programista, w dziale INF. 04. 4. Programowanie obiektowe kwalifikacji INF. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Dotyczy to również kryteriów weryfikacji osiągnięć edukacyjnych ucznia.

  Podręcznik składa się z dwudziestu rozdziałów, które można umownie podzielić na dwie części. Pierwsza, obejmująca rozdziały 1 - 10, zawiera wprowadzenie do programowania i środowiska programistycznego, a także podstawy algorytmiki i opis najważniejszych elementów języka C++. W części drugiej, w rozdziałach 11 - 20, omówiono zagadnienia dotyczące programowania zorientowanego obiektowo.

  Podręcznik do nauki zawodu technik programista to charakteryzujący się wysoką jakością kompletny zestaw edukacyjny przygotowany przez dysponującego ogromnym doświadczeniem lidera na rynku książek informatycznych - wydawnictwo Helion.

  W skład zestawu podręczników do kwalifikacji INF. 04 wchodzą także:

  • Kwalifikacja INF. Część 1. Inżynieria programowania ― projektowanie oprogramowania, testowanie i dokumentowanie aplikacji. Podręcznik do nauki zawodu technik programista
  • Kwalifikacja INF. Część 3. Aplikacje webowe. Część 4. Aplikacje mobilne. Część 5. Aplikacje desktopowe. Podręcznik do nauki zawodu technik programista

  Podręczniki należące do tej serii przygotowano z myślą o wykształceniu kompetentnych techników, którzy bez trudu poradzą sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi współczesna informatyka. Wiedza zawarta w serii pomoże zdać egzamin zawodowy i uzyskać umiejętności praktyczne, przydatne w przyszłej pracy.

  Materiały dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników z wypełnioną deklaracją.

  Wstęp (7)

  Rozdział 1. Wprowadzenie do programowania (9)

  • 1. 1. Podstawowe pojęcia (9)
  • 1. 2. Podstawy algorytmiki (13)
  • 1. 3. Pytania i zadania kontrolne (27)

  Rozdział 2. Środowiska programistyczne (29)

  • 2. Code::Blocks (30)
  • 2. CodeLite (31)
  • 2. Eclipse (33)
  • 2. NetBeans (33)
  • 2. 5. Visual Studio (35)
  • 2. 6. CLion (36)
  • 2. 7. Pytania i zadania kontrolne (37)

  Rozdział 3. Podstawy programowania (39)

  • 3. Podstawowe elementy języka C++ (39)
  • 3. Podejmowanie decyzji w programie (72)
  • 3. Pętle programowe (85)
  • 3. Typ wyliczeniowy (95)
  • 3. Pytania i zadania kontrolne (98)

  Rozdział 4. Programowanie z użyciem wskaźników (103)

  • 4. Operator adresu (103)
  • 4. Wskaźniki (106)
  • 4. Dynamiczna alokacja pamięci (114)
  • 4. Pytania i zadania kontrolne (119)

  Rozdział 5. Tablice i wektory (121)

  • 5. Tablice statyczne (121)
  • 5. Tablice i wskaźniki (132)
  • 5. Tablice dynamiczne i wektory (137)
  • 5. Pętla foreach (142)
  • 5. Pytania i zadania kontrolne (144)

  Rozdział 6. Łańcuchy znaków (147)

  • 6. C-napisy (148)
  • 6. Łańcuchy typu string (157)
  • 6. Pytania i zadania kontrolne (168)

  Rozdział 7. C-struktury i C-unie (171)

  • 7. C-struktury (171)
  • 7. C-unie (184)
  • 7. Pytania i zadania kontrolne (190)

  Rozdział 8. Funkcje (193)

  • 8. Deklarowanie i definiowanie funkcji (194)
  • 8. Wywołanie funkcji (196)
  • 8. Parametry funkcji (198)
  • 8. Zmienne globalne i lokalne (224)
  • 8. Funkcje przeciążone (233)
  • 8. Funkcje inline (235)
  • 8. Funkcje rekurencyjne (236)
  • 8. 8. Pytania i zadania kontrolne (238)

  Rozdział 9. Preprocesor (241)

  • 9. Dyrektywa #include (241)
  • 9. Dyrektywa #define (245)
  • 9. Dyrektywy kompilacji warunkowej (251)
  • 9. Pytania i zadania kontrolne (253)

  Rozdział 10. Funkcje biblioteczne (255)

  • 10. Funkcje matematyczne (256)
  • 10. Funkcje znakowe (258)
  • 10. Konwersja typu danych (260)
  • 10. Funkcje wejścia/wyjścia (261)
  • 10. Przykłady innych funkcji bibliotecznych (263)
  • 10. Pytania i zadania kontrolne (264)

  Rozdział 11. Klasy i obiekty (267)

  • 11. Wprowadzenie do programowania obiektowego (267)
  • 11. Definiowanie klas (273)
  • 11. Deklarowanie zmiennych obiektowych (278)
  • 11. Odwołania do elementów członkowskich obiektów (279)
  • 11. Statyczne elementy członkowskie klas (283)
  • 11. Funkcje członkowskie typu inline (288)
  • 11. Wskaźniki do obiektów (290)
  • 11. Przekazywanie obiektów jako parametrów funkcji (292)
  • 11. 9. Struktury w języku C++ (296)
  • 11. 10. Pytania i zadania kontrolne (301)

  Rozdział 12. Tworzenie i inicjowanie obiektów (303)

  • 12. Konstruktory (303)
  • 12. Inicjalizacja obiektów (315)
  • 12. Konstruktor kopiujący (328)
  • 12. Delegowanie konstruktorów (332)
  • 12. Destruktory (337)
  • 12. Pytania i zadania kontrolne (340)

  Rozdział 13. Hermetyzacja i ukrywanie danych (343)

  • 13. Hermetyzacja danych (343)
  • 13. Ukrywanie danych (345)
  • 13. Pytania i zadania kontrolne (348)

  Rozdział 14. Mechanizm dziedziczenia (351)

  • 14. Definicja relacji dziedziczenia (352)
  • 14. Rodzaje dziedziczenia (358)
  • 14. Dziedziczenie a konstruktory (362)
  • 14. Pytania i zadania kontrolne (365)

  Rozdział 15. Polimorfizm (367)

  • 15. Polimorfizm statyczny (367)
  • 15. Polimorfizm dynamiczny (373)
  • 15. Pytania i zadania kontrolne (381)

  Rozdział 16. Mechanizm abstrakcji (383)

  • 16. Klasy abstrakcyjne (384)
  • 16. Interfejsy (389)
  • 16. Abstrakcja danych (393)
  • 16. Mechanizm abstrakcji a pliki nagłówkowe (396)
  • 16. Pytania i zadania kontrolne (399)

  Rozdział 17. Funkcje i klasy zaprzyjaźnione (401)

  • 17. Funkcje zaprzyjaźnione (401)
  • 17. Klasy zaprzyjaźnione (407)
  • 17. Pytania i zadania kontrolne (410)

  Rozdział 18. Szablony funkcji i klas (413)

  • 18. Szablony funkcji (413)
  • 18. Szablony klas (420)
  • 18. Szablony a polimorfizm (428)
  • 18. Pytania i zadania kontrolne (429)

  Rozdział 19. Obsługa błędów i wyjątków (431)

  • 19. System komunikatów i kodów zwrotnych (432)
  • 19. Mechanizm obsługi wyjątków (440)
  • 19. Pytania i zadania kontrolne (456)

  Rozdział 20. Przykłady implementacji wybranych algorytmów (459)

  • 20. Wyznaczenie największego wspólnego dzielnika (459)
  • 20. Sortowanie tablic (463)
  • 20. Wyszukiwanie binarne (467)
  • 20. Pytania i zadania kontrolne (470)

  Bibliografia (471)

  Skorowidz (472)

  Podręczniki WSiP do zawodu technik programista - to gwarancja sukcesu na egzaminie
  i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży.

  Egzamin z kwalifikacji:INF. 04INF. 03EE. 09/INF. 03

  • Zobacz katalog

  • Kup w sklepie

   Pobierz formularz

   Skontaktuj się z nami

  Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

  Zapowiedź
  Kwalifikacja INF. 04
  Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji Kwalifikacja INF. 03
  Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych Kwalifikacja EE. 03
  Repetytorium i testy egzaminacyjne

  Podręcznik interfejsu użytkownika i podręcznik programisty Craftsman Weedwacker 358 745651

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik interfejsu użytkownika i podręcznik programisty Craftsman Weedwacker 358 745651

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik interfejsu użytkownika i podręcznik programisty Craftsman Weedwacker 358 745651