Podręcznik instalacji, konfiguracji i serwisu CAndt Vco 6000 Kbl 4

Podręcznik instalacji, konfiguracji i serwisu CAndt Vco 6000 Kbl 4 to kompletny zestaw instrukcji do wszystkich etapów instalacji i konfiguracji systemu CAndt Vco 6000 Kbl 4. Zawiera informacje na temat instalacji sprzętu, konfiguracji systemu oraz różnych opcji serwisowych. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje dotyczące wszystkich funkcji urządzenia, w tym instalacji, konfiguracji, ustawień, konserwacji, aktualizacji, napraw i wiele innych. Zawiera również listy części zamiennych i przeglądy konserwacyjne. Podręcznik instalacji, konfiguracji i serwisu CAndt Vco 6000 Kbl 4 jest szczególnie przydatny dla osób zajmujących się profesjonalnym serwisowaniem tego systemu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji, konfiguracji i serwisu CAndt Vco 6000 Kbl 4

DATE: 28. 04. 2020INSTRUKCJA OBSŁUGICRM DLA DEALERÓWInstrukcja obsługi CRMSPIS TREŚCIDDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 20201 CRM - KONFIGURACJAStrony 3 - 122 CRM – REJESTRACJA KLIENTAStrony 13-163 CRM – REJESTRACJA SPRZEDAŻYStrony 17-214 CRM – ZADANIA I ZDARZENIAStrony 22-275 CRM – BAZA PRODUKTÓWStrony 28-296 CRM – RAPORTYStrony 30-327 CRM – MODUŁ SERWISOWYStrony 33-34CRM – PRZYJĘCIE DO SERWISUStrony 35-419 CRM – ZLECENIA SERWISOWEStrony 42-5110 CRM – PULPIT SERWISANTAStrony 52-5511 CRM – RAPORTY SERWISOWEStrona 56211 KONTAKTStrona 57Narzędzie wsparcia, integracja z ERPCRM – KONFIGURACJADDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 20203CRM przystosowany jest do integracji z programami księgowo-magazynowymi typu ERP( kontakt z wojciech. nosal@questy. pl):Comarch ERP Optima, Comarch CDN XL oraz Comarch ERP Altum Sage Symfonia ERP oraz Symfonia HandelInsERT Subiekt GT i Navireo Asseco Wapro WF-MagSAP, IFS, Streamsoft, Impuls, Exact, Enova, Microsoft Dynamics, SAP Business OneAdministrator systemu dealerskiego CRMmoże stworzyć do 999 kont pracowniczychdostosowanych do stanowiska i uprawnień.CRM podnosi jakość obsługi klientów oraz jestskutecznym narzędziem standaryzacji procesów.CRM w karcie Kontrahenta zapisuje całą historięsprzedaży, kontaktów, zdarzeń, ofert, naprawkażdego odpowiedzialnego pracownika.Logowanie - system dealerskiDDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 20204Adres systemu CRM to:https://nazwadealera. portalklientakarcher. pl/Po przejściu pod otrzymany adres zobaczysz oknologowania się do systemu.Domyślne dane logowania dla administratora to:Login: administratorHasło: hasło otrzymane od KarcherUwaga: dla poprawnego i szybkiego działania systemu CRM zalecamy korzystać tylko zaktualnych wersji przeglądarek Chrome lub Firefox.Ustawienia systemu - wideo instrukcje obsługiDDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 202051. Jak dodać konto pracownika i uprawnienia?https://youtu. be/AiMLMa_6xgw2. Jak skonfigurować własne typy zadań?https://youtu. be/HhPyS-ZzkkA3. Jak skonfigurować pocztę e-mail?https://youtu. be/ZDhVH9tSL1I4. Jak tworzyć szablony maili?https://youtu. be/Ui5pJSY7jUs5. Jak pracować na szansach sprzedaży?https://youtu. be/ax0EcbaNjvU6. Jak tworzyć bazę kontrahentów?https://youtu. be/OqkndNaYT_E7. Jak skonfigurować pulpity?https://youtu. be/ZsJCUDgm0mY8. Jak przygotować własną bazę produktów?https://youtu. be/MsNlrRXDnUwDodanie konta przez administratoraDDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 20206Zakładka Ustawienia lub ●●●, → wybierz Parametry pracowników → Pracownicy -użytkownicy systemu (aktywni) → Użyj opcji „dodaj nowy” →edycja okna nowego konta.14351. Nadaj Login (1)2. Uzupełnij pozostałe pola (2)Imię, Nazwisko, E-mail, Telefon,3. Nadaj hasło (3) – uwaga! ta sama procedurasłuży do zmiany hasła4. Wybierz z listy Profil użytkownika (4)5. Zapisz kartę (5)6. Wyloguj się i zaloguj kontem danegoużytkownika celem sprawdzenia poprawności.Uprawnienia kont pracowniczychDDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 20207Zakładka Ustawienia lub ●●●, → Parametry pracowników → Profile użytkowników firmy →wybierz „profil” np. sprzedawca →edycja profilu użytkownika →Zarządzanie uprawnieniamiUstal uprawnienia dostępu ( pozwól, edycja,pokaż) dla poszczególnych obszarówUstawienia systemu - Parametry dealeraDDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 20208Zakładka Ustawienia (1) lub ●●●, → wybierz Parametry dealera (2) → Edycja →, wypełnijpola * (3), dane te będą wyświetlane na zleceniach serwisowych, zakończ → zapisz (4).2 4Ustawienia systemu - Konfiguracja skrzynek pocztowych 1/3DDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 20209Zakładka Ustawienia lub ●●●, → Wiadomości email → Konta pocztoweTutaj za pomocą przycisku „dodaj nowy” możemy skonfigurować skrzynki pocztowe.W pierwszej kolejności konfigurujemy dane podstawowe:1. Nazwa konta2. Wskazujemy właściciela3. Adres e-mailNastępnie ustawienia IMAP:1. Serwer IMAP2. Port IMAP3. Login IMAP (adres e-mail użytkownika poczty)4. Hasło IMAP (hasło skrzynki pocztowej)5. Bezpieczeństwo połączenia6. Metodę uwierzytelnieniaUstawienia systemu - Konfiguracja skrzynek pocztowych 2/3DDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 202010Następnie ustawienia SMTP1. Nazwa nadawcy2. Serwer SMTP3. Port SMTP4. Login SMTP5. Hasło SMTP6. Bezpieczeństwo połączenia7. Typ wiadomości przychodzących i wychodzących ustawiamyna „Standard”Po skonfigurowaniu powinniśmy kliknąć „Zapisz”.Ustawienia systemu - Konfiguracja skrzynek pocztowych 3/3DDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 202011Ostatnim krokiem jest ustawienie uprawnień (1) do podglądu skrzynki.Opcja pojawia się po pierwszym zapisaniu.Naszą skrzynkę poza nami, jeżeli jest taka potrzeba, może widzieć innypracownik.Poprawnie skonfigurowana skrzynka po wykonaniu testu- przycisk„testuj połączenie” (2) powinna wysłać powiadomienie mailowe (3)Pracownik, który nie jest administratorem również ma możliwośćkonfiguracji poczty jeżeli nie ma ustawionych ograniczeń dostępu.W tym celu wybieramy ikonę ustawienia konta (4) – górny prawy róg,a następnie funkcji zarządzanie kontami pocztowymi (5). Resztakonfiguracji wygląda tak jak w przypadku administratora.Kontrahent – NIP i e-mailDDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 202012Ustawienia lub ●●●, → Parametry kontrahentów → Opcje →Zaznacz preferencjeSprawdzaj NIP (3) → ostrzegaj: przy takimustawieniu, system nie będzie wymagałuzupełnienia nr NIP.To umożliwi swobodną rejestrację klientówindywidualnych (konsumentów bez NIP) lubrejestrację firm zagranicznych z inną ilościąliter i cyfr w NIP.Domyślnie ustawienia systemu dopuszczajądodawanie kontrahentów bez wymaganychadresów e-mail (1), ale sprawdzają ichunikalność (2).Dodawanie nowego właściciela - z bazy GUSCRM- REJESTRACJA KLIENTA13 DDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 20203 4Baza Urządzeń → Zarejestruj urządzenie→ Właściciel urządzenia (1) → Dodaj kontrahenta (2)→ wpisz nr NIP (3) → pobierz dane kontrahenta (4) → Dodaj→ Branża (5)→ wybierz z listy(opcja skanera 1234567891224) → Zapisz.Dodawanie nowego właściciela - brak danych w bazie GUS14Kontrahenci → Lista kontrahentów → dodaj nowy → Uzupełnij NIP (1) firmy której danychnie ma w GUS ( np. firmy zagraniczne), nazwa, dane adresowe → wybierz Status (2),Branża (3) → Zapisz.Dodawanie nowego konsumenta – bez pobierania danych15Kontrahenci → Lista kontrahentów → dodaj nowy → Uzupełnij dane w Kartotece kontrahenta,NIP opcjonalnie (1), Nazwa Firmy (2) - Imię i nazwisko, Nazwa skrócona (3), daneadresowe → obowiązkowo określ Branża - konsumenci (4) → Zapisz.Dodawanie uniwersalnego konta konsumenta – do szybkich rejestracjiDDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 202016Kontrahenci →Lista kontrahentów → dodaj nowy→ Zakładamy jednorazowo uniwersalnekonto konsumenta o unikalnym nr NIP (1) -10 cyfr np. 6666666666 i Nazwie (2) np.Klient Indywidualny bez danych adresowych→ zaznacz Branża (3) konsumenci → Zapisz.Uwaga!Przy rejestracji urządzenia i wybraniu jako właściciela „Klient indywidualny” dane osobowei adresowe mogą być uzupełnione w polach: osoba kontaktowa; miejsce pracy urządzenie.Karta produktu – informacje podstawoweCRM- REJESTRACJA SPRZEDAŻY17 DDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 2020Baza Urządzeń → Zarejestruj urządzenie→ Wypełnij pola:Właściciel urządzenia → Po wpisaniu nazwy lub kilku literpoczątkowych (nie NIP) wskaż wcześniej zarejestrowanegoklienta lub użyj funkcji dodaj kontrahenta.Nr seryjny → wprowadź numer dokładnie w takiej formie jakawystępuję na tabliczce znamionowej. Numer seryjny danegourządzenia nie może się powtórzyć. Usunięcie rejestracjiwymaga zgłoszenia do Karchera. Jednorazowo możnazarejestrować do 5 różnych nr seryjnych na ten sam produkt.Towar→ wybieramy z listy wpisując nr katalogowy wedługklucza (XXXXXXX0) np. 10714210 bądź nazwy HDS 10/20-4M.Data sprzedaży→ system automatycznie wskazuje datę z dniarejestracji, można ją zmienić. Data ta jest początkiemgwarancji.Karta produktu – atrybuty18 DDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 2020Numer dowodu zakupu → wpisz nr faktury.Data ważności gwarancji → wynika z daty sprzedaży i niepojawia się w dokumencie gwarancyjnym.W uzasadnionych przypadkach można ją skorygować wpisującdodatkowe informacje w polu uwaga, co będzie brane poduwagę przy naprawach grzecznościowych.Standard obsługi → wybieramy z listy.Termin następnego przeglądu → wynika z daty sprzedaży, wuzasadnionych przypadkach można go skorygować -pole uwagi.Miejsce pracy→ dodaj miejsce pracy lub wybierz z listy.Stosujemy kiedy pod jednym nr NIP jest wiele oddziałów.Karta produktu – dane kontaktowe19 DDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 2020Baza Urządzeń → Zarejestruj urządzenie → Wypełnij pola:Osoba kontaktowa (odbiorca urządzenia) → wybierz z listy lubdodaj osobę → wpisz dane → odznacz zgody.Wprowadzone dane osoby kontaktowej ( imię, nazwisko, e-mail, telefon) pojawią się wraz z formułą zgód RODO w karciegwarancyjnej.Odpowiedzialny → osoba rejestrująca (opiekun klienta). Możnawskazać inną osobę z listy pracowników firmy np. serwisu,który będzie otrzymywał przypomnienia o przeglądach.Uwagi → pole edytowalne, służy do opisu istotnych informacjizwiązanych z urządzeniem, także w późniejszym okresie. Poleuwagi widoczne jest podczas sprawdzania historii.Karta produktu – gwarancja20 DDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 2020Baza Urządzeń → Zarejestruj urządzenie →Wypełnij pola obowiązkowe i wyboru →ZapiszUrządzenie podlega obowiązkowi przeglądów → Tak/Nie ( danepochodzą z systemu).Wymagane jest obowiązkowe przeszkolenie (dla produktów B)Jeżeli → Tak → system wymaga obowiązkowego uzupełnieniaosób przeszkolonych (min 1 osoba) → Dodaj osobę → wpiszdane → odznacz zgody →Zapisz.Uwaga: jeżeli w momencie rejestracji nie znamy danych osobydo przeszkolenia → wpisz dowolny znak (... ) w polach *. Topozwoli na wygenerowanie gwarancji i późniejsze uzupełnieniedanych po przeszkoleniu ( do 10 dni od sprzedaży).Reżim pracy → dane z systemu (nieedytowalne)Karta gwarancyjna21 DDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 2020Baza Urządzeń → Zarejestruj urządzenie → Wypełnij wymagane pola →ZapiszWydrukuj kartę gwarancyjną → uzyskaj podpisy (zgody naprzetwarzanie danych osobowych ujętych osób) →zróbskan / zdjęcie dokumentu →wybierz plik (podłącz gwarancjęurządzenia – wymagany czas do 10 dni od daty sprzedażydla produktów z grupy B).Pobierz kartę gwarancyjną → System automatyczniewygeneruje kartę gwarancyjną w formacie pdf z nadanymunikalnym numerem dealera i wprowadzonymi danymi.Uwaga:Ponowne przejście do danych rejestracji ( karta gwarancyjna, wybierz pliki, osoby przeszkolone, pole uwagi) wymagakliknięcia w nr seryjny (wyszukaj w menu →lista urządzeń).Przypomnienia o przeglądachCRM – ZADANIA I ZDARZENIADDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 202022Podczas rejestracji sprzedaży - system CRM automatycznie tworzy zadania związane zprzypomnieniami (1) dla osoby odpowiedzialnej ( opiekun klienta) o przeglądach dla urządzeńobjętych tym warunkiem na 7 dni przed planowaną datą wykonania zadania. Przypomnienia tepojawiają się także w formie wyskakujących okienek (2) typu POP-UP.1 2DDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 202023Każde zadanie określone jest z nazwy (1), typu (2) np.przegląd lub gwarancja, określone jest w czasie, maprzypisanego wykonawcę (3),, jest powiązane z Firmą (4)i egzemplarzem – nr seryjny (5).Zmiana wykonawcy – po wpisaniu „* ” w polu (6) systemwyświetli listę dostępnych osób do wyboru. Po zmianie lubdodaniu wykonawcy, zadanie automatycznie zostaniedopisane i wyświetli się w kalendarzu wskazanej osoby.216Kliknięcie w podświetloną nazwę firmy przekierowuje nasdo karty kontrahenta, a w podświetlony nr seryjny, dokarty rejestracji urządzenia.KalendarzDDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 202024Zdarzenie to ważna sytuacja która się wydarzyła ( np. ustaleniaz klientem). W zakładce kalendarz (1) można ustawić widokwyświetlanych zadań lub zdarzeń (2). Każde wykonanezadanie kończy się powiązanym z nim zdarzeniem. Klikając wdowolne okno kalendarza (3) lub dodaj zadanie (4) otwieramykartę zadania (5). Zadanie można przenieść na inną datę (6).Dodawanie zakładki pulpitu – zbliżające się przeglądy 1/2DDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 202025Logo Karcher (1) → ikona ustawienia pulpitu- kółko zębate (2) → dodaj nową zakładkę (3)Nazwa (4) wpisz „zbliżające się przeglądy” ( ilość kolumn 1) → zapiszDodawanie zakładki pulpitu – zbliżające się przeglądy 2/2W otwartej zakładce zbliżające się przeglądy → wybierz→ z dostępnej listy wskaż →zamknij→ w zakładce pojawią się wszystkie Zdarzenia i zadania→ po najechaniu myszką w prawy górny róg ukaże sięfunkcja konfiguracji -kółko zębate→ zmień ustawienia według przykładuUkończone – tylko nieukończoneTypy zadania – gwarancja, przeglądWykonawca – ja (moje), ktokolwiek wszyscyData rozpoczęcia - 7 dni w tył i 7 w przód→ użyj funkcji zapisz26Dodawanie zakładki pulpitu - kalendarz z zadaniamiDDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 202027Ustawienia pulpitu (1) → dodaj nową zakładkę → wpisz nazwę „kalendarz z zadaniami”(ilość kolumn 2)→ zapisz → z bilioteki widgetów wybierz kalendarz + moje zdania na dzisiajKorzystając z funkcji konfiguracji widgetu (2) ustaw rodzaj wyświetlanych zadań. Widgety znajdujące się w danej zakładcemożna przenosić w inne kolumny, dodawać nowe lub usuwać.Dodawanie nowych produktów i usługCRM – BAZA PRODUKTÓWDDSD | Andrzej Radziszewski | instrukcja obsługi CRM | maj 202028CRM umożliwia tworzenie własnej bazy, kategorii oraz nazw i kodów produktów, którebędą...

WYSZUKIWARKA INSTRUKCJI OBSŁUGI

PROGRAM CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Instrukcje sterowania radiowego Space

Oprogramowanie do sterowania radiowego Space

Dodatkowe instrukcje Instalatora

PL | PL

WYBIERZ KRAJ

Skąd pochodzisz?

Kamera IP WiFi Eura IC-01H3 pracuje bezprzewodowo w rozdzielczości 1080p. i dedykowana jest do montażu zewnętrznego. Dzięki tubowej konstrukcji urządzenie wskazuje kierunek obserwacji, a tym samym informuje potencjalnego złodzieja, że wchodzi on w monitorowaną przestrzeń.

Nowoczesny format kompresji obrazu – H. 264, zapewnia dużo większą efektywność niż jego poprzednicy (MPEG-1, czy MPEG-2), dzięki czemu transmisja danych jest dużo płynniejsza, a objętość danych dużo mniejsza.

Zarządzanie urządzeniem możliwe jest z pozycji smartfona, tabletu lub przeglądarki internetowej z każdego miejsca na świecie. Dzięki opcji detekcji ruchu kamera IP WiFi IC-01H3 może dokonać zrzutu obrazu np. na serwer FTP lub kartę SD.

Więcej informacji o produkcie znajdziesz tutaj.

Sprawdź na filmie jak zainstalować i skonfigurować kamerę

Podręcznik instalacji, konfiguracji i serwisu CAndt Vco 6000 Kbl 4

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji, konfiguracji i serwisu CAndt Vco 6000 Kbl 4

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji, konfiguracji i serwisu CAndt Vco 6000 Kbl 4