Podręcznik funkcji bezpieczeństwa Black And Decker Bdcos18

Podręcznik funkcji bezpieczeństwa Black And Decker Bdcos18 został stworzony z myślą o zapewnieniu użytkownikom maksymalnego bezpieczeństwa i wygody podczas korzystania z urządzeń Black And Decker. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa, w tym: jak prawidłowo podłączyć urządzenia, jak używać sprzętu, jakie są minimalne wymagania bezpieczeństwa i wiele innych. Podręcznik został stworzony, aby pomóc użytkownikom zrozumieć zasady bezpieczeństwa i zapewnić im maksymalne bezpieczeństwo w czasie użytkowania sprzętu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik funkcji bezpieczeństwa Black And Decker Bdcos18

Podręcznik przygotowuje do działania ratowniczego i uczy udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach urazowych. Wdraża także do świadomego uczestnictwa w życiu regionu i kraju zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny.

Cechy publikacji:

• książka ma czytelną strukturę – z wydzielonymi ramkami, schematami i algorytmami, która ułatwia korzystanie z niej,

atrakcyjny sposób prezentowania treści z poglądowymi zdjęciami, rysunkami i infografikami zachęca uczniów do nauki,

odwołania do aplikacji na smartfony są przykładem powiązania teorii z praktyką obecną w codziennym życiu współczesnego ucznia,

podsumowania oraz pytania i polecenia na końcu każdego rozdziału z realistycznymi scenkami pobudzają wyobraźnię uczniów oraz pomagają zapamiętać i usystematyzować wiedzę,

• zastosowanie w lekcjach słownictwa typowego dla ratowników medycznych pozwala uczniom na pierwszy kontakt fachową terminologią,

przystępny język oraz jasne i zwięzłe definicje pojęć pozwalają na zrozumienie prezentowanych treści,

Podręcznik jest dostosowany do nowej podstawy programowej – zawiera nowe treści, np. te dotyczące edukacji zdrowotnej.

Nr dopuszczenia MEN: 992/2019

Ten produkt jest niedostępny. Sprawdź koszty dostawy innych produktów.

Bezpieczne wyłączenie momentu (STO)

STO jest podstawową funkcją bezpieczeństwa stosowaną i często wymaganą w układach napędowych, gdyż sprowadza silnik w bezpieczny sposób do stanu bez momentu napędowego. STO jest typowo używana w celu zapobiegania niespodziewanemu uruchomieniu (EN 1037) maszyn lub jako zatrzymanie awaryjne, spełniające wymogi dla kategorii 0 (EN 60204-1).

Wykres STO. Aktywacja funkcji STO powoduje natychmiastowe zaprzestanie generowania momentu napędowego przez przemiennik do silnika. Zatrzymanie silnika następuje poprzez jego wybieg.

Safe stop 1 (SS1)

Ta funkcja powoduje bezpieczne zatrzymanie silnika. Wykorzystuje kontrolowane hamowanie po rampie oraz funkcję STO, która jest aktywowana po osiągnięciu przez silnik prędkości zerowej. SS1 jest wypowo wykorzystywana w aplikacjach takich jak walcarki, gdzie ruch musi zostać zatrzymany w kontrolowany sposób, zanim zostanie układ przełączony w stan bez obecności momentu napędowego. Oprócz bezpiecznego zatrzymania procesu SS1 może również zostać wykorzystana do implementacji funkcji Emergency stop, spełniając wymagania kategorii 1 (EN 60204-1).

Wykres SS1. Gdy aktywowana, SS1 powoduje hamowanie silnika po rampie do prędkości zerowej, a następnie aktywowana jest funkcja STO.

Safe stop emergency (SSE)

Ta funkcja bezpieczeństwa została zaprojektowana na potrzeby bezpiecznego zatrzymania silnika. SSE może zostać skonfigurowana aby zrealizować funkcję STO lub SS1 zależnie od tego, który sposób wyłączenia jest odpowiedni dla danego systemu. Przykłady zastosowania tej funkcji pokazują wykresy dla STO i SS1.

Safely-limited speed (SLS)

Ta funkcja zapobiega przekroczeniu przez silnik zdefiniowanego limitu prędkości. SLS może zostać wykorzystana w aplikacjach takich jak: dekantery, miksery, przenośniki lub maszyny papiernicze, gdzie zbyt duża prędkość może być niebezpieczna podczas np. prac konserwacyjnych lub czyszczenia.

Wykres SLS. Po aktywacji SLS zaczyna monitorować prędkość silnika i pilnuje, by nie przekroczyła ona zdefiniowanego limitu. Jeśli prędkość zostanie przekroczona SLS aktywuje STO lub SSE w celu zatrzymania napędu.

Safe maximum speed (SMS)

Ta funkcja jest innym wariantem funkcji SLS. Umożliwia ona ciągłą ochronę przed przekroczeniem przez silnik zdefiniowanej maksymalnej prędkości. nsf/0/a41ce4e065efed69c1257c6e00255401/$file/SMS-250x116. gif"/>

Wykres SMS. Gdy SMS zostaje użyta, jest ona cały czas aktywna i zapewnia, że ustaiony limit prędkości nie zostanie przekroczony (np. maksymalna dopuszczalna prędkość).

Safe brake control (SBC)

Ta funkcja udostępnia bezpieczny sygnał wyjściowy do kontroli mechanicznego hamulca. Wiertnie, dźwigi, wciągarki, cranes, podnośniki, poziome przenośniki i windy w swoich układach mechanicznego hamulca wymagają często taki rodzaj funkcji bezpieczeństwa. Typowo funkcja SBC jest wykorzystywana, gdy napęd zostaje wyłączony za pomocą funkcji STO i jest obecne aktywne obciążenie, które wpływa na ruch silnika (np. wiszący ładunek na dźwigu).

Wykres SBC. Funkcja umożliwia bezpieczne wystawienie sygnału służącego do operowania hamulcem mechanicznym. 

Rejestracja produktu

Uzyskuj ważne powiadomienia dotyczące wycofywania produktów, potwierdzenie własności Twojego produktu oraz skorzystaj z obsługi gwarancyjnej. Po prostu zarejestruj swój zakup BLACK+DECKER®.

Dowiedz się więcej

Części + Dokumentacja

Profesjnalne wsparcie. Wyszukaj przedstawicieli oferujących naprawy i części zamienne przez Internet.

Znajdź Części

Powiadomienia dotyczące bezpieczeństwa + akcje wycofywania produktów

Twoje bezpieczeństwo jest zawsze naszym priorytetem
Mimo że, zdarza się to bardzo rzadko, czasami występują problemy z bezpieczeństwem dotyczące naszych produktów, wtedy pojawia się konieczność wycofania niektórych produktów z rynku. W takich przypadkach niezwłocznie przekazujemy konsumentom aktualne informacje dotyczące napraw i środków ostrożności.

Dowiedz się więcej

Znajdź sklep

Najbliższy sprzedawca BLACK+DECKER® jest tuż za rogiem.

Podręcznik funkcji bezpieczeństwa Black And Decker Bdcos18

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik funkcji bezpieczeństwa Black And Decker Bdcos18

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik funkcji bezpieczeństwa Black And Decker Bdcos18