Oryginalna instrukcja montażu Bosch Ks V Series

Oryginalna instrukcja montażu Bosch Ks V Series jest szczegółowym opisem jak złożyć produkt, aby działał prawidłowo. Instrukcja zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące wszystkich kroków montażu, wraz z rysunkami pomagającymi w wizualizacji procesu. Instrukcja zawiera również informacje dotyczące bezpieczeństwa, wskazówek i przestrzegania instrukcji. Instrukcja powinna być dokładnie przestrzegana, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i optymalną wydajność produktu.

Ostatnia aktualizacja: Oryginalna instrukcja montażu Bosch Ks V Series

Instrukcja obsługi elektrycznej kosiarki rotacyjnej BOSCH

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje. Zapoznaj się ze sterowaniem i prawidłowym użytkowaniem produktu. Prosimy o zachowanie instrukcji do późniejszego wykorzystania!
Objaśnienie symboli na maszynie.


 • Ogólne ostrzeżenie o zagrożeniu.

 • Przeczytaj instrukcję obsługi. plus/wp-content/uploads/2021/07/3-195. jpg" alt="Symbole maszyn" width="115" height="113" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. jpg"/>
  Upewnij się, że osoby postronne nie zostaną zranione przez wyrzucanie ciał obcych. plus/wp-content/uploads/2021/07/4-187. jpg" alt="Symbole maszyn" width="114" height="112" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. jpg"/>
  Ostrzeżenie: Zachowaj bezpieczną odległość od produktu podczas pracy. plus/wp-content/uploads/2021/07/5-178. jpg"/>
  Uwaga: Nie dotykaj obracających się ostrzy. Ostre ostrze(a). Uważaj na ucięcie palców rąk i nóg. plus/wp-content/uploads/2021/07/6-168. jpg" alt="Symbole maszyn" width="123" height="121" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. jpg"/>
  Nie dotyczy. plus/wp-content/uploads/2021/07/7-155. jpg" alt="Symbole maszyn" width="120" height="118" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. jpg"/>
  Wyłącz i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego przed regulacją, czyszczeniem lub jeśli kabel jest splątany i przed pozostawieniem produktu ogrodowego bez nadzoru na jakikolwiek czas. Elastyczny przewód zasilający należy trzymać z dala od ostrzy tnących. plus/wp-content/uploads/2021/07/8-150. jpg" alt="Symbole maszyn" width="124" height="122" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. jpg"/>
  Poczekaj, aż wszystkie elementy maszyny całkowicie się zatrzymają, zanim ich dotkniesz. Noże nadal się obracają po wyłączeniu maszyny, obracające się ostrze może spowodować obrażenia.

 • Nie używaj produktu na deszczu ani nie zostawiaj go na zewnątrz, gdy pada deszcz. plus/wp-content/uploads/2021/07/10-140. jpg" alt="Symbole maszyn" width="125" height="123" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. jpg"/>
  Uważaj na ryzyko porażenia prądem. plus/wp-content/uploads/2021/07/11-131. jpg" alt="Symbole maszyn" width="121" height="119" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. jpg"/>
  Trzymaj elastyczny przewód zasilający z dala od środków tnących. plus/wp-content/uploads/2021/07/12-122. jpg" alt="Symbole maszyn" width="203" height="129" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. jpg"/>
  Nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani węża ogrodowego do czyszczenia urządzenia. plus/wp-content/uploads/2021/07/13-112. jpg" alt="Symbole maszyn" width="110" height="138" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. jpg"/>
  Dokładnie sprawdź obszar, w którym narzędzie ma być używane dla dzikich zwierząt i zwierząt domowych. Dzikie zwierzęta i zwierzęta domowe mogą zostać zranione podczas pracy maszyny. Dokładnie sprawdź obszar roboczy i usuń wszelkie kamienie, patyki, druty, kości i ciała obce. Podczas korzystania z maszyny upewnij się, że w gęstej trawie nie kryją się żadne zwierzęta, zwierzęta domowe ani małe pnie drzew.

Działanie

 • Nigdy nie pozwalaj dzieciom lub osobom niezaznajomionym z niniejszą instrukcją na korzystanie z produktu. Lokalne przepisy mogą ograniczać wiek operatora. Nieużywany produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • Nigdy nie pozwalaj dzieciom, osobom z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub brakiem doświadczenia i/lub wiedzy i/lub osobom niezaznajomionym z niniejszymi instrukcjami na korzystanie z produktu.
 • Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się produktem.
 • Nigdy nie pracuj, gdy w pobliżu znajdują się ludzie, zwłaszcza dzieci lub zwierzęta.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub zagrożenia dla innych osób lub ich mienia.
 • Podczas korzystania z produktu nie należy nosić otwartych gumowych butów ani sandałów. Zawsze noś solidne buty i długie spodnie. Nie używaj boso.
 • Dokładnie sprawdź obszar, w którym maszyna ma być używana i usuń wszystkie kamienie, patyki, druty, kości i inne ciała obce.
 • Przed użyciem zawsze sprawdź wzrokowo, czy ostrza, śruby ostrzy i zespół noża nie są zużyte lub uszkodzone. Wymieniaj zużyte lub uszkodzone ostrza i śruby w zestawach, aby zachować równowagę.
 • Koś tylko przy świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu sztucznym.
 • Unikaj koszenia w złych warunkach pogodowych, zwłaszcza gdy istnieje ryzyko uderzenia pioruna.
 • Jeśli to możliwe, unikaj pracy maszyny na mokrej trawie.
 • Chodź, nigdy nie biegnij.
 • Nigdy nie używaj maszyny z uszkodzonymi osłonami lub osłonami lub bez urządzeń zabezpieczających, npampdeflektory i/lub kosze na trawę na swoim miejscu.
 • Radzimy nosić ochronniki słuchu dla własnej wygody.
 • Nigdy nie używaj produktu, gdy jesteś zmęczony, chory lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
 • Praca na bankach może być niebezpieczna:
  • Nie koś na zbyt stromych zboczach.
  • Zawsze upewnij się, że stoisz na zboczach lub mokrej trawie.
  • Kosić po zboczach, nigdy w górę iw dół.
  • Zachowaj szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku na zboczach.
 • Zachowaj szczególną ostrożność podczas cofania się lub ciągnięcia maszyny do siebie.
 • Nigdy nie koś, ciągnąc kosiarkę do siebie.
 • Poczekaj, aż ostrza się zatrzymają, jeśli maszyna musi być przechylona do transportu podczas przechodzenia przez powierzchnie inne niż trawa oraz podczas transportu maszyny do iz obszaru, który ma być koszony.
 • Nie przechylaj maszyny podczas uruchamiania lub włączania silnika.
 • Włącz silnik zgodnie z instrukcją, trzymając stopy z dala od obracających się części.
 • Nie zbliżać dłoni ani stóp do obracających się części ani pod nimi.
 • Zawsze stój z dala od strefy rozładowania podczas obsługi maszyny.
 • Nigdy nie podnoś ani nie przenoś maszyny podczas pracy silnika.
 • Podczas przechowywania upewnij się, że wszystkie 4 koła narzędzia ogrodowego stoją na ziemi/podłodze.
 • Narzędzie ogrodowe należy podnosić wyłącznie za uchwyt do przenoszenia. Ostrożnie używaj uchwytu do przenoszenia.
 • Nie modyfikuj maszyny. Nieautoryzowane modyfikacje mogą pogorszyć bezpieczeństwo maszyny, prowadzić do zwiększonego hałasu i wibracji oraz słabej wydajności.
 • Regularnie sprawdzaj kabel zasilający i wszelkie przedłużacze. Nie podłączaj uszkodzonych kabli do zasilania ani nie dotykaj uszkodzonego kabla przed jego odłączeniem od zasilania. Uszkodzony kabel może prowadzić do kontaktu z częściami pod napięciem. Uważaj na ryzyko porażenia prądem.

Zbieranie liści

Ostrze do zbierania liści zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić zbieranie jesiennych liści z trawnika. Aby ta funkcjonalność działała w optymalnych parametrach, należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Zbierać liście tylko przy maszynie ustawionej na maksymalną wysokość cięcia.
 • Zbieraj liście tylko ze swojego trawnika.
 • Przed zebraniem liści należy sprawdzić obszar, w którym maszyna ma być używana i trzymać z dala od ludzi, zwierząt domowych, szklanych konstrukcji i samochodów.

Wyjmij wtyczkę z gniazdka:

 • Za każdym razem, gdy opuszczasz maszynę.
 • Przed usunięciem blokady.
 • Przed sprawdzeniem, czyszczeniem lub pracą przy maszynie.
 • Po uderzeniu w obcy przedmiot. Sprawdź maszynę pod kątem uszkodzeń i w razie potrzeby wymień ostrze.
 • Jeśli maszyna zaczyna nienormalnie wibrować (sprawdź natychmiast).

Podłączanie do sieci

 • tomtage źródła prądu musi odpowiadać danym na tabliczce znamionowej produktu.
 • Zalecamy, aby ten produkt był podłączony tylko do gniazdka, które jest chronione wyłącznikiem, który byłby uruchamiany prądem szczątkowym 30 mA.
 • Używaj lub wymieniaj tylko kable zasilające dla tego urządzenia, które odpowiadają typom wskazanym przez producenta. Patrz instrukcja obsługi nr zam. i typy.
 • Nigdy nie dotykaj wtyczki sieciowej mokrymi rękami.
 • Nie przejeżdżaj, nie zgniataj ani nie ciągnij przewodu zasilającego lub przedłużacza, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Chronić kabel przed gorącem, olejem i ostrymi krawędziami.
 • Przedłużacz musi mieć przekrój zgodny z instrukcją obsługi i być chroniony przed rozpryskami wody. Połączenie nie może znajdować się w wodzie.
 • Zawsze noś rękawice ogrodnicze podczas obsługi lub pracy w pobliżu ostrych ostrzy.

Bezpieczeństwo elektryczne

Ostrzeżenie! Wyłączyć produkt i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka przed jakąkolwiek konserwacją lub czyszczeniem. To samo dotyczy sytuacji, gdy kabel sieciowy jest uszkodzony, przecięty lub splątany.

 • Ostrze obraca się jeszcze przez kilka sekund po wyłączeniu maszyny.
 • Uwaga, nie dotykaj obracającego się ostrza.

Twój produkt jest podwójnie izolowany dla bezpieczeństwa i nie wymaga uziemienia. Objętość operacyjnatage wynosi 230 V AC, 50 Hz (dla krajów spoza UE 220 V, 240 V, jeśli dotyczy). Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z centrum serwisowym Bosch. W razie wątpliwości skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub najbliższym centrum serwisowym Bosch.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa elektrycznego należy stosować wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o prądzie wyzwalającym nie większym niż 30 mA. Zawsze sprawdzaj RCD za każdym razem, gdy go używasz.
Trzymaj kable zasilające z dala od ruchomych niebezpiecznych części i unikaj uszkodzenia kabli; może to doprowadzić do kontaktu z częściami pod napięciem.
Połączenia (wtyczki i gniazda) należy utrzymywać w stanie suchym i nienaruszonym.
Kable zasilające należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń i mogą być używane tylko w idealnym stanie.
Jeśli przewód zasilający produktu jest uszkodzony, może zostać wymieniony tylko przez centrum serwisowe firmy Bosch. Używaj tylko zatwierdzonych przedłużaczy.
Należy używać wyłącznie przedłużaczy, kabli, przewodów i bębnów kablowych, które są zgodne z normą EN 61242/IEC 61242 lub IEC 60884-2-7 i są typu H05VV-F lub H05RN-F.
Jeśli chcesz używać przedłużacza podczas obsługi produktu, należy używać tylko następujących wymiarów kabla:

 • Nominalny przekrój przewodu 1. 25 mm2 lub 1. 5 mm2
 • Maksymalna długość 30 m dla przedłużacza przewodu lub maksymalna długość 60 m dla bębna kablowego z wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD).

Uwaga: Jeśli używany jest przedłużacz, należy go uziemić i podłączyć za pomocą wtyczki do kabla uziemiającego sieci zasilającej zgodnie z zalecanymi przepisami bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie przedłużacze mogą być niebezpieczne. Przedłużacz, wtyczka i gniazdo muszą mieć wodoszczelną konstrukcję i być przeznaczone do użytku na zewnątrz.

Konserwacja

 • Zawsze noś rękawice ogrodnicze podczas obsługi lub pracy w pobliżu ostrych ostrzy.
 • Wszystkie nakrętki, śruby i wkręty muszą być dobrze dokręcone, aby zapewnić bezpieczną pracę z produktem.
 • Często sprawdzaj kosz na trawę pod kątem zużycia lub pogorszenia.
 • Sprawdź produkt i wymień zużyte lub uszkodzone części dla bezpieczeństwa.
 • Upewnij się, że używane są wymienne środki tnące odpowiedniego typu.
 • Upewnij się, że zamontowane części zamienne są zatwierdzone przez firmę Bosch.
 • Przed przechowywaniem upewnij się, że produkt jest czysty i wolny od pozostałości. W razie potrzeby wyczyść miękką, suchą szczotką.

Symbolika
Poniższe symbole są ważne przy czytaniu i zrozumieniu oryginalnej instrukcji. Zwróć uwagę na symbole i ich znaczenie. Prawidłowa interpretacja symboli pomoże w lepszym i bezpieczniejszym użytkowaniu produktu.

symbol

Znaczenie

Kierunek ruchu

Kierunek reakcji

Nosić rękawice ochronne

Waga

Włączanie

Wyłączanie

Dozwolone działanie

Zabronione działanie

Słyszalny hałas

Akcesoria / części zamienne

Przeznaczenie

Produkt ogrodniczy przeznaczony do koszenia trawników przydomowych.
Produkt ogrodniczy nie jest przeznaczony do przycinania, przycinania, szatkowania itp.
Produkt ogrodniczy przeznaczony jest do koszenia trawnika na poziomie gruntu.

Dane techniczne

Kosiarka

UniwersalnyRotak 650

Numer artykułu
 • 3600 HB9 401
 • 3600 HB9 47
Znamionowy pobór mocy

W

1700

Oceniono objętośćtage

V

220 - 240

Średnica miski

cm

42

Wysokość cięcia

Mm

25 - 80

Pojemnik na trawę, pojemność

l

50

Waga zgodnie z procedurą EPTA 01: 2014

kg

18. 5

Klasa ochrony

-

Numer seryjny

-

patrz tabliczka znamionowa na narzędziu ogrodniczym

Specyfikacje dotyczą znamionowej objętościtage [U] 230 V. Specyfikacje te mogą się różnić w zależności od objętościtages oraz w modelach specyficznych dla danego kraju. Wszystkie wartości podane w tej instrukcji są mierzone w przypadku użytkowania poniżej lub równej 2000 metrów nad nominalnym poziomem morza.

Informacje o hałasie / wibracjach

3600 HB9 401
3600 HB9 471

Wartości emisji hałasu ustalono zgodnie z EN 60335-2-77 .

Zwykle ważone A poziom hałasu produktu to:

Poziom ciśnienia akustycznego

dB (A)92

Poziom mocy akustycznej

dB (A)

95

Niepewność KdB

= 2. 0

Całkowite wartości drgań ah (suma wektorów triax) i niepewność K określona zgodnie z EN 60335-2-77

Wartość emisji drgań ah

m / s2

<2. 5

Niepewność K

m / s2

= 1. 5

Montaż i obsługa

Zakres dostawy A

Rozkładanie uchwytu Zespół uchwytu B Handle

Montaż/demontaż kosza na trawę C

Ustawienie wysokości cięcia D

Włączanie Porady dotyczące pracy „koszenie” Wyłączanie. mi

Porady dotyczące pracy F

Wskaźnik poziomu, kosz na trawę pusty/pełny G

Konserwacja ostrza/wymiana ostrza H

Wybór akcesoriów I

Rozwiązywanie problemów

Problem

Możliwa przyczyna

Działania naprawcze

Silnik nie chce się uruchomićWyłączone zasilanieWłącz zasilanie
Wadliwe gniazdo siecioweUżyj innego gniazda
Kabel przedłużający uszkodzonySprawdź kabel i, jeśli jest uszkodzony, zleć jego wymianę elektrykowi lub w centrum serwisowym Bosch.
Bezpiecznik uszkodzony / przepalonyW przypadku ciągłego przepalania się bezpiecznika należy sprawdzić instalację elektryczną lub skontaktować się z przedstawicielem obsługi klienta firmy Bosch
Trawa za długaMaks. dopuszczalna wysokość trawy 30 cm przy najwyższym ustawieniu wysokości koszenia
Zabezpieczenie silnika zostało aktywowanePoczekaj, aż silnik ostygnie i zwiększ wysokość cięcia
Narzędzie ogrodowe działa z przerwamiKabel przedłużający uszkodzonySprawdź kabel i, jeśli jest uszkodzony, zleć jego wymianę elektrykowi lub w centrum serwisowym Bosch.
Uszkodzone wewnętrzne okablowanie narzędzia ogrodowegoSkontaktuj się z przedstawicielem obsługi klienta Bosch Bosch
Zabezpieczenie silnika zostało aktywowanePoczekaj, aż silnik ostygnie i zwiększ wysokość cięcia
Maszyna pozostawia poszarpane wykończenie i/lub prace silnikaZbyt niska wysokość cięciaZwiększ wysokość cięcia
Ostrze tnące jest tępeWymień ostrze tnące (patrz rysunek H).
Możliwe zatykanieSprawdź pod produktem ogrodowym i wyczyść w razie potrzeby (zawsze noś rękawice ochronne)
Ostrze zamontowane do góry nogamiZamontuj prawidłowo ostrze
Ostrze nie obraca się, gdy produkt ogrodowy jest włączonyZablokowane ostrze tnące
 • Wyłączyć produkt ogrodowy.
 • Wyczyść przeszkodę (zawsze noś rękawice ochronne)
Poluzowana nakrętka/śruba ostrzaDokręcić nakrętkę/śrubę tarczy (22 Nm)
Nadmierne wibracje / hałasPoluzowana nakrętka/śruba ostrzaDokręcić nakrętkę/śrubę tarczy (22 Nm)
Uszkodzone ostrze tnąceWymień ostrze tnące (patrz rysunek H).

Serwis posprzedażny i serwis aplikacji


Nasz serwis posprzedażowy odpowiada na Twoje pytania dotyczące konserwacji i naprawy Twojego produktu, a także części zamiennych. Rysunki wybuchów i informacje o częściach zamiennych można znaleźć pod adresem: www. com.
Zespół doradców firmy Bosch z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania dotyczące naszych produktów i ich akcesoriów. We wszelkiej korespondencji i przy zamawianiu części zamiennych należy zawsze podawać 10-cyfrowy numer artykułu podany na tabliczce znamionowej produktu.

Wielka Brytania
Robert Bosch Ltd. (BSC)
Box 98
Park Broadwater
Północna Orbitalna Droga
Denham Uxbridge
UB 9 5HJ

At www. uk możesz zamówić części zamienne lub zorganizować odbiór produktu wymagającego serwisu lub naprawy.
Tel. Usługa: (0344) 7360109
E-mail: [email chroniony]
Dalsze adresy serwisowe można znaleźć pod adresem: www. com/serviceaddresses

Sprzedaż

Produkt, akcesoria i opakowanie należy posortować w celu przyjaznego dla środowiska recyklingu.
Nie wyrzucaj produktów do odpadów domowych!

Tylko dla krajów UE:
Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jej implementacją do prawa krajowego produkty, które nie nadają się do użytku, muszą być zbierane oddzielnie i utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska.

Dokumenty / Zasoby

Referencje

Znajdź instrukcje obsługi

Tutaj możesz pobrać i wydrukować instrukcje obsługi elektronarzędzi Bosch znajdujących się w aktualnej ofercie oraz elektronarzędzi, które już nie są dostępne na rynku. Aby znaleźć instrukcję obsługi, wprowadź numer katalogowy swojego narzędzia (umieszczony na tabliczce znamionowej).

 • Konstrukcje Fotowoltaiczne
 • Katalog on-line
 • Referencje PV
 • Certyfikaty PV
 • Instrukcje Montażowe PV
 • Aplikacja PV-Baks
 • Gwarancja PV

Zalety konstrukcji wolnostojących do montażu paneli fotowoltaicznych

– gęsta perforacja profili zapewnia szeroki zakres regulacji bez konieczności wiercenia
– wzdłużna perforacja profili pozwala na płynną regulację kąta nachylenia konstrukcji względem podłoża w zakresie 20-30°
– możliwość montażu konstrukcji za pomocą tylko jednego rodzaju śrub SGKFM10x20
– perforacja profili zmniejsza ciężar konstrukcji, jednocześnie nie obniżając ich właściwości wytrzymałościowych dzięki temu instalatorzy nie muszą nosić ciężkich profili, a ich praca jest wydajniejsza
– gęsta perforacja pozwala na montaż paneli w dowolnym miejscu bez konieczności wiercenia
– poprzez zastosowanie profilu typu C, mamy możliwość bezpiecznego ułożenia w nim kabli
– dzięki zastosowaniu drucianej spinki SPV możemy zabezpieczyć kable ułożone w profilu CWC100H50…NMC przed wypadnięciem oraz rezygnację ze stosowania nieestetycznych i nietrwałych „trytytek”
– górna perforacja w profilu CWC100H50…NMC pozwala na szybki montaż klem przy zastosowaniu nakrętek rombowych NRM8PV
– podłużna perforacja profili podporowych pozwala na szybki montaż wysięgników i koryt kablowych, w celu bezpiecznego prowadzenia kabli i montaż konstrukcji pod inwertery

– możliwość wykonania nóg z różnych grubości blachy (2, 5; 3, 0; i 4, 0 mm) w zależności od jakości gruntu
– produkcja profili odbywa się na najwyższej klasy maszynach perforujących, co zapewnia wysoką jakość i powtarzalność produktów. Zakończenia profili praktycznie pozbawione są ostrych krawędzi, co znacząco ogranicza możliwość skaleczenia instalatora
– profile wykonane z blachy w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC gwarantujące wieloletnią odporność na korozję
– zastosowanie szablonów montażowych pozwala na szybką lokalizacje otworów do przykręcenia kolejnych elementów konstrukcji oraz klem montażowych
– produkty wyprodukowane w Polsce!

Sposoby montażu konstrukcji wolnostojących do podłoża, warianty montażowe konstrukcji:

G – konstrukcja wbijana w grunt:
– słupy podporowe wbijane w grunt za pomocą kafaru (D – Głębokość wbicia słupa ustalana jest indywidualnie w zależności od jakości gruntu w miejscu instalacji oraz od warunków wiatrowych i śniegowych)

B – konstrukcja zalewana betonem:
– słupy podporowe zalewane betonem min. B20 w wykonanych otworach w gruncie, (wymiary otworów ustalane są indywidualnie w zależności od typu stosowanej konstrukcji oraz warunków wiatrowych i śniegowych, w których planowana jest instalacja),

K – konstrukcja kotwiona:
– słupy podporowe kotwione do fundamentu betonowego
– możliwość stosowania kotew mechanicznych lub chemicznych

S – konstrukcja śrubowa:
– śruba wkręcana w grunt do mocowania słupa podporowego
– śruba wkręcana ręcznie za pomocą odpowiednich przedłużek lub przy użyciu ręcznych albo samojezdnych urządzeń do wkręcania śrub gruntowych

System: W-V2G2-25°

Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
dwóch rzędów paneli w układzie wertykalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
A- Aluminium
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Układ modułów:
· pionowy/wertykalny-V

Warunki gruntowe:
· grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
· konstrukcja W-V2G2 – wbijana w grunt
(głębokość kotwienia uzależniona od warunków gruntowych)
· konstrukcja W-V2K2 – słupy podporowe kotwione do
fundamentu betonowego
· konstrukcja W-V2B2 – słupy podporowe zalewane
betonem min. B20 w wykonanych otworach w gruncie
(wielkość otworu uzależniona od warunków gruntowych)
· konstrukcja W-V2S2 – na zamówienie śruba wkręcana
w grunt do mocowania słupa podporowego
· konstrukcja W-V2…2-WZ – opcja wschód-zachód

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.

System: W-V2G2-BI-25°

Zalety:
· zastosowanie niesymetrycznych profili z rozgiętym jednym
z boków pozwala uzyskać odpowiedni kąt konstrukcji
i płaszczyznę przygotowaną do bezpośredniego montażu
profili na który układane będą moduły
· profile z rozgiętym bokiem montowane bezpośrednio do słupów podporowych bez dodatkowych elementów montażowych
· wykonanie z Magnelisu®

Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie paneli
dwustronnych (Bifacial), które wykorzystują odbite od gruntu
promienie słoneczne

MC- Stal konstrukcyjna w powłoce
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC,
Konstrukcja poglądowa.

· poziomy/horyzontalny-H

· konstrukcja W-V2G2-BI-N – wbijana w grunt
· konstrukcja W-V2K2-BI-N – słupy podporowe kotwione
do fundamentu betonowego
· konstrukcja W-V2B2-BI-N – słupy podporowe zalewane
· konstrukcja W-V2S2-BI-N – na zamówienie śruba wkręcana
w grunt do mocowania słupa podporowego

System: W-H4G2-25° (opcjonalnie 30°)

czterech rzędów paneli w układzie horyzontalnym

· konstrukcja W-H4G2 wbijana w grunt (głębokość kotwienia
uzależniona od warunków gruntowych)
· konstrukcja W-H4K2 – słupy podporowe kotwione
· konstrukcja W-H4B2 – słupy podporowe zalewane betonem
min. B20 w wykonanych otworach w gruncie (wielkość
otworu uzależniona od warunków gruntowych)
· konstrukcja W-H4S2 – na zamówienie śruba wkręcana
· konstrukcja W-H4…2-WZ – opcja wschód-zachód

System: W-H4G2-BI-25° (opcjonalnie 30°)

MC- Stal konstrukcyjna w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
· konstrukcja W-H4G2-BI-N – wbijana w grunt
· konstrukcja W-H4K2-BI-N – słupy podporowe kotwione
· konstrukcja W-H4B2-BI-N – słupy podporowe zalewane
· konstrukcja W-H4S2-BI-N – na zamówienie śruba wkręcana

System: W-V2G1-25°

· konstrukcja W-V2G1 wbijana w grunt (głębokość kotwienia
· konstrukcja W-V2K1 – słup podporowy kotwiony
· konstrukcja W-V2B1 – słup podporowy zalewany betonem
min. B20, w wykonanym otworze w gruncie (wielkość
· konstrukcja W-V2S1 – na zamówienie śruba wkręcana
· konstrukcja W-V2…1-WZ – opcja wschód-zachód

System: W-V3G2-25°

trzech rzędów paneli w układzie wertykalnym

· konstrukcja W-V3G2 – wbijana w grunt (głębokość kotwienia
· konstrukcja W-V3K2 – słupy podporowe kotwione
· konstrukcja W-V3B2 – słupy podporowe zalewane betonem
· konstrukcja W-V3S2 – na zamówienie śruba wkręcana
· konstrukcja W-V3…2-WZ – opcja wschód-zachód

System: W-H5G2-25°

pięciu rzędów paneli w układzie horyzontalnym

MC- Stal konstrukcyjna w powłoce Magnelis®,
MagiZinc®, PosMAC,
· konstrukcja W-H5G2 wbijana w grunt (głębokość kotwienia
· konstrukcja W-H5K2 – słupy podporowe kotwione
· konstrukcja W-H5B2 – słupy podporowe zalewane betonem
· konstrukcja W-H5S2 – na zamówienie śruba wkręcana
· konstrukcja W-H5…2-WZ – opcja wschód-zachód

System: W-H6G2-25°

sześciu rzędów paneli w układzie horyzontalnym

· konstrukcja W-H6G2 wbijana w grunt (głębokość kotwienia
· konstrukcja W-H6K2 – słupy podporowe kotwione
· konstrukcja W-H6B2 – słupy podporowe zalewane betonem
· konstrukcja W-H6S2 – na zamówienie śruba wkręcana
· konstrukcja W-H6…2-WZ – opcja wschód-zachód

Zalety konstrukcji do montażu paneli fotowoltaicznych na dachu skośnym

– płynna regulacja oraz podłużna perforacja profili pozwala na swobodny i szybki montaż konstrukcji nawet w przypadku występujących na dachu nierówności
– specjalnie wyprofilowane uchwyty zapewniają stabilne i mocne połączenie z konstrukcją lub poszyciem dachu
– wszystkie elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej poddawane są obróbce ściernej, co gwarantuje estetyczny wygląd

– elementy konstrukcji po wyjęciu z opakowania są gotowe do użycia i nie wymagają dodatkowego kompletowania

Dla dachów skośnych pokrytych:

– dachówką ceramiczną i betonową
– blachodachówką
– dachówką karpiówką
– blachą łączoną na rąbek
– gontem bitumicznym
– papą
– membraną

Istnieje możliwość stosowania zamiennie profili:
– PAL40H40/… (aluminiowy)
– PAL30H32/… (aluminiowy)*
*ograniczenie do 1 strefy wiatrowej i 1, 2 i 3 strefy śniegowej
– CWP40H35/…MC (stal w powłoce: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC)

System: DS-V1N na dachu skośnym pokrytym blachodachówką lub blachą falistą

Instrukcja montażu konstrukcji DS-V1N do pobrania – DS-V1N

dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu
skośnym pokrytym blachodachówką lub blachą falistą.

Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.
Montaż śrub dwugwintowych do krokwi dachowych.

· poziomy/horyzontalny-H · pionowy/wertykalny-V

Wersje wykonania:
– profil do montażu paneli PAL30H32
– profil do montażu paneli CWP40H35MC

· duży zakres regulacji wysokości profili aluminiowych
względem dachu dzięki długiej gwintowanej części śruby
· dodatkowa regulacja położenia profili aluminiowych dzięki
podłużnemu otworowi w adapterze AD…E
· wykonanie elementów ze stali nierdzewnej oraz aluminium
gwarantuje bardzo wysoką odporność antykorozyjną
· duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu
aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem
· śruby dwugwintowe wyposażone w gumę zapewniającą
podstawowe uszczelnienie otworu w blachodachówce

elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej,
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji
producenta.

System: DS-V2N na dachu skośnym pokrytym blachą na rąbek

Instrukcja montażu konstrukcji DS-V2N do pobrania – DS-V2N

skośnym pokrytym blachą na rąbek.

Uchwyty należy montować do pierwszych trzech rąbków licząc
od krawędzi każdego rzędu paneli, a następnie co drugi rąbek.

· montaż konstrukcji do rąbka bez ingerencji w strukturę pokrycia dachowego
· szybki montaż uchwytów bez konieczności lokalizacji krokwi dachowych
· różne wersje uchwytów do blachy zapewniające stabilny montaż przy większości systemów blach łączonych na rąbek
· wykonanie elementów ze stali nierdzewnej oraz aluminium gwarantuje bardzo wysoką odporność antykorozyjną
· duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem

System: DS-V3N na dachu skośnym pokrytym gontem bitumicznym

Instrukcja montażu konstrukcji DS-V3N do pobrania – DS-V3N

skośnym pokrytym gontem bitumicznym

Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

· kształt uchwytów montażowych zapewniający wysoką stabilność konstrukcji

System: DS-V4N na dachu skośnym pokrytym dachówką ceramiczną

Instrukcja montażu konstrukcji DS-V4N do pobrania – DS-V4N

skośnym pokrytym dachówką ceramiczną lub betonową

· duży zakres regulacji uchwytów dzięki podłużnym otworom w każdym z 3 elementów uchwytu
· gęste otworowanie w części bezpośrednio przylegającej do więźby dachowej zapewnia możliwość regulacji uchwytu i prawidłowe ustawienie względem dachówek tak aby hak znajdował się na środku dachówki montowanej poniżej
· wydłużone środkowe ramię uchwytów pozwala na montaż haków do większości dachówek ceramicznych i betonowych dostępnych na rynku

System: DS-V5N na dachu skośnym pokrytym dachówką karpiówką

Instrukcja montażu konstrukcji DS-V5N do pobrania – DS-V5N

skośnym pokrytym dachówką karpiówką

· wydłużone ramię uchwytów pozwala na montaż haków do większości dachówek ceramicznych i betonowych dostępnych na rynku

System: DS-V6aN na dachu skośnym pokrytym blachą trapezową - szyna wysoka

skośnym pokrytym blachą trapezową.

E- Stal nierdzewna

· szybki montaż konstrukcji przy użyciu wkrętów gwintujących bezpośrednio do blachy trapezowej bez konieczności lokalizacji krokwi
· bardzo ekonomiczna konstrukcja z małą liczbą elementów składowych

System: DS-V6bN na dachu skośnym pokrytym blachą trapezową - szyna niska

wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji

System: DS-V6cN na dachu skośnym pokrytym blachą trapezową

· szybki montaż konstrukcji przy użyciu wkrętów gwintujących
bezpośrednio do blachy trapezowej bez konieczności
lokalizacji krokwi
· bardzo ekonomiczna konstrukcja z małą liczbą elementów
składowych
· szeroki zakres regulacji umożliwiający.. stosowanie do różnych
blach trapezowych w zakresie szerokości 20 – 85 mm

System: DS-V7N na dachu skośnym pokrytym papą bądź membraną

Instrukcja montażu konstrukcji do pobrania –

skośnym pokrytym papą i membraną.

· szybki montaż i niska cena
· konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym
· wykonanie z blachy w powłoce: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
· płynna regulacja rozstawu profili
· brak ingerencji w poszycie dachu
· bardzo wysoka odporność antykorozyjna

Zalety systemów na dachy płaskie, elewacje i balustrady

– konstrukcje dostępne w wykonaniu ze stali w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC oraz aluminium
– uniwersalne konstrukcje na dach płaski można zamocować bezpośrednio do poszycia dachowego za pomocą: kotew, płyt wklejanych do membrany lub papy, a także zastosować jako konstrukcje balastowe
– płynna regulacja oraz podłużna perforacja elementów konstrukcji pozwala na swobodny i szybki montaż konstrukcji nawet w przypadku występujących na dachu nierówności
– perforacja w osłonach wiatrowych pozwala na ich łatwy i szybki montaż nawet po uprzednim zamontowaniu paneli fotowoltaicznych
– uniwersalne osłony wiatrowe pozwalają na szybki montaż oraz brak konieczności zamawiania osłon o wymiarach dedykowanych do danego panelu

– specjalnie zaprojektowany profil osłon wiatrowych zapewnia stabilne przyleganie do konstrukcji, a po zastosowaniu dodatkowych blach dociskowych nawet silny wiatr nie powoduje drgań
– wymiary osłon wiatrowych dostosowane są do różnego rodzaju paneli, dzięki temu ich montaż nie wymaga wiercenia
– konstrukcje trójkątne wykonane z ceowników pozwalają na montaż paneli do profili stalowych w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC oraz do profili aluminiowych

System: DP-DNHBE (10°, 15°, 20°), wersja balastowa

Instrukcja montażu konstrukcji DP-DNHBE do pobrania – DP-DNHBE

Instrukcja montażu konstrukcji DP-DNHKE do pobrania – DP-DNHKE

Instrukcja montażu konstrukcji DP-DNHKSE do pobrania – DP-DNHKSE

Opis konstrukcji
w układzie horyzontalnym pod kątem 10, 15 i 20°na dachu płaskim.
System DP-DNHBE umożliwia montaż paneli bez naruszania
poszycia dachu dzięki obciążeniu konstrukcji bloczkami betonowymi
(bloczki należy zabezpieczyć przed nasiąkaniem wodą opadową).

Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym

• kotwiona do dachu
• balastowa (po zastosowaniu gum wibroizolacyjnych i podstaw balastowych)
• wklejana
• szyny aluminiowe

• szybki montaż i niska cena,
• konstrukcja przebadana pod względem wytrzymałościowym
• wykonanie z blachy w powłoce: Magnelis®, MagiZinc®,
PosMAC gwarantuje bardzo wysoką odporność na korozję
• uchwyty górne wyposażone w otwory gwintowane
ułatwiające montaż osłon wiatrowych
• płynna regulacja rozstawu uchwytów w profilu prowadzącym
• podłużne otwory do montażu paneli w uchwytach UPDC…MC
oraz UPGGC…MC poszerzają tolerancje montażu paneli do
zamontowanej na dachu konstrukcji
• uchwyt dolny uniwersalny do ustawienia trzech kątów:
10°, 15° i 20°

System: DP-DNHBE-WZ (wschód-zachód) (10°, 15°, 20°), wersja balastowa

Instrukcja montażu konstrukcji DP-DNHBE-WZ (wschód-zachód) do pobrania – DP-DNHBE-WZ

Instrukcja montażu konstrukcji DP-DNHKE-WZ (wschód-zachód) do pobrania – DP-DNHKE-WZ

Instrukcja montażu konstrukcji DP-DNHKSE-WZ (wschód-zachód) do pobrania – DP-DNHKSE-WZ

w układzie horyzontalnym pod kątem 10, 15 i 20° na dachu płaskim.
System DP-DNHBE (W-Z) umożliwia montaż paneli bez naruszania

Warianty montażowe konstrukcji
• balastowa
(po zastosowaniu gum wibroizolacyjnych i podstaw balastowych)
• szybki montaż i niska cena
• mocowanie uchwytów paneli do profilu prowadzącego przy
pomocy jednej śruby i nakrętki rombowej
oraz UPGGC.. MC poszerzają tolerancje montażu paneli do
10°, 15° i 20°
• aerodynamiczne rozwiązanie znacząco obniża balast co
umożliwia montaż na budynkach o niskiej obciążalności dachu

System: DP-DNHWE (10°, 15°, 20°) (system wklejany) na dachach pokrytych papą

Instrukcja montażu konstrukcji DP-DNHWE do pobrania – DP-DNHWE

w układzie horyzontalnym pod kątem 10, 15 i 20°na dachu płaskim
pokrytym papą lub membraną bez ingerencji w poszycie dachu
i bez zastosowania dodatkowego balastu.

• mocowanie uchwytów paneli do profilu prowadzącego przy pomocy jednej śruby i nakrętki rombowej
• podłużne otwory do montażu paneli w uchwytach UPDC…MC oraz UPGGC.. MC poszerzają tolerancje montażu paneli do zamontowanej na dachu konstrukcji
• uchwyt dolny uniwersalny do ustawienia trzech kątów: 10°, 15° i 20°
• brak ingerencji w poszycie dachu
• dzięki wyeliminowaniu balastu brak dodatkowego obciążenia dachu

System: DP-DTHWN (10°, 15°, 20°) (system wklejany) na dachach pokrytych papą

Instrukcja montażu konstrukcji do pobrania –

• mała liczba elementów składowych oraz jeden typ śrub do
połączeń profili znacząco skraca czas montażu konstrukcji
• możliwość montażu paneli o dowolnej długości
• dzięki wyeliminowaniu balastu brak dodatkowego obciążenia
dachu
• uniwersalne klemy montażowe z zakresem montażu 30-40 mm

System: DP-DTHWN-WZ (10°, 15°, 20°) (system wklejany) na dachach pokrytych papą

• ograniczona liczba elementów składowych i punktów skrętnych dzięki zastosowaniu podstawy mocującej na szczycicie centralnego pionowego ceownika
• wykonanie z blachy w powłoce: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC gwarantuje bardzo wysoką odporność na korozję
• mała liczba elementów składowych oraz jeden typ śrub do połączeń profili znacząco skraca czas montażu konstrukcji

System: DP-DTVKN (25°, 30°, 35°)

Instrukcja montażu konstrukcji DP-DTVKN do pobrania – DP-DTVKN

Instrukcja montażu konstrukcji DP-DTVBN do pobrania – DP-DTVBN

paneli w układzie wertykalnym pod kątem 25°, 30° lub 35°
na dachu płaskim. Konstrukcja kotwiona.

• balastowa (po zastosowaniu mat wibracyjnych
i podstaw balastowych)

• szybki montaż
• niska cena
• duża stabilność konstrukcji
• możliwość montażu paneli na profilach aluminiowych
i stalowych w powłoce: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
• możliwość ustawienia trzech kątów: 25°, 30°, 35°

System: DP-DTAVKN (25°, 30°, 35°)

• wykonanie z aluminium gwarantuje wysoką odporność na korozję, zmniejsza wagę konstrukcji wsporczej
• możliwość ustawienia trzech kątów: 25°, 30°, 35°
• konstrukcje lekkie, dedykowane do dachów o niskiej nośności

System: E-VKRN na ścianie

System wsporczy umożliwiający szybki montaż paneli PV
do elewacji budynków.

• kotwiona za pomocą kotew do betonu
• kotwiona za pomocą kotew chemicznych do betonu
• kotwiona na przestrzał za pomocą prętów gwintowanych
(płyta warstwowa)

• wykonanie z blachy w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC gwarantuje bardzo wysoką odporność na korozję

System: E-VKTN (25°, 30°)

F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego

• dwa warianty kąta nachylenia 25° i 30°
• wykonanie z blachy w powłoce Magnelis®, MagiZinc®,
PosMAC gwarantuje bardzo wysoką odporność na korozję

System: B-VPN na balustradzie

System wsporczy umożliwiający prosty montaż paneli PV
do balustrad.

• przykręcane za pomocą cybantów do balustrad o przekroju
okrągłym lub kwadratowym,

Oryginalna instrukcja montażu Bosch Ks V Series

Bezpośredni link do pobrania Oryginalna instrukcja montażu Bosch Ks V Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Oryginalna instrukcja montażu Bosch Ks V Series