Opcja Podręcznik Brother 885 V37

Brother 885V37 to wyjątkowy model podręcznika producenta Brother. Urządzenie to jest wyposażone w procesor czterordzeniowy o częstotliwości taktowania 1.30 GHz, 8 GB pamięci RAM i 128 GB dysku twardego SSD. Monitor wyświetla obraz w rozdzielczości HD, co pozwala na wyświetlanie szczegółowych obrazów. Urządzenie jest wyposażone w technologię Wi-Fi, dzięki czemu można połączyć się z Internetem bezprzewodowo. Ponadto zawiera ona wbudowaną kamerę internetową, która umożliwia wykonywanie połączeń wideo. Urządzenie jest wyposażone w system operacyjny Windows 10, który pozwala na łatwą obsługę podręcznika. Wszystkie funkcje tego modelu sprawiają, że jest to idealna opcja dla osób szukających wytrzymałego i niezawodnego podręcznika.

Ostatnia aktualizacja: Opcja Podręcznik Brother 885 V37

PJ-773

 • Skontaktuj się z nami
 • Rejestracja produktów
 • Odwiedź witrynę www. pl

Jak podłączyć drukarkę przez sieć Wi-Fi®?

Dostępne są następujące metody połączenia Wi-Fi:

 • Wireless Direct
 • Tryb infrastrukturyWPS (Wi-Fi Protected Setup™)Tryb Ad-hocNarzędzie do ustawiania drukarki jest dostępne w sekcji [Pobieranie] tej witryny internetowej.

  Wireless Direct

  Funkcja Wireless Direct umożliwia bezpośrednie połączenie drukarki z komputerem lub urządzeniem przenośnym bez użycia punktu dostępu/routera Wi-Fi; drukarka służy jako punkt dostępu Wi-Fi.

   Potwierdź ustawienia funkcji Wireless Direct drukarki. W przypadku łączenia się z urządzeniem przenośnym potwierdź ustawienia za pomocą komputera z systemem Windows lub Mac.W przypadku komputerów z systemem Windows
   Podłącz drukarkę i komputer za pomocą kabla USB. Uruchom narzędzie Printer Setting Tool na komputerze i kliknij przycisk [Ustawienia komunikacji]. Upewnij się, że na karcie [ Ogólne] dla opcji [ wybrany interfejs] wybrano opcję [Wireless Direct]. (To ustawienie jest wybierane jako domyślne ustawienia fabryczne).
   Zapoznaj się z często zadawanym pytaniem: "Korzystanie z ustawień komunikacji (dla systemu Windows)" w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ustawień komunikacji. W przypadku komputerów Mac
   Podłącz drukarkę i komputer za pomocą kabla USB. Uruchom narzędzie Printer Setting Tool na komputerze i sprawdź, czy na karcie [ bezprzewodowa sieć LAN] dla opcji [ Włącz] wybrano ustawienie [Włącz]. aspx? faqid=faqp00100052_002">Korzystanie z narzędzia Printer Setting Tool (dla komputerów Macintosh)" w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat narzędzia Printer Setting Tool. Naciśnij  i przytrzymaj przez jedną sekundę przycisk (Wi-Fi) na drukarce, aby włączyć funkcję Wi-Fi.
   Wskaźnik (Wi-Fi) zacznie migać na niebiesko co trzy sekundy. Użyj komputera lub urządzenia przenośnego, aby wybrać SSID drukarki („DIRECT-***** _PJ-773" gdzie "***** ” to pięć ostatnich cyfr numeru seryjnego produktu) i wprowadź hasło („773***** „”).
   Po nawiązaniu połączenia wskaźnik (Wi-Fi) zaświeci się na niebiesko. Naciśnięcie przycisku (Wi-Fi) i przytrzymanie go przez co najmniej pięć sekund spowoduje przejście drukarki w tryb WPS, a każde połączenie za pomocą bezprzewodowego połączenia bezpośredniego nie powiedzie się. Ustawienia sieciowe drukarki można zmienić za pomocą narzędzia do konfiguracji drukarki. (Zobacz często zadawane pytania: "Korzystanie z narzędzia do ustawiania drukarki". )Narzędzie Printer Setting Tool umożliwia również łatwe zastosowanie zmian ustawień sieciowych w wielu drukarkach. )Etykieta z numerem seryjnym znajduje się z tyłu drukarki lub w komorze baterii. Podczas korzystania z funkcji Wireless Direct nie można połączyć się z Internetem za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Aby korzystać z Internetu, użyj połączenia przewodowego (gdy komputer jest podłączony) lub połącz się za pomocą trybu infrastruktury.
  Tryb infrastruktury

  Tryb infrastruktury umożliwia podłączenie drukarki do komputera lub urządzenia przenośnego za pośrednictwem punktu dostępu/routera Wi-Fi.

  Przed rozpoczęciem
  należy skonfigurować ustawienia Wi-Fi drukarki tak, aby komunikowały się z punktem dostępu/ruterem Wi-Fi. Po skonfigurowaniu drukarki komputery lub urządzenia przenośne w sieci będą miały dostęp do drukarki.Podłączanie drukarki do punktu dostępu/routera Wi-FiNajpierw zapisz nazwę SSID (nazwa sieci) i hasło (klucz sieciowy) punktu dostępu/routera Wi-Fi. Podłącz drukarkę i komputer za pomocą kabla USB. Naciśnij i przytrzymaj przez jedną sekundę przycisk (Wi-Fi) na drukarce, aby włączyć funkcję Wi-Fi. com/g/b/img/faqend/faqp00100045_001/pl/pl/1012908/wifi. Skonfiguruj ustawienia trybu infrastruktury drukarki.uruchom narzędzie Printer Setting Tool na komputerze, a następnie kliknij przycisk [Ustawienia komunikacji]. Na karcie [ Ogólne] wybierz pozycję [Nastawy sieci bezprzewodowej]dla opcji [wybrany interfejs], a następnie wybierz pozycję [Infrastruktura] dla opcji [Tryb komunikacji] w menu [Ustawienia sieci bezprzewodowej] na karcie [bezprzewodowa sieć LAN].
  Zapoznaj się z często zadawane pytania: "uruchom Kreatora konfiguracji urządzeń bezprzewodowych, który znajduje się w pakiecie sterowników drukarki, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Jeśli pakiet sterowników drukarki nie został pobrany, odwiedź stronę [Pobieranie], aby pobrać pakiet. Kliknij dwukrotnie pobrany plik. Kreator konfiguracji urządzeń bezprzewodowych znajduje się w folderze [Utilities]. Wprowadź zapisany kod SSID lub kliknij przycisk [Szukaj] i wybierz kod SSID z wyświetlonej listy. Wprowadź hasło jako [hasło].Wymagane informacje zależą od metody uwierzytelniania i trybu szyfrowania; wprowadź tylko informacje dotyczące środowiska sieciowego.

  Kliknij Zastosuj.
  Po nawiązaniu połączenia między drukarką a punktem dostępu/ruterem Wi-Fi wskaźnik (Wi-Fi) świeci na niebiesko. Komputery i urządzenia przenośne podłączone do tej samej sieci, co drukarka, będą miały dostęp do drukarki. Aby zmienić inne ustawienia sieciowe, skorzystaj z narzędzia Printer Setting Tool (Ustawienia drukarki) (często zadawane pytania: "Korzystanie z narzędzia do ustawiania drukarki"). Aby połączyć urządzenie mobilne z punktem dostępu/ruterem Wi-Fi, wybierz SSID i wprowadź hasło punktu dostępu/routera Wi-Fi, aby nawiązać połączenie między urządzeniem przenośnym a punktem dostępu/ruterem Wi-Fi. WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

  Jeśli punkt dostępu/router Wi-Fi obsługuje protokół WPS, ustawienia i połączenia można łatwo skonfigurować.

  Najpierw upewnij się, że punkt dostępu/router Wi-Fi ma symbol WPS.
  Umieść drukarkę w zasięgu punktu dostępu/routera Wi-Fi. Zasięg może się zmieniać w zależności od otoczenia. Zapoznaj się z instrukcjami dołączonymi do punktu dostępu/routera Wi-Fi. Naciśnij przycisk WPS na punkcie dostępu/routerze Wi-Fi, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez około pięć sekund przycisk (Wi-Fi) na drukarce. com/g/b/img/faqend/faqp00100045_001/pl/pl/1012911/wifi. gif" title="Wi-Fi" width="20"/> (Wi-Fi) na drukarce miga raz na sekundę na niebiesko. com/g/b/img/faqend/faqp00100045_001/pl/pl/1012912/wifi.

  Drukarka będzie próbować połączyć się za pomocą WPS przez dwie minuty. Jeśli w tym czasie przycisk (Wi-Fi) zostanie naciśnięty i przytrzymany przez kolejne pięć sekund, drukarka będzie kontynuować próbę nawiązania połączenia przez dodatkowe dwie minuty.

  Tryb Ad-hoc

  Tryb ad-hoc umożliwia bezpośrednie podłączenie drukarki do komputera lub urządzenia przenośnego bez użycia punktu dostępu/routera Wi-Fi.

  Naciśnij i przytrzymaj przez Użyj komputera z systemem Windows lub Mac, aby skonfigurować ustawienia trybu Ad-hoc drukarki.podłącz drukarkę i komputer za pomocą kabla USB. Uruchom narzędzie Printer Setting Tool i kliknij przycisk [Ustawienia komunikacji]. Na karcie [ Ogólne] wybierz pozycję [Wybór interfejsu], a następnie wybierz pozycję [Ad-hoc] dla opcji [Tryb komunikacji] w menu [Ustawienia sieci bezprzewodowej] na karcie [bezprzewodowa sieć LAN]. aspx? content=dl">Pobieranie], aby pobrać pakiet. Kliknij dwukrotnie pobrany plik. Kreator konfiguracji urządzeń bezprzewodowych znajduje się w folderze [Utilities]. Za pomocą komputera lub urządzenia przenośnego wybierz numer SSID drukarki, a jeśli hasło zostanie ustawione w narzędziu do konfiguracji drukarki, wprowadź hasło. Po nawiązaniu połączenia wskaźnik

  Opinie dotyczące treści

  Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

  Drukowanie

  DCP‑L8410CDW / MFC‑L8690CDW / MFC‑L8900CDW / MFC‑L9570CDW

  • Przed użyciem urządzenia Brother
  • Definicje dotyczące oznaczeń
  • Znaki handlowe
  • Ważna informacja
  • Wprowadzenie do urządzenia Brother
  • Przed użyciem urządzenia
  • Panel sterowania – informacje ogólne
  • Ekran dotykowy LCD – informacje ogólne
  • Jak poruszać się po ekranie dotykowym LCD
  • Ekran ustawień – informacje ogólne
  • Ustawianie ekranu głównego
  • Personalizacja ustawień urządzenia
  • Dostęp do programu Brother Utilities (Windows®)
   • Odinstalowanie oprogramowania i sterowników Brother (Windows®)
  • Obsługa papieru
  • Wkładanie papieru
   • Ładowanie i drukowanie przy użyciu tacy papieru
    • Ładowanie papieru do tacy papieru
     • Zmienianie ustawień urządzenia w celu drukowania na papierze firmowym lub papierze z nadrukiem przy użyciu tacy papieru
   • Ładowanie i drukowanie przy użyciu podajnika wielofunkcyjnego
    • Ładowanie papieru do podajnika wielofunkcyjnego
     • Zmienianie ustawień urządzenia w celu drukowania na papierze firmowym lub papierze z nadrukiem przy użyciu podajnika wielofunkcyjnego
    • Ładowanie i drukowanie etykiet za pomocą podajnika wielofunkcyjnego
    • Załaduj i drukuj na kopertach za pomocą podajnika wielofunkcyjnego
  • Ustawienia papieru
   • Zmiana rozmiaru papieru i typu papieru
   • Wybierz tacę do użycia podczas drukowania
   • Zmiana ustawienia sprawdzania rozmiaru papieru
  • Zalecane nośniki druku
  • Wkładanie dokumentów
   • Wkładanie dokumentów do automatycznego podajnika papieru (ADF)
   • Umieszczanie dokumentów na szybie skanera
  • Obszary nieskanowane i niezadrukowywane
  • Używanie papieru specjalnego
  • Drukowanie
  • Drukowanie z komputera (Windows®)
   • Drukowanie dokumentu (Windows®)
   • Ustawienia wydruku (Windows®)
   • Bezpieczne drukowanie (Windows®)
   • Zmienianie domyślnych ustawień drukowania (Windows®)
    • Konfiguracja ustawień Opcjonalnej tacy (Windows®)
   • Drukowanie dokumentu za pomocą sterownika drukarki BR-Script3 (emulacja języka PostScript® 3) (Windows®)
   • Monitorowanie stanu urządzenia za pomocą komputera (Windows®)
  • Drukowanie z komputera (Macintosh)
   • Drukowanie dokumentu (Macintosh)
   • Opcje wydruku (Macintosh)
   • Bezpieczne drukowanie (Macintosh)
   • Drukowanie dokumentu za pomocą sterownika drukarki BR-Script3 (emulacja języka PostScript® 3) (Macintosh)
   • Monitorowanie stanu urządzenia za pomocą komputera (Macintosh)
  • Anulowanie zadania drukowania
  • Wydruk testowy
  • Skanowanie
  • Skanowanie przy użyciu przycisku skanowania urządzenia Brother
   • Skanowanie zdjęć i grafiki
   • Zapisywanie skanowanych danych do folderu w postaci pliku PDF
   • Zapisywanie zeskanowanych danych w napędzie USB Flash
   • Skanowanie do edytowalnego pliku tekstowego (OCR)
   • Skanowanie do załącznika wiadomości e-mail
   • Przesyłanie skanowanych danych na serwer E-mail
   • Skanuj do FTP
    • Konfigurowanie profilu skanowania do serwera FTP
    • Przesyłanie skanowanych danych na serwer FTP
   • Skanowanie do SSH FTP (SFTP)
    • Konfigurowanie profilu skanowania do serwera SFTP
    • Tworzenie pary kluczy klienckich za pomocą funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
    • Eksportowanie pary kluczy klienckich za pomocą funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
    • Importowanie klucza publicznego serwera za pomocą funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
    • Przesyłanie skanowanych danych na serwer SFTP
   • Skanowanie do sieci (Windows®)
    • Konfigurowanie profilu skanowania do sieci
     • Ustawianie daty i godziny przez system Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
    • Przesyłanie skanowanych danych na serwer CIFS
   • Skanuj do SharePoint®
    • Konfigurowanie profilu skanowania do SharePoint®
    • Przysłanie skanowanych danych na serwer SharePoint®
   • Usługi sieci Web dla skanowania w sieci (Windows® 7, Windows® 8 oraz Windows® 10)
    • Instalacja sterowników używanych do skanowania za pośrednictwem usług sieciowych (Windows® 7, Windows® 8 i Windows® 10)
    • Skanowanie za pomocą usług sieci Web z urządzenia firmy Brother (Windows® 7, Windows® 8 oraz Windows® 10)
    • Konfigurowanie ustawień skanowania dla usług sieci Web
   • Zmiana ustawień przycisku skanowania z aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Zmiana ustawień przycisku skanowania z aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Konfigurowanie certyfikatu dla plików PDF z podpisem
   • Wyłącz skanowanie z komputera
  • Skanowanie z komputera (Windows®)
   • Skanowanie w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
    • Skanowanie w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
     • Wybieranie typu dokumentu w trybie domowym aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
      • Zmienianie ustawień skanowania (Windows®)
     • Zmiana rozmiaru skanowania w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
     • Przycinanie skanowanego obrazu w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
     • Drukowanie skanowanych danych w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
     • Skanowanie do aplikacji za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
    • Zapisywanie zeskanowanych danych do folderu w pliku PDF za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
    • Automatyczne skanowanie obu stron dokumentu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
    • Ustawienia skanowania dla aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
   • Skanowanie w trybie zaawansowanym programu ControlCenter4 (Windows®)
    • Skanowanie zdjęć i grafiki za pomocą programu ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
    • Zapisz skanowane dane w folderze jako plik PDF za pomocą trybu zaawansowanego aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
    • Automatyczne skanowanie obu stron dokumentu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
    • Skanowanie obu stron karty identyfikacyjnej za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
    • Skanowanie do załącznika wiadomości e-mail za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
    • Skanowanie do edytowalnego pliku tekstowego (OCR) za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
    • Ustawienia skanowania dla aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Skanowanie za pomocą programu Nuance™ PaperPort™ 14SE lub innych aplikacji systemu Windows®
    • Ustawienia sterownika TWAIN (Windows®)
   • Skanowanie za pomocą galerii zdjęć systemu Windows® lub opcji faksowania i skanowania w systemie Windows®
    • Ustawienia sterownika WIA (Windows®)
  • Skanowanie z komputera (Macintosh)
   • Skanowanie za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
    • Skanowanie za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
    • Zapisywanie zeskanowanych danych do folderu w pliku PDF za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
    • Automatyczne skanowanie obu stron dokumentu za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
    • Skanowanie obu stron karty identyfikacyjnej za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
    • Skanowanie do załącznika e-mail za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
    • Skanowanie do edytowalnego pliku tekstowego (OCR) za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
    • Ustawienia skanowania dla aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Zeskanuj przy użyciu aplikacji zgodnych ze standardem TWAIN (Macintosh)
   • Ustawienia sterownika TWAIN (Macintosh)
  • Konfiguracja ustawień skanowania za pomocą funkcji Zarządzanie przez Internet
   • Ustaw nazwę pliku skanowania przy użyciu Zarządzania przez Internet
   • Ustaw raport mailowy dotyczący zadania skanowania z użyciem Zarządzania przez Internet
  • Kopiuj
  • Kopiowanie dokumentu
  • Powiększanie lub zmniejszanie kopiowanych zdjęć
  • Wykonywanie wielu kopii obok siebie za pomocą funkcji układu strony
  • Sortowanie kopii
  • Kopiowanie identyfikatora
  • Kopiowanie na obu stronach arkusza (kopiowanie dwustronne)
  • Opcje kopiowania
  • Faks
  • Wysyłanie faksu
   • Wysyłanie faksu
   • Wysyłanie faksu dwustronnego za pomocą podajnika ADF
   • Ręczne wysyłanie faksów
   • Wysyłanie faksu po zakończeniu rozmowy
   • Wyślij ten sam faks do więcej niż jednego odbiorcy (rozsyłanie)
    • Anulowanie rozsyłania w toku
   • Wysyłanie faksu w czasie rzeczywistym
   • Wyślij faks o określonej godzinie (faks opóźniony)
   • Dodaj stronę tytułową do faksu
    • Tworzenie własnych komentarzy
    • Używanie drukowanej strony tytułowej
   • Anulowanie faksu w toku
   • Sprawdzanie i anulowanie oczekującego faksu
   • Opcja faksu
  • Odbieranie faksu
   • Ustawienia trybu odbioru
    • Przegląd trybów odbioru
    • Wybór właściwego trybu odbioru
    • Ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem połączenia przez urządzenie (opóźnienie dzwonienia)
    • Ustawianie czasu dzwonka F/T (szybki podwójny dzwonek)
    • Ustawienie wykrywania faksów
    • Zmniejszanie rozmiaru strony faksu przychodzącego o przekroczonym rozmiarze
    • Ustaw drukowanie dwustronne dla odebranych faksów
    • Ustawienie Pieczęci otrzymania faksu
    • Odbieranie faksu na koniec rozmowy telefonicznej
   • Opcje odbierania do pamięci (faksu zdalnego)
    • Przekazywanie przychodzących faksów do innego urządzenia
    • Zapisywanie faksów przychodzących w pamięci urządzenia
    • Zmiana opcji odbioru do pamięci
    • Wyłączanie odbierania do pamięci
    • Drukowanie faksu zapisanego w pamięci urządzenia
    • Użyj funkcji odbierania faksów na komputerze, aby przenieść odebrane faksy do komputera (tylko Windows®)
   • Funkcja zdalnego pobierania faksu
    • Ustawianie kodu zdalnego dostępu
    • Korzystanie z kodu zdalnego dostępu
    • Zdalne przekazywanie faksów
    • Zmiana numeru przekazywania faksów
  • Operacje głosowe i numery faksu
   • Operacje głosowe
    • Odbieranie połączeń głosowych w trybie odbioru Fax/Tel
   • Przechowuj numery faksu
    • Przechowywanie numerów z książki adresowej
     • Zapisuj numery w książce adresowej z połączeń wychodzących
    • Zmień lub usuń nazwy i numery z książki adresowej
   • Ustawianie grup do rozsyłania
    • Zmiana nazwy grupy rozsyłania
    • Usuwanie grupy rozsyłania
    • Dodawanie lub usuwanie członków grupy rozsyłania
   • Łączenie numerów z książki adresowej
  • Usługi telefoniczne i urządzenia zewnętrzne
   • Ustawienie typu linii telefonicznej
    • PBX i TRANSFER
   • Zewnętrzny automat zgłoszeniowy (TAD)
    • Podłącz zewnętrzny telefoniczny automat zgłoszeniowy (TAD)
    • Nagraj wiadomość wychodzącą (OGM) na zewnętrznym telefonicznym automacie zgłoszeniowym (TAD)
   • Telefony zewnętrzne i wewnętrzne
    • Podłączenie zewnętrznego lub wewnętrznego telefonu
    • Obsługa z telefonu zewnętrznego i wewnętrznego
    • Jeśli korzystasz z bezprzewodowego telefonu zewnętrznego marki innej niż Brother
    • Korzystanie z kodów zdalnych
     • Zmień kody zdalne
   • Połączenia wieloliniowe (PBX)
  • Raporty faksów
   • Wydrukuj raport weryfikacji transmisji
   • Wyrukuj dziennik faksów
  • PC-FAX
   • PC-Fax dla systemu Windows®
    • Omówienie programu PC-FAX (Windows®)
     • Skonfiguruj program PC-FAX (Windows®)
     • Skonfiguruj książkę adresową PC-Fax (Windows®)
      • Dodawanie osób do książki adresowej PC-FAX (Windows®)
      • Tworzenie grupy w książce adresowej PC-FAX (Windows®)
      • Edycja członków lub informacji o grupie w książce adresowej PC-FAX (Windows®)
      • Usuwanie osób lub grup z książki adresowej PC-FAX (Windows®)
      • Eksportowanie książki adresowej PC-FAX (Windows®)
      • Importowanie informacji do książki adresowej PC-FAX (Windows®)
    • Wysyłanie faksu za pomocą programu PC-FAX (Windows®)
    • Odbieranie faksów na komputerze (Windows®)
     • Odbieranie faksów za pomocą funkcji odbierania programu PC-FAX (Windows®)
      • Uruchamianie oprogramowania do odbierania faksów Brother PC-FAX na komputerze (Windows®)
       • Konfigurowanie komputera do odbioru faksów PC-FAX (Windows®)
       • Dodaj urządzenie Brother do programu odbierania faksów PC-FAX (Windows®)
      • Wyświetlanie odebranych wiadomości PC-FAX (Windows®)
   • PC-FAX dla Macintosh
    • Wysyłanie faksów z aplikacji (Macintosh)
  • Drukuj dane bezpośrednio z napędu pamięci USB flash
  • Kompatybilne napędy USB flash
  • Drukowanie bezpośrednio z gniazda USB flash lub aparatu cyfrowego obsługującego pamięć masową
  • Utwórz plik PRN do drukowania bezpośredniego (Windows®)
  • Sieć
  • Obsługiwane podstawowe funkcje sieciowe
  • Oprogramowanie i narzędzia do zarządzania siecią
   • Informacje dotyczące oprogramowania i narzędzi zarządzania siecią
  • Dodatkowe metody konfiguracji urządzenia Brother w sieci bezprzewodowej
   • Przed skonfigurowaniem urządzenia Brother w sieci bezprzewodowej
   • Konfiguracja urządzenia w sieci bezprzewodowej
   • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu metody jednoprzyciskowej trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
   • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu metody PIN trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
   • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu Kreatora konfiguracji panelu sterowania urządzenia
   • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej, gdy identyfikator SSID nie jest nadawany
   • Konfigurowanie urządzenia do pracy w firmowej sieci bezprzewodowej
   • Korzystanie z Wi-Fi Direct®
    • Drukowanie lub skanowanie z urządzenia przenośnego za pośrednictwem sieci Wi-Fi Direct
    • Konfiguracja sieci Wi-Fi Direct
     • Konfiguracja sieci Wi-Fi Direct — informacje ogólne
     • Konfiguracja sieci Wi-Fi Direct przy użyciu metody jednoprzyciskowej
     • Konfiguracja sieci Wi-Fi Direct przy użyciu metody jednoprzyciskowej trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
     • Konfiguracja sieci Wi-Fi Direct przy użyciu metody z kodem PIN
     • Konfiguracja sieci Wi-Fi Direct przy użyciu metody PIN trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
     • Ręczna konfiguracja sieci Wi-Fi Direct
  • Zaawansowane funkcje sieciowe
   • Wydrukuj Raport konfiguracji sieci
   • Konfiguracja ustawień serwera poczty przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet
   • Konfiguracja urządzenia Brother na potrzeby funkcji e-mail i faksu internetowego
    • Faksowanie przy użyciu funkcji faksu internetowego (I-Fax)
     • Ważne informacje o faksie internetowym (I-Fax)
    • Konfiguracja początkowa poczty e-mail lub faksu internetowego (I-Fax)
    • Wyślij faks internetowy (I-Fax)
    • Jak urządzenie Brother odbiera e-mail lub faks internetowy (I-Fax)
    • Ręczne łączenie z serwerem
    • Jak komputer odbiera faks internetowy
    • Przesyłanie odebranych wiadomości e-mail i faksów
    • Transmisja przekazu
     • Transmisja przekazu z urządzenia Brother
     • Transmisja przekazu z komputera
   • Opcje faksu internetowego
    • Weryfikacyjna wiadomość e-mail dotycząca faksu internetowego (I-Fax)
     • Włączanie powiadomień wysłania na potrzeby wiadomości weryfikacyjnej transmisji
     • Włączanie powiadomień odbioru na potrzeby wiadomości weryfikacyjnej transmisji
    • Wiadomość e-mail o błędzie I-Fax
   • Korzystanie z funkcji wysyłania faksu do serwera
    • Przed wysłaniem faksu do serwera faksów
    • Włącz funkcję Faks do serwera
    • Obsługa faksowania do serwera
   • Wydrukuj Raport WLAN
    • Kody błędów w raporcie bezprzewodowej sieci LAN
   • Konfiguracja i obsługa wyszukiwania LDAP
    • Zmiana konfiguracji LDAP przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet
    • Przeprowadzanie wyszukiwania LDAP przy użyciu panelu sterowania Twojego urządzenia
   • Synchronizowanie czasu z serwerem SNTP przy użyciu funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
    • Konfigurowanie daty i godziny przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet
    • Konfigurowanie protokołu SNTP przy użyciu funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
  • Informacje techniczne dla zaawansowanych użytkowników
   • Gigabit Ethernet (tylko sieć przewodowa)
    • Skonfiguruj ustawienia Gigabit Ethernet za pomocą funkcji Zarządzania przez Internet
   • Resetowanie ustawień sieciowych do fabrycznych ustawień domyślnych
  • Bezpieczeństwo
  • Blokada ustawień urządzenia
   • Omówienie funkcji blokady ustawień
    • Ustawianie hasła blokady ustawień
    • Zmiana hasła blokady ustawień
    • Włączanie blokady ustawień
    • Ustaw ograniczenie dla określonych ustawień urządzenia
  • Funkcje zabezpieczeń sieci
   • Przed użyciem funkcji zabezpieczeń sieci
   • Secure Function Lock 3. 0
    • Przed użyciem opcji Secure Function Lock 3. 0
    • Konfigurowanie opcji Secure Function Lock 3. 0 przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet
    • Skanowanie przy użyciu opcji Secure Function Lock 3. 0
    • Konfigurowanie trybu publicznego opcji Secure Function Lock 3. 0
    • Dodatkowe funkcje opcji Secure Function Lock 3. 0
    • Zarejestruj nową kartę identyfikacyjną przez panel sterowania urządzenia
   • Użycie uwierzytelniania Active Directory®
    • Wprowadzenie do uwierzytelniania Active Directory®
    • Konfigurowanie uwierzytelniania Active Directory® za pomocą funkcji Zarządzanie przez Internet
    • Logowanie w celu zmiany ustawień urządzenia za pomocą panelu sterowania urządzenia (uwierzytelnienie Active Directory®)
   • Użyj uwierzytelniania LDAP
    • Wprowadzenie do uwierzytelnienia LDAP
    • Konfiguracja uwierzytelnienia LDAP za pomocą funkcji Zarządzanie przez Internet
    • Logowanie w celu zmiany ustawień urządzenia za pomocą panelu sterowania urządzenia (Uwierzytelnianie LDAP)
   • Bezpieczne zarządzanie urządzeniem sieciowym przy użyciu protokołu SSL/TLS
    • Wprowadzenie do protokołu SSL/TLS
     • Krótka historia protokołu SSL/TLS
     • Korzyści z używania protokołu SSL/TLS
    • Certyfikaty i funkcja Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
     • Obsługiwane funkcje certyfikatu zabezpieczającego
     • Tworzenie i instalowanie certyfikatu
      • Przewodnik instalacji certyfikatu krok po kroku
      • Tworzenie i instalowanie certyfikatu podpisanego samodzielnie
       • Tworzenie certyfikatu podpisanego samodzielnie
       • Instalowanie samodzielnie podpisanego certyfikatu dla użytkowników systemu Windows® z uprawnieniami Administratora
       • Importowanie i eksportowanie samodzielnie podpisanego certyfikatu z urządzenia Brother
        • Importowanie certyfikatu podpisanego samodzielnie
        • Eksportowanie certyfikatu podpisanego samodzielnie
      • Tworzenie i instalacja certyfikatu pochodzącego od Urzędu certyfikacji (CA)
       • Tworzenie żądania podpisania certyfikatu (Certificate Signing Request, CSR)
       • Instalowanie certyfikatu w urządzeniu Brother
       • Importowanie i eksportowanie certyfikatu oraz klucza prywatnego
        • Importowanie certyfikatu i klucza prywatnego
        • Eksportowanie certyfikatu i klucza prywatnego
      • Importowanie i eksportowanie certyfikatu CA
       • Importowanie certyfikatu CA
       • Eksportowanie certyfikatu CA
     • Zarządzanie wieloma certyfikatami
    • Bezpieczne zarządzanie urządzeniem sieciowym za pomocą funkcji Zarządzanie przez Internet
    • Bezpieczne zarządzanie urządzeniem sieciowym za pomocą programu BRAdmin Professional 3 (Windows®)
    • Bezpieczne drukowanie dokumentów przy użyciu protokołu SSL/TLS
   • Bezpieczne zarządzanie urządzeniem sieciowym przy użyciu protokołu IPsec
    • Wprowadzenie do protokołu IPsec
    • Konfigurowanie protokołu IPsec przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet
    • Konfigurowanie szablonu adresu protokołu IPsec z użyciem funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
    • Konfigurowanie szablonu protokołu IPsec przy użyciu funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
     • Ustawienia IKEv1 dla szablonu protokołu IPsec
     • Ustawienia IKEv2 dla szablonu protokołu IPsec
     • Ustawienia ręczne dla szablonu protokołu IPsec
   • Bezpieczne wysyłanie lub odbieranie wiadomości e-mail
    • Konfigurowanie bezpiecznego wysyłania i odbierania wiadomości e-mail przy użyciu funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
    • Wysyłanie wiadomości e-mail z uwierzytelnianiem użytkownika
    • Bezpieczne wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail z użyciem protokołu SSL/TLS
   • Użycie uwierzytelniania IEEE 802. 1x dla sieci przewodowej i bezprzewodowej
    • Czym jest uwierzytelnianie IEEE 802. 1x?
    • Konfigurowanie uwierzytelniania IEEE 802. 1x dla sieci przewodowej lub bezprzewodowej przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet (przeglądarkę internetową)
    • Metody uwierzytelniania IEEE 802. 1x
   • Zapisywanie dziennika druku w sieci
    • Omówienie zapisywania dziennika w sieci
    • Konfigurowanie funkcji zapisywania dziennika druku w sieci za pomocą funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
    • Użycie ustawienia funkcji wykrywania błędów dla funkcji zapisywania dziennika druku w sieci
    • Korzystanie z funkcji zapisywania dziennika druku w sieci z zastosowaniem funkcji Secure Function Lock 3. 0
  • Mobile/Web Connect
  • Brother Web Connect
   • Omówienie funkcji Brother Web Connect
   • Usługi internetowe używane z funkcją Brother Web Connect
   • Warunki korzystania z funkcji Brother Web Connect
    • Instalacja oprogramowania Brother w celu korzystania z funkcji Brother Web Connect
    • Konfigurowanie ustawień serwera proxy za pomocą panelu sterowania urządzenia Brother
    • Konfigurowanie ustawień serwera proxy za pomocą funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
   • Konfiguracja funkcji Brother Web Connect
    • Omówienie konfiguracji funkcji Brother Web Connect
    • Utworzenie konta dla poszczególnych usług internetowych przed rozpoczęciem korzystania z funkcji Brother Web Connect
    • Występowanie o dostęp do funkcji Brother Web Connect
    • Rejestrowanie konta posiadanego urządzenia Brother dla funkcji Brother Web Connect
    • Konfiguracja funkcji Brother Web Connect dla usługi Brother CreativeCenter
   • Skanowanie i przesyłanie dokumentów za pomocą funkcji Brother Web Connect
   • Pobieranie i drukowanie dokumentów za pomocą funkcji Brother Web Connect
    • Pobieranie i drukowanie przy użyciu usług sieciowych
    • Pobieranie i drukowanie szablonów Brother CreativeCenter
   • Przekazywanie faksów do chmury lub do poczty e-mail
    • Włączenie przekazywania faksów do chmury lub do poczty e-mail
    • Wyłączenie przekazywania faksów do chmury lub do poczty e-mail
   • Zaznaczanie, skanowanie i kopiowanie lub wycinanie części dokumentów przy użyciu funkcji Brother Web Connect
    • Zaznaczanie i skanowanie dokumentów do chmury
    • Kopiowanie zaznaczonej części przy użyciu funkcji Brother Web Connect
    • Wycinanie zaznaczonej części przy użyciu funkcji Brother Web Connect
   • Funkcje NotePrint i NoteScan
    • Omówienie funkcji NotePrint i NoteScan
    • Wydruk szablonów arkusza notatki i teczki
    • Skanowanie arkusza notatki do chmury
  • Google Cloud Print
   • Omówienie usługi Google Cloud Print
   • Przed użyciem funkcji Google Cloud Print
    • Ustawienia sieciowe funkcji Google Cloud Print
    • Zarejestruj urządzenie w usłudze Google Cloud Print przy użyciu Google Chrome™
    • Rejestrowanie urządzenia w usłudze Google Cloud Print przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet
   • Drukowanie z Google Chrome™ lub Chrome OS™
   • Drukowanie z usługi Google Drive™ dla urządzeń mobilnych
   • Drukowanie z usługi poczty Gmail™ dla urządzeń mobilnych
  • AirPrint
   • Omówienie funkcji AirPrint
   • Przed rozpoczęciem korzystania z AirPrint
    • Ustawienia sieciowe funkcji AirPrint
    • Wyłączanie/włączanie funkcji AirPrint za pomocą aplikacji Zarządzanie przez Internet (przeglądarka WWW)
   • Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint
    • Drukowanie z urządzeń iPad, iPhone lub iPod touch
    • Przed rozpoczęciem drukowania przy użyciu funkcji AirPrint (macOS)
    • Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint (macOS)
   • Skanowanie przy użyciu funkcji AirPrint
    • Przed rozpoczęciem skanowania przy użyciu funkcji AirPrint (macOS)
    • Skanowanie przy użyciu funkcji AirPrint (macOS)
   • Wysyłanie faksu przy użyciu funkcji AirPrint (w przypadku modeli MFC)
    • Przed rozpoczęciem wysyłania faksu przy użyciu funkcji AirPrint (macOS)
    • Wyślij faks przy użyciu funkcji AirPrint (macOS)
  • Drukowanie mobilne w systemie Windows®
  • Mopria® Print Service
  • Brother iPrint&Scan
  • Komunikacja bliskiego pola (NFC)
   • Zarejestruj zewnętrzny czytnik kart IC
  • ControlCenter
  • ControlCenter4 (Windows®)
   • Zmiana trybu działania w aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Skanowanie w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
   • Skanowanie w trybie zaawansowanym programu ControlCenter4 (Windows®)
   • Konfigurowanie urządzenia Brother za pomocą programu ControlCenter4 (Windows®)
   • Tworzenie niestandardowej karty za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
  • ControlCenter2 (Macintosh)
   • Skanowanie za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Konfigurowanie urządzenia Brother za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
  • Rozwiązywanie problemów
  • Komunikaty o błędach i konserwacji
   • Przesyłanie faksów lub raportu dziennika faksów
    • Przesyłanie faksów do innego urządzenia faksowego
    • Przesyłanie faksów do komputera
    • Przesyłanie raportu dziennika faksów do innego urządzenia faksowego
  • Komunikaty o błędach podczas korzystania z funkcji Brother Web Connect
  • Zacięcia dokumentów
   • Dokument zaciął się na górze zespołu podajnika ADF
   • Dokument zaciął się pod pokrywą dokumentów
   • Usuń z podajnika ADF zacięte skrawki papieru
  • Zacięcia papieru
   • Papier zaciął się w podajniku wielofunkcyjnym
   • Papier zaciął się w tacy papieru
   • Papier zaciął się w tylnej części urządzenia
   • Papier zaciął się wewnątrz urządzenia
   • Papier zaciął się pod tacą papieru
  • Problemy z drukowaniem
  • Poprawa jakości wydruku
  • Problemy z telefonem i faksem
   • Ustaw wykrywanie sygnału wybierania
   • Ustawianie Kompatybilności linii telefonicznej dla zakłóceń i systemów VoIP
  • Problemy z siecią
   • Komunikaty o błędach
   • Użyj narzędzia Network Connection Repair Tool (Narzędzie do naprawy połączenia sieciowego) (Windows®)
   • Gdzie można znaleźć ustawienia sieciowe posiadanego urządzenia Brother?
   • Nie można zakończyć konfiguracji sieci bezprzewodowej
   • Urządzenie Brother nie drukuje, nie skanuje dokumentów ani nie odbiera faksów za pomocą funkcji odbierania PC-Fax za pośrednictwem sieci
   • Chcę sprawdzić, czy urządzenia sieciowe działają prawidłowo
  • Problemy związane z usługą Google Cloud Print
  • Problemy związane z funkcją AirPrint
  • Inne problemy
  • Sprawdzanie informacji o urządzeniu
  • Resetowanie urządzenia Brother
   • Przegląd funkcji resetowania
  • Rutynowa konserwacja
  • Wymiana materiałów eksploatacyjnych
   • Wymiana toneru
   • Wymiana zespołu bębna
   • Wymiana zespołu pasa
   • Wymiana pojemnika na zużyty toner
  • Czyszczenie urządzenia
   • Czyszczenie skanera
   • Czyszczenie okien skanera laserowego
   • Czyszczenie ekranu dotykowego
   • Czyszczenie drutów koronowych
   • Czyszczenie zespołu bębna
   • Czyszczenie rolek pobierających papier
  • Kalibracja wydruku w kolorze
   • Resetuj ustawienia kalibracji urządzenia
  • Popraw wyrównanie wydruku w kolorze (rejestracja koloru)
  • Sprawdź żywotność pozostałych części
  • Zapakuj i wyślij urządzenie Brother
  • Regularnie wymieniaj części serwisowe
  • Ustawienia urządzenia
  • Zmiana ustawień urządzenia za pomocą panelu sterowania
   • W razie awarii zasilania (zapisywanie w pamięci)
   • Ustawienia ogólne
    • Regulacja głośności urządzenia
    • Automatyczna zmiana czasu na letni/zimowy
    • Ustawianie odliczania trybu spoczynku
    • Informacje na temat trybu głębokiego spoczynku
    • Ustawianie trybu automatycznego wyłączenia
    • Ustawianie daty i godziny
    • Ustawianie strefy czasowej
    • Reguluje jasność podświetlenia wyświetlacza LCD
    • Zmiana czasu podświetlenia wyświetlacza LCD
    • Ustawianie identyfikatora stacji
    • Ustawianie tonowego lub impulsowego trybu wybierania
    • Zmniejsz zużycie toneru
    • Zapobieganie wybraniu niewłaściwego numeru (ograniczenie wybierania)
    • Zmniejszenie głośności drukowania
    • Zmiana języka ekranu LCD
   • Zapisz swoje Ulubione ustawienia jako skrót
    • Dodawaj skróty
    • Zmień lub usuń skróty
    • Przypisz skrót do karty identyfikacyjnej
   • Druk raportów
    • Raporty
    • Drukowanie raportu
   • Tabele ustawień i funkcji
    • Tabele ustawień (MFC-L8690CDW)
    • Tabele ustawień (DCP-L8410CDW)
    • Tabele ustawień (MFC-L8900CDWMFC-L9570CDW)
    • Tabele funkcji (MFC-L8690CDW)
    • Tabele funkcji (DCP-L8410CDW)
    • Tabele funkcji (MFC-L8900CDWMFC-L9570CDW)
  • Zmiana ustawień urządzenia za pomocą komputera
   • Zmiana ustawień urządzenia przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet
    • Czym jest funkcja Zarządzanie przez Internet?
    • Dostęp do funkcji Zarządzanie przez Internet
    • Ustawianie hasła logowania do funkcji Zarządzanie przez Internet
   • Zmień ustawienia urządzenia za pomocą zdalnej konfiguracji
    • Zdalna konfiguracja (Windows®)
     • Konfigurowanie urządzenia Brother z komputera (Windows®)
     • Konfigurowanie urządzenia Brother za pomocą programu ControlCenter4 (Windows®)
     • Konfigurowanie książki adresowej Twojego urządzenia za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
    • Zdalna konfiguracja (Macintosh)
     • Konfigurowanie urządzenia Brother za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
     • Konfigurowanie książki adresowej Twojego urządzenia za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
  • Załącznik
  • Specyfikacje
  • Wprowadzanie tekstu w urządzeniu Brother
  • Materiały eksploatacyjne
  • Ważne informacje dotyczące żywotności toneru
  • Akcesoria
  • Informacje dotyczące papieru z recyklingu
  • Numery telefonu firmy Brother

  Drukowanie

  Szukaj

  Mapa strony

  Strona głównaCzęsto zadawane pytania, podręczniki i więcej

  Drukowanie

  Skanowanie

  Kopiuj

  Faks

  PhotoCapture Center

  Sieć

  Połączenie mobilne/Połączenie z Internetem

  Rozwiązywanie problemów

  Obsługa papieru

  Zabezpieczenia

  Rutynowa obsługa konserwacyjna

  Ustawienia urządzenia

  Specyfikacje

  Specyfikacje materiałów eksploatacyjnych

  W zależności od modelu niektóre funkcje nie są dostępne.

  Pobierz ten podręcznik w wersji do wydruku.

  W celu wyświetlenia podręcznika w wersji do wydruku konieczny jest program Adobe Acrobat Reader.Kliknij tutaj, aby go zainstalować.

  Wersja A

  pl-PL/UK UK POL

  Informacje prawne | Polityka prywatności | Globalna Witryna

  ©2020Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Opcja Podręcznik Brother 885 V37

  Bezpośredni link do pobrania Opcja Podręcznik Brother 885 V37

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Opcja Podręcznik Brother 885 V37