Księga danych technicznych Caleffi 635480

Książka danych technicznych Caleffi 635480 to najnowszy, najbardziej aktualny model książki danych technicznych firmy Caleffi. Zawiera ona szczegółowe informacje techniczne dotyczące instalacji, obsługi i konserwacji wszystkich produktów firmy Caleffi. Książka zawiera także oszczędne informacje na temat instalacji, regulacji i przeglądów wszystkich produktów. Książka zawiera również wyczerpujące informacje o wszystkich produktach firmy Caleffi, w tym ich wymiarach, właściwościach, dostępnych funkcjach i kompatybilności.

Ostatnia aktualizacja: Księga danych technicznych Caleffi 635480

A0101. 101. 11PKD 01. Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu01. 12 Uprawa ryżu01. 13 Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych01. 14 Uprawa trzciny cukrowej01. 15 Uprawa tytoniu01. 16 Uprawa roślin włóknistych01. 19 Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie01. 201. 21 Uprawa winogron01. 22 Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych01. 23 Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych01. 24 Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych01. 25 Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów01. 26 Uprawa drzew oleistych01. 27 Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów01. 28 Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych01. 29 Uprawa pozostałych roślin wieloletnich01. 301. 30 Rozmnażanie roślin01. 401. 41 Chów i hodowla bydła mlecznego01. 42 Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów01. 43 Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych01. 44 Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych01. 45 Chów i hodowla owiec i kóz01. 46 Chów i hodowla świń01. 47 Chów i hodowla drobiu01. 49 Chów i hodowla pozostałych zwierząt01. 501. 50 Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)01. 601. 61 Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną01. 62 Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich01. 63 Działalność usługowa następująca po zbiorach01. 64 Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin01. 701. 70 Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową0202. 102. 10PKD 02. tomkatowy03"> Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych02. 202. 20 Pozyskiwanie drewna02. 302. tomkatowy03"> Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna02. 402. 40 Działalność usługowa związana z leśnictwem0303. 103. pl/wyszukiwarka/pkd/03. tomkatowy03">PKD 03. tomkatowy03"> Rybołówstwo w wodach morskich03. tomkatowy03"> Rybołówstwo w wodach śródlądowych03. 203. tomkatowy03"> Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich03. tomkatowy03"> Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowychB0505. 105. pl/wyszukiwarka/pkd/05. tomkatowy03">PKD 05. tomkatowy03"> Wydobywanie węgla kamiennego05. 205. tomkatowy03"> Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)0606. 106. pl/wyszukiwarka/pkd/06. tomkatowy03">PKD 06. tomkatowy03"> Górnictwo ropy naftowej06. 206. tomkatowy03"> Górnictwo gazu ziemnego0707. 107. pl/wyszukiwarka/pkd/07. tomkatowy03">PKD 07. tomkatowy03"> Górnictwo rud żelaza07. 207. tomkatowy03"> Górnictwo rud uranu i toru07. tomkatowy03"> Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych0808. 108. pl/wyszukiwarka/pkd/08. tomkatowy03">PKD 08. tomkatowy03"> Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków08. tomkatowy03"> Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu08. 908. 91 Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów08. 92 Wydobywanie torfu08. 93 Wydobywanie soli08. 99 Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane0909. 109. pl/wyszukiwarka/pkd/09. tomkatowy03">PKD 09. tomkatowy03"> Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego09. 909. 90 Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanieC1010. 110. pl/wyszukiwarka/pkd/10. tomkatowy03">PKD 10. tomkatowy03"> Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu10. tomkatowy03"> Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu10. tomkatowy03"> Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego10. 210. tomkatowy03"> Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków10. 310. 31 Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków10. 32 Produkcja soków z owoców i warzyw10. 39 Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw10. 410. tomkatowy03"> Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych10. tomkatowy03"> Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych10. 510. 51 Przetwórstwo mleka i wyrób serów10. 52 Produkcja lodów10. 610. tomkatowy03"> Wytwarzanie produktów przemiału zbóż10. tomkatowy03"> Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych10. 710. 71 Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek10. 72 Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek10. 73 Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych10. 810. 81 Produkcja cukru10. 82 Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych10. 83 Przetwórstwo herbaty i kawy10. 84 Produkcja przypraw10. 85 Wytwarzanie gotowych posiłków i dań10. 86 Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej10. 89 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana10. 910. tomkatowy03"> Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich10. tomkatowy03"> Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych1111. 011. 01PKD 11. tomkatowy03"> Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi11. 02 Produkcja win gronowych11. 03 Produkcja cydru i pozostałych win owocowych11. 04 Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych11. 05 Produkcja piwa11. 06 Produkcja słodu11. 07 Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych1212. 012. 00PKD 12. tomkatowy03"> PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH1313. 113. pl/wyszukiwarka/pkd/13. A. tomkatowy03">PKD 13. A Produkcja przędzy bawełnianej Produkcja przędzy wełnianej Produkcja przędzy z włókien chemicznych Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici13. 213. tomkatowy03"> Produkcja tkanin bawełnianych Produkcja tkanin wełnianych Produkcja tkanin z włókien chemicznych Produkcja pozostałych tkanin13. 313. tomkatowy03"> Wykończanie wyrobów włókienniczych13. 913. tomkatowy03"> Produkcja dzianin metrażowych13. tomkatowy03"> Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych13. tomkatowy03"> Produkcja dywanów i chodników13. 94 Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych13. 95 Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży13. 96 Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych13. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana1414. 114. pl/wyszukiwarka/pkd/14. tomkatowy03">PKD 14. tomkatowy03"> Produkcja odzieży skórzanej14. tomkatowy03"> Produkcja odzieży roboczej14. tomkatowy03"> Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej14. tomkatowy03"> Produkcja bielizny14. tomkatowy03"> Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży14. 214. tomkatowy03"> Produkcja wyrobów futrzarskich14. 314. tomkatowy03"> Produkcja wyrobów pończoszniczych14. tomkatowy03"> Produkcja pozostałej odzieży dzianej1515. 115. pl/wyszukiwarka/pkd/15. tomkatowy03">PKD 15. tomkatowy03"> Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych15. tomkatowy03"> Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich15. 215. tomkatowy03"> Produkcja obuwia1616. 116. pl/wyszukiwarka/pkd/16. tomkatowy03">PKD 16. tomkatowy03"> Produkcja wyrobów tartacznych16. 216. tomkatowy03"> Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna16. tomkatowy03"> Produkcja gotowych parkietów podłogowych16. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa16. tomkatowy03"> Produkcja opakowań drewnianych16. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania1717. 117. pl/wyszukiwarka/pkd/17. tomkatowy03">PKD 17. tomkatowy03"> Produkcja masy włóknistej17. tomkatowy03"> Produkcja papieru i tektury17. 217. tomkatowy03"> Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury17. tomkatowy03"> Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych17. tomkatowy03"> Produkcja artykułów piśmiennych17. tomkatowy03"> Produkcja tapet17. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury1818. 118. pl/wyszukiwarka/pkd/18. tomkatowy03">PKD 18. tomkatowy03"> Drukowanie gazet18. tomkatowy03"> Pozostałe drukowanie18. tomkatowy03"> Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku18. tomkatowy03"> Introligatorstwo i podobne usługi18. 218. tomkatowy03"> Reprodukcja zapisanych nośników informacji1919. 119. pl/wyszukiwarka/pkd/19. tomkatowy03">PKD 19. tomkatowy03"> Wytwarzanie i przetwarzanie koksu19. 219. tomkatowy03"> Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej2020. 120. pl/wyszukiwarka/pkd/20. tomkatowy03">PKD 20. tomkatowy03"> Produkcja gazów technicznych20. tomkatowy03"> Produkcja barwników i pigmentów20. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych20. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych20. tomkatowy03"> Produkcja nawozów i związków azotowych20. tomkatowy03"> Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych20. 17 Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych20. 220. tomkatowy03"> Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych20. 320. tomkatowy03"> Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających20. 420. tomkatowy03"> Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących20. tomkatowy03"> Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych20. 520. tomkatowy03"> Produkcja materiałów wybuchowych20. tomkatowy03"> Produkcja klejów20. 53 Produkcja olejków eterycznych20. 59 Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana20. 620. 60 Produkcja włókien chemicznych2121. 121. pl/wyszukiwarka/pkd/21. tomkatowy03">PKD 21. tomkatowy03"> Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych21. 221. tomkatowy03"> Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych2222. 122. pl/wyszukiwarka/pkd/22. tomkatowy03">PKD 22. tomkatowy03"> Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy22. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych wyrobów z gumy22. 222. tomkatowy03"> Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych22. tomkatowy03"> Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych22. tomkatowy03"> Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych22. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych2323. 123. pl/wyszukiwarka/pkd/23. tomkatowy03">PKD 23. tomkatowy03"> Produkcja szkła płaskiego23. tomkatowy03"> Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego23. tomkatowy03"> Produkcja szkła gospodarczego23. tomkatowy03"> Produkcja włókien szklanych23. tomkatowy03"> Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne23. 223. tomkatowy03"> Produkcja wyrobów ogniotrwałych23. 323. tomkatowy03"> Produkcja ceramicznych kafli i płytek23. tomkatowy03"> Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny23. 423. tomkatowy03"> Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych23. tomkatowy03"> Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych23. tomkatowy03"> Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych23. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych23. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych23. 523. tomkatowy03"> Produkcja cementu23. tomkatowy03"> Produkcja wapna i gipsu23. 623. tomkatowy03"> Produkcja wyrobów budowlanych z betonu23. tomkatowy03"> Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu23. tomkatowy03"> Produkcja masy betonowej prefabrykowanej23. tomkatowy03"> Produkcja zaprawy murarskiej23. 65 Produkcja cementu wzmocnionego włóknem23. 69 Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu23. 723. tomkatowy03"> Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia23. 923. tomkatowy03"> Produkcja wyrobów ściernych23. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana2424. 124. pl/wyszukiwarka/pkd/24. tomkatowy03">PKD 24. tomkatowy03"> Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych24. 224. tomkatowy03"> Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali24. 324. tomkatowy03"> Produkcja prętów ciągnionych na zimno24. tomkatowy03"> Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno24. 33 Produkcja wyrobów formowanych na zimno24. 34 Produkcja drutu24. 424. tomkatowy03"> Produkcja metali szlachetnych24. tomkatowy03"> Produkcja aluminium hutniczego Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium24. tomkatowy03"> Produkcja ołowiu, cynku i cyny24. tomkatowy03"> Produkcja miedzi24. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych metali nieżelaznych24. tomkatowy03"> Wytwarzanie paliw jądrowych24. 524. tomkatowy03"> Odlewnictwo żeliwa24. tomkatowy03"> Odlewnictwo staliwa24. tomkatowy03"> Odlewnictwo metali lekkich24. 54 Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane2525. 125. pl/wyszukiwarka/pkd/25. tomkatowy03">PKD 25. tomkatowy03"> Produkcja konstrukcji metalowych i ich części25. tomkatowy03"> Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej25. 225. tomkatowy03"> Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania25. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych25. 325. tomkatowy03"> Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą25. 425. tomkatowy03"> Produkcja broni i amunicji25. 525. tomkatowy03"> Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków25. 625. tomkatowy03"> Obróbka metali i nakładanie powłok na metale25. tomkatowy03"> Obróbka mechaniczna elementów metalowych25. 725. tomkatowy03"> Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców25. tomkatowy03"> Produkcja zamków i zawiasów25. tomkatowy03"> Produkcja narzędzi25. 925. tomkatowy03"> Produkcja pojemników metalowych25. tomkatowy03"> Produkcja opakowań z metali25. tomkatowy03"> Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn25. tomkatowy03"> Produkcja złączy i śrub25. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana2626. 126. pl/wyszukiwarka/pkd/26. tomkatowy03">PKD 26. tomkatowy03"> Produkcja elementów elektronicznych26. tomkatowy03"> Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych26. 226. tomkatowy03"> Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych26. 326. tomkatowy03"> Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego26. 426. tomkatowy03"> Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku26. 526. tomkatowy03"> Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych26. tomkatowy03"> Produkcja zegarków i zegarów26. 626. tomkatowy03"> Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego26. 726. tomkatowy03"> Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego26. 826. 80 Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji2727. 127. pl/wyszukiwarka/pkd/27. tomkatowy03">PKD 27. tomkatowy03"> Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów27. tomkatowy03"> Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej27. 227. tomkatowy03"> Produkcja baterii i akumulatorów27. 327. tomkatowy03"> Produkcja kabli światłowodowych27. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli27. tomkatowy03"> Produkcja sprzętu instalacyjnego27. 427. tomkatowy03"> Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego27. 527. tomkatowy03"> Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego27. tomkatowy03"> Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego27. 927. tomkatowy03"> Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego2828. 128. pl/wyszukiwarka/pkd/28. tomkatowy03">PKD 28. tomkatowy03"> Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych28. tomkatowy03"> Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego28. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych pomp i sprężarek28. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych kurków i zaworów28. tomkatowy03"> Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych28. 228. tomkatowy03"> Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych28. tomkatowy03"> Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków28. tomkatowy03"> Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych28. tomkatowy03"> Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych28. tomkatowy03"> Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych28. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana28. 328. tomkatowy03"> Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa28. 428. tomkatowy03"> Produkcja maszyn do obróbki metalu28. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych28. 928. tomkatowy03"> Produkcja maszyn dla metalurgii28. tomkatowy03"> Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa28. tomkatowy03"> Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów28. tomkatowy03"> Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego28. tomkatowy03"> Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego28. tomkatowy03"> Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów28. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana2929. 129. pl/wyszukiwarka/pkd/29. tomkatowy03">PKD 29. tomkatowy03"> Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych Produkcja samochodów osobowych Produkcja autobusów Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli29. 229. tomkatowy03"> Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep29. 329. tomkatowy03"> Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych29. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli3030. 130. pl/wyszukiwarka/pkd/30. tomkatowy03">PKD 30. tomkatowy03"> Produkcja statków i konstrukcji pływających30. tomkatowy03"> Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych30. 230. tomkatowy03"> Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego30. 330. tomkatowy03"> Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn30. 430. tomkatowy03"> Produkcja wojskowych pojazdów bojowych30. 930. tomkatowy03"> Produkcja motocykli30. tomkatowy03"> Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich30. tomkatowy03"> Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana3131. 031. pl/wyszukiwarka/pkd/31. tomkatowy03">PKD 31. tomkatowy03"> Produkcja mebli biurowych i sklepowych31. tomkatowy03"> Produkcja mebli kuchennych31. tomkatowy03"> Produkcja materaców31. 09 Produkcja pozostałych mebli3232. 132. pl/wyszukiwarka/pkd/32. tomkatowy03">PKD 32. tomkatowy03"> Produkcja monet32. tomkatowy03"> Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych32. tomkatowy03"> Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych32. 232. tomkatowy03"> Produkcja instrumentów muzycznych32. 332. tomkatowy03"> Produkcja sprzętu sportowego32. 432. tomkatowy03"> Produkcja gier i zabawek32. 532. tomkatowy03"> Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne32. 932. tomkatowy03"> Produkcja mioteł, szczotek i pędzli32. tomkatowy03"> Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana3333. 133. pl/wyszukiwarka/pkd/33. tomkatowy03">PKD 33. tomkatowy03"> Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych33. tomkatowy03"> Naprawa i konserwacja maszyn33. tomkatowy03"> Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych33. tomkatowy03"> Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych33. tomkatowy03"> Naprawa i konserwacja statków i łodzi33. tomkatowy03"> Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych33. tomkatowy03"> Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego33. tomkatowy03"> Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia33. 233. tomkatowy03"> Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażeniaD3535. 135. pl/wyszukiwarka/pkd/35. tomkatowy03">PKD 35. tomkatowy03"> Wytwarzanie energii elektrycznej35. tomkatowy03"> Przesyłanie energii elektrycznej35. tomkatowy03"> Dystrybucja energii elektrycznej35. tomkatowy03"> Handel energią elektryczną35. 235. tomkatowy03"> Wytwarzanie paliw gazowych35. tomkatowy03"> Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym35. tomkatowy03"> Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym35. 335. tomkatowy03"> Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnychE3636. 036. pl/wyszukiwarka/pkd/36. tomkatowy03">PKD 36. tomkatowy03"> POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY3737. 037. pl/wyszukiwarka/pkd/37. tomkatowy03">PKD 37. tomkatowy03"> ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW3838. 138. pl/wyszukiwarka/pkd/38. tomkatowy03">PKD 38. tomkatowy03"> Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne38. tomkatowy03"> Zbieranie odpadów niebezpiecznych38. 238. tomkatowy03"> Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne38. tomkatowy03"> Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych38. 338. tomkatowy03"> Demontaż wyrobów zużytych38. tomkatowy03"> Odzysk surowców z materiałów segregowanych3939. 039. pl/wyszukiwarka/pkd/39. tomkatowy03">PKD 39. tomkatowy03"> DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMIF4141. 141. pl/wyszukiwarka/pkd/41. tomkatowy03">PKD 41. tomkatowy03"> Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków41. 241. tomkatowy03"> Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych4242. 142. pl/wyszukiwarka/pkd/42. tomkatowy03">PKD 42. tomkatowy03"> Roboty związane z budową dróg i autostrad42. tomkatowy03"> Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej42. tomkatowy03"> Roboty związane z budową mostów i tuneli42. 242. tomkatowy03"> Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych42. tomkatowy03"> Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych42. 942. tomkatowy03"> Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej42. tomkatowy03"> Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane4343. 143. pl/wyszukiwarka/pkd/43. tomkatowy03">PKD 43. tomkatowy03"> Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych43. tomkatowy03"> Przygotowanie terenu pod budowę43. tomkatowy03"> Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich43. 243. tomkatowy03"> Wykonywanie instalacji elektrycznych43. tomkatowy03"> Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych43. tomkatowy03"> Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych43. 343. tomkatowy03"> Tynkowanie43. tomkatowy03"> Zakładanie stolarki budowlanej43. tomkatowy03"> Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian43. tomkatowy03"> Malowanie i szklenie43. tomkatowy03"> Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych43. 943. tomkatowy03"> Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych43. tomkatowy03"> Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowaneG4545. 145. pl/wyszukiwarka/pkd/45. tomkatowy03">PKD 45. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek45. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45. 245. tomkatowy03"> Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45. 345. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45. 445. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich4646. 146. pl/wyszukiwarka/pkd/46. tomkatowy03">PKD 46. tomkatowy03"> Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów46. tomkatowy03"> Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych46. tomkatowy03"> Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych46. tomkatowy03"> Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów46. tomkatowy03"> Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych46. tomkatowy03"> Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych46. tomkatowy03"> Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych46. 18 Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów46. tomkatowy03"> Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju46. 246. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa skór46. 346. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych46. 35 Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych46. 36 Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich46. 37 Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw46. 38 Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych46. 446. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego46. 48 Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego46. 546. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego46. 646. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa obrabiarek46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa mebli biurowych46. 66 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń46. 746. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa metali i rud metali46. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego46. 74 Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego46. 75 Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych46. 76 Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów46. 77 Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu46. 946. tomkatowy03"> Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana4747. 147. pl/wyszukiwarka/pkd/47. tomkatowy03">PKD 47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych47. tomkatowy03"> Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach47. 247. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. 347. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw47. 447. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. 547. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. 647. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. 747. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. 78 Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. 79 Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47. 847. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach47. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach47. 947. tomkatowy03"> Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet47. tomkatowy03"> Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskamiH4949. 149. pl/wyszukiwarka/pkd/49. tomkatowy03">PKD 49. tomkatowy03"> Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy49. 249. tomkatowy03"> Transport kolejowy towarów49. 349. tomkatowy03"> Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski49. tomkatowy03"> Działalność taksówek osobowych49. tomkatowy03"> Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany49. 449. tomkatowy03"> Transport drogowy towarów49. tomkatowy03"> Działalność usługowa związana z przeprowadzkami49. 549. tomkatowy03"> Transport rurociągami paliw gazowych Transport rurociągowy pozostałych towarów5050. 150. pl/wyszukiwarka/pkd/50. tomkatowy03">PKD 50. tomkatowy03"> Transport morski i przybrzeżny pasażerski50. 250. tomkatowy03"> Transport morski i przybrzeżny towarów50. 350. tomkatowy03"> Transport wodny śródlądowy pasażerski50. 450. tomkatowy03"> Transport wodny śródlądowy towarów5151. 151. pl/wyszukiwarka/pkd/51. tomkatowy03">PKD 51. tomkatowy03"> Transport lotniczy pasażerski51. 251. tomkatowy03"> Transport lotniczy towarów51. tomkatowy03"> Transport kosmiczny5252. 152. pl/wyszukiwarka/pkd/52. tomkatowy03">PKD 52. tomkatowy03"> Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów52. 252. tomkatowy03"> Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy52. tomkatowy03"> Działalność usługowa wspomagająca transport morski Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy52. tomkatowy03"> Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy52. tomkatowy03"> Przeładunek towarów w portach morskich Przeładunek towarów w portach śródlądowych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych52. tomkatowy03"> Działalność morskich agencji transportowych Działalność śródlądowych agencji transportowych Działalność pozostałych agencji transportowych5353. 153. pl/wyszukiwarka/pkd/53. tomkatowy03">PKD 53. tomkatowy03"> Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)53. 253. tomkatowy03"> Pozostała działalność pocztowa i kurierskaI5555. 155. pl/wyszukiwarka/pkd/55. tomkatowy03">PKD 55. tomkatowy03"> Hotele i podobne obiekty zakwaterowania55. 255. tomkatowy03"> Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania55. 355. tomkatowy03"> Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe55. 955. tomkatowy03"> Pozostałe zakwaterowanie5656. 156. pl/wyszukiwarka/pkd/56. tomkatowy03">PKD 56. tomkatowy03"> Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Ruchome placówki gastronomiczne56. 256. tomkatowy03"> Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)56. tomkatowy03"> Pozostała usługowa działalność gastronomiczna56. 356. tomkatowy03"> Przygotowywanie i podawanie napojówJ5858. 158. pl/wyszukiwarka/pkd/58. tomkatowy03">PKD 58. tomkatowy03"> Wydawanie książek58. tomkatowy03"> Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)58. tomkatowy03"> Wydawanie gazet58. tomkatowy03"> Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków58. tomkatowy03"> Pozostała działalność wydawnicza58. 258. tomkatowy03"> Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych58. tomkatowy03"> Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania5959. 159. pl/wyszukiwarka/pkd/59. tomkatowy03">PKD 59. tomkatowy03"> Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych59. tomkatowy03"> Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi59. tomkatowy03"> Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych59. tomkatowy03"> Działalność związana z projekcją filmów59. 259. tomkatowy03"> Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych6060. 160. pl/wyszukiwarka/pkd/60. tomkatowy03">PKD 60. tomkatowy03"> Nadawanie programów radiofonicznych60. 260. tomkatowy03"> Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych6161. 161. pl/wyszukiwarka/pkd/61. tomkatowy03">PKD 61. tomkatowy03"> Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej61. 261. tomkatowy03"> Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej61. 361. tomkatowy03"> Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej61. 961. tomkatowy03"> Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji6262. 062. pl/wyszukiwarka/pkd/62. tomkatowy03">PKD 62. tomkatowy03"> Działalność związana z oprogramowaniem62. tomkatowy03"> Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki62. tomkatowy03"> Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi62. tomkatowy03"> Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych6363. 163. pl/wyszukiwarka/pkd/63. tomkatowy03">PKD 63. tomkatowy03"> Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność63. tomkatowy03"> Działalność portali internetowych63. 963. tomkatowy03"> Działalność agencji informacyjnych63. tomkatowy03"> Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanaK6464. 164. pl/wyszukiwarka/pkd/64. tomkatowy03">PKD 64. tomkatowy03"> Działalność banku centralnego64. tomkatowy03"> Pozostałe pośrednictwo pieniężne64. 264. tomkatowy03"> Działalność holdingów finansowych64. 364. tomkatowy03"> Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych64. 964. tomkatowy03"> Leasing finansowy64. tomkatowy03"> Pozostałe formy udzielania kredytów64. tomkatowy03"> Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych6565. 165. pl/wyszukiwarka/pkd/65. tomkatowy03">PKD 65. tomkatowy03"> Ubezpieczenia na życie65. tomkatowy03"> Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe65. 265. tomkatowy03"> Reasekuracja65. 365. tomkatowy03"> Fundusze emerytalne6666. 166. pl/wyszukiwarka/pkd/66. tomkatowy03">PKD 66. tomkatowy03"> Zarządzanie rynkami finansowymi66. tomkatowy03"> Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych66. tomkatowy03"> Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych66. 266. tomkatowy03"> Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat66. tomkatowy03"> Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych66. tomkatowy03"> Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne66. 366. tomkatowy03"> Działalność związana z zarządzaniem funduszamiL6868. 168. pl/wyszukiwarka/pkd/68. tomkatowy03">PKD 68. tomkatowy03"> Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek68. 268. tomkatowy03"> Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi68. 368. tomkatowy03"> Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami68. tomkatowy03"> Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenieM6969. 169. pl/wyszukiwarka/pkd/69. tomkatowy03">PKD 69. tomkatowy03"> Działalność prawnicza69. 269. tomkatowy03"> Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe7070. 170. pl/wyszukiwarka/pkd/70. tomkatowy03">PKD 70. tomkatowy03"> Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych70. 270. tomkatowy03"> Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja70. tomkatowy03"> Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania7171. 171. pl/wyszukiwarka/pkd/71. tomkatowy03">PKD 71. tomkatowy03"> Działalność w zakresie architektury71. tomkatowy03"> Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne71. 271. tomkatowy03"> Badania i analizy związane z jakością żywności Pozostałe badania i analizy techniczne7272. 172. pl/wyszukiwarka/pkd/72. tomkatowy03">PKD 72. tomkatowy03"> Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii72. tomkatowy03"> Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych72. 272. tomkatowy03"> Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych7373. 173. pl/wyszukiwarka/pkd/73. tomkatowy03">PKD 73. tomkatowy03"> Działalność agencji reklamowych73. tomkatowy03"> Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach73. 273. tomkatowy03"> Badanie rynku i opinii publicznej7474. 174. pl/wyszukiwarka/pkd/74. tomkatowy03">PKD 74. tomkatowy03"> Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania74. 274. tomkatowy03"> Działalność fotograficzna74. 374. tomkatowy03"> Działalność związana z tłumaczeniami74. 974. tomkatowy03"> Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana7575. 075. pl/wyszukiwarka/pkd/75. tomkatowy03">PKD 75. tomkatowy03"> DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNAN7777. 177. pl/wyszukiwarka/pkd/77. tomkatowy03">PKD 77. tomkatowy03"> Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek77. tomkatowy03"> Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli77. 277. tomkatowy03"> Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego77. tomkatowy03"> Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. 77. tomkatowy03"> Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego77. 377. tomkatowy03"> Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych77. tomkatowy03"> Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych77. tomkatowy03"> Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery77. tomkatowy03"> Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego77. tomkatowy03"> Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego77. tomkatowy03"> Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane77. 477. tomkatowy03"> Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim7878. 178. pl/wyszukiwarka/pkd/78. tomkatowy03">PKD 78. tomkatowy03"> Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników78. 278. tomkatowy03"> Działalność agencji pracy tymczasowej78. 378. tomkatowy03"> Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników7979. 179. pl/wyszukiwarka/pkd/79. tomkatowy03">PKD 79. tomkatowy03"> Działalność agentów turystycznych Działalność pośredników turystycznych79. tomkatowy03"> Działalność organizatorów turystyki79. 979. tomkatowy03"> Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych Działalność w zakresie informacji turystycznej Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana8080. 180. pl/wyszukiwarka/pkd/80. tomkatowy03">PKD 80. tomkatowy03"> Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa80. 280. tomkatowy03"> Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa80. 380. tomkatowy03"> Działalność detektywistyczna8181. 181. pl/wyszukiwarka/pkd/81. tomkatowy03">PKD 81. tomkatowy03"> Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach81. 281. tomkatowy03"> Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych81. tomkatowy03"> Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych81. tomkatowy03"> Pozostałe sprzątanie81. 381. tomkatowy03"> Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni8282. 182. pl/wyszukiwarka/pkd/82. tomkatowy03">PKD 82. tomkatowy03"> Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura82. tomkatowy03"> Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura82. 282. tomkatowy03"> Działalność centrów telefonicznych (call center)82. 382. tomkatowy03"> Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów82. 982. tomkatowy03"> Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe82. tomkatowy03"> Działalność związana z pakowaniem82. tomkatowy03"> Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanaO8484. 184. pl/wyszukiwarka/pkd/84. tomkatowy03">PKD 84. tomkatowy03"> Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej84. tomkatowy03"> Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych84. tomkatowy03"> Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania84. 284. tomkatowy03"> Sprawy zagraniczne84. tomkatowy03"> Obrona narodowa84. tomkatowy03"> Wymiar sprawiedliwości84. tomkatowy03"> Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne84. tomkatowy03"> Ochrona przeciwpożarowa84. 384. tomkatowy03"> Obowiązkowe zabezpieczenia społeczneP8585. 185. pl/wyszukiwarka/pkd/85. tomkatowy03">PKD 85. tomkatowy03"> Wychowanie przedszkolne85. 285. tomkatowy03"> Szkoły podstawowe85. 385. tomkatowy03"> Gimnazja Licea ogólnokształcące Licea profilowane85. tomkatowy03"> Technika Zasadnicze szkoły zawodowe Szkoły specjalne przysposabiające do pracy85. 485. tomkatowy03"> Szkoły policealne85. tomkatowy03"> Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych Szkoły wyższe85. 585. tomkatowy03"> Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych85. tomkatowy03"> Pozaszkolne formy edukacji artystycznej85. tomkatowy03"> Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu85. tomkatowy03"> Nauka języków obcych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane85. 685. tomkatowy03"> Działalność wspomagająca edukacjęQ8686. 186. pl/wyszukiwarka/pkd/86. tomkatowy03">PKD 86. tomkatowy03"> Działalność szpitali86. 286. tomkatowy03"> Praktyka lekarska ogólna86. tomkatowy03"> Praktyka lekarska specjalistyczna86. tomkatowy03"> Praktyka lekarska dentystyczna86. 986. tomkatowy03"> Działalność fizjoterapeutyczna Działalność pogotowia ratunkowego Praktyka pielęgniarek i położnych Działalność paramedyczna Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana8787. 187. pl/wyszukiwarka/pkd/87. tomkatowy03">PKD 87. tomkatowy03"> Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską87. 287. tomkatowy03"> Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi87. 387. tomkatowy03"> Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych87. 987. tomkatowy03"> Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem8888. 188. pl/wyszukiwarka/pkd/88. tomkatowy03">PKD 88. tomkatowy03"> Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych88. 988. tomkatowy03"> Opieka dzienna nad dziećmi88. tomkatowy03"> Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanaR9090. 090. pl/wyszukiwarka/pkd/90. tomkatowy03">PKD 90. tomkatowy03"> Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych90. tomkatowy03"> Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych90. tomkatowy03"> Artystyczna i literacka działalność twórcza90. tomkatowy03"> Działalność obiektów kulturalnych9191. 091. pl/wyszukiwarka/pkd/91. tomkatowy03">PKD 91. tomkatowy03"> Działalność bibliotek Działalność archiwów91. tomkatowy03"> Działalność muzeów91. tomkatowy03"> Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych91. tomkatowy03"> Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody9292. 092. pl/wyszukiwarka/pkd/92. tomkatowy03">PKD 92. tomkatowy03"> DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI9393. 193. pl/wyszukiwarka/pkd/93. tomkatowy03">PKD 93. tomkatowy03"> Działalność obiektów sportowych93. tomkatowy03"> Działalność klubów sportowych93. tomkatowy03"> Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej93. tomkatowy03"> Pozostała działalność związana ze sportem93. 293. tomkatowy03"> Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki93. tomkatowy03"> Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjnaS9494. 194. pl/wyszukiwarka/pkd/94. tomkatowy03">PKD 94. tomkatowy03"> Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców94. tomkatowy03"> Działalność organizacji profesjonalnych94. 294. tomkatowy03"> Działalność związków zawodowych94. 994. tomkatowy03"> Działalność organizacji religijnych94. tomkatowy03"> Działalność organizacji politycznych94. tomkatowy03"> Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana9595. 195. pl/wyszukiwarka/pkd/95. tomkatowy03">PKD 95. tomkatowy03"> Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych95. tomkatowy03"> Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego95. 295. tomkatowy03"> Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku95. tomkatowy03"> Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego95. tomkatowy03"> Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych95. tomkatowy03"> Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego95. tomkatowy03"> Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii95. tomkatowy03"> Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego9696. 096. pl/wyszukiwarka/pkd/96. tomkatowy03">PKD 96. tomkatowy03"> Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich96. tomkatowy03"> Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne96. tomkatowy03"> Pogrzeby i działalność pokrewna96. tomkatowy03"> Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej96. tomkatowy03"> Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowanaT9797. 097. pl/wyszukiwarka/pkd/97. tomkatowy03">PKD 97. tomkatowy03"> GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW9898. 198. pl/wyszukiwarka/pkd/98. tomkatowy03">PKD 98. tomkatowy03"> Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby98. 298. tomkatowy03"> Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzebyU9999. 099. pl/wyszukiwarka/pkd/99. tomkatowy03">PKD 99. tomkatowy03"> ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE

Dziennik Ustaw

Dz. U. 2018. 2501

Akt obowiązujący

Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW 1

z dnia 27 grudnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane

Na podstawie art. 193a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

1 Minister Finansów kiemje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. 92).

Publikacja powstała w ramach projektu „Księgi konsystorza kaliskiego z lat 1504–1534” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2014/13/N/HS3/04425).
Ostatnia aktualizacja: 01. 05. 2021
(redakcja bazy)

Wstęp

Niniejsza praca, będąca opracowaniem pięciu ksiąg konsystorza kaliskiego, jest efektem zastosowania metody cyfrowej indeksacji staropolskich ksiąg sądowych na aktach sądu kościelnego. Pilotażową próbą aplikacji tej metody była indeksacja najstarszej księgi wschowskiej (zob. tutaj). Jej rozwinięciem są trzy projekty, finansowane z programu NCN Preludium, obejmujące indeksowanie ksiąg z regionu kaliskiego: ziemskich i grodzkich z przełomu XV i XVI w. (zob. tutaj), ziemskich i grodzkich z końca XVI wieku (w przygotowaniu) oraz właśnie ksiąg konsystorza kaliskiego. Ogólne założenia i podstawy metody cyfrowej indeksacji ksiąg sądowych zostały już przedstawione w innych pracach 1 i nie ma sensu ich tutaj szczegółowo powtarzać. Dokładniejsze założenia opracowania ksiąg konsystorza kaliskiego zostaną przedstawione dalej w tekście. Niniejsza publikacja obejmuje pięć ksiąg konsystorza kaliskiego z lat 1504–1539, przechowywanych obecnie w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku pod sygnaturami:

Akta Konsystorza Foralnego Kaliskiego 09 (lata 1504–1512, 222 kart)

Akta Konsystorza Foralnego Kaliskiego 10 (lata 1512–1518, 181 kart)

Akta Konsystorza Foralnego Kaliskiego 11 (lata 1518–1522, 271 kart)

Akta Konsystorza Foralnego Kaliskiego 12 (lata 1523–1528, 258 kart)

Akta Konsystorza Foralnego Kaliskiego 13 (lata 1528–1539, 229 kart)

Prace nad indeksem obejmowały indeksacje, kolacjonowania oraz redakcję. Indeksację przeprowadzili Arkadiusz Borek (księga 11), Iwona Krawczyk (12), Wojciech Lis (13 i część 10), Konrad Szuba (9 i część 10), całość skolacjonowała Arkadiusz Borek, częściowo księgę 11 skolacjonowała Konrad Szuba. Za ostateczną redakcję, niniejszy wstęp, koordynację i organizację prac odowiada Arkadiusz Borek.

Edycje kościelnych akt sądowych

Księgi konsystorskie już od dłuższego czasu nie były obiektem zainteresowań polskich wydawców źródeł historycznych, zaś w szerszej perspektywie można stwierdzić, że jeśli chodzi o efekty, to jest to jeden z bardziej zaniedbanych tematów. Zdecydowania większość dotychczasowego dorobku w tej materii pochodzi jeszcze sprzed II wojny światowej. Mowa tu w pierwszym rzędzie o monumentalnym wydawnictwie Bolesława Ulanowskiego Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta 2. Dzieło to jest (zgodnie z nazwą) jedynie wyborem wpisów z kościelnych ksiąg sądowych, przemieszanych z wyciągami z innych akt kościelnych. Niezależnie od złudnego poczucie pełności i reprezentatywności3, które daje ta publikacja, stała się ona prawdopodobnie najpowszechniejsza formą kontaktu polskich historyków z informacjami z akt konsystorskich. Jedynym do tej pory pełnotekstowym wydaniem księgi konsystorskiej jest edycja najstarszej księgi konsystorza lwowskiego autorstwa Wilhelma Rolnego 4. Kolejny wybór zapisek z akt sądowych stołecznego konsystorza krakowskiego został wydany w ramach serii Cracovia artificium 5. Te trzy pozycje zamykają większe wydawnictwa źródłowe obejmujące akta konsystorskie. Obecnie można spotkać się jedynie z wydawaniem pojedynczych wpisów konsystorskich na marginesie innych prac 6 Interesującym nowym materiałem związanym z działalnością konsystorza są dokumenty procesowe odnalezione w 2015 r. w katedrze gnieźnieńskiej, z których wydano już pojedyncze zapiski 7.

Wymienione tutaj przykłady edycji to oczywiście tradycyjne wydania, oparte na pełnym odczycie tekstu akt i oddaniu ich w formie mniej lub bardziej skróconej. Jednak poza Polską księgi konsystorskie, czy szerzej materiały sądów kościelnych, stały się obiektem projektów z nurtu humanistyki cyfrowej. Wymienić trzeba tutaj trzy projekty: Eheprozesse vor dem Freisinger Offizialat im späten Mittelalter 8, Cause Papers in the Diocesan Courts of the Archbishopric of York, 1300–1858 9, York’s Archbishops Registers Revealed 10, Consistory: Testimony in the Late Medieval London Consistory Court 11. Pierwszy z nich jest ciągle w przygotowaniu i nie wiele da się jeszcze powiedzieć o jego ostatecznym kształcie. Pozostałe trzy prezentują dość obszerne zbiory akt kościelnych. Głównym założeniem wszystkich z nich jest udostępnienie treści źródeł historycznych w sposób dający jak najszersze możliwości ich przeszukiwania. Remediacja treści rękopisów odbywa się w nich poprzez różne formy: indeksy, regesty i pełną transkrypcję. Dwa projekty dotyczące diecezji Yorku oferują również do skanów źródeł. Oferują one więc te same funkcjonalności co prezentowany tutaj projekt indeksacji ksiąg konsystorza kaliskiego. Podstawową różnica jest jednak wykorzystana struktura danych. Wspomniane bazy angielskie bazują na języku XML (Extensible Markup Language), zaś zastosowany tutaj projekt na relacyjnej bazie danych połączonej z rozwiązaniami z systemów informacji geograficznej (GIS). Co pozwala na bezpośrednie powiązanie danej informacji z miejscem w rękopisie.

W Polce wykorzystanie tego typu rozwiązań przy udostępnianiu akt sądów kościelnych jest obecne w symbolicznym wymiarze. W Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu udostępniany jest plik arkusza kalkulacyjnego z indeksem do czterech najstarszych ksiąg konsystorza poznańskiego z lat 1404–1420 12, oraz przygotowany indeks do najstarszych ksiąg konsystorza kaliskiego, sygnatury 1–8, które chronologicznie poprzedzają te publikowane w tym miejscu. Pierwsza z tych ksiąg zaczyna się od roku 1456. Plik jest dostępny w Pracowni Słownika Historyczno-Geograficznego Wielkopolski.

Ostatnio problem edycji kościelnych ksiąg sądowych szerzej przedstawił dokładnie Adam Kozak i nie ma sensu w tym miejscu powtarzać jego stwierdzeń a jedynie odesłać do jego zaopatrzonego w obszerną bibliografię tekstu 13.

Seria akt okręgowego konsystorza w Kaliszu, której część stanowi niniejsza edycja, była już obiektem różnego rodzaju zabiegów wydawniczych. Zapiski z konsystorza kaliskiego znalazły się we wspomnianym na początku wyborze Ulanowskiego. Opublikował on 43 wpisy z publikowanych tutaj ksiąg. Ślady jego pracy pozostały w aktach w postaci niewielkich krzyżyków na marginesie wybranych przez niego zapisów. Zapiski wydane przez Ulanowskiego zostały oznaczone w niniejszej edycji w kolumnie ‘odczyt’. Prócz tego wybór wpisów dotyczących Pleszewa, wraz z ich tłumaczeniem, z pierwszych 8 ksiąg konsystorza kaliskiego opublikował Adama Kozak 14, również jego autorstwa jest wspomniany indeks do pierwszych ośmiu ksiąg.

Oficjał i jego urząd

Konsystorz jako sąd i instytucja jest ściśle związany z urzędem oficjała, czyli stałego mianowanego przez biskupa sędziego. Funkcja ta pojawiła się we Francji w drugiej połowie XII w. i szybko zdobyła popularność i usankcjonowanie ze strony Stolicy Apostolskiej. To właśnie legaci Stolicy Apostolskiej wprowadzili urząd oficjała do Polski poprzez uchwały synodów legackich w latach 1248 i 1267. Również z 1267 r. mamy informację o pierwszym polskim oficjale w diecezji krakowskiej. Pierwsze wzmianki o oficjałach z innych diecezji prowincji gnieźnieńskiej pochodzą z końca XIII i początków XIV w. Mowa tutaj o oficjałach w stolicach diecezji, nazywanych czasami generalnymi. Tak zwani oficjałowie okręgowi, których jurysdykcja obejmowała wydzielone dystrykty danej diecezji, poza znanym z 1289 r. oficjałem pomorskim, zaczynają pojawiać się od końca XIV wieku. Ich okręgi częstokroć wykazują zbieżność z granicami archidiakonatów 15.

Biskupi byli głównymi duszpasterzami, administratorami i sędziami w swoich diecezjach. Właśnie tę ostatnią sferę kompetencji biskupich realizowali oficjałowie. Generalizując kompetencje średniowiecznego sądownictwa kościelnego w Polsce można sprowadzić do dwóch punktów. Po pierwsze obejmowały jurysdykcję w sprawach gdzie oskarżonymi byli duchowni lub tzw personae miserabiles (wdowy, sieroty, ubodzy lub podróżni)., zgodnie z zasadą actor sequitur form rei. Po drugie sądom duchownym podlegały szeroko pojęte sprawy kościelne – związane zarówno ze sprawami wiary i religii, jak i instytucyjną stroną działalności Kościoła Katolickiego. Wyjątkiem od pierwszej z tych zasad stanowiły sprawy o dobra dziedziczne (causae hereditariae) oraz zbrodnie przeciw władcy (crimen laesae maiestatis). Kompetencje sądów kościelnych przez całe średniowiecze były obiektem kontrowersji. Zwłaszcza miedzy duchowieństwem i szlachtą w sprawie dziesięcin. Jednak problem niejasnych granic jurysdykcji kościelnej zintensyfikował się na początku XVI w. Co raz postulowano sporządzenie ścisłego katalogu kompetencji sądowych Kościoła. Sytuacja ta była wynikiem rosnących ambicji politycznych szlachty, a następnie jeszcze podsycona przez wpływ reformacji. Kumulacja konfliktu nastąpiła na początku drugiej połowy XVI w. i zakończyła się ograniczeniem roli sądownictwa kościelnego w Rzeczypospolitej 16.

W ramach tych ogólnych kompetencji działali oficjałowie. Jak wspomniano ich funkcjonowanie wynikało z przepisów prawa kanonicznego, jednak sam wybór osoby na to stanowisko oraz nadanych jej kompetencji zawsze był indywidualną decyzją ordynariusza. Nominacja oficjała odbywała się przez mandat nominacyjny biskupa (authenticum), który w Wielkopolsce zwyczajowo wpisywano do ksiąg konsystorskich. Powszechnie przyjmuje się, że tym dokumentem biskup określał kompetencje danego oficjała, istnieją jednak wątpliwości czy czynił to w sposób wyczerpujący. Przyjmuje się, że nie było istotnych różnic w rzeczowych kompetencjach między oficjałem generalnych (rezydującym w stolicy diecezji), a oficjałami okręgowymi. Ci drudzy byli jedynie ograniczeni wartością spraw, które mogli sądzić. Większym problemem w Polskiej literaturze jest kwestia możliwości apelacji od wyroków oficjała okręgowego do generalnego i tym samym charakteru władzy oficjałów okręgowych (czy była ona delegowana, czy też zwyczajna) 17.

Skomplikowanie procesu kanonicznego, jego sformalizowanie oraz oparcie na dokumentacji pisanej spowodowało wytworzenie się wokół urzędu oficjała całej instytucji nazywanej konsystorzem, skupiającej pisarzy (z uprawnieniami notariuszy publicznych) prowadzących akta konsystorskie oraz profesjonalnych prawników, reprezentujących strony procesów (prokuratorzy), skarżący ex officio (istygator), lub też występujący jako mianowani zastępcy oficjałów (surogat) 18. Efektem prac tych instytucji jest zachowany bogaty zasób źródłowy akt konsystorskich. Przeważnie są to zbiorcze acta actorum rejestrujące kolejne etapy procesu przed sądem konsystorskim oraz wpisy niesporne i oświadczenia woli. W większych kancelariach konsystorskich w stolicach diecezji dochodziło często do wyodrębnienia bardziej szczegółowych serii akt: acta sententiarum (wyroków), acta obligationum (sprawy niesporne, zapisy), acta constitutionum procuratorum (ustanowienia prokratorów), depositiones testium (zeznania świadków). Serie to czystopisy, będące selekcją zapisek brudnopiśmiennych. Zaznaczyć trzeba, że konsystorze były taktowane jako urzędy zaufania publicznego, a ich księgi miały moc dowodową, i w ich aktach, oprócz dokumentacji działalności samych sądów znajdujemy różnego rodzaju treści, które chciano w ten sposób zabezpieczyć 19.

Konsystorz kaliski i jego księgi

Konsystorz kaliski był do tej pory obiektem zainteresowań badaczy związanych z Pracownią Słownika Hisotryczno-Geograficznego Wielkopolski Instytutu Historii PAN. Najszerzej do tej pory instytucję tę opisała Izabela Skierska. W swojej pracy przedstawiła podstawowe informacje na jej temat, organizację i personel. Swój tekst oparła na ośmiu pierwszych księga konsystorza kaliskiego obejmujących lata z 1456–1503, jedynie miejscami odwołując się do akt późniejszych 20. Jej praca zamyka się więc w okresie przed publikowanymi tutaj księgami. Te same księgi wykorzystał Adam Kozak zajmując się znajdującymi się w nich informacjami o Pleszewie, czyniąc przy tym szereg uwag o samym konsystorzu 21. W szerszym kontekście konsystorz kaliski, opisując ogólnie oficjalaty diecezji gnieźnieńskiej, przedstawili Antoni Gąsiorowski i wspomniana Izabela Skierska 22, chronologicznie również zatrzymując się na początku XVI w.

Pierwsza wzmianka o konsystorzu pochodzi z 1430 r. 23 Obszar podlegający jurysdykcji oficjała kaliskiego pokrywał się z granicami archidiakonatu kaliskiego. Teren tego archidiakonatu i sieć instytucji kościelnych z tego okresu znany jest nam dość dobrze z opisu znajdującego się w księdze uposażeń diecezji. Opis ten przedstawia stan na przełom lat 1521/1522 24.

Łącznie archidiakonat kaliski obejmował 90 kościołów w tym 85 pełnoprawnych parafii. Centrum kościelnym archidiakonatu był kościół kolegiacki pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny z kapitułą kolegiacką.

*opracowanie własne; z wykorzystaniem danych z Ziemie Polskie Korony


W okresie, który obejmują publikowane księgi funkcje oficjała kaliskiego pełniło 5 duchownych, w tym jeden dwa dwukrotnie. Tylko dla pierwszego z nich nie posiadamy dokumentu nominacyjnego. W księdze 13 znajduje się równie akt nominacji na to stanowisko Jana Radogoskiego z 10. 07. 1540, a więc wpisany przynajmniej 10 miesięcy po ostatnim posiedzeniu konsystorza (24. 1539) odntowanym w tej księdze. W objętych edycją księgach nie odnotowano żadnych wpisów czasów jego urzędowania i nie został on objęty w poniższym zestawieniu. Tabela 1. Oficjałowie kaliscy z lat 1504–1540

OficjałOkres urzędowania*
Paweł Mąkoski1503? – 21. 06. 1510
Wawrzyniec Gieszkowski21. 1510 – 07. 12. 1510
Stanisław Kłomnicki07. 1510 – 21. 04. 1512
Maciej Górecki z Górki21. 1512 – 20. 08. 1512
Marcin ze Stawu20. 1512 – 04. 1517
Wawrzyniec Gieszkowski04. 1517 – 10. 1540

*Według dat wystawienia dokumentów nominacyjnych kolejnych oficjałów.

Opracowane księgi należą do serii acta actorum. W Archiwum Diecezjalnym we Włocławku wśród ksiąg konsystorza kaliskiego znajdują się jeszcze trzy XVI-wieczne tomy z zeznaniami świadków z lat 1519–1532 (syng. 1), 1551–1575 (sygn. 16) i 1576–1577 (sygn. 28), są to zapewne resztki prowadzenia osobnej serii akt w konsystorzu kaliskim. Sprawa wymaga jednak dokładniejszych badań. Pierwsza ze wspomnianych ksiąg, byłaby istotnym uzupełnieniem niniejsze edycji, ale błędny opis w inwentarzu archiwalnym (księgę wydatowano na lata 1419–1422! ) spowodował, że pominięto ją w pierwotnym planie prac.

5 tomów acta actorum to typowe księgi rejestrujące sprawy toczone przed konsystorzem i dokumenty przedstawione notariuszowi konsystorza w celu ich zabezpieczenia. Wpisy procesowe w nich zawarte mają w większości charakter proceduralny i nie koncentrują się na przedmiocie sporu, ale na kolejnych etapach procesu. Nie są rzadkie przypadki, kiedy mimo odnotowania kilku wpisów dotyczących danej sprawy nie dowiadujemy się nic o jej przedmiocie, poznajemy jedynie strony, względnie ich prokuratorów. Opublikowane księgi to czystopisy, które jak już wspomniano, w praktyce kancelarii konsystorskich stanowiły selekcje treści z brulionów. Ponownie jest to widoczne w samych aktach, gdzie możemy znaleźć pojedyncze wpisy informujące o jakiejś akcji prawnej z toczącego się procesu, o którym nigdzie indziej nie wspomniano. Pod względem chronologicznym, jedyną większą pełną przerwą w księgach to okres od listopada 1532 r. do maja 1534 r. Z roku 1533 nie mamy żadnych wpisów.

Mimo iż w wydanych księgach możemy wyróżnić około 40 rąk pisarskich, to nawet pobieżny przegląd akt pokazuje, że w danym momencie za sporządzanie czystopisów odpowiadał tylko jeden pisarz z uprawnieniami notariusz publicznego. W trakcie jego urzędowania zdarzały się wpisy sporządzone przez innych notariuszy, ale stanowią one margines. Typową sytuacją kiedy tak się działo były wpisy, które dotyczyły sprawy właściwego pisarza akta – oprócz tego, że nie można było być sędzią własnej sprawy, nie można było też być jej pisarzem. Za głównego twórcę akt z tego okresu należy uznać Andrzeja z Wszyanowa (pow. ostrzeszowskiem, diecezja wrocławska) notariusza publicznego kreacji cesarskiej 25. Jego pismo odnajdujemy we wszystkich księgach. Funkcje pisarza konsystorza pełnił łącznie przez 24 lata (35 objętych edycją), tylko w latach 1514–1516 nie wprowadził on do księgi żadnego wpisu. W sumie jego autorstwa jest prawie 2/3 wpisów. Zaczął swoją pracę w kancelarii najpóźniej w 1501 r. 26 i kontynuował ją jeszcze dość długo, zostając w końcu oficjałem kaliskim. Zmarł przed 22. 1557 r. 27 Dokładniejsze dane na temat udziału poszczególnych pisarzy przedstawia poniższa tabela. Tabela 2. Pisarze ksiąg kosnystorza kaliskiego w latach 1504–1540

Pisarz% wpisów
Andrzej Nadbór0, 02%
Andrzej z Czarnocina0, 02%
Andrzej z Warty0, 02%
Andrzej z Wyszanowa65, 31%
Andrzej z Zamościa6, 23%
Hieronim z Sieradza0, 03%
Jan0, 09%
Jan (pleban w Ociążu)0, 02%
Jan z Bielic7, 33%
Jan z Kalisza0, 09%
Maciej Wolski0, 09%
Maciej z Wieruszowa0, 06%
Marcin1, 07%
Marcin z Kalisza5, 85%
Stanisław Golański z Radomska11, 94%
Stanisław z Warty0, 32%
Wawrzyniec Gieszkowski0, 05%
Wojciech Dobrzycki0, 02%
Wojciech Limiewicz0, 02%
Wojciech z Mokronosów0, 06%
nieznana lub niepewna atrybucja1, 38%
Razem100%

Struktura i forma edycji

Udostępniona użytkownikowi aplikacja składa się ze skanów rękopisu, przekazujących oryginalny tekst źródłowy, oraz powiązane z nimi dane opisujące treść danego fragmentu księgi. Dane te mają umożliwić swobodne przeszukiwanie i dotarcie do konkretnej informacji. Opis ten przeprowadzono na dwóch poziomach: zapisek stanowiących podstawową strukturę księgi oraz haseł, czyli słów kluczowych, które pozwalają na wyszukiwanie konkretnych treści. Prócz tego udostępniono dane w postaci plików arkusza kalkulacyjnego.

Zapiski

Jako zapiskę oznaczano stanowiący graficzną całość wpis informujący o akcjach prawnych zazwyczaj wyróżniony własnym nagłówkiem. Jako pojedyncze wpisy traktowano również oblaty dokumentów (nawet jeśli zawierały w sobie kilka tekstów) wraz z towarzyszącymi im formułami kancelaryjnymi.
Zapiski zostały opisane następującymi atrybutami:
1. ‘Zapiska’ – unikalny identyfikator zapiski. W skrótowej formie informuje o jej fizycznym położeniu. Składa się ze skrótu nazwy archiwum, skrótu nazwy i sygnatury księgi, strony na której zaczyna się dana zapiska i kolejności na tej stronie.
2. ‘Rok’ – rok akcji prawnej, do której odnosi się dana zapiska.
3. ‘Data’ – data akcji prawnej, do której odnosi się dana zapiska. Brano tutaj pod uwagę daty posiedzeń. Jeśli wpisy nie miały w treści podanej innej daty, przyjmowano, że kontynuują wpisy z ostatniego posiedzenia. Oblatowane dokumenty podawano według daty, pod którą je wniesiono do konsystorza. Wpisy rozpoczynające rok otrzymywały datę dzienną pierwszego stycznia danego roku.
4. ‘Nagłówek’ – transliteracja nagłówka danej zapiski. Przy wpisach pisanych w całości wyróżnionym stylem (tym samym co nagłówki, chodzi tu głównie o wpisy informujące o rozpoczęciu nowego roku), podawano jedynie incipit. Brak nagłówka oddawano przez „[brak]”.
5. ‘Pisarz’ – identyfikacja pisarza danej zapiski. Odnosi się tylko do jej treści. Zdarzało się, że nagłówki były uzupełniane przez następnego pisarza.
6. ‘Typ sprawy’ – określenie charakteru i przedmiotu sprawy. Więcej na ten temat zobacz niżej.
7. ‘Odczyt’ – pełnotekstowy odczyt wybranych zapisek. Kryteria którymi się kierowano przy wyborze zapisek to udział danego pisarza oraz typowość danego wpisu. Dlatego też przygotowano transliterację wpisów pięciu najczęściej pojawiających się pisarzy (zob. tabela 2. ) i w przypadku każdego z nich wybrano: wpisy dotyczące jednego procesu sądowego (uwzględniające możliwie najwięcej etapów), wpis dotyczące sprzedaży czynszu, wpisy zobowiązania i kawitacji długu, dwa inne wpisy (jeśli było to możliwe to jednym z nich była arenda kościoła). Z grona rzadziej występujących pisarzy wybrano kolejnych pięciu i transliterowano ich pojedyncze wpisy. Dodatkowo w tej kolumnie znajdują się odniesienia do Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski, jeśli obalatowany w konsystorzu dokument zostały opublikowany w tym wydawnictwie, oraz do Acta capitulorum Ulanowskiego, który wydał kilkadziesiąt zapisek z opublikowanych tutaj ksiąg. Ślady pracy tego badacza można znaleźć na margines wybranych przez niego wpisów, gdzie pozostawiał niewielkie krzyżyki.
8. ‘Komentarz’ – uwagi edytorskie do zapiski. Tutaj podawane jest datowanie oblatowanych dokumentów, komentarze dotyczące formy wpisu, potencjalnych braków, uszkodzeń treści i inne uwagi.
9. ‘Nr sprawy’ – numer sprawy, łączący zapiski dotyczące tej samej sprawy. Zob. niżej.
10. ‘Zaczyna się na’, ‘Kończy się na’ – odpowiednio karta, na której zapiska się zaczyna i kończy.

Hasła

Oznaczone w księdze hasła indeksowe generalnie dotyczą trzech sfer: osób, geografii i wybranych haseł rzeczowych. Oznaczano osoby pojawiające się z imienia, urzędników i duchownych niewymienionych z imienia, pojawiających się zazwyczaj w kontekście procesowym (odesłanie sprawy do arcybiskupa) oraz zbiorowość (np. kmieci ze wsi X). Nie oznaczano pojedynczych osób niewymienionych z imienia, które nie były stronami sporu. Osoby dzielono według predykantów stanowych na szlachtę, duchowieństwo, kmieci i innych – nieokreślonych, zbiorowości itp. Miejscowości indeksowano na dwa sposoby. Po pierwsze, oznaczano bezpośrednie wzmianki o miejscowościach. Po drugie, każde inne hasło, które ma kontekst przestrzenny (Jan z Brudzewa, kościół parafialny w Błaszkach), zostało przypisane do konkretnej miejscowości. Jako osobnych wzmianek o miejscowościach nie indeksowano miejsca pochodzenia osób (de), zarówno przy szlachcie jak i reprezentantach innych stanów nazwy te miejscowości traktowano jako cześć antroponimu. Wybrane indeksowane hasła rzeczowe dotyczyły przede wszystkim funkcjonowania kościoła (świątynie, daniny), obiektów gospodarczych, majątków ziemskich. Oznaczano tylko pierwsze wystąpienie hasła w danej zapisce. Pełna lista typów indeksowanych haseł znajduje się w osobnym pliku (zob. niżej).
Hasła zostały opisane następującymi atrybutami:
1. ‘Typ hasła’ – określenie ogólnej kategorii, do której zakwalifikowano dane hasło. ‘Hasło’ – znormalizowana forma zapisu hasła. Forma znormalizowana w przypadku osób została stworzona jedynie w oparciu o imię, nazwisko/a, przezwisko, przydawki odmiejscowej. Nazwa znormalizowana miejscowości to nazwa XVI wieczna wg serii Atlas Historyczny Polski. ‘Miejscowość’ – przypisanie przestrzenne danego hasła
. Uwzględnia również odniesienia do kilku miejscowości na raz. Podana nazwa miejscowości to nazwa XVI wieczna wg serii Atlas Historyczny Polski. 4. ‘Informacje dodatkowe’ – dodatkowe informacje o danym haśle, które można znaleźć w tej samej zapisce. W przypadku osób są to informacje o pełnionych przez daną osobę funkcjach, posiadłościach, rodzinie. ‘Komentarz’ – uwagi o zapisie danego hasła i wątpliwości. ‘Zapiska’ – identyfikator zapiski, w której znajduje się dane hasło.

Dane poza aplikacją

Ze względów technicznych nie wszystkie dane są dostępne w tym momencie bezpośrednio w aplikacji. Część z nich udostępniono na razie poprzez plik arkusza kalkulacyjnego. W pliku znajdują się dwie listy: ‘typy hasel’ i ‘typ sprawy’ oraz indeks. Dwie pierwsze to listy możliwych wartości, znajdujących się w kolumnach o analogicznych nazwach w tabelach w aplikacji. Listy te mają pomoc użytkownikowi w rozpoznaniu, jakie wartości są dla niego dostępne przy przeszukiwaniu odpowiedniego pola w aplikacji. W tworzeniu obu tych list kierowano się raczej zasadą używania określeń jak najbardziej pojemnych, a nie jak najściślejszej kategoryzacji, wychodząc z założenia, że dokładniejsze wyszukiwania mogą zostać wykonane na podstawie innych atrybutów opisujących hasła i zapiski. W przypadku typów haseł podstawą była próba oznaczenia przez nie głównych treści występujących we wpisach konsystorskich, m. in. ludzi, miejscowości, instytucji kościelnych oraz kwestii prawno-majątkowych. Typy spraw zostały z kolei oznaczone według ich charakteru (poprzez określenie czy spraw jest sporna) i przez hasłowe określenie co jest ich przedmiotem. Zrezygnowano tutaj z formy regestów na rzecz lepiej pasującego do bazodanowego charakteru edycji opisu poprzez atrybuty. Hasłowe potraktowanie przedmiotu sporu nie oddaje oczywiście zawiłości opisywanych spraw, ale jego główną funkcją jest umożliwienie dotarcia do informacji, a nie jej przedstawienie.
W trzecim skoroszycie znajduje się indeks spraw. Składa się on z 8 kolumn:
1. ‘Nr sprawy’ – tożsamy z tym, który znajduje się w tabeli „Zapiski” w aplikacji. ‘Typ sprawy’ – hasłowe określenie charakteru i przedmiotu sporu. Inaczej niż w tabeli z listą typów spraw, tutaj typy mogą występować obok siebie, to znaczy uwzględniono przypadki, gdy sprawa miała więcej niż jeden przedmiot. ‘Strona A’ – Pierwsza strona w sprawie. ‘Strona A – typ’ – kategoryzacja pierwszej strony sporu, zgodna z listą w skoroszycie ‘typ hasla’. ‘Strona A – rola’ – w jakim charakterze występuje pierwsza strona: powód, wierzyciel lub strona. ‘Strona B’ – Druga strona w sprawie. ‘Strona B – typ’ – kategoryzacja pierwszej strony sporu, zgodna z listą w skoroszycie ‘typ hasla’. ‘Strona B – rola’ – w jakim charakterze występuje pierwsza strona: powód, wierzyciel lub strona.

Wykaz skrótów

abp – arcybiskup
alt. – altarysta
dziedz. – dziedzic/dziedziczka
kan. – kanonik
kan. regul. – kanonik regularny
kol. kal. – kolegiata kaliska
komend. – komendariusz
mans. – mansjonarz
mgr – magister
off. – oficjał
pleb. – pleban
prep. – prepozyt
wik. – wikariusz
wwkk – wikariusz wieczysty kolegiaty kaliskiej
zm. – zmarły

Stan pracy i dalszy rozwój

Niniejsza publikacja jest ciągle nieukończona. Stwierdzenie to dotyczy głównie redakcyjnego opracowania zgromadzonego materiału oraz rozbudowania możliwości wyszukiwania interesujących czytelnika informacji. Samo bezpośrednie opracowywanie źródła, w tym przypadku oznaczanie haseł i zapisek zostało już zamknięte. Co najwyżej może dojść do pewnych niewielkich modyfikacji, wynikających z pogłębienia refleksji merytorycznej nad danymi przypadkami.

Podstawową pracą redakcyjną w tym momencie jest identyfikacja i opis oznaczonych haseł oraz spraw. Oba elementy zostały opracowane wstępnie i większość wystąpień danego hasła oraz zapisek o danej sprawie została zidentyfikowana. Jednak wewnętrzny poziom skomplikowania tej materii jest dość duży i wymaga on dokładniejszego opisu. W przypadku haseł główny problem stanowi identyfikacja osób. Spowodowane jest to bardzo dużą powtarzalnością imion oraz brakiem jednolitych formuł ich przedstawiana. To pierwsze zjawisko można zaobserwować na przykładzie kaznodziejów kolegiaty kaliskiej – w latach 1504–1539 funkcję tę pełniło trzech lub czterech Maciejów. Samo określenie poprzez funkcje również jest niejednoznaczne. Duchowni mogli być określani w różny sposób w zależności, od tego w jakim charakterze występowali – jeśli duchowny stawał przed konsystorzem w sprawie kościoła, parafialnego, którego był plebanem, był określany jako Jan pleban w X; jeśli ten sam duchowny występował w sprawie jego altarii, to zapisywano go jako Jan altarysta Y. Dopiero pojedyncze i przypadkowe wzmianki pozwalają na stwierdzenie tożsamości obu osób. Podobnie szlachta – występuje pod różnymi nazwiskami i jest częstokroć określana w kontekście przedmiotu sprawy (np. jako dziedzic dóbr z których płacony jest czynsz).

Wątpliwości przy identyfikacji osób mocno utrudniają kwestię jednoznacznego połączenia zapisek tej samej sprawy. Opisowi spraw nie sprzyja również lakoniczność wpisów i poziom skomplikowania procesu kanonicznego. Niejednokrotnie mamy do czynienia z sytuacjami kiedy przez kilka wpisów tyczących się danej sprawy ani razu nie pojawia się informacja o przedmiocie sporu, otrzymujemy tylko dane o kolejnych czynnościach prawnych podejmowanych przez strony. Zdarzają się przypadki, że strony są określane w sposób nieprecyzyjny – w jednej zapisce spór toczy jedne wikariusz, a w następnej okazuje się, że występowało on tylko w imieniu całego kolegium. Tak samo jest z przedmiotem sporu. W jednej zapisce jest to nieokreślona suma, w następnej jakiś dług, a jeszcze kolejnej jest to już dług po zmarłym ojcu. W tej sytuacji jakiekolwiek próby identyfikacji osób i spraw są skomplikowane i muszą być przeprowadzane z dużą ostrożnością, a prace nad oba tymi elementami są zależne od siebie i postęp w jednym aspekcie pociąga za sobą reinterpretację drugiego.

Rozwinięcia wymaga również model opisu poszczególnych elementów indeksu. Na ten moment jest on głównie oparty na znormalizowanych informacjach źródłowych, docelowy większy ciężar zostanie postawiony na znormalizowany opisy krytyczne łączący informacje o poszczególnych hasłach. Dalszych prac wymaga również struktura opisu i formy poszczególnych elementów, a zwłaszcza usunięcie nieprecyzyjnych określeń utrudniających prawidłowe wyszukiwanie treści, a także zminimalizowanie liczby różnego rodzaju błędów, których niestety nie uniknięto przy opracowywaniu tak obszernego materiału.

Prócz tego uzupełnień wymagają pewne aspekty techniczne działania całości.

Ogółem w ramach niniejszej publikacji zindeksowano ponad 2, 3 tys. kart rękopisu, na których oznaczono 55 tys. haseł indeksowych i prawie 6, 5 tys. zapisek. Zidentyfikowano prawie 3, 5 tys. spraw, które toczyły się przed konsystorzem kaliskim w latach 1504–1540. W efekcie opisanych prac powstała obszerna baza danych. Zebrane informacje dotyczą między innymi około 6, 5 tys. osób, 650 miejscowościach i ponad 300 instytucji kościelnych. Oczywiście przedstawione dane podawane są w przybliżeniu i ulegną zmianie wraz z postępem prac identyfikacyjnych.

Niestety ze względu na opisane wyżej trudności najbardziej problematyczne hasła i sprawy nie zostały w całości udostępnione użytkownikowi. Oznaczenia tych pierwszych są widoczne na skanach, ale w tabeli nie ma odpowiadających im rekordów. Przykładowo w trakcie redakcji okazało się, że nieprecyzyjny język źródła i waga interpretacji kontekstu spowodowały przypisanie wzmianek o domach i nieruchomościach miejskich do różnych kategorii. Odpowiednie wyjaśnienie tej kwestii wymaga ponownego przeanalizowania materiału i dopiero wówczas te hasła mogą zostać udostępnione. W przypadku spraw jedynymi nieupublicznionym elementami są typ i opis sprawy, wszystkie pozostał, w tym połączenie przez numer sprawy, są dostępne.

Podsumowując, przedstawiona publikacja będzie jeszcze rozwijana i udoskonalania we wszystkich kierunkach i nie należy jej traktować jako pracy ukończonej.

Arkadiusz Borek


 1. M. Słomski, Cyfrowe możliwości publikowania źródeł historycznych, w: Staropolskie Spotkania Językoznawcze 2: Jak wydawać teksty dawne red. Słoń, Sine initio et sine fine. Edycja źródła jako proces zawsze otwarty, w: Editiones sine fine, red. Związek, Wydawać, ale jak? Propozycja cyfrowej edycji staropolskich ksiąg sądowych XV-XVIII wieku, w: Editiones sine fine, red. Zachara-Związek, The Court Rocords of Wschowa (1495-1526). Digital Edition, „Studia Geohistorica” 6, 2018: 206–219, http://​atlasfontium. php​? ​article=​wschowa, [dostęp 13. Myrda, i inni, ‘Technical and methodological foundations of digital indexing of medieval and early modern books of entries’, [w druku]. [↩]
 2. Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, vol. Ulanowski, Kraków 1894–1908[↩]
 3. A. Gąsiorowski, Kanonicy włocławscy w najstarszej metryce kapitulnej (1435–1500), w: Duchowieństwo kapitulne w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej, red. Skierska, Źródła do badania praktyk religijnych w średniowiecznej Polsce: akta sądów kościelnych i kapituł, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. Kozak, W poszukiwaniu metody edycji późnośredniowiecznych kościelnych źródeł sądowych, w: Editiones sine fine, red. [↩]
 4. W. Rolny, Acta officii consistorialis leopoliensis antiquissima, vol. [↩]
 5. Cracovia artificium 1300, wyd. Ptaśnik, Kraków 1917; Cracovia artificium 1501–1550 zeb. Jan Ptaśnik, Kraków 1936, 1948; Cracovia artificium. Teksty źródłowe do dziejów kultury i sztuki z archiwaliów kurialnych i kapitulnych 1410–1412 oraz 1421–1424 wyd. Przybyszewski, Wrocław 1985; i następne tomy[↩]
 6. Zob. Kozak, Kilka scen z życia późnośredniowiecznego miasta. Pleszewianie przed sądem konsystorza kaliskiego w latach 1480-1486, „Rocznik Pleszewski”, t. Łukaszewski, Osieczna i jej miszkańcy w świetle najstarszych ksiąg konsystorza poznańskiego (1404–1425), „Rocznik Leszczyński”, t. [↩]
 7. A. Łukaszewski, Dokumentacja konsystorska z XV i początku XVI wieku odkryta w katedrze gnieźnieńskiej, „Roczniki Historyczne” t. [↩]
 8. https://www. de, dostęp 13. [↩]
 9. https://www. uk/causepapers/,  dostęp 13. [↩]
 10. https://archbishopsregisters. uk, dostęp 13. [↩]
 11. http://consistory. ca, dostęp 13. [↩]
 12. M. Kozak, Nie tylko edycja – współczesne metody udostępniania średniowiecznych ksiąg wpisów, w: Belliculum diplomaticum VI Thorunense. Od dyplomatyki i archiwistyki do dokumentu elektronicznego, red. [↩]
 13. A. Kozak, W poszukiwaniu metody edycji późnośredniowiecznych kościelnych źródeł sądowych, w: Editiones sine fine, red. [↩]
 14. Zob. [↩]
 15. A. Vetulani, Początki oficjalatu na ziemiach polskich, „Nova Polonia Sacra”, t. Hemperek, Oficjalaty okręgowe w Polsce , „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, t. 51–73; tenże, Oficjalat okręgowy w Lublinie XV-XVIII w. , Lublin 1974, s. Knapek, Akta oficjalatu i wikariatu generalnego krakowskiego do połowy XVI wieku, Kraków 2010, s. [↩]
 16. I. Subera, Powstanie i rozwój właściwości sądów kościelnych w Polsce, „Prawo kanoniczne”, t. Rymarz, Kompetencja sądów kościelnych w Polsce przedrozbiorowej, Warszawa 1970; I. Skierska, Oficjalat kaliski w XV wieku, „Rocznik Kaliski”, t. [↩]
 17. A. Vetulani, Prawne stanowisko oficjałów biskupich w Polsce w XV stuleciu, w: Studia historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby, t. 1, Kraków 1938; Oficjalat okręgowy w Lublinie XV-XVIII w. , s. Skierska, Oficjalaty okręgowe w późnośredniowiecznej archidiecezji gnieźnieńskiej, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. Skierska, Późnośredniowieczny konsystorz poznański, w: Ostrów Tumski – kolebka Poznania. Materiały z sesji naukowej, Poznań, 4 listopada 2003 roku, red. Skierska, Sądownitwo oficjałów okręgowych (foralnych) w późnośredniowiecznej Polsce, w: Sacri canones servandi sunt: ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV: kolektivní monografie, red. Knapek, Akta oficjalatu i wikariatu generalnego krakowskiego do połowy XVI wieku,  s. [↩]
 18. Hemperek, Oficjalat okręgowy w Lublinie XV-XVIII w. Skierska, Późnośredniowieczny konsystorz poznański, s. [↩]
 19. I. Knapek, Akta oficjalatu i wikariatu generalnego krakowskiego do połowy XVI wieku, s. [↩]
 20. I. Skierska,  Oficjalat kaliski w XV wieku. [↩]
 21. A. [↩]
 22. A. Skierska, Oficjalaty okręgowe w późnośredniowiecznej archidiecezji gnieźnieńskiej. [↩]
 23. I. Skierska, Oficjalat kaliski w XV wieku, s. 96[↩]
 24. Liber beneficiorum archidyecezyi gnieźnieńskiej, t. [↩]
 25. A. Gąsiorowski, Notariusze publiczni w Wielkopolsce schyłku wieków średnich, s. [↩]
 26. Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Akta Konsystorza Folarnego Kaliskiego, sygn. [↩]
 27. Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Akta Konsystorza Folarnego Kaliskiego, sygn. [↩]

Księga danych technicznych Caleffi 635480

Bezpośredni link do pobrania Księga danych technicznych Caleffi 635480

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Księga danych technicznych Caleffi 635480