Instrukcje dla pacjentów Ge Jkp55wm

Instrukcje dla pacjentów Ge Jkp55wm są przeznaczone dla pacjentów, którzy mają w swoim posiadaniu lek Ge Jkp55wm. Instrukcje są wyraźnie przedstawione, aby pomóc pacjentom w precyzyjnym i bezpiecznym stosowaniu leku. Instrukcje zawierają informacje dotyczące bezpiecznych dawek leku, sposobów podawania leku i wszelkich możliwych skutków ubocznych leku. Instrukcje są ważnym elementem skutecznego leczenia, ponieważ zapewniają pacjentom i ich opiekunom wiedzę na temat właściwego stosowania leku.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje dla pacjentów Ge Jkp55wm

Instrukcje i przewodniki użytkownika dla GE
  • Kuchenka neral Electric Cooktop PP945GE neral Electric Cooktop PP945 Instrukcja Użytkownika
  • Okap ZV830GE ZV830 Instrukcja UżytkownikaZmywarka PDW8400 SeriesGE PDW8400 Series Instrukcja UżytkownikaMaski JV347HCCGE JV347HCC Instrukcja PosiadaczaZmywarka PDW9700 Series PDW8700 Series PDW9800 SeriesGE PDW9700 Series PDW8700 Series PDW9800 Series Instrukcja UżytkownikaMiksery 840136300GE 840136300 Instrukcja UżytkownikaSlow Cooker 168945GE 168945 Instrukcja UżytkownikaAkcesoria Telefonowe neral Electric Telephone Accessories TT3010GE neral Electric Telephone Accessories TT3010 Instrukcja UżytkownikaKuchenka Monogram ZEU769SCGE Monogram ZEU769SC Instrukcja UżytkownikaKuchenka Mikrofalowa JES638GE JES638 Instrukcja UżytkownikaKlimatyzatory Powietrza ASM06LLGE ASM06LL Instrukcja UżytkownikaStopery BoxTimer (15132, 15087, 15207, 56922, 15250, 15251, 15252, 15253)GE BoxTimer (15132, 15087, 15207, 56922, 15250, 15251, 15252, 15253) Instrukcja Szybki StartKlimatyzatory Powietrza ASM06GE ASM06 Instrukcja UżytkownikaPiec Konwekcyjny ZET958GE ZET958 Instrukcja UżytkownikaOświetlenie 45612 GE ZWave Dimmer Switch (with Terminals)GE 45612 GE ZWave Dimmer Switch (with Terminals) Instrukcja PosiadaczaPiekarniki JKP35BMGE JKP35BM Instrukcja UżytkownikaKuchenka Mikrofalowa JV356 30GE JV356 30 Instrukcja UżytkownikaPiekarniki JGP333SETSSGE JGP333SETSS Instrukcja PosiadaczaGE JGP333SETSS Instrukcja Szybki StartDVR Interlogix BusSecureGE Interlogix BusSecure Instrukcja UżytkownikaGofrownica 106748GE 106748 Instrukcja UżytkownikaZabezpieczenia Domowe neral Electric Home Security System 60-960-95GE neral Electric Home Security System 60-960-95 Instrukcja UżytkownikaKlimatyzatory Powietrza neral Electric Air Conditioner ASM22GE neral Electric Air Conditioner ASM22 Instrukcja UżytkownikaPrzycinacz Do Włosów JGBS80SELGE JGBS80SEL Instrukcja UżytkownikaKlimatyzatory Powietrza ASV10GE ASV10 Instrukcja UżytkownikaKuchenka Profile P2S975SEPSSGE Profile P2S975SEPSS Instrukcja UżytkownikaKlimatyzatory Powietrza neral Electric Air Conditioner AG_18-18GE neral Electric Air Conditioner AG_18-18 Instrukcja UżytkownikaKuchenka 10-95 CGGE 10-95 CG Instrukcja UżytkownikaSuszarka Ciuchów Profile DCCH485EKMSGE Profile DCCH485EKMS Instrukcja UżytkownikaKlimatyzatory Powietrza AE0RD10AMGE AE0RD10AM Instrukcja UżytkownikaZmywarka neral Electric Dishwasher GSD3210GE neral Electric Dishwasher GSD3210 Instrukcja UżytkownikaKuchenka JBP23DNGE JBP23DN Instrukcja UżytkownikaKlimatyzatory Powietrza 12 DCB AJCQ 08GE 12 DCB AJCQ 08 Instrukcja UżytkownikaZamrażarka neral Electric Freezer FCM5GE neral Electric Freezer FCM5 Instrukcja UżytkownikaUrządzenia GFC325VGE GFC325V Instrukcja PosiadaczaPrzenośna Prądnica K-45404FGE K-45404F Instrukcja UżytkownikaInteligentny wyświetlacza pojazdu IVD2010GE IVD2010 Karta Danych

1. E-skierowanie to elektroniczny dokument, kierujący pacjenta na leczenie specjalistyczne, badania diagnostyczne lub do szpitala
2. Do dnia 07. 01. 2021 r. zastosowanie mają obie formy skierowań tj. forma papierowa i elektroniczna. Od dnia 08. obowiązuje wyłącznie elektroniczna forma skierowania.
3. E-skierowanie wystawia lekarz po przeprowadzonej poradzie/konsultacji medycznej.
4. E-skierowanie może być wystawiane na następujące rodzaje świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przez podmioty posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na dany rodzaj świadczeń zdrowotnych objętych skierowaniem:
1) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne;
2) leczenie szpitalne;
3) badania diagnostyczne w zakresie tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (MR), medycyny nuklearnej, badania endoskopowe przewodu pokarmowego, badania echokardiograficzne płodu, pozytonową tomografię komputerową (PET).
5. Forma otrzymania e-skierowania:
1) papierowy wydruk e-skierowania z danymi niezbędnymi do rejestracji, jeśli pacjent zgłasza taką potrzebę w trakcie udzielania porady;
2) elektroniczna w formie 4 cyfrowego kodu, który pacjent otrzymuje w formie SMS na swój telefon lub w formie e-maila na wskazany adres poczty elektronicznej, jeśli pacjent posiada założone Internetowe Konto Pacjenta (IKP) i w ramach tego konta dokonał wyboru sposobu powiadamiania o e-skierowaniu w formie SMS i/lub e-mail.
6. W celu rejestracji e-skierowania pacjent osobiście lub telefonicznie może przekazać dane dostępowe w podmiocie leczniczym w jeden z następujących sposobów:
1) okazując otrzymany od lekarza papierowy wydruk e-skierowania;
2) podając 4 cyfrowy kod dostępowy otrzymany SMS-em i PESEL;
3) okazując na ekranie telefonu/tabletu otrzymaną na adres poczt elektronicznej (e-mail) informację o wystawionym skierowaniu.
7. E-skierowanie wymagana jest tylko dla wizyt „pierwszorazowych”. W przypadku kontynuacji leczenia nie jest potrzebne nowe skierowanie.
8. Lekarz może wystawić e-skierowanie zarówno po uprzednim osobistym zbadaniu pacjenta jak równie ż po wywiadzie z pacjentem za pośrednictwem teleporady.
9. E-skierowanie nie wskazuje konkretnego podmiotu leczniczego, w którym należy zarejestrować się w celu realizacji skierowania na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Pacjent sam decyduje, gdzie chce się zarejestrować.
10. W przypadku, gdy wystąpi błąd w e-skierowaniu, osoba która je wystawiła może je anulować.
11. W sytuacji, gdy podmiot nie jest gotowy do obsługi e-skierowań, a pacjent posiada podpisany przez lekarza wystawiającego wydruk informacyjny, jest on równoważny skierowaniu w postaci papierowej i jest podstawą do udzielenia świadczeń.
12. Korzyści dla pacjenta dzięki e-skierowaniu:
1) nie trzeba osobiście dostarczać skierowania do podmiotu leczniczego w terminie 14 dni – wystarczy rejestrując się telefonicznie podać 4 cyfrowy kod dostępowy i numer PESEL;
2) nie można zgubić e-skierowania i nie trafi ono w niepowołane ręce; e-skierowanie jest zapisane w systemie medycznym i w Internetowym Koncie Pacjenta, przez co zawsze można sprawdzić lub odtworzyć numer kodu e-skierowania;
3) dzięki e-skierowaniu można śledzić swoją historię leczenia na Internetowym Koncie Pacjenta i w każdym momencie sprawdzić historię e-skierowań;
4) poprzez e-skierowanie zmniejszają się kolejki spowodowane tym, że pacjenci zapisują się do kilku podmiotów leczniczych na podstawie jednego papierowego skierowania; w przypadku e-skierowania, po dokonaniu pierwszego zapisu, zostanie ono automatycznie przypisane do podmiotu leczniczego i nie będzie można go zarejestrować w innym podmiocie leczniczym.

Instrukcje dla pacjentów Ge Jkp55wm

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje dla pacjentów Ge Jkp55wm

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje dla pacjentów Ge Jkp55wm