Instrukcja szybkiej konfiguracji Asus Ve248h

Instrukcja szybkiej konfiguracji Asus Ve248h jest łatwa w użyciu i pozwala użytkownikom skonfigurować ich monitor w krótkim czasie. Monitor jest wyposażony w funkcje, takie jak automatyczne wybieranie źródła sygnału i bezpośrednie wybieranie ustawień wyświetlania. Użytkownicy mogą również zapisać swoje ustawienia, aby łatwo je odtworzyć w przyszłości. Instrukcja szybkiej konfiguracji zawiera także szczegółowe informacje na temat wyświetlanych funkcji, w tym wyświetlanych kolorów, trybów wyświetlania i wielu innych. Monitor Asus Ve248h jest szybki i łatwy w instalacji, a instrukcja szybkiej konfiguracji zawiera wszystkie informacje niezbędne do skonfigurowania monitora.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja szybkiej konfiguracji Asus Ve248h

VE248H FAQ | Monitory | ASUS Polska

 • Produkty certyfikowane przez kanadyjską Federalną Komisję Łączności i Przemysłu będą rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Zapraszamy do odwiedzenia strony ASUS USA i ASUS Canada, gdzie znajdziesz informacje o lokalnej dostępności produktów.
 • Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom bez uprzedzenia. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dokładną ofertę. Produkty mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach.
 • Specyfikacje i funkcje są zależne od modelu, a wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się ze specyfikacją.
 • Kolory i dołączone oprogramowanie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
 • Wymienione nazwy marek i produktów są znakami towarowymi poszczególnych firm.
 • Rzeczywista prędkość transferu USB 3. 0, 3. 1, 3. 2 i / lub Type-C zależy od wielu czynników, w tym szybkości przetwarzania przez dane urządzenie, atrybutów plików i innych czynników związanych z konfiguracją systemu i środowiskiem operacyjnym.
 • Więcej informacji na temat AiMesh dostępnych jest tutaj: https://www. html

  Krok 1: Przed rozpoczęciem konfiguracji ASUS AiMesh musisz przygotować:

  (1) Dwa routery ASUS wspierające funkcję AiMesh. Listę wspieranych modeli znajdziesz pod adresem https://www. com/pl/Networking/Wi-Fi-System-Products/

  (2) Przydziel jedno z urządzeń jako router AiMesh, natomiast drugie jako węzeł AiMesh.

  Adnotacja:

  • Router o najlepszej specyfikacji powinien zostać użyty jako router AiMesh.
  • Najlepsze wyniki daje stworzenie systemu AiMesh z 5 routerów. (1 router AiMesh + 4 węzły AiMesh).

  (3) Podczas konfiguracji umieść router i węzeł AiMesh w odległości 1–3 metrów od siebie.

  Krok 2: Zaktualizuj oprogramowanie we wszystkich routerach na oprogramowanie wspierające funkcję AiMesh

  (1) Podłącz zasilacz, a następnie wciśnij przycisk zasilania znajdujący się z tyłu routera.

  Sprawdź diody LED WAN, 2, 4 GHz i 5 GHz, aby upewnić się, że połączenie sprzętowe jest gotowe. com/images/2017/12/27/319e7e76-197f-46b6-be71-680a85a236a2. png"/>

  (2) Podłącz komputer do routera za pomocą kabla sieciowego.

  Uruchom sieciowy interfejs graficzny. Nastąpi przekierowanie do kreatora konfiguracji ASUS. W przeciwnym wypadku przejdź na stronę http://router. com.

  Przejdź do Administration (administracja) > Firmware Upgrade (aktualizacja oprogramowania układowego).

  Adnotacja: Najnowszą wersję oprogramowania układowego możesz pobrać z Centrum Pobierania ASUS. com/images/2017/12/28/7fd761b7-ace5-4f47-8bea-a74221fcdd0b. png"/>

  (3) Załaduj pobrane oprogramowanie do routera i węzła AiMesh.

  Po dokonaniu aktualizacji, przejdź do strony Network Map (mapa sieci), aby potwierdzić, że ikona AiMesh została do niej dodana. com/images/2017/12/28/40020a96-c29e-4e6e-832a-1e0d5dfef783. jpg"/>

  Krok 3: Zresetuj węzeł AiMesh do ustawień fabrycznych

   (1) Wciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania węzła AiMesh przez co najmniej 5 sekund; następnie zwolnij przycisk resetowania, gdy dioda LED zacznie powoli migać. com/images/2017/12/28/6e138ba1-6382-47a1-93ae-579263312a1c. jpg"/>

  (2) Gdy proces resetowania zostanie zakończony, węzeł AiMesh pozostaw włączony w trybie czuwania dla dalszej konfiguracji funkcji AiMesh. com/images/2017/12/28/f1565796-7307-4efa-8409-8ac671ba49f7. png"/>

  Krok 4: Konfiguracja routera AiMesh

  (1) Odłącz modem kablowy/DSL. Jeżeli wyposażony jest w zapasowe źródło zasilania (akumulator/baterię), wyjmij je.

  (2) Podłącz modem do routera AiMesh Router za pomocą kabla sieciowego, a następnie włącz modem. Sprawdź diody LED na modemie, aby upewnić się, że połączenie jest aktywne. com/images/2018/01/10/ebb73c54-7c15-4b60-ae53-d063a22fa0f5. jpg"/>

  (3) Podłącz zasilacz, a następnie wciśnij przycisk zasilania znajdujący się z tyłu routera. Sprawdź diody LED WAN, 2, 4G i 5G, aby upewnić się, że połączenie sprzętowe jest gotowe. com/images/2017/12/28/3fd06cf0-4eac-4763-85b7-311566749e03. png"/>

  (4) Podłącz komputer do routera AiMesh za pomocą kabla sieciowego.

  a). Użyj kabla Ethernet, aby połączyć port LAN swojego routera AiMesh i komputera.

  b). W przypadku połączenia Wi-Fi, na komputerze odnajdź nazwę sieci (SSID) routera AiMesh i połącz się z nią. Zawsze upewnij się, że komputer jest połączony z tą samą nazwą sieci, jaką reprezentuje twój AiMesh router.

  (5) Uruchom sieciowy interfejs graficzny.

  (6) Przejdź do strony Network Map (mapa sieci), kliknij ikonę AiMesh, a następnie wybierz Search (wyszukaj), aby odnaleźć istniejący węzeł AiMesh. com/images/2017/12/28/059a1982-3568-4363-b5fe-b1f8997845cc. jpg"/>

  (7) Po kliknięciu Search (wyszukaj) węzeł AiMesh zostanie wyszukany automatycznie. Kiedy węzeł AiMesh zostanie wyświetlony na stronie, naciśnij go, aby dodać do systemu AiMesh. Podczas pierwszej konfiguracji, najlepiej jest, aby routery znajdowały się w bliskiej odległości od siebie. com/images/2017/12/28/c1978272-a7a7-471d-aaef-fceee2f1b9f8. jpg"/>

  Jeżeli w pobliżu nie zostaną odnalezione żadne węzły AiMesh lub ich synchronizacja nie powiedzie się, sprawdź poniższe kroki a następnie spróbuj ponownie wykonać konfigurację.

  1. Sprawdź, czy węzeł AiMesh jest włączony.
  2. Sprawdź, czy węzeł AiMesh jest zaktualizowany do wersji oprogramowania układowego wspierającej funkcję AiMesh.
  3. Sprawdź, czy węzeł AiMesh został przywrócony do ustawień fabrycznych.
  4. Przenieś węzeł AiMesh bliżej routera AiMesh (odległość 1–3 metry).

  Po zakończonej synchronizacji wyświetlone zostanie powiadomienie. com/images/2017/12/28/bd772450-3645-40da-bd4a-dd33c2bda607. jpg"/>

  Gratulujemy! Na wyświetlonej stronie możesz sprawdzić, że węzeł AiMesh został pomyślnie dodany do sieci AiMesh. com/images/2017/12/28/ff604966-fb45-4dc9-b9cb-bf4b48b037d0. jpg"/>

  Krok 5: Umieść router i węzeł AiMesh w najlepszym miejscu

  Nadszedł czas przenieść węzeł AiMesh do preferowanej lokalizacji. Możesz monitorować, jak wiele urządzeń zostało podłączonych do danego węzła AiMesh, oraz jak dobry jest jego sygnał odbierany z routera AiMesh. Dostęp do tych informacji możesz uzyskać z poziomu aplikacji ASUS Router lub sieciowego interfejsu graficznego.

  Rekomendujemy umieszczenie węzła AiMesh pomiędzy routerem AiMesh i istniejącą strefą bez dostępu do sieci (tzw. martwą strefą).

  Umieść router i węzeł AiMesh wysoko i na otwartej przestrzeni. com/images/2017/12/28/42347859-7d2b-49d0-bcfe-8f379e903ffe. jpg"/>

  Często zadawane pytania (FAQ)

  1. Dlaczego sieci gościnnej nie można zsynchronizować i użytkować w węźle AiMesh?

 • Sygnał sieci gościnnej jest obecnie obsługiwany tylko przez router AiMesh. Nie jest on dostępny dla węzła AiMesh.
 • Pośród opcji dostępnych dla węzła (węzłów) AiMesh nie będzie sieci gościnnej.
 • 2. Dlaczego nie mogę skonfigurować sieci gościnnej / harmonogramu sieci bezprzewodowej w węźle AiMesh?

 • Wszystkie ustawienia routera można wprowadzać tylko z poziomu routera AiMesh, a nie węzłów AiMesh.
 • Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

  Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS (ODNOŚNIK)

  Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.

  FAQ

  Jak skonfigurować dwa routery ASUS jako sieć AiMesh w trybie punkt dostępu (AP)?

  Czym jest tryb pracy routera ASUS?

  Niektóre routery obsługują różne tryby pracy, by spełniać różnorodne wymagania. 

  Tryb pracyTryb routera bezprzewodowego
  Tryb regeneratora sygnału (tryb wzmacniacza sygnału)Tryb punktu dostępuTryb mostka multimedialnego

  Adnotacja: Jeżeli tryb nie jest wymieniony w tabeli specyfikacji, nie jest obsługiwany.

  Czym jest tryb punktu dostępu (Access Point)?

  Routery AiMesh w trybie punktu dostępu łączą się z routerem bezprzewodowym za pomocą kabla Ethernet, aby rozszerzyć sygnał bezprzewodowy na innych klientów sieciowych.

  Uwaga: W zaporze funkcje udostępniania IP i NAT są domyślnie wyłączone.

  Jak skonfigurować 2 AX92U jako AiMesh w trybie punktu dostępu?

  Adres IP routera zostanie zmieniony po skonfigurowaniu jako repeater, aby znaleźć adres IP routera, najpierw pobierz i zainstaluj narzędzie Device Discovery Utility. Więcej informacji można znaleźć w [ASUS Device Discovery] Odnajdywanie adresu IP urządzenia.

  Ustaw router Mesh jako tryb AP i upewnij się, że przedni router / modem ma serwer DHCP i działa. Ponieważ wszystkie adresy IP z systemu mesh powinny być wysyłane z przedniego routera/modemu.

  (Możesz odnieść się do zdjęć poniżej)

  Krok 1: Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz http://router. com.

  Uwaga: Więcej informacji znajdziesz w [Wireless Router] Jak uruchomić graficzny interfejs użytkownika? (ASUSWRT).

  Krok 2: Podczas pierwszego logowania do internetowego interfejsu GUI nastąpi automatyczne przekierowanie do strony szybkiej konfiguracji Internetu (QIS).

  Kliknij [Opcje zaawansowane]. com/images/2020/04/29/b8821f80-edcb-48da-87c5-7e77910ff963. jpg"/>

  Krok 3: Kliknij [Wybierz tryb pracy]. com/images/2020/04/29/ac1d3326-6532-4e99-9a94-f74301ef0014. jpg"/>

  Krok 4: Kliknij [Tryb punktu dostępu (Access Point)]. com/images/2020/04/29/32c1f581-e6cb-4be7-9dc5-589dd06ced3d. jpg"/>

  Krok 5: Kliknij [Automatyczne IP]. com/images/2020/04/29/c7c23da9-5050-43d9-8e71-d311678e2547. jpg"/>

  Krok 6: Kliknij, aby skonfigurować SSID osobno. com/images/2020/04/29/0019d26a-13ff-4411-9ab0-9ce07bdb188a. jpg"/>

  Krok 7: Za pierwszym razem musisz skonfigurować nazwę użytkownika i hasło do logowania. Po wpisaniu kliknij [Dalej]. Ustawienia trybu punktu dostępu (Access Point) są zakończone. com/images/2020/04/08/1c070c4a-b98c-4d89-af13-afbcb44037e3. jpg"/>

  Jak wejść do GUI routera w trybie punktu dostępu (Access Point)?

  Po zakończeniu konfiguracji trybu punktu dostępu (Access Point) możesz sprawdzić, czy pierwszy ax92U jest dobrze podłączony i czy uzyskuje adres IP z routera przedniego, czy nie.

  Krok 1: Otwórz narzędzie Asus Device Discovery, a następnie podłącz komputer do routera za pomocą Wi-Fi lub kabla Ethernet.

  Po podłączeniu komputera do routera możesz kliknąć przycisk Wyszukaj, aby znaleźć adres IP routera bezprzewodowego, a następnie kliknąć adres IP.

  (Pierwszy AX92U otrzymuje IP WAN z routera przedniego)

  Krok 2: Wprowadź nazwę użytkownika i hasło routera na stronie logowania, a następnie kliknij [Zaloguj się].

  Krok 3: Wprowadź pierwszy interfejs użytkownika AX92U (tryb punktu dostępu), kliknij ikonę AiMesh, aby dodać drugi AX92U jako węzeł.

  Kliknij [Wyszukaj]. com/images/2020/04/29/3ddbae42-5100-4d84-82dd-cb05ad5c5d51. jpg"/>

  Krok 4: Kliknij drugi AX92U, a następnie wybierz Zastosuj. com/images/2020/04/29/836d55bd-96a7-4157-b003-0e03b7284816. jpg"/>

  Krok 5: Gotowe. com/images/2020/04/29/7df0cfcd-d8fb-467a-9bf9-ea85255b6bab. jpg"/>

  Pytania i odpowiedzi

  1. Czy w trybie AP protokół UPNP jest domyślnie włączony?

  • Jeżeli router pracuje w trybie AP, protokół UPNP powinien być skonfigurowany dla głównego routera.
  • W trybie AP router łączy się z routerem bezprzewodowym przez kabel Ethernet, aby zwiększyć zasięg sygnału bezprzewodowego na potrzeby innych klientów sieci. W tym trybie zapora firewall, udostępnianie adresu IP i funkcje NAT są domyślnie wyłączone.

  2. Czy w trybie AP agregacja łączy jest obsługiwana?

 • Agregacja łączy jest nieobsługiwana w trybie AP.
 • Jak skonfigurować agregację łączy w routerze ASUS?
 • 3. Jak zmienić tryb pracy w routerze?

  Przejdź do Administracja -> Tryb pracy. Wybierz tryb punktu dostępu (Access Point) i kliknij Zapisz, aby Zastosować.

  Jak zdobyć (Oprogramowanie/Sterowniki)?

  Możesz pobrać najnowsze sterowniki, oprogramowanie i instrukcje obsługi w Centrum pobierania ASUS.

  Jeśli potrzebujesz więcej informacji o Centrum pobierania ASUS, zapoznaj się z tym linkiem.

 • KategoriaWi-Fi/ Sieć/ Internet/ 3G, 4G, 5G
 • TypProduct Knowledge

  Czy informacja okazała się przydatna?

  YesNo

  • Above information might be partly or entirely quoted from exterior websites or sources. please refer to the information based on the source that we noted. Please directly contact or inquire the sources if there is any further question and note that ASUS is neither relevant nor responsible for its content/service
  • This information may not suitable for all the products from the same category/series. Some of the screen shots and operations could be different from the software versions.
  • ASUS provides the above information for reference only. If you have any questions about the content, please contact the above product vendor directly. Please note that ASUS is not responsible for the content or service provided by the above product vendor.

  Instrukcja szybkiej konfiguracji Asus Ve248h

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja szybkiej konfiguracji Asus Ve248h

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja szybkiej konfiguracji Asus Ve248h