Instrukcja przygotowania pacjenta Asus F452cp

Przygotowanie pacjenta Asus F452cp wymaga następujących kroków: Przed pierwszym użyciem należy dokładnie wyczyścić powierzchnię laptopa, a następnie odłączyć wszystkie kable i podłączyć zasilacz. Następnie należy uruchomić laptopa i zalogować się do systemu operacyjnego. Następnie należy zaktualizować wszystkie sterowniki i oprogramowanie za pomocą narzędzia do aktualizacji oprogramowania. Po aktualizacji należy skonfigurować ustawienia sieciowe i połączyć się z siecią. Na koniec należy skonfigurować ustawienia ochrony i zabezpieczeń. Po wykonaniu wszystkich tych kroków, laptop Asus F452cp jest gotowy do użycia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja przygotowania pacjenta Asus F452cp

[Dla aptek] Jak przygotować się do kontroli Nadzoru Farmaceutycznego? Garść podpowiedzi (aktualizacja sierpień 2021) - Pan Tabletka

Łatwy dostęp do wszystkich artykułów

ODPORNOŚĆ. Czy Twoje dziecko może nie chorować?

Zapraszam na kolejny wpis skierowany do pracowników aptek – tym razem o przygotowaniu do kontroli Inspektora Farmaceutycznego. Kontrola WIF-u ma na celu sprawdzenie, czy apteka działa zgodnie z wszystkimi bieżącymi przepisami. A trochę tych przepisów jest. Do tego ciągle się zmieniają, a niemałym problemem są ich indywidualne interpretacje 😉

Poprosiłem znajomych farmaceutów oraz Członków naszej grupy na FB “Wsparcie dla pracowników aptek” o podesłanie informacji o tym, jak przebiegała i czym zaskoczyła ich kontrola WIF-u.

Poniższy wpis traktuję na razie jako taki solidniejszy szkic, który będziemy wspólnie rozwijać.

***

Ten wpis powstał w ramach cyklu “Receptura najlepszą wizytówką apteki”,  którego mecenasem jest producent opakowań i sprzętów recepturowych – firma Eprus. #GangPanaTabletki ma w Eprusie możliwość skorzystania z dodatkowego rabatu lub gratisów (tuby 100 ml, paski do sterylizacji itd. ) do zamówień bezpośrednich. Eprus dysponuje również elementami wyposażenia apteki, które będą kontrolowane podczas kontroli WIF-u.

Spis treści

  • Smaczki i świeże uwagi z kontroli
   • Protipy:
  • Recepty i leki – kontrola WIF w aptece
  • Pracownicy i sprawy kadrowe – kontrola WIF w aptece
  • Faktury i biurokracja – kontrola WIF w aptece – jak się przygotować?
  • Magazyn – kontrola WIF w aptece – jak się przygotować?
  • Pomieszczenia apteki – kontrola WIF w aptece – jak się przygotować?
  • Wyposażenie apteki – kontrola WIF w aptece – jak się przygotować?
  • Receptura apteczna – jak przygotować recepturę do kontroli inspektora?
  • Wiedza uzupełniająca
 • Zauważyliście, że czegoś brakuje? Albo pojawiło się coś nowego w procedurach?
 • Podziękowania

Smaczki i świeże uwagi z kontroli

Protipy:

“Najlepiej kuknąć w protokół z poprzedniej kontroli albo poprosić kogoś z zaprzyjaźnionej apteki w swoim rejonie o pomoc. Kontrola przebiega według punktów protokołu. ” /Renia, grupa Wsparcie na FB/

Prawda 🙂 a teraz jedziemy po kolei według zagadnień i tak jak pisałem we wstępie – jeśli masz jakieś uwagi do tych moich punktów, to napisz do mnie na marcin[at]pantabletka. pl – zaktualizuję/rozszerzę poniższy wpis.

Recepty i leki – kontrola WIF w aptece

 • Kontrola sprzedaży leków OTC z pseudoefedryną, kodeiną i dekstrometorfanem – polegała na sprawdzeniu, czy ilość substancji na jednym paragonie nie została przekroczona [Rozporządzenie]
 • ten punkt powtarzał się w wielu odpowiedziach różnych farmaceutów z całej Polski.
 • Wybrane paski z receptami
 • zwykle recepty za wybrane dwa okresy.
 • Ewidencja zapotrzebowań oraz zrealizowanych zapotrzebowań podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • na produkty lecznicze i wyroby medyczne
 • obecnie w postaci elektronicznej albo papierowej
 • obowiązują wzory: [Załącznik nr 1, 3 oraz 4].
 • wzór zapotrzebowania na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe: [Załącznik]
 • ew. upoważnienia odbioru
 • Ewidencja psychotropów – środków odurzających grupy II-N, substancji psychotropowych grup III-P i IV-P oraz prekursorów kategorii 1
 • recepty narkotyczne
 • stany psychotropów
 • przeliczenie stanów
 • zasady prowadzenia ewidencji: [Rozporządzenie]
 • jeśli macie przeterminowane – to zorganizujcie odpowiednie protokoły.
 • Ewidencja środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P – książka narkotyczna
 • czy każdy lek ma swoją rubrykę (każdy EAN)
 • zasady prowadzenia ewidencji: [Rozporządzenie]
 • Ewidencja recept farmaceutycznych
 • kto i na jakiej podstawie je wystawiał
 • obowiązuje wzór: [Załącznik nr 2]
 • Recepty weterynaryjne:
 • dopisana płeć i rasa zwierzęcia
 • uwaga na nowe zasady realizacji recept wet. na psychotropy!
 • Stan leków deficytowych
 • Daty ważności i zgodności serii z fakturami
 • zgodność serii leku z szuflady z serią na fakturze
 • Czy jakiś lek nie został w sprzedaży przerobiony z RP na OTC i sprzedany
 • Wstrzymane i wycofane z obrotu
 • jakie są procedury w aptece
 • czy powstają raporty o podjętych działaniach
 • czy na wycofaniach są pieczątki kierownika
 • Pracownicy i sprawy kadrowe – kontrola WIF w aptece

 • Pełny przegląd personelu z musztrą
 • tu i ówdzie sprawdzane są plakietki informacyjne „kto jest kim”
 • zgodność ewidencji pracowników z SZOI
 • Książka pracowników
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie
 • staż osób zatrudnionych w aptece
 • aktualne badania
 • książeczki sanepidowskie
 • Czy stażyści mają dzienniczki stażu
 • Czy personel bierze udział w szkoleniach (UoZF)
 • Asortyment od Eprusa:
 • Książka kontroli leków odurzających i psychotropowych [sprawdź]
 • Książka kontroli przeprowadzonej przez inspektora farmaceutycznego [sprawdź]
 • Ewidencja zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych [sprawdź]
 • Tabliczki opisowe dla apteki – komplet kart [sprawdź]
 • Faktury i biurokracja – kontrola WIF w aptece – jak się przygotować?

 • Faktury wystawiane pacjentom, ale głównie firmom
 • ich zestawienie i stan faktyczny za wybrany okres
 • Faktury zakupu za wybrane 3 miesiące i ich ewidencja z komputera
 • Faktura po fakturze, każda korekta
 • szczególnie FV wystawione na inne dane, niż osoby fizyczne
 • Decyzje i raporty wstrzymania i wycofania GIF
 • Terminowa wysyłka do ZSMOPL-a, czy raporty są poprawne
 • KOWAL, NMVS – statystyki, alerty
 • ZORZ – czy wysyłane są kopie odmów z hurtowni
 • Kontrola zwrotów do hurtowni i korekt
 • w celu wyłapania odwróconego łańcucha dystrybucji
 • Sprawdzenie wydruku sprzedaży całego jednego (wybranego) dnia
 • (1 dzień lub więcej, w zależności od dziennej liczby pacjentów) (świętokrzyskie – dziękuję Basiu)
 • Czy w aptece znajduje się archiwum recept za ostatnie 5 lat
 • czy te archiwalne recepty (chwała e-recepcie) są przechowywane prawidłowo i ładnie posegregowane
 • Pozwolenia, zezwolenia itd. :
 • czy apteka ma aktualne zezwolenie
 • Procedury obowiązujące w aptece (UoZF)
 • wzory dokumentów dostępne są w okręgowych izbach aptekarskich
 • Struktura organizacyjna apteki w formie schematu organizacyjnego oraz opis stanowisk (UoZF)
 • Protokoły przekazania do utylizacji przeterminowanych i zniszczonych produktów leczniczych i wyrobów medycznych [Załącznik]
 • Rozmieszczenie tablic informacyjnych w całej aptece
 • Magazyn – kontrola WIF w aptece – jak się przygotować?

 • Procedury transportu przesunięć międzymagazynowych
 • czy są zwroty leków z błędnymi seriami
 • Czy produkty lecznicze i wyroby medyczne nie dotykają bezpośrednio ścian i podłóg
 • Trzeba pokazać, jak wygląda procedura przyjmowania towaru
 • Czy jest osobne wejście na towar
 • Pomieszczenia apteki – kontrola WIF w aptece – jak się przygotować?

 • Zwykle sprawdzane jest po kolei każde pomieszczenie apteki:
 • porządek w szufladach
 • zabezpieczenia drzwiczki do ekspedycji
 • porządek w szatni
 • Zgodne z przepisami przechowywanie leków:
 • wykaz A w zamkniętej szufladzie/szafce – w każdej lokalizacji
 • środki odurzające grup I-N i II-N i substancje psychotropowe grupy II-P w sejfie (“w zamkniętych metalowych szafach lub kasetach przymocowanych w sposób trwały do ścian lub podłóg pomieszczenia, w miejscu niedostępnym dla pacjentów”)
 • 2 zamki w drzwiach do pomieszczenia, w którym są narkotyki
 • odpowiednie przechowywanie leków termolabilnych (lodówka/chłodnia)
 • lodówki
 • zeszyty temperatur
 • oddzielenie wykazu A w lodówce
 • czy w aptece są opakowania do wydawania leków termolabilnych
 • analogicznie w sprawie cytostatyków, jeśli takowe macie
 • Rozłożenie leków i innych:
 • suplementy/OTC
 • czy są oddzielone leki z nikotyną, heparyny, wykaz A
 • oddzielenie leków gotowych do stosowania zewnętrznego od leków gotowych do stosowania wewnętrznego
 • Ewidencja temperatur w lodówkach i magazynach
 • jeżeli apteka jest czynna do wieczora to temperatura musi być spisana dwa razy dziennie (może być w zwykłym zeszycie, najlepiej zrobić tabele i spisywać)
 •  termometry muszą być z certyfikatem UE (symbol CE)
 • Obecność termometrów i higrometrów
 • termometry muszą być z certyfikatem UE (symbol CE)
 • Obecność tablic informacyjnych: [Link – tutaj kupisz tablice gotowe do przyklejenia]
 • w tym informacja o godzinach otwarcia apteki
 • Czy w aptece/na ekspedycji są umieszczone jakieś ceny promocyjne
 • Czy plan apteki jest zgodny z rzeczywistością
 • Wyposażenie apteki – kontrola WIF w aptece – jak się przygotować?

 • Literatura branżowa
 • Farmakopea Polska – aktualna XII: [wersja papierowa – tutaj sprawdzisz ceny] albo [pendrive – tutaj sprawdzsz ceny]
 • Wisienka na torcie, czyli faktura za zakup Farmakopei (dzięki Kasiu:))
 • Receptura
 • daty legalizacji wag
 • kontrola procesu sterylizacji (badanie Sporalem S i testy paskowe)
 • kontrola suszarki
 • kontrola loży aseptycznej
 • zeszyt loży laminarnej – ile godzin i daty z godzinami
 • jak tam żywotność filtru HEPA
 • Rozmieszczenie tablic informacyjnych w odpowiednich pomieszczeniach, np. :
 • czy są powieszone na odpowiedniej wysokości
 • czy są wszystkie, np. :
 • numery do WIF-u i wszystkich świętych
 • informacja o możliwości przyjęcia poza kolejką
 • informacja o zmianach
 • itd.
 • Zabezpieczenie szyb przed nasłonecznieniem
 • a jeśli jest lato, to jak tam temperatury w pomieszczeniach całej apteki
 • Receptura apteczna – jak przygotować recepturę do kontroli inspektora?

 • Ewidencja leków recepturowych
 • obecnie w postaci elektronicznej lub papierowej 
 • zasady prowadzenia ewidencji: [Rozporządzenie]
 • Czy recepty recepturowe są odpowiednio opisane
 • Czy na opakowaniach leków gotowych jest informacja o dacie otwarcia
 • Woda na recepturze – dokładne pilnowanie stanu
 • czy opisana jest data otwarcia
 • ile zakupiono, ile zużyto – “bo wówczas wychodzi, czy płucze się naczynia na recepturze wodą. Sprawdzają rozchód. ” (dzięki Kasiu:))
 • Oznaczenia do wykazu A
 • Daty ważności surowców recepturowych
 • Czy leki robione i surowce są odpowiednio przechowywane
 • Prawidłowa realizacja recept na marihuanę medyczną
 • Procedury sporządzania leków recepturowych, protokoły wg FP XII (śląski)
 • Środki ochrony osobistej w recepturze
 • w tym maseczka przeciwpyłowa i okulary ochronne (śląski – dzięki Martyna)
 • Ogólnie jak wygląda sprzęt, jak są oznakowane i przechowywane surowce
 • Musi być instrukcja mycia szkła itd., procedura sterylizacji oraz instrukcja, jak myć ręce
 • Asortyment od Eprusa:Rejestr temperatur w urządzeniach chłodniczych [sprawdź]

   Farmakopea [sprawdź]

   Ewidencja wykonanych leków recepturowych [sprawdź]

   Tabliczka informacyjna dla aptek posiadających umowę z NFZ [sprawdź]

   Tabliczki opisowe dla apteki – komplet kart [sprawdź]

  Certyfikowane termometry, higrometry i rejestratory [sprawdź]

  Wiedza uzupełniająca

  Podrzucam jeszcze wpis, w którym zebrałem wiedzę w temacie przeprowadzania kontroli pracy sterylizatorów aptecznych + druki potrzebne do przeprowadzenia badania.

  Esencjonalny poradnik – jak przeprowadzić kontrolę pracy sterylizatora aptecznego

  Zauważyliście, że czegoś brakuje? Albo pojawiło się coś nowego w procedurach?

  Jeśli tak – to daj mi znać, a ja dopisze to do tej naszej procedury. Nie uważam tego wpisu za zamknięty -wręcz przeciwnie, chętnie będę go aktualizował na bieżąco.

  Podziękowania

  Ten wpis powstał dzięki pomocy wielu farmaceutów z całego kraju – dziękuję Wam za pomoc. Szczególne podziękowania dla Kamili, Kingi, Martyny, Basi i Renaty. No i całego naszego Wsparcia na FB za pomoc i udzielanie się w komentarzach 🙂

  Za aktualizację wpisu pod wytyczne w 2021 -dziękuję Asi 🙂

  Serdeczności
  Pan Tabletka

  Marcin

  O autorze

  Marcin Korczyk

  mgr farm. Marcin Korczyk - farmaceuta praktyk, twórca internetowy, key opinion leader, autor książki "Odporność. Czy Twoje dziecko może nie chorować? "
  Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na wydziale farmaceutycznym. Po studiach pracował w aptece całodobowej w Nowym Sączu - i w trakcie pracy rozpoczął tworzenie bloga www. pantabletka. pl - zapisując odpowiedzi na najczęściej zadawane przez pacjentów pytania.

  Od czasu złożenia bloga w 2015 roku - do dziś - blog stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i opiniotwórczych portali z wiedzą o racjonalnym stosowaniu leków i suplementacji.

  Podobne Te artykuły również
  mogą cię zainteresować

  Pelavo – analiza serii i opinia Pana Tabletki

  Analizy

  6 lutego 2023

  Chusteczki nawilżane – analiza i opinia Pana Tabletki

  7 lutego 2023

  Syropy na odporność dla dzieci – analiza i opinia!

  31 stycznia 2023

  Maść na katar, zatkany nos i wygrzanie – analiza i opinia Pana Tabletki

  30 stycznia 2023

  Testy antygenowe 3w1:⚠️w czym mogą pomóc⚠️jak działają?⚠️czy sprawdzą się u dzieci?➡️nowa analiza na blogu📌link w Stories i w bio @pantabletkaTrzymajcie się ciepło!Hm, byle do wiosny 😍MarcinSuszy? Oby nie 😉 🍋💧Zapraszam po recepturę na DOMOWE ELEKTORLITY, czy raczej DOMOWY NAPÓJ IZOTONICZNY, albo po mojemu #turbotonik🍋💧przepis mega prosty - ale dzięki odpowiednim proporcjom ma właściwości podobne do takich gotowych elektrolitów🍋💧link w Stories i w bio @pantabletka ale tak w razie potrzeby to szybciej wpisać w Google „pan tabletka przepis na domowe elektrolity” 🙂🍋💡a może masz swój domowy przepis na miksturę „uzdrawiającą”? 😉🍋💧Ten i podobne przepisy znajdziesz też w wyjątkowej książce @zdrownikNo i wszystkiego dobrego w Nowym Roku 🙂SerdecznościMarcinhttps://pantabletka. pl/jak-sie-nawadniac-przepis-na-domowy-izotonik/#autopromocja #zdrownik #naturalnie #impreza #kac #nawadnianie #przepis #inspiracja #receptura

  Chcesz być na bieżąco?
  Dołącz do newslettera

  Wysyłam tylko wartościowe treści.

  Instrukcje obsługi i przewodniki użytkownika PC ASUS

  YMożesz pobrać za darmo instrukcje PDF dla PC ASUS.
  Mamy 268 darmowych instrukcji użytkowania PDF dla 268 produktów ASUS w kategorii PC.

  • 1
  • 47abcdemnptvx
  Instrukcje obsługi i przewodniki użytkownika Laptopy ASUS

  YMożesz pobrać za darmo instrukcje PDF dla Laptopy ASUS.
  Mamy 573 darmowych instrukcji użytkowania PDF dla 572 produktów ASUS w kategorii Laptopy.

  • 7
  • adefgiknpqrstuxyz

  Instrukcja przygotowania pacjenta Asus F452cp

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja przygotowania pacjenta Asus F452cp

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja przygotowania pacjenta Asus F452cp