Instrukcja obsługi kamery Haier L42k3

Instrukcja obsługi kamery Haier L42k3 jest świetnym narzędziem do wykorzystania w celu zwiększenia produktywności i zabezpieczenia zdjęć. Instrukcja obsługi zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące wszystkich funkcji aparatu, w tym jak dostosować ustawienia, jak zapisywać i przesyłać zdjęcia, a także jak używać szerokiego wyboru dodatkowych narzędzi i funkcji, takich jak tryb portretowy i tryb nocny. Instrukcja obsługi określa również, jak dbać o aparat i jak przechowywać zdjęcia, aby zapewnić optymalne wyniki.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi kamery Haier L42k3

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

R
L26M9/L32M9/L42M9/L46M9/
L55M9/LB26R3/LB32R3
LB37R3/LB42R3/LB46R3/
LP55R3/L26K3/L32K3/L42K3

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
Warning------------------------------------------------------------------------------------ 1 Important Safety Instructions---------------------------------------------------------- 2 Panel Control and Rear Terminals Control------------------------------------------- 4 Remote Control--------------------------------------------------------------------------- 5 Remote control function----------------------------------------------------------------- 6 External Equipment Connections-----------------
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
Panel Control and Rear Terminals Control 37 / 37 / COMPONENT IN COMPONENT IN
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
1. POWER: Press this key to start TV from standby mode, press it again to return to standby mode. 1 USB 2. USB: Press this key for quick switching of streaming media. 2 3. H. LOCK: Refer to the Functional Description on Page 23. 4. Press this key to open/close signal source options menu. 5. DSMB Press this key for quick switching of MO-Card. 6. STILL: Press this key to freeze the image. Press it again 3 SOURCE H. LOCK STILL ARC to return to normal screen. (Note: Do not display a still 4 pic
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
ANT.
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
ANT. SOURCE HDM I3 COMPONENT IN VIDEO AUDIO VGA/DVI AUDIO VGA IN VGA IN
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
COMPONENT IN 1
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
HDMI3 COMPONENT IN VIDEO AUDIO VGA/DVI AUDIO VGA IN VGA IN
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
HDMI2 HDMI1 S-VIDEO AV IN USB CARD VIDEO L-AUDIO-R
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
1. First, connect power cord correctly and the power indicator will light. 2. Press POWER on the remote control again. 3. If you want to exchange to standing by status, please press down POWER on the remote control. Disconnect the power supply or unplug the television if it is intended to completely cease the television performance. When you satisfied with your set for the first time, you must select the language which will be used for displaying menus and indications. menu 1. Press MENU an
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
Channel Edit 1. Press MENU on the remote control unit or MENU on menu the TV's front panel to display main menu, and then Channel Edit Auto Search press / to select Channel menu. Exchange 2. Press / to select the Channel Edit option, and then press to enter submenu. Search: Press / to select the Manual Search option, and finally press / to start manual search. menu Upon finding a program, the search will automatically Channel Edit Manual Search
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
menu 1. Press MENU on the remote control to display main Channel Edit Auto Search menu, and then press / to select Channel menu. Exchange (Note: Only when Tuning Lock in the H. Lock menu is Off can the Channel menu be selected. ) 2. Press / to select the Auto Search option, and then press /OK to enter submenu. menu Auto Search 3. Press / to select the Storage from option, and Storage from then press / to set the found from which to be Auto Search stored, press / to sele
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
How to select the desired program Using Program number buttons Directly enter the channel number with the numeric keypad on the remote control. If to select channel numbers of double-digital or three-figure, press continuously the numeric buttons in three second. Using P /P buttons Press P to select a channel number in number increasing direction. Press P to select a channel number in number decreasing direction. How to select the desired sound Press VOL-/+ buttons on the remote or the front of
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
This means the adjustment of specific contents in the picture, if already in normal condition, it is not necessary to make any adjustment. Due to different TV signal inputs, some items may need to be adjusted. The following makes a description by only taking TV signal as an example. How to select the picture mode 1. Press MENU to display main menu on the screen, and then press / to select the Picture menu, afterwards press / to enter the option to be adjusted. Press / to move t
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
How to choose audio mode 1. Press MENU to display main menu on the screen, and then press / to select the Audio menu, afterwards press / to enter the option to be adjusted. Press / to move the cursor to the option to be adjusted, and then press / to select User/Standard/Music/Theater mode. User: A spare setting that can be adjusted to personal tastes. Standard: Normal sound with moderate bass and treble setting. Music: Designed the sound to best suit music programs. Theater:
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
Setting of Current Time The current time is calculated from the moment upon turning the TV on. At first, check whether the time indicated on the TV's clock is consistent with the standard time of your time zone; if not, adjust the clock menu as follows: 1. Press MENU on the remote control unit or MENU on the TV's front panel to display the main menu, and then press / to select the Time menu, afterwards press / to select the Current Time option. Press to set hour and minute. 3

Strona informacyjna

 1. Strona główna
 2. Poproś o instrukcję obsługi

Poproś o instrukcję obsługi wybranego produktu, wypełniając poniższy formularz.

CHŁODZENIE

PRANIE I SUSZENIE

GOTOWANIE

Potwierdzam zapoznanie się z polityką prywatności firmy Haier. *

Chcę otrzymywać informacje handlowe i komunikaty o promocjach, także spersonalizowane, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub telefonicznie, zgodnie z postanowieniami zawartymi w polityce prywatności.

Chcę udostępnić moje dane partnerom biznesowym Haier działającym w branży finansowej, do celów marketingowych, zgodnie z postanowieniami zawartymi w

* Pola obowiązkowe

Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

FIRMA

 • O firmie Haier
 • Haier Group
 • Newsletter
 • Investor relations
 • Kodeks Etyki

Candy Hoover Group S. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

Kuchenki mikrofalowe Haier

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, ABY UNIKNĄĆ MOŻLIWEJ EKSPOZYCJI

DO NADMIERNEJ ENERGII MIKROFALOWEJ

 • Nie należy uruchamiać kuchenki z otwartymi drzwiami, ponieważ może to spowodować szkodliwe narażenie na energię mikrofal. Ważne jest, aby się nie złamać lub tamper z blokadami bezpieczeństwa.
 • Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między przednią powierzchnią kuchenki a drzwiczkami ani nie pozwól, aby brud lub pozostałości środka czyszczącego gromadziły się na powierzchniach uszczelniających.
 • OSTRZEŻENIE: W przypadku uszkodzenia drzwi lub uszczelek drzwiczek pieca nie wolno używać do czasu jego naprawy przez kompetentną osobę.

UZUPEŁNIENIE
Jeśli aparat nie jest utrzymywany w dobrym stanie czystości, jego powierzchnia może ulec degradacji i wpłynąć na żywotność aparatu i doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

Dane Techniczne Szafy Klimatycznej

Model: HOR38G5FT 
Znamionowa objętośćtage:   
230V ~ 50Hz
Znamionowa moc wejściowa (mikrofalówka):1450W
Znamionowa moc wyjściowa (mikrofalówka):900W
Znamionowa moc wejściowa (grill):1100W
Pojemność piekarnika:28L
Średnica gramofonu:315mm
Wymiary zewnętrzne:595x401x388mm
Waga netto:Około. 19 kg

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA:

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem, obrażeń osób lub narażenia na nadmierną energię kuchenki mikrofalowej podczas korzystania z urządzenia, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

 1. Ostrzeżenie: Płyny i inna żywność nie mogą być podgrzewane w szczelnych pojemnikach, ponieważ mogą wybuchnąć.
 2. Ostrzeżenie: Wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub naprawczych, które wymagają zdjęcia osłony chroniącej przed działaniem energii mikrofalowej, jest niebezpieczne dla kogokolwiek innego niż kompetentna osoba.
 3. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zagrożenia. zaangażowany. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane.
 4. Przechowuj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
 5. Używaj wyłącznie naczyń przeznaczonych do użytku w kuchenkach mikrofalowych.
 6. Piekarnik należy regularnie czyścić i usuwać wszelkie resztki jedzenia.
 7. Przeczytaj i postępuj zgodnie ze szczegółowymi informacjami: „ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W CELU UNIKNIĘCIA MOŻLIWEGO NARAŻENIA NA NADMIERNE DZIAŁANIE MIKROFALOWEJ ENERGII”.
 8. Podczas podgrzewania żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach należy uważać na kuchenkę ze względu na możliwość zapłonu.
 9. Jeśli wydobywa się dym, wyłącz urządzenie lub wyjmij wtyczkę z gniazdka i nie zamykaj drzwiczek, aby stłumić płomienie.
 10. Nie rozgotowywać jedzenia.
 11. Nie używać komory piekarnika do celów przechowywania. Nie przechowuj w piekarniku żadnych przedmiotów, takich jak chleb, ciastka itp.
 12. Usuń druciane opaski i metalowe uchwyty z papierowych lub plastikowych pojemników / toreb przed włożeniem ich do piekarnika.
 13. Instaluj lub lokalizuj ten piekarnik tylko zgodnie z dostarczonymi instrukcjami instalacji.
 14. Jaj w skorupkach i całych jajek gotowanych na twardo nie należy podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania.
 15. To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:|
  • kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
  • przez klientów w hotelach, motelach i innych miejscach mieszkalnych;
  • Zagroda;
  • środowiska typu bed and breakfast.
 16. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
 17. Nie przechowuj ani nie używaj tego urządzenia na zewnątrz.
 18. Nie używaj tego piekarnika w pobliżu wody, w mokrej piwnicy lub w pobliżu basenu.
 19. Temperatura dostępnych powierzchni może być wysoka podczas pracy urządzenia. Powierzchnie mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Trzymaj przewód z dala od nagrzanej powierzchni i nie zakrywaj otworów wentylacyjnych kuchenki.
 20. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu.
 21. Nieutrzymywanie kuchenki w czystości może prowadzić do zniszczenia powierzchni, co może niekorzystnie wpłynąć na żywotność urządzenia i doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.
 22. Zawartość butelek do karmienia i słoiczków z jedzeniem dla niemowląt należy wymieszać lub wstrząsnąć, a przed spożyciem sprawdzić temperaturę, aby uniknąć poparzeń.
 23. Podczas podgrzewania napojów w kuchence mikrofalowej może dojść do opóźnionego gwałtownego wrzenia, dlatego należy ostrożnie obchodzić się z naczyniem.
 24. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
 25. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
 26. Urządzenia nie są przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
 27. Dostępne części mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Małe dzieci należy trzymać z daleka.
 28. Nie należy używać odkurzacza parowego.
 29. Podczas użytkowania urządzenie nagrzewa się. Należy uważać, aby nie dotykać elementów grzejnych wewnątrz piekarnika.
 30. Należy używać wyłącznie sondy temperatury zalecanej dla tego piekarnika. (W przypadku piekarników wyposażonych w możliwość użycia sondy z czujnikiem temperatury).
 31. OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas użytkowania. Należy uważać, aby nie dotykać elementów grzejnych. Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
 32. Kuchenka mikrofalowa musi być obsługiwana przy otwartych ozdobnych drzwiczkach (w przypadku piekarników z ozdobnymi drzwiczkami).
 33. Powierzchnia szafki do przechowywania może się nagrzewać.

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń osób Instalacja uziemiająca

ZAGROŻENIE:
Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym Dotknięcie niektórych elementów wewnętrznych może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Nie demontuj tego urządzenia.

UWAGA:
Ryzyko porażenia prądem Niewłaściwe użycie uziemienia może spowodować porażenie prądem.
Nie podłączać do gniazdka, dopóki urządzenie nie zostanie prawidłowo zainstalowane i uziemione.

To urządzenie musi być uziemione. W przypadku zwarcia elektrycznego uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem, zapewniając przewód odprowadzający prąd elektryczny.
To urządzenie jest wyposażone w przewód z przewodem uziemiającym z wtyczką uziemiającą. Wtyczkę należy podłączyć do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka.

Skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem, jeśli instrukcje dotyczące uziemienia nie są w pełni zrozumiałe lub jeśli istnieją wątpliwości, czy urządzenie jest prawidłowo uziemione.
Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, używaj tylko 3-żyłowego
1. Zapewniono krótki przewód zasilający, aby zmniejszyć ryzyko wynikające z zaplątania się lub potknięcia o dłuższy przewód. 2. W przypadku wydania długiego zestawu przewodów lub przedłużacza:

 1. Oznaczona wartość elektryczna zestawu przewodu lub przedłużacza powinna być co najmniej tak duża, jak parametry elektryczne urządzenia.
 2. Przedłużacz musi być 3-żyłowym przewodem z uziemieniem.
 3. Długi sznurek należy ułożyć w taki sposób, aby nie ułożył się na blacie lub blacie, gdzie może zostać pociągnięty przez dzieci lub przypadkowo potknięty.

CZYSZCZENIE

Pamiętaj, aby odłączyć urządzenie od zasilania.

 1. Po użyciu wyczyścić komorę piekarnika lekko damp płótno.
 2. Akcesoria czyścić w zwykły sposób w wodzie z mydłem.
 3. Ościeżnicę i uszczelkę drzwi oraz części sąsiednie należy dokładnie wyczyścić środkiem adamp szmatką, gdy są brudne.
 4. Do czyszczenia szyby w drzwiczkach piekarnika nie należy używać szorstkich środków czyszczących ani ostrych metalowych skrobaków, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co może spowodować pęknięcie szkła.
 5. Wskazówka dotycząca czyszczenia - Aby ułatwić czyszczenie ścianek komory, których może dotknąć gotowane jedzenie: Umieść pół cytryny w misce, dodaj 300 ml (1/2 litra) wody i podgrzewaj z mocą 100% mikrofal przez 10 minut. Wytrzyj piekarnik do czysta miękką, suchą szmatką.

PRZYBORY
UWAGA: Ryzyko obrażeń ciała Wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub naprawczych, które wiążą się ze zdjęciem osłony chroniącej przed działaniem energii mikrofalowej, jest niebezpieczne dla kogokolwiek innego niż kompetentna osoba.

Zobacz instrukcje „Materiały, których można używać w kuchenkach mikrofalowych lub których należy unikać w kuchenkach mikrofalowych”. Mogą istnieć niemetalowe przybory, których nie można bezpiecznie używać do podgrzewania w kuchence mikrofalowej. W razie wątpliwości można przetestować przedmiotowe naczynie, postępując zgodnie z poniższą procedurą.

Test naczyń:

 1. Napełnij pojemnik nadający się do kuchenek mikrofalowych 1 szklanką zimnej wody (250 ml) wraz z odpowiednim naczyniem.
 2. Gotuj z maksymalną mocą przez 1 minutę.
 3. Ostrożnie poczuj naczynie. Jeśli puste naczynie jest ciepłe, nie używaj go do gotowania w kuchence mikrofalowej.
 4. Nie przekraczać 1 minuty czasu gotowania.

Materiały, których można używać w kuchence mikrofalowej

Materiały, których należy unikać w kuchence mikrofalowej

USTAWIANIE PIEKARNIKA

Nazwy części i akcesoriów piekarnika
Wyjmij piekarnik i wszystkie materiały z kartonu i komory piekarnika.
Twój piekarnik jest dostarczany z następującymi akcesoriami:

Taca szklana 1
Zespół pierścienia gramofonu 1
Instrukcja obsługi 1

A) Panel sterowania
B) Oś obrotnicy
C) Zespół pierścienia obrotnicy
D) Szklana taca
E) Okno obserwacyjne
F) Montaż drzwi
G) System blokad bezpieczeństwa

Instalacja gramofonu

 • Nigdy nie stawiaj szklanej tacy do góry nogami. Szklana taca nigdy nie powinna być ograniczana.
 • Podczas gotowania należy zawsze używać zarówno szklanej tacy, jak i zespołu pierścienia obrotowego.
 • Wszystkie potrawy i pojemniki z żywnością są zawsze umieszczane na szklanej tacy do gotowania.
 • W przypadku pęknięcia lub pęknięcia szklanej tacy lub pierścienia talerza obrotowego należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Instalacja i podłączenie

 1. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
 2. Piekarnik jest przeznaczony wyłącznie do użytku w zabudowie. Nie jest przeznaczone do użytku na blacie ani do użytku wewnątrz szafy.
 3. Należy przestrzegać specjalnych instrukcji montażu.
 4. Urządzenie można zainstalować w szafce wiszącej o szerokości 60 cm (co najmniej 55 cm głębokości i 85 cm nad podłogą).
 5. Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę i należy je podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka z uziemieniem.
 6. Objętość siecitage musi odpowiadać voltage podane na tabliczce znamionowej.
 7. Gniazdko musi być zainstalowane, a kabel połączeniowy może być wymieniany wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Jeśli wtyczka nie jest już dostępna po instalacji, po stronie instalacji musi znajdować się odłącznik wszystkich biegunów z przerwą między stykami co najmniej 3 mm.
 8. Nie wolno używać adapterów, listew wielodrożnych i przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować ryzyko pożaru.

Dostępna powierzchnia może być gorąca podczas pracy.

Instrukcja obsługi

1. Ustawienie zegara
Gdy kuchenka mikrofalowa jest zelektryfikowana, na wyświetlaczu LCD pojawi się „0:00”, brzęczyk zadzwoni jeden raz.

Tabela menu:

 

Menu

 

Waga

 

Wyświetlacz

-1

Pizza

 

200g

200
 

400g

 

400

 

-2

Mięso

250g250
350g350
450g450
 

-3

Warzywo

200g200
300g300
400g400
-4

Makaron

50g (z 450g zimnej wody)50
 

100g (z 800g zimnej wody)

 

100

 

-5

Ziemniak

200g200
400g400
600g600
 

-6

Ryba

250g250
350g350
450g450
 

-7

Napój

1 szklanka (120 ml)120
2 filiżanki (240 ml)240
3 filiżanki (360 ml)360
 

-8

Prażona kukurydza

50g50
100g100

Rozwiązywanie problemów

Jeśli coś sprawia problemy, rozwiązywanie problemów; przed zwróceniem się o pomoc należy najpierw przeprowadzić następujące kontrole. plus/wp-content/uploads/2021/08/image-16-23. png" alt="obraz 16" width="1128" height="607" data-ezsrcset="https://pl. png 1128w, https://pl. plus/wp-content/uploads/2021/08/image-16-23-300x161. plus/wp-content/uploads/2021/08/image-16-23-1024x551. plus/wp-content/uploads/2021/08/image-16-23-768x413. png 768w" sizes="(max-width: 1128px) 100vw, 1128px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://pl. plus/wp-content/uploads/2021/08/image-17-24. png" alt="obraz 17" width="1123" height="520" data-ezsrcset="https://pl. png 1123w, https://pl. plus/wp-content/uploads/2021/08/image-17-24-300x139. plus/wp-content/uploads/2021/08/image-17-24-1024x474. plus/wp-content/uploads/2021/08/image-17-24-768x356. png 768w" sizes="(max-width: 1123px) 100vw, 1123px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://pl. png 768w"/>

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96 / WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwą utylizacją tego produktu.
Symbol na produkcie oznacza, że ​​produkt ten nie może być traktowany jako odpad domowy. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania, odzysku i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miejskim, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony. png" alt="logo" width="326" height="112" data-ezsrcset="https://pl. png 300w" sizes="(max-width: 326px) 100vw, 326px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://pl. png 300w"/>

Dokumenty / Zasoby

Instrukcja obsługi kamery Haier L42k3

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi kamery Haier L42k3

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi kamery Haier L42k3