Instrukcja obsługi i użytkowania Beko Cna 28200

Instrukcja obsługi i użytkowania Beko Cna 28200 to kompendium wiedzy na temat tego urządzenia. Zawiera szczegółowe informacje na temat jego funkcji, wyglądu i właściwości, a także wskazówki dotyczące bezpiecznego i skutecznego użytkowania. Instrukcja ta służy do zapoznania się z działaniem i użytkowaniem urządzenia oraz może być wykorzystywana przez właścicieli i użytkowników, aby zoptymalizować jego wydajność. Instrukcja zawiera także informacje na temat czyszczenia i konserwacji urządzenia, aby upewnić się, że będzie ono działać dobrze przez wiele lat.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i użytkowania Beko Cna 28200

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BEKO CNA 28520. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BEKO CNA 28520 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BEKO CNA 28520

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

BEKO CNA 28520 (651 ko)
BEKO CNA 28520 MANUAL 2 (2061 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BEKO CNA 28520

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] CNA 28520 PL SK CZ SL LTInstrukcja Obslugi Návod na pouzitie Pokyny pro pouzívání Navodila za uporabo Naudojimo instrukcija, R600a, (),.,,,,.UWAGA!Producent nie bdzie ponosi odpowiedzialnoci za szkody wynikle z niestosowania si do zalece zawartych w instrukcji obslugi. Instrukcj obslugi naley przechowywa w bezpiecznym miejscu tak, aby mona bylo z niej korzysta w razie koniecznoci. Moe by ona przydatna równie dla innego uytkownika.VAROVANIE!Aby sa zabezpecila normálna prevádzka vasej chladnicky, ktorá pouzíva úplne ekologicky nezávadné chladivo R600a (horavé len pri urcitých podmienkach), musíte dodrziava nasledujúce pravidlá: Nebráte vonej cirkulácii vzduchu okolo spotrebica. [... ] Neumisujte potraviny do chladnicky, dokud teplota nedosáhne pozadované úrovn.Nastavení provozní teplotyTeplotu v prostoru pro cerstvé potraviny a v mraznicce lze nastavit pomocí elektronického displeje (Polozka 2)Ovládací panel Ovládací funkce Podle obrázku 2 jsou následující funkce soucástí spotebice.1. Funkce rychlého mrazení Ukazatel rychlého mrazení Funkce nastavení mraznicky Prostor mraznicky - ukazatel nastavení teploty Funkce nastavení chladnicky Prostor chladnicky - ukazatel nastavení teploty Funkce rychlého chlazení Ukazatel rychlého chlazení Funkce zámku Funkce úsporného provozu Ukazatel výstrahy na vysokou teplotu/chybu Ukazatel ekonomického provozu Kontrolka ionizátoru Ukazatel vlhkosti36CZPopis ovládacích funkcí 1. Funkce rychlého mrazeníUkazatel rychlého mrazení zstane svítit, kdyz je funkce rychlého mrazení aktivovaná. Funkci zrusíte dalsím stiskem tlacítka Quick Freeze (Rychlé mrazení). Ukazatel rychlého mrazení zhasne a vrátí se na normální nastavení. Pokud funkci rychlého mrazení nezrusíte, vypne se sama automaticky po 4 hodinách nebo jakmile prostor mraznicky dosáhne pozadované teploty. Pokud chcete mrazit velké mnozství cerstvých potravin, stisknte tlacítko ped vlozením potravin do prostoru mraznicky. Kompresor se nespustí okamzit poté, co stisknete tlacítko rychlého mrazení více nez jednou v krátkých intervalech, jelikoz se aktivuje systém ochrany elektronického obvodu. Tato funkce se neobnoví, pokud dojde k obnovení dodávky elektiny po jejím výpadku.Pokyny pro pouzívání7. Funkce rychlého chlazeníKdyz stisknete tlacítko "Quick Fridge" (Rychlé chlazení), teplota v chladnicce bude nizsí nez nastavené hodnoty. Tuto funkci mzete pouzít pro potraviny v prostoru chladnicky, pokud je chcete rychle ochladit. Pokud chcete zchladit velké mnozství cerstvých potravin, doporucujeme aktivovat tuto funkci, nez vlozíte potraviny do chladnicky. Ukazatel rychlého chlazení zstane svítit, kdyz je funkce rychlého chlazení aktivovaná. Funkci zrusíte dalsím stiskem tlacítka Quick Fridge (Rychlé chlazení). Ukazatel rychlého chlazení zhasne a vrátí se na normální nastavení. Pokud funkci rychlého chlazení nezrusíte, vypne se sama automaticky po 2 hodinách nebo jakmile prostor chladnicky dosáhne pozadované teploty. Tato funkce se neobnoví, pokud dojde k obnovení dodávky elektiny po jejím výpadku.8. Ukazatel rychlého chlazeníTato ikona bliká, kdyz je funkce rychlého chlazení aktivní.2. Ukazatel rychlého mrazeníTato ikona bliká, kdyz je funkce rychlého mrazení aktivní.9. Funkce zámkuStisknte soucasn tlacítka nastavení mraznicky a nastavení chladnicky na 3 sekundy pro aktivaci funkce zámku. Jakmile je tato funkce aktivní, nelze zvolit na panelu displeje zádnou jinou funkci. Znovu stisknte soucasn tlacítka nastavení mraznicky a nastavení chladnicky na 3 sekundy pro deaktivaci funkce zámku.3. ] Be to, atsilusius maisto produktus galite pagaminti, o tuomet v÷l juos uzsaldyti.6- Rodoma klaidinga faktin÷ saldytuvo temperatraBuitinis prietaisas saldo pagal nustatyt saldytuvo temperatr. Faktin÷ ekrane rodoma saldytuvo temperatra pasieks nustatyt numatytj saldytuvo temperatr, kai maisto produktai pakankamai atsals. Ekrane rodomos saldytuvo temperatros parodymai gali svyruoti esant sioms slygoms: a) daznai atidarant/ uzdarant saldytuvo duris b) dedant saldytuv siltus maisto produktus. c) ilgam laiko tarpui palikus atidarytas saldytuvo duris3- Neveikia vidaus apsvietimas.Patikrinkite elektros tiekim! [... ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BEKO CNA 28520

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BEKO CNA 28520.

O nas

ManualDB to baza danych instrukcji użytkowania, która jest ciągle rozszerzana o inne podręczniki. Grupujemy instrukcje z kilku stron wraz z podręcznikami, więc nie trzeba szukać na wielu serwerach, ale instrukcję znaleźć można łatwo u nas, a przekierujemy na odpowiednią stronę internetową. Wszystkie podręczniki sprawdza zespół doświadczonych pracowników. Masz pewność, że u nas znajdziesz zawsze instrukcją użytkownika. Pobranie (download) podręczników i instrukcji w języku polskim jest bezpłatne.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BEKO CNA 32520. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BEKO CNA 32520 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BEKO CNA 32520

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

BEKO CNA 32520 (2544 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BEKO CNA 32520

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] CNA 32520 XM PL SK CZInstrukcja Obslugi Návod na pouzitie Pokyny pro pouzívání!R600a ()..UWAGA!Producent nie bdzie ponosi odpowiedzialnoci za szkody wynikle z niestosowania si do zalece zawartych w instrukcji obslugi. Instrukcj obslugi naley przechowywa w bezpiecznym miejscu tak, aby mona bylo z niej korzysta w razie koniecznoci. Moe by ona przydatna równie dla innego uytkownika.VAROVANIE!Aby sa zabezpecila normálna prevádzka vasej chladnicky, ktorá pouzíva úplne ekologicky nezávadné chladivo R600a (horavé len pri urcitých podmienkach), musíte dodrziava nasledujúce pravidlá: Nebráte vonej cirkulácii vzduchu okolo spotrebica. [... ] Fasky sa môzu uskladni v drziaku fasiek alebo v polici na fase na dverách. Surové mäso je najlepsie uchova v polyetylénovom vrecku v druhom priecinku zhora v chladnicke. Pred umiestnením horúcich potravín a nápojov do chladnicky ich nechajte vychladnú na izbovú teplotu. Neodporúca sa necháva zamrznuté potraviny rozmrazi nad krytom priecinku. Upozornenie Koncentrovaný alkohol skladujte iba v postavenej nádobe, ktorá je pevne uzatvorená. Upozornenie V spotrebici neskladujte výbusné látky alebo nádoby s horavými pohonnými plynmi (sprejová sahacka, spreje at. ). Existuje tu nebezpecenstvo výbuchu.27SKMrazenieMrazené potraviny Mraziaci priecinok je oznacený symbolom. Spotrebic môzete pouzi na zmrazenie cerstvých potravín, ako aj na skladovanie zamrazených potravín. Pozrite si odporúcania uvedené na obaloch potravín. Upozornenie Nezamrazujte perlivé nápoje, pretoze po zamrznutí tekutiny môze prasknú faska. Bute opatrní s mrazenými produktmi, ako napríklad farebnými kockami adu. Neprekracujte zmrazovací výkon vásho spotrebica v rámci 24 h. Aby ste uchovali kvalitu potravín, tak sa mrazenie musí uskutocni cím najskôr. Aj napriek tomu sa neprekrocí kapacita mrazenia a nestúpne teplota v mraznicke. Upozornenie Uz zmrazené potraviny stále uchovávajte oddelené od práve vlozených potravín. Ke zmrazujete horúce potraviny, tak chladiaci kompresor bude fungova, kým sa potraviny úplne nezmrazia. To môze docasne spôsobi nadmerné chladenie priestoru chladnicky. Ak je problematické otvori dvere mraznicky alebo priecinka cerstvých potravín po ich zatvorení, tak sa nestrachujte. Je to spôsobené rozdielom tlaku, ktorý sa vyrovná a po pár minútach umozní normálne otvorenie dverí. Aby ste vybrali kosíky z priecinka mraznicky, postupujte spôsobom, ako pri polozke 12.Návod na obsluhuTvorba kociek adu Naplte podnos na kocky adu vodou do 3/4 a polozte ho do mraznicky. Kocky adu môzete vybra hne potom, co sa voda premení na ad. Na odstránenie adu nepouzívajte predmety s ostrými hranami, ako noze alebo vidlicky. ] Pokud trvá výpadek déle, zkontrolujte potraviny a urychlen je spotebujte. Zmrazené potraviny mzete také uvait a znovu zmrazit.6- Objeví se skutecná vada teploty v chladnicceSpotebic provede chlazení s ohledem na nastavenou teplotu v chladnicce. Skutecná teplota v chladnicce uvedená na displeji dosáhne nastavené teploty pro chladnicku, jakmile se balíky dostatecn ochladí. Mze dojít k výkyvm na displeji teploty chladnicky vlivem: a) Castého otevírání / zavírání dveí b) Umístní teplých balík do chladnicky. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BEKO CNA 32520

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BEKO CNA 32520.

Instrukcja obsługi i użytkowania Beko Cna 28200

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i użytkowania Beko Cna 28200

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i użytkowania Beko Cna 28200