Instrukcja montażu i instrukcja obsługi Dell Optiplex 7080 Sff

Instrukcja montażu i instrukcja obsługi Dell Optiplex 7080 SFF to dwa ważne dokumenty, z których każdy użytkownik należy korzystać. Instrukcja montażu zawiera ważne informacje dotyczące sposobu instalacji komputera stacjonarnego Dell Optiplex 7080 SFF, w tym instrukcje dotyczące wymiany podzespołów, instalacji systemu operacyjnego, podłączenia urządzeń peryferyjnych i innych. Instrukcja obsługi jest również ważna, ponieważ zawiera informacje na temat sposobu korzystania z komputera, w tym instrukcje dotyczące konfiguracji ustawień systemu, zarządzania energią i bezpieczeństwa, korzystania z aplikacji i innych. Użytkownicy powinni zapoznać się z obiema instrukcjami, aby mieć pełne zrozumienie działania komputera i w pełni korzystać z jego możliwości.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu i instrukcja obsługi Dell Optiplex 7080 Sff

Instrukcja serwisowa komputera Dell™ OptiPlex™ 580—

obudowa typu

SFF

Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia

Jeśli zakupiono komputer firmy Dell™ serii „n”, żadne odniesienia do systemu operacyjnego Microsoft® Windows® zawarte w tym dokumencie nie mają 
zastosowania.

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
© 2010 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeż

one.

Powielanie tych materiałów w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe użyte w tekście: Dell, logo DELL oraz OptiPlex są znakami towarowymi firmy Dell Inc. ; ATI Radeon jest znakiem towarowym firmy Advanced Micro Devices, Inc. ; Intel
oraz Core są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation; AMD Athlon, AMD Sempron i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy
Advanced Micro Devices, Inc. ; Blu-ray Disc jest znakiem towarowym konsorcjum Blu-ray Disc Association; Microsoft, Windows, Windows Vista oraz przycisk Start systemu Windows Vista
są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Tekst może zawierać t a kże inne znaki towarowe i nazwy towarowe odnoszą ce się do podmiotów posiadają cych prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie 
rości sobie żadnych praw do znaków i nazw towarowych innych niż jej własne.

Kwiecień 2010 Wersja A00

Praca wewnątrz komputera

Wyjmowanie i montaż podzespołó w

Dane techniczne

Układ płyty systemowej

Program konfiguracji systemu

Diagnostyka

UWAGA:

Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać posiadany komputer.

PRZESTROGA:

Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których postę

powanie niezgodne z instrukcjami może doprowadzić do uszkodzenia

sprzętu lub utraty danych.

OSTRZEŻENIE:

Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Na tej stronie możesz kompletnie za darmo pobrać Instrukcja Posiadacza Dell OptiPlex 7010 (Mid 2012).
PDF Instrukcja Posiadacza ma 65 stron, a jego rozmiar to 15. 43 Mb.
Przeczytaj online Komputery Stacjonarne Dell OptiPlex 7010 (Mid 2012) Instrukcja Posiadacza

Pobierz plik PDF "Dell OptiPlex 7010 (Mid 2012) Instrukcja Posiadacza" (15. 43 Mb)Popularność:624 wyświetleniaPrzelicz strony:65 stronyTyp pliku:PDFRozmiar pliku:15. 43 Mb

Inne instrukcje Dell OptiPlex 7010 (Mid 2012)

Inne instrukcje Dell Komputery Stacjonarne

Inne instrukcje Dell

Instrukcja serwisowa komputera Dell™ OptiPlex™ 780,

obudowa typu Ultra SFF

Serwisowanie komputera

Wymontowywanie i instalowanie podzespołów

Dane techniczne

Komponenty płyty systemowej

Konfiguracja systemu

Diagnostyka

Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia

UWAGA:

Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać posiadany komputer.

PRZESTROGA:

Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których postępowanie niezgodne z instrukcjami

może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu lub utraty danych.

OSTRZEŻENIE:

Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu,

obrażeń ciała lub śmierci.

Jeśli zakupiono komputer firmy Dell™ z serii „n”, żadne odwołania do systemu operacyjnego Microsoft® Windows® zawarte w tym

dokumencie nie mają zastosowania.

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

© 2010 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie tych materiałów w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe użyte w tekście: Dell, logo DELL i OptiPlex są znakami towarowymi firmy Dell Inc. ; ATI Radeon jest znakiem towarowym firmy

Advanced Micro Devices, Inc; Intel, Pentium, Celeron i Core są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation; Blu-ray

Disc jest znakiem towarowym firmy Blu-ray Disc Association; Microsoft, Windows, Windows Vista i przycisk Start systemu Windows Vista są znakami

towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Tekst może zawierać także inne znaki towarowe i nazwy towarowe odnoszące się do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich

produktów. Firma Dell Inc. nie rości sobie żadnych praw do znaków i nazw towarowych innych niż jej własne.

2012 - 10 Wersja A01

Instrukcja montażu i instrukcja obsługi Dell Optiplex 7080 Sff

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu i instrukcja obsługi Dell Optiplex 7080 Sff

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu i instrukcja obsługi Dell Optiplex 7080 Sff