Instrukcja instalacji i okablowania Canon Pixma Mg2400 Series

Instalacja i okablowanie urządzenia Canon Pixma Mg2400 Series jest szybkie i łatwe. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że masz wszystkie potrzebne elementy, w tym urządzenie, kabel USB i oprogramowanie. Następnie podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB. Po podłączeniu urządzenia możesz użyć oprogramowania, aby zainstalować drukarkę. Na koniec możesz wydrukować próbny dokument, aby upewnić się, że drukarka działa poprawnie. Kiedy instalacja i okablowanie drukarki Canon Pixma Mg2400 Series zostanie zakończone, będziesz mógł cieszyć się drukowaniem bezproblemowym.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i okablowania Canon Pixma Mg2400 Series

Ograniczenia sterownika drukarki

 • Podczas pracy z niektórymi aplikacjami ustawienie Kopie (Copies) na karcie Ustawienia strony (Page Setup) sterownika drukarki może nie być aktywne.
  W takim przypadku użyj ustawienia liczby kopii w oknie dialogowym Drukuj (Print) aplikacji.

 • Jeśli wartość opcji Język (Language) wybrana w oknie dialogowym Informacje (About) na karcie Obsługa (Maintenance) nie jest zgodna z językiem interfejsu systemu operacyjnego, ekran sterownika może zostać niepoprawnie wyświetlony. Nie zmieniaj ustawień właściwości drukarki na karcie Zaawansowane (Advanced). W przypadku zmiany jakichkolwiek ustawień nie będzie można poprawnie korzystać z poniższych funkcji.
  Ponadto, gdy zostanie wybrana opcja Drukuj do pliku (Print to file) w oknie dialogowym Drukuj (Print) aplikacji i w przypadku aplikacji, które uniemożliwiają buforowanie EMF, takich jak Adobe Photoshop LE i MS Photo Editor, następujące funkcje nie będą działały. Wyświetl podgląd przed rozpoczęciem drukowania (Preview before printing) na karcie Główny (Main)Zapobieganie utracie drukowanych danych (Prevention of Print Data Loss) na karcie Ustawienia strony (Page Setup) okna dialogowego Opcje wydruku (Print Options)Układ strony (Page Layout), Sąsiadująco/plakat (Tiling/Poster), Broszura (Booklet), Drukowanie dwustronne (Ręczne) (Duplex Printing (Manual)), Określ margines... (Specify Margin... ), Drukuj od ostatniej strony (Print from Last Page), Sortuj (Collate) i Stempel/Tło... (Stamp/Background... ) (Stempel... (Stamp... )) na karcie Ustawienia strony (Page Setup)Opcja Drukuj wzór dopasowywania kolorów (Print a pattern for color adjustment) na karcie Dopasowywanie kolorów (Color Adjustment) w oknie dialogowym Ręczne dopasowywanie kolorów (Manual Color Adjustment)
Ponieważ rozdzielczość podglądu wydruku różni się od rozdzielczości samego wydruku, tekst i linie na podglądzie wydruku mogą się różnić od widocznych na wydruku. Niektóre aplikacje dzielą wydruk na szereg zadań drukowania.
Aby anulować drukowanie, należy wówczas usunąć wszystkie zadania drukowania. Jeśli obraz nie zostanie wydrukowany poprawnie, wyświetl okno dialogowe Opcje wydruku (Print Options) na karcie Ustawienia strony (Page Setup) i zmień ustawienie opcji Wyłącz funkcję ICM wymaganą przez oprogramowanie (Disable ICM required from the application software). Może to rozwiązać problem.

UwagaPo zastosowaniu sterownika drukarki XPS nie można korzystać z opcji Wyłącz funkcję ICM wymaganą przez oprogramowanie (Disable ICM required from the application software). Uwagi dotyczące aplikacji z ograniczeniamiOgraniczenia dotyczące programu Microsoft Word(Microsoft Corporation). Jeśli program Microsoft Wordma te same funkcje drukowania, co sterownik drukarki, należy użyć programu Word do ich określenia. Jeśli w sterowniku drukarki na karcie Ustawienia strony (Page Setup) wybrano dla opcji Układ strony (Page Layout) ustawienie Z dopasowaniem do strony (Fit-to-Page), Ze skalowaniem (Scaled) lub Układ strony (Page Layout), w niektórych wersjach programu Word dokument może być drukowany nieprawidłowo. Jeśli w programie Word dla opcji Rozmiar strony (Page Size) wybrano ustawienie „XXX Powiększ/Zmniejsz”, w niektórych wersjach programu Word dokument może być drukowany nieprawidłowo. W takim przypadku wykonaj poniższą procedurę.

 1. Otwórz okno dialogowe Drukowanie (Print) programu Word.
 2. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki i na karcie Ustawienia strony (Page Setup) wybierz dla opcji Rozmiar strony (Page Size) taki sam rozmiar papieru, jaki został ustawiony w programie Word.
 3. Wybierz odpowiedni Układ strony (Page Layout), a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć to okno.
 4. Nie uruchamiając drukowania, zamknij okno dialogowe Drukuj (Print).
 5. Otwórz ponownie okno dialogowe Drukowanie (Print) programu Word.
 6. Ponownie otwórz okno ustawień sterownika drukarki i kliknij przycisk OK.
 7. Rozpocznij drukowanie.
Jeśli w programie Adobe Illustrator (firmy Adobe Systems Incorporated) jest włączona funkcja drukowania map bitowych, drukowanie potrwa dłużej lub część danych nie zostanie wydrukowana. Uruchom drukowanie po usunięciu zaznaczenia pola wyboru Drukowanie mapy bitowej (Bitmap Printing) w oknie dialogowym Drukuj (Print).

Pobieranie sterowników, oprogramowania sprzętowego i podręczników oraz dostęp do zasobów pomocy technicznej i rozwiązywania problemów

Wybierz posiadaną drukarkę lub urządzenie wielofunkcyjne PIXMA poniżej, aby uzyskać dostęp do najnowszych plików do pobrania, w tym oprogramowania, podręczników, sterowników i oprogramowania sprzętowego. Możesz również przejrzeć często zadawane pytania i ważne informacje dotyczące posiadanego produktu PIXMA.

Po wyświetleniu strony produktu skorzystaj z kart w celu przechodzenia między poszczególnymi rodzajami zawartości.

Inne przydatne pozycje...

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

Canon iD

Zarejestruj produkt i zarządzaj kontem Canon ID

Naprawa

Wyszukaj punkt serwisowy i przydatne informacje dotyczące procedury napraw

Można uzyskać dostęp do naszej witryny przez Internet i pobrać z niej najnowszy sterownik drukarki dla posiadanego modelu.

Procedura instalowania pobranego sterownika drukarki jest następująca:

 1. Podłączanie dysku. Dwukrotnie kliknij plik pobranego obrazu dysku.
  Plik zostanie wypakowany, a następnie dysk zostanie podłączony.
 2. Uruchom instalator. Kliknij dwukrotnie znajdujący się na dysku plik „PrinterDriver_XXX_YYY. pkg” (gdzie „XXX” to nazwa używanego modelu, a „YYY” to wersja sterownika).
 3. Zainstaluj sterownik drukarki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie. Po wyświetleniu Umowy licencyjnej zapoznaj się z jej zawartością i kliknij przycisk Kontynuuj (Continue). Bez zaakceptowania warunków Umowy licencyjnej oprogramowania nie będzie można zainstalować tego oprogramowania.
 4. Wybieranie miejsca docelowego instalacji. W razie konieczności wybierz miejsce, w którym chcesz zainstalować sterownik drukarki, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj (Continue).
 5. Przeprowadzanie instalacji. Kliknij przycisk Zainstaluj (Install).
  Po wyświetleniu ekranu uwierzytelnienia wpisz nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj oprogramowanie (Install Software).
 6. Zakończ instalację. Po wyświetleniu komunikatu o zakończeniu procedury kliknij przycisk Zamknij (Close).
Sterownik drukarki został pomyślnie zainstalowany.

Ważne

 • Jeśli instalator nie działa poprawnie, wybierz opcję Zakończ pracę instalatora (Quit Installer) z menu Instalator (Installer) apletu Finder, aby zakończyć pracę instalatora. Następnie uruchom instalator ponownie. Sterownik drukarki można pobrać bezpłatnie, ale użytkownik jest odpowiedzialny za pokrycie opłat za połączenie z internetem.

Instrukcja instalacji i okablowania Canon Pixma Mg2400 Series

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i okablowania Canon Pixma Mg2400 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i okablowania Canon Pixma Mg2400 Series