Instrukcja instalacji, uruchomienia i serwisowania Asus Pa279q

Instrukcja instalacji, uruchomienia i serwisowania Asus PA279Q jest prosta i łatwa do zrozumienia. Instrukcja zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące wszystkich aspektów instalacji i użytkowania monitora, w tym jego podłączenia do systemu, wyświetlania obrazu, regulacji jasności i kontrastu, ustawień dźwięku i innych. Ponadto, instrukcja zawiera także szczegółowe instrukcje dotyczące wszelkich konserwacji i napraw, które mogą być wymagane w przypadku wystąpienia problemów z monitorem. Instrukcja instalacji, uruchomienia i serwisowania Asus PA279Q dostarcza użytkownikom wszystkich niezbędnych informacji, aby monitor był prawidłowo używany i serwisowany.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji, uruchomienia i serwisowania Asus Pa279q

Jak korzystać?

Naszym celem jest zapewnienie Ci jak najszybszego dostępu do treści zawartych w instrukcji obsługi urządzenia Canon CanoScan LIDE 110 Flatbed Scanner 4507B002. Korzystając z podglądu online możesz szybko przejrzeć spis treści i przejść do strony, na której znajdziesz rozwiązanie swojego problemu z Canon CanoScan LIDE 110 Flatbed Scanner 4507B002.

Dla Twojej wygody

Jeżeli przeglądanie instrukcji Canon CanoScan LIDE 110 Flatbed Scanner 4507B002 bezpośrednio na tej stornie nie jest dla Ciebie wygodne, możesz skorzystać z dwóch możliwych rozwiązań:

 • Przeglądanie pełnoekranowe - Aby wygodnie przeglądać instrukcję (bez pobierania jej na komputer) możesz wykorzystać tryp przeglądania pełnoekranowego. Aby uruchomić przeglądanie instrukcji Canon CanoScan LIDE 110 Flatbed Scanner 4507B002 na pełnym ekranie, użyj przycisku Pełny ekran.
 • Pobranie na komputer - Możesz również pobrać instrukcję Canon CanoScan LIDE 110 Flatbed Scanner 4507B002 na swój komputer i zachować ją w swoich zbiorach. Jeżeli nie chcesz jednak marnować miejsca na swoim urządzeniu, zawsze możesz pobrać ją w przyszłości z ManualsBase.

Instrukcja obsługi Canon CanoScan LIDE 110 Flatbed Scanner 4507B002

Advertisement
Wersja drukowana

Wiele osób woli czytać dokumenty nie na ekranie, lecz w wersji drukowanej. Opcja wydruku instrukcji również została przewidziana i możesz z niej skorzystać klikając w link znajdujący się powyżej - Drukuj instrukcję. Nie musisz drukować całej instrukcji Canon CanoScan LIDE 110 Flatbed Scanner 4507B002 a jedynie wybrane strony. Szanuj papier.

Streszczenia

Poniżej znajdziesz zajawki treści znajdujących się na kolejnych stronach instrukcji do Canon CanoScan LIDE 110 Flatbed Scanner 4507B002. Jeżeli chcesz szybko przejrzeć zawartość stron znajdujących się na kolejnych strinach instrukcji, możesz z nich skorzystać.

W przypadku pojawiania się ostrzeżeń dotyczących pozostałego atramentu lub występowania innych błędów zostanie wyświetlony komunikat na ekranie LCD w celu poinformowania o błędzie. W tym stanie drukarka nie może drukować. Podejmij odpowiednie czynności stosownie do treści komunikatu.

 • W przypadku wystąpienia błędu

Uwaga

 • Jeśli mimo wystarczającej ilości atramentu wydruk jest blady lub widać na nim białe smugi, zapoznaj się z informacjami podanymi w części Procedura konserwacji.

 • Informacje o środkach ostrożności związanych z obsługą zbiorników z atramentem można znaleźć w części Uwagi o zbiornikach z atramentem.

  Procedura wymiany

  W przypadku konieczności wymiany zbiornika z atramentem należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

 • Obejrzyj film
  1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.

   Otwórz pokrywę górną.

   Uchwyt głowicy drukującej zostanie przesunięty na pozycję wymiany.

   Przestroga

   Nie należy zatrzymywać uchwytu głowicy drukującej ręcznie ani przesuwać go z użyciem siły. Uchwytu głowicy drukującej nie należy dotykać do momentu jego zatrzymania. canon/ij/webmanual/Manual/All/TS700%20series/PL/UG/common/i_important_trans. gif" alt=""/>Ważne

   Nie należy dotykać elementów metalowych lub innych elementów wewnątrz drukarki.

   Jeśli pokrywa górna była otwarta przez dłużej niż 10 minut, uchwyt głowicy drukującej przesunie się na prawo. W takim przypadku należy zamknąć pokrywę górną i ponownie ją otworzyć.

   Wymień zbiornik z atramentem, w którym kończy się atrament.

   Naciśnij zaczep (A) i podnieś zbiornik z atramentem, aby go wyjąć. canon/ij/webmanual/Manual/All/TS700%20series/PL/UG/screens/ug_t_ink030. jpg" alt=""/>

   Nie wolno dotykać żadnych elementów wewnętrznych oprócz zbiorników z atramentem.

   Ze zbiornikami z atramentem należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć poplamienia odzieży i otoczenia.

   Puste zbiorniki z atramentem należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów eksploatacyjnych.

   Nie należy wyjmować równocześnie dwóch ani większej liczby zbiorników z atramentem. Podczas wymiany więcej niż jednego zbiornika z atramentem należy wymieniać zbiorniki z atramentem pojedynczo.

   Wyjmij z opakowania nowy zbiornik z atramentem, usuń całkowicie pomarańczową taśmę (B), a następnie zdejmij folię ochronną (C). canon/ij/webmanual/Manual/All/TS700%20series/PL/UG/screens/ug_o_ink010. jpg" alt=""/>

   Ze zbiornikiem z atramentem należy obchodzić się bardzo ostrożnie. Nie należy go upuszczać ani mocno ściskać.

   W przypadku zablokowania pomarańczową taśmą otworu w kształcie litery Y (D) atrament może wyciekać lub drukarka może drukować nieprawidłowo.

   Chwyć zbiornik z atramentem w taki sposób, aby pomarańczowa nasadka ochronna (E) była skierowana do góry. Uważaj przy tym, aby nie zablokować otworu w kształcie litery Y (D). canon/ij/webmanual/Manual/All/TS700%20series/PL/UG/screens/ug_o_ink020. jpg" alt=""/>

   Chwyć za nalepkę na pomarańczowej nasadce ochronnej (E) i DELIKATNIE ją zdejmij. canon/ij/webmanual/Manual/All/TS700%20series/PL/UG/screens/ug_o_ink030. canon/ij/webmanual/Manual/All/TS700%20series/PL/UG/screens/ug_o_ink040. jpg" alt=""/>

   Nie naciskaj ścianek zbiornika z atramentem. Jeśli naciśniesz ścianki zbiornika z atramentem przy zamkniętym otworze w kształcie litery Y (D), atrament może wyciekać.

   Nie dotykaj wewnętrznej strony pomarańczowej nasadki ochronnej (E) ani otwartego portu atramentu (F). Atrament może spowodować zabrudzenie rąk.

   Zdjętej nasadki ochronnej (E) nie można założyć ponownie. Należy ją wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów eksploatacyjnych.

   Zainstaluj przedni koniec zbiornika z atramentem w głowicy drukującej, pod kątem.

   Upewnij się, że położenie zbiornika z atramentem jest zgodne z informacjami podanymi na etykiecie. canon/ij/webmanual/Manual/All/TS700%20series/PL/UG/screens/ug_t_ink050. jpg" alt=""/>

   Naciskaj na górną ściankę zbiornika z atramentem, aż do zatrzaśnięcia się zbiornika z atramentem w odpowiednim miejscu. canon/ij/webmanual/Manual/All/TS700%20series/PL/UG/screens/ug_t_ink060. jpg" alt=""/>

   Jeśli zbiornik z atramentem został zainstalowany w niewłaściwym miejscu, nie jest możliwe drukowanie. Zbiorniki z atramentem należy załadować w prawidłowej kolejności, pokazanej na etykiecie uchwytu głowicy drukującej.

   Nie można drukować, dopóki nie zostaną zainstalowane wszystkie zbiorniki z atramentem. Upewnij się, że zainstalowano wszystkie zbiorniki z atramentem.

   Zamknij pokrywę górną. canon/ij/webmanual/Manual/All/TS700%20series/PL/UG/screens/ug_t_ink070. jpg" alt=""/>

   Jeśli po zamknięciu pokrywy górnej na ekranie LCD pojawia się komunikat o błędzie, wykonaj odpowiednie czynności.

   W przypadku rozpoczęcia drukowania po wymianie zbiornika z atramentem drukarka automatycznie przeprowadza czyszczenie głowicy drukującej. Przed zakończeniem procedury czyszczenia głowicy drukującej drukarki nie należy wykonywać żadnych innych czynności.

   Jeśli głowica drukująca nie jest wyrównana, co widać po krzywo drukowanych liniach prostych lub podobnych objawach, wyrównaj głowicę drukującą.

   Podczas działania drukarka może powodować hałas.

  Uwagi o zbiornikach z atramentem

  Po wymontowaniu zbiornika z atramentem natychmiast wymień go na nowy. Nie należy zostawiać drukarki z wymontowanym zbiornikiem z atramentem.

  Zbiorniki z atramentem należy wymieniać na nowe. Instalacja używanych zbiorników z atramentem może spowodować zatkanie się dysz. Dodatkowo po zamontowaniu takich zbiorników z atramentem drukarka nie będzie w stanie podawać prawidłowych informacji o konieczności wymiany zbiorników z atramentem.

  Zainstalowanego zbiornika z atramentem nie należy wyjmować z drukarki i pozostawiać na zewnątrz. Spowodowałoby to wyschnięcie zbiornika z atramentem i drukarka mogłaby nie drukować poprawnie po ponownym zainstalowaniu go. Aby zachować optymalną jakość drukowania, zbiornik z atramentem należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od jego pierwszego użycia.

  Nawet w przypadku drukowania czarno-białego dokumentu lub wybrania druku w czerni i bieli urządzenie może zużywać atrament kolorowy. Procedury czyszczenia i dokładnego czyszczenia głowicy drukującej, których przeprowadzanie może być konieczne w celu zapewnienia odpowiedniej jakości działania drukarki, wiążą się ze zużyciem atramentu.

  Gdy atrament w zbiorniku z atramentem wyczerpie się, należy wymienić go na nowy. canon/ij/webmanual/Manual/All/TS700%20series/PL/UG/ug-129. html">Porady dotyczące atramentu

  Jak korzystać?

  Naszym celem jest zapewnienie Ci jak najszybszego dostępu do treści zawartych w instrukcji obsługi urządzenia Canon FS 2710. Korzystając z podglądu online możesz szybko przejrzeć spis treści i przejść do strony, na której znajdziesz rozwiązanie swojego problemu z Canon FS 2710.

  Dla Twojej wygody

  Jeżeli przeglądanie instrukcji Canon FS 2710 bezpośrednio na tej stornie nie jest dla Ciebie wygodne, możesz skorzystać z dwóch możliwych rozwiązań:

  • Przeglądanie pełnoekranowe - Aby wygodnie przeglądać instrukcję (bez pobierania jej na komputer) możesz wykorzystać tryp przeglądania pełnoekranowego. Aby uruchomić przeglądanie instrukcji Canon FS 2710 na pełnym ekranie, użyj przycisku Pełny ekran.
  • Pobranie na komputer - Możesz również pobrać instrukcję Canon FS 2710 na swój komputer i zachować ją w swoich zbiorach. Jeżeli nie chcesz jednak marnować miejsca na swoim urządzeniu, zawsze możesz pobrać ją w przyszłości z ManualsBase.

  Instrukcja obsługi Canon FS 2710

  Advertisement
  Wersja drukowana

  Wiele osób woli czytać dokumenty nie na ekranie, lecz w wersji drukowanej. Opcja wydruku instrukcji również została przewidziana i możesz z niej skorzystać klikając w link znajdujący się powyżej - Drukuj instrukcję. Nie musisz drukować całej instrukcji Canon FS 2710 a jedynie wybrane strony. Szanuj papier.

  Streszczenia

  Poniżej znajdziesz zajawki treści znajdujących się na kolejnych stronach instrukcji do Canon FS 2710. Jeżeli chcesz szybko przejrzeć zawartość stron znajdujących się na kolejnych strinach instrukcji, możesz z nich skorzystać.

  Instrukcja instalacji, uruchomienia i serwisowania Asus Pa279q

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji, uruchomienia i serwisowania Asus Pa279q

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji, uruchomienia i serwisowania Asus Pa279q