Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Asus Rt Ac1200gu

Asus RT AC1200GU jest router Wi-Fi dostarczany z instrukcjami bezpieczeństwa i instalacji. Przed rozpoczęciem konfiguracji routera należy dokładnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa i instalacji, aby upewnić się, że router jest poprawnie zainstalowany i skonfigurowany. Instalacja routera zaczyna się od podłączenia go do modemu i zasilania, a następnie podłączenia do sieci domowej. Następnie należy skonfigurować router, aby był podłączony do sieci Wi-Fi. Instrukcje bezpieczeństwa i instalacji Asus RT AC1200GU zawierają informacje na temat jak skonfigurować połączenie sieci Wi-Fi, jak uzyskać dostęp do routera, jak skonfigurować bezpieczne hasło sieciowe i jak uzyskać dostęp do internetu. Po skonfigurowaniu routera i uzyskaniu dostępu do sieci Wi-Fi należy zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa i instalacji dotyczącymi zarządzania routera, w tym zakładania i zarządzania ustawieniami bezpieczeństwa, ustawień sieciowych, ustawień Wi-Fi i ustawień QoS.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Asus Rt Ac1200gu

Przedstawiamy instrukcję obsługi Router Asus AC750

Router Asus AC750 instrukcja obsługi – Pobierz

Sprawdź parametry i cenę produktu
w sklepie morele. net

Rozważasz zakup “Router Asus AC750 lub masz pytania dotyczące jego działania? Poznaj jego funkcje, zasady obsługi oraz dane techniczne. Sprawdź instrukcję obsługi (pdf) Router Asus AC750!

Zobacz poniższy poradnik dla Asus RT-AC1200. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Strona: 1

Podręcznik użytkownikaRT-AC1200Dwupasmowy bezprzewodowy router USBAC1200

Strona: 2

2Copyright © 2019 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów ioprogramowania, nie można powielać, przenosić, przetwarzać, przechowywaćw systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na inne języki, w jakiejkolwiekformie lub w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem wykonywania kopii zapasowejdokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego pozwoleniaASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).Gwarancja na produkt lub usługa gwarancyjna nie zostanie wydłużona, jeśli: (1)produkt był naprawiany, modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy,modyfikacje lub zmiany zostały wykonane bez pisemnej autoryzacji ASUS; lub,gdy (2) została uszkodzona lub usunięta etykieta z numerem seryjnym.ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE“JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIAJAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH,WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUBWARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DOOKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY,KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZAJAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJANE, PRZYPADKOWE LUBKONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJIBIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEMDANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP. ) NAWET, JEŚLIFIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD,W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYMPODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU,SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE WDOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆINTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓREMOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIMPRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale niemuszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ichodpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lubwyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.PL15341Wydanie Poprawione V5Marzec 2019Ten podręcznik dotyczy następującego modelu: RT-AC1200

Strona: 3

3Spis treści1 Poznanie routera bezprzewodowego1. 1 Witamy!............................................................................................. 61. 2 Zawartość opakowania............................................................... 3 Router bezprzewodow................................................................ 71. 4 Usytuowanie routera................................................................... 91. 5 Wymagania dotyczące instalacji.......................................... 101. 6 Instalacja routera........................................................................ 111. 6. 1 Połączenie przewodowe...................................................... 2 Połączenie bezprzewodowe.............................................. 122 Ustawienia sprzętu2. 1 Logowanie do GUI web........................................................... 142. 2 QIS z autodetekcją Quick Internet Setup(Szybkie ustawienia połączenia z Internetem)................ 152. 3 Łączenie z siecią bezprzewodową....................................... 193 Konfiguracja ustawień ogólnych3. 1 Korzystanie z pozycji Network Map (Mapa sieci).......... 203. 1. 1 Wykonanie ustawień zabezpieczenia siecibezprzewodowej.................................................................. 213. 2 Zarządzanie klientami sieci................................................ 223. 3 Monitorowanie urządzenia USB....................................... 233. 2 Tworzenie Guest Network (Sieć gości)............................... 263. 3 Używanie Traffic Manager (Menedżer ruchu).................. 283. 3. 1 Zarządzanie pasmem QoS (Quality of Service)........... 2 Monitorowanie ruchu......................................................... 313. 4 Konfiguracja pozycji Parental Control (Kontrolarodzicielska)................................................................................. 323. 5 Używanie aplikacji USB............................................................ 333. 5. 1 Korzystanie z funkcji Centrum serwerów...................... 33

Strona: 4

44 Konfiguracja ustawień zaawansowanych4. 1 Wireless (Sieć bezprzewodowa)........................................... 364. 1 General (Ogólne).................................................................... 2 WPS............................................................................................. 394. 3 Wireless MAC Filter (Filtr adresów MAC urządzeńbezprzewodowych)............................................................... 414. 4 RADIUS Setting (Ustawienia serwera RADIUS)............ 424. 5 Professional (Profesjonalne)............................................... 434. 2 LAN (Sieć LAN)............................................................................. 454. 2. 1 LAN IP (Adres IP sieci LAN).................................................. 2 DHCP Server (Serwer DHCP).............................................. 464. 3 Route (Trasa)............................................................................ 484. 3 WAN (Sieć WAN).......................................................................... 494. 1 Internet Connection (Połączenie internetowe)........... 2 Port Trigger (Wyzwalanie portów)................................... 524. 3 Virtual Server/Port Forwarding (Serwer wirtualny/Przekierowanie portów)...................................................... 544. 4 DMZ (Strefa DMZ).................................................................. 574. 5 DDNS (Usługa DDNS)............................................................ 584. 6 NAT Passthrough (Przekazywanie NAT)......................... 594. 4 IPv6 (Protokół IPv6)................................................................... 604. 5 Zapora............................................................................................ 614. 1 Ogólne....................................................................................... 2 Filtr adresów URL................................................................... 3 Filtr słów kluczowych............................................................ 624. 4 Network Services Filter (Filtr usług sieciowych).......... 634. 6 Administration (Administracja)............................................. 644. 1 Operation Mode (Tryb działania)..................................... 2 System........................................................................................ 654. 3 Aktualizacja firmware........................................................... 664. 4 Przywracanie/zapisywanie/przesyłanie ustawień...... 67

Strona: 5

54. 7 System Log (Dziennik systemu)............................................ 685 Narzędziowych5. 1 Device Discovery........................................................................ 695. 2 Firmware Restoration............................................................... 706 Rozwiązywanie problemów6. 1 Rozwiązywanie podstawowych problemów................... 726. 2 Często zadawane pytania (FAQ).......................................... 75ZałącznikiOgłoszenie................................................................................................... 84Simplified EU Declaration of Conformity.......................................... 86Informacje kontaktowe producenta.................................................. 99

Strona: 6

61 Poznanie routerabezprzewodowegoUWAGI:• Jeżeli którykolwiek z elementów jest uszkodzony lub brakuje go,skontaktować się z firmą ASUS celem uzyskania pomocy technicznej;patrz lista telefonów pomocy technicznej firmy ASUS na tylnejstronie okładki niniejszej instrukcji obsługi.• Zachować oryginalne opakowanie na wypadek skorzystania wprzyszłości z usług gwarancyjnych takich jak naprawa lub wymiana.Router bezprzewodowy RT-AC1200 Kabel RJ45Adapter zasilania Instrukcja szybkiegouruchomieniaKarta gwarancyjna1. 1 Witamy!Dziękujemy za zakup routera bezprzewodowego RT-AC1200 firmyASUS!RT-AC1200 charakteryzuje się podwójnym pasmem 2. 4GHz oraz5GHz zapewniając jednoczesne bezprzewodowe przesyłaniestrumieni HD; serwer SMB i serwer UPnP AV do wymiany plików24 godz/7 dni w tygodniu.1. 2 Zawartość opakowania

Strona: 7

71. 3 Router bezprzewodowWireless-AC1200Dual Band USB Router1 235489 12107 1161 LAN LEDWyłączona: Brak zasilania lub brak fizycznego połączenia z siecią LAN.Włączona: Fizyczne połączenie z siecią lokalną (LAN).2 WAN LED (Internet)Wyłączona: Brak zasilania lub brak fizycznego połączenia z siecią WAN.Włączona: Fizyczne połączenie z siecią rozległą (WAN).3 Dioda LED USBWyłączona: Brak zasilania lub brak połączenia fizycznego.Włączona: Połączenie fizyczne z urządzeniem USB.4 2. 4GHz LED / 5GHz LEDWyłączona: Brak sygnału 2. 4 GHz / 5 GHz.Włączona: System bezprzewodowy jest gotowy.Miganie: Przesyłanie lub odbieranie danych przez połączeniebezprzewodowe.5 Dioda zasilaniaWyłączona: Brak zasilaniaWłączona: Urządzenie jest gotowe.Powolne miganie: Tryb ratunkowySzybkie miganie: Przetwarzanie WPS.6 Przycisk RESETPrzycisk służy do przywracania domyślnych ustawień systemu.

Strona: 8

8• Stosować tylko zasilacz dołączony do zestawu. Zastosowanie innychzasilaczy może spowodować uszkodzenie urządzenia.• Dane techniczne:Zasilacz sieciowyprądu stałegoWyjście prądu stałego: +12 V przy prądzie maks.1 ATemperatura pracy 0~40oC Przechowywanie 0~70oCWilgotnośćdziałania50~90% Przechowywanie 20~90%7 Przycisk zasilaniaNaciśnij ten przycisk w celu włączenia lub wyłączenia zasilania systemu.8 Gniazdo zasilania (DC-IN)Służy do podłączenia wtyczki zasilacza prądu przemiennego wchodzącego wskład zestawu i podłączenia routera do zasilacza.9 Gniazda USBGniazda te służą do podłączania urządzeń USB 2. 0 takich jak dyski twarde USB lubpamięci flash USB.W celu naładowania iPada, podłącz kabel USB iPada do gniazda.10 PrzyciskWPSPrzycisk służy do uruchamiania kreatora WPS.11 Gniazdo sieciWAN (Internet)Służy do podłączania kabla sieciowego w celu ustanowienia połączenia zsiecią rozległą.12 Gniazda LAN 1 ~ 4Służą do podłączania kabli sieciowych celem ustanowienia lokalnegopołączenia sieciowego.

Strona: 9

91. 4 Usytuowanie routeraDla zapewnienia najlepszej transmisji sygnału bezprzewodowegopomiędzy routerem bezprzewodowym a podłączonymiurządzeniami sieciowymi należy upewnić się, że:• Router bezprzewodowy należy umieścić centralnie, abyzapewnić maksymalny zasięg transmisji bezprzewodowej dourządzeń sieciowych w pomieszczeniu bądź w budynku.• Urządzenie trzymać z dala od metalowych przeszkód orazbezpośredniego działania promieniowania słonecznego.• W celu zapobiegnięcia zakłóceniom lub utratom sygnałutrzymać urządzenie z dala od urządzeń Wi-Fi obsługującychwyłącznie pasma 802. 11g lub 20 MHz, komputerowychurządzeń peryferyjnych 2. 4 GHz, urządzeń Bluetooth,telefonów bezprzewodowych, transformatorów, silników dowysokich obciążeń, świetlówek, kuchenek mikrofalowych,lodówek oraz innego wyposażenia przemysłowego.• Zawsze zaktualizować oprogramowanie do najnowszejwersji oprogramowania sprzętowego. Najnowsze informacjedotyczące aktualizacji oprogramowania można uzyskać nastronie internetowej ASUS pod adresem http://www. asus. com.• W celu zapewnienia najlepszego sygnału sieci bezprzewodowejnależy ustawić trzy odłączane anteny zgodnie z poniższymrysunkiem.90° 90°

Strona: 10

101. 5 Wymagania dotyczące instalacjiDo wykonania ustawień sieci potrzeba jednego lub dwóchkomputerów, które spełniają następujące wymagania systemowe:• Port Ethernet RJ-45 (LAN) (10Base-T/100Base-TX/1000BaseTX)• Obsługa sieci bezprzewodowej IEEE 802. 11a/b/g/n/ac• Zainstalowana usługa TCP/IP• Przeglądarka sieci web, taka jak Internet Explorer, Firefox,Safari lub Google Chrome• Jeśli komputer nie posiada wbudowanej obsługi siecibezprzewodowej, w celu połączenia z siecią WLAN, możnazainstalować w komputerze adapter WLAN IEEE 802. 11a/b/g/n/ac.• Dzięki technologii transmisji dwupasmowej router bezprzewodowyobsługuje jednocześnie sygnały bezprzewodowe 2. 4 GHz i 5 GHz.Umożliwia to wykonywanie działań powiązanych z Internetem,takich jak surfowanie po Internecie lub czytanie/pisanie wiadomoście-mail z wykorzystaniem pasma 2. 4GHz, przy równoległymprzesyłaniu strumieni wysokiej jakości plików audio/wideo, takichjak filmy lub muzyka, z wykorzystaniem pasma 5GHz.• Niektóre urządzenia IEEE 802. 11n, które można połączyć z siecią,mogą nie obsługiwać częstotliwości 5 GHz. Należy sprawdzićspecyfikacje w podręczniku danego urządzenia.• Kable Ethernet RJ-45 wykorzystywane do połączenia z urządzeniamisieciowymi nie powinny być dłuższe niż 100 metrów.

Strona: 11

111. 6 Instalacja routeraWAŻNE!• Router bezprzewodowy należy zainstalować za pomocą połączeniaprzewodowego, aby uniknąć możliwych problemów z instalacją.• Przed skonfigurowaniem routera bezprzewodowego ASUS wykonaćnastępujące czynności:• W przypadku zastępowania istniejącego routera odłączyćrouter od sieci.• Odłączyć kable/przewody od istniejącego modemu. Jeżelimodem ma baterię zasilania awaryjnego należy ją równieżwyciągnąć.• Ponownie uruchomić komputer (zalecane).1. 1 Połączenie przewodoweUWAGA: Do podłączenia przewodowego można użyć kabla prostegolub skrosowanego.Modem12WANLAN

Strona: 12

12W celu wykonania ustawienia routera bezprzewodowegopoprzez połączenie przewodowe:1. Włożyć wtyczkę zasilacza prądu przemiennego do gniazdawejścia prądu stałego i włożyć zasilacz do gniazda sieciowego.2. Używając dołączonego kabla sieciowego, podłączyć komputerdo gniazda sieci lokalnej routera bezprzewodowego.WAŻNE! Upewnij się, czy dioda sieci lokalnej miga.3 Używając drugiego kabla sieciowego, podłączyć modem dogniazda sieci WAN routera bezprzewodowego.4. Włożyć wtyczkę zasilacza prądu przemiennego modemu dogniazda wejścia prądu stałego i włożyć zasilacz do gniazdasieciowego.1. 2 Połączenie bezprzewodowe

Strona: 13

132 Używając dołączonego kabla sieciowego, podłączyć modemdo gniazda sieci WAN routera bezprzewodowego.3. Włożyć wtyczkę zasilacza prądu przemiennego modemu do4. Zainstalować w komputerze bezprzewodową kartę sieciowąIEEE 802. 11a/b/g/n/ac.• Szczegółowe informacje dotyczące połączenia z sieciąbezprzewodową znajdują się w podręczniku użytkownika adapteraWLAN.• Informacje na temat konfiguracji ustawień zabezpieczeń siecimożna znaleźć w części Wykonanie ustawień zabezpieczeniasieci bezprzewodowej w rozdziale 3 niniejszego podręcznikaużytkownika.

Strona: 14

142. 1 Logowanie do GUI webRouter bezprzewodowy ASUS jest dostarczany z intuicyjnymGUI (graphics user interface (graficzny interfejs użytkownika)),który umożliwia łatwą konfigurację jego różnych funkcji poprzezprzeglądarkę sieci web, taką jak Internet Explorer, Firefox, Safarilub Google Chrome.UWAGA: Funkcje mogą się różnić w zależności od wersjioprogramowania sprzętowego.Aby zalogować się do GUI web:1. W przeglądarce sieci web, takiej jak Internet Explorer, Firefox,Safari lub Google Chrome, ręcznie wprowadź domyślny adresIP routera bezprzewodowego: 192. 168. 50. 1 lub wprowadźhttp://router. com.2. Na stronie logowania wprowadź domyślną nazwę użytkownika(admin) i hasło (admin).3. Można rozpocząć konfigurację różnych ustawień routerabezprzewodowego firmy ASUS za pomocą sieciowegointerfejsu graficznego.UWAGA: Po zalogowaniu się do sieciowego interfejsu graficznego poraz pierwszy nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę QuickInternet Setup (QIS) (Szybka konfiguracja połączenia z Internetem).PanelnawigacjiQIS (Szybkakonfiguracjapołączenia zInternetem) -InteligentnepodłączanieGórne przyciski poleceńPasekinformacyjnyŚrodkowakolumnaPrawa

Strona: 15

152. 2 QIS z autodetekcją Quick InternetSetup (Szybkie ustawienia połączenia zInternetem)Funkcja QIS (Quick Internet Setup (Szybkie ustawienia połączenia zInternetem)) pomaga w szybkim wykonaniu połączenia z Internetem.UWAGI: Podczas ustawiania połączenia z Internetem pierwszy raz,naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset na routerze bezprzewodowym wcelu przywrócenia jego ustawień fabrycznych.Aby użyć QIS z autodetekcją:1. Zaloguj się do sieciowego interfejsu graficznego.Automatycznie wyświetlona zostanie strona QIS (Szybkakonfiguracja połączenia z Internetem).• Domyślna nazwa logowania i hasło do sieciowego interfejsugraficznego routera bezprzewodowego to admin. Informacje natemat zmiany nazwy logowania i hasła routera bezprzewodowegomożna znaleźć w części 4. 2 System.• Nazwa logowania i hasło routera bezprzewodowego są inne niżnazwa (identyfikator SSID) sieci 2. 4 GHz/5 GHz i klucz zabezpieczeń.Za pomocą nazwy logowania i hasła routera bezprzewodowegomożna logować się do sieciowego interfejsu graficznego routerabezprzewodowego w celu konfiguracji jego ustawień. Za pomocąnazwy (identyfikatora SSID) sieci 2. 4 GHz/5 GHz i klucza zabezpieczeńurządzenia Wi-Fi logują się i łączą z siecią 2. 4 GHz/5 GHz.

Strona: 16

16Typ połączenia Automatic IP (Automatyczny adres IP) (DHCP)Typ połączenia PPPoE, PPTP i L2TP2. Router bezprzewodowy automatycznie wykryje, czy typpołączenia ISP to Dynamic IP (Dynamiczny adres IP), PPPoE,PPTP, L2TP oraz Static IP (Statyczny adres IP). Wprowadźniezbędne informacje dla typu połączenia ISP.WAŻNE! Uzyskaj niezbędne informacje dotyczące połączenia zInternetem od ISP.

Strona: 17

17• Automatyczne wykrywanie typu połączenia ISP jest wykonywaneprzy pierwszej konfiguracji routera bezprzewodowego lub pozresetowaniu routera bezprzewodowego do ustawień domyślnych.• Jeżeli funkcja QIS nie może wykryć typu połączenia z Internetem,kliknij polecenie Skip to manual setting (Przejdź do ustawieńręcznych) (patrz zrzut ekranu w etapie 1) i ręcznie skonfigurujustawienia połączenia.3. Przydziel nazwę sieci (SSID) i klucz zabezpieczenia dlapołączenia bezprzewodowego 2. 4GHz i 5 GHz. Po zakończeniukliknij Apply (Zastosuj).

Strona: 18

184. Wyświetlone zostaną ustawienia połączenia z Internetemoraz dane dotyczące połączenia bezprzewodowego. Abykontynuować kliknij Next (Dalej).5. Przeczytaj instrukcję połączenia Twojego komputera z sieciąbezprzewodową. Po zakończeniu kliknij Finish (Zakończ).

Strona: 19

192. 3 Łączenie z siecią bezprzewodowąPo skonfigurowaniu routera bezprzewodowego za pomocą funkcjiQIS można połączyć komputer lub inne urządzenia inteligentne zsiecią bezprzewodową.W celu połączenia z siecią:1. Kliknij ikonę sieci w obszarze powiadomień komputera, abywyświetlić dostępne sieci bezprzewodowe.2. Wybierz sieć bezprzewodową do połączenia, a następnie kliknijprzycisk Connect (Połącz).3. Może być konieczne wprowadzenie klucza zabezpieczeńsieciowych w celu uzyskania dostępu do zabezpieczonej siecibezprzewodowej; następnie kliknij przycisk OK.4. Poczekaj na pomyślne ustanowienie połączenia międzykomputerem a siecią bezprzewodową. Stan połączenia jestwyświetlany za pomocą ikony sieci.• Szczegółowe informacje na temat konfiguracji ustawień siecibezprzewodowej można znaleźć w następnych rozdziałach.• Szczegółowe informacje na temat łączenia danego urządzenia zsiecią bezprzewodową można znaleźć w dołączonym do niegopodręczniku użytkownika.

Strona: 20

203. 1 Korzystanie z pozycji Network Map(Mapa sieci)Pozycja Network Map (Mapa sieci) umożliwia konfigurowanieustawień zabezpieczeń sieci, zarządzanie klientami sieciowymioraz monitorowanie urządzenia USB.

Strona: 21

21bezprzewodowejAby zabezpieczyć sieć bezprzewodową przed nieautoryzownymdostępem należy skonfigurować ustawienia zabezpieczenia.W celu wykonania ustawień zabezpieczenia siecibezprzewodowej:1. W panelu nawigacji przejdź do pozycji General (Ogólne) >Network Map (Mapa sieci).2. Na ekranie Network Map (Mapa sieci), wybierz ikonęSystem status (Stan systemu), aby wyświetlić ustawieniazabezpieczenia sieci bezprzewodowej takie jak SSID, poziomzabezpieczenia i ustawienia szyfrowania.UWAGA: Można ustawić różne zabezpieczenia sieci bezprzewodowejdla pasm 2. 4GHz i 5GHz.Ustawienia zabezpieczenia2. 4GHz5GHz

Strona: 22

223. W polu Nazwę sieci(SSID), wprowadź unikalną nazwę dlawłasnej sieci bezprzewodowej.4. Na liście rozwijanej Poziom zabezpieczenia wybierz metodęuwierzytelniania dla sieci bezprzewodowej.WAŻNE! Standard IEEE 802. 11n/ac zakazuje używania wysokiejprzepustowości z WEP lub WPA-TKP, jako pojedynczego szyfru. Jeśliużywane są te metody szyfrowania, szybkość danych spadnie doszybkości połączenia 54Mbps IEEE 802. 11g.5. Wprowadź swój kluczWPA-PSK (klucz-hasło zabezpieczenia).6. Po wykonaniu kliknij Apply (Zastosuj).3. 2 Zarządzanie klientami sieciW celu zarządzania klientami sieci:wybierz zakładkę Network Map (Mapa sieci).2. Na ekranie Network Map (Mapa sieci), wybierz ikonę ClientStatus (Stan klienta), aby wyświetlić informacje o klientachsieciowych.3. Aby zablokować dostęp klienta do sieci, wybierz klienta i kliknijBlock (Zablokuj).

Strona: 23

233. 3 Monitorowanie urządzenia USBRouter bezprzewodowy firmy ASUS jest wyposażony w jedenport USB, do których można podłączyć urządzenia USB w celuudostępnienia plików i drukarki klientom w sieci.UWAGA: Do używania tej funkcji wymagane jest podłączenie doportu USB na panelu tylnym posiadanego routera bezprzewodowegourządzenia pamięci masowej USB takiego jak dysk twardy USB lubnapęd flash USB. Patrz lista obsługiwanych urządzeń Plug-n-Share Diskpod adresem http://event. com/networks/disksupport

Strona: 24

24WAŻNE! Aby inni klienci sieciowi mogli uzyskiwać dostęp dourządzenia USB za pomocą witryny FTP/narzędzia klienta FTP innejfirmy, funkcji Servers Center (Centrum serwerów), usługi Samba lubaplikacji AiCloud, należy najpierw utworzyć konto udostępnianiai skonfigurować uprawnienia/prawa dostępu. Dalsze szczegółoweinformacje znajdują się w części 3. Używanie aplikacji USB i3. 6 Korzystanie z aplikacji AiCloud w niniejszym podręcznikuAby monitorować urządzenie USB:2. Na ekranie Network Map (Mapa sieci) wybierz ikonę USBDisk Status (Stan dysku USB), aby wyświetlić informacje ourządzeniu USB.• Dalsze szczegółowe informacje znajdują się w części 3. 2Korzystanie z funkcji Servers Center (Centrum serwerów) wniniejszym podręczniku użytkownika.• Router bezprzewodowy współpracuje z większością dyskówtwardych/dysków flash USB (wielkości do 2TB) i obsługuje dostępodczyt-zapis w systemach FAT16, FAT32, EXT2, EXT3, i NTFS.

Strona: 25

25Bezpieczne usuwanie dysku USBWAŻNE: Nieprawidłowe usunięcie dysku USB może spowodowaćuszkodzenie danych.Aby bezpiecznie usunąć dysk USB:2. W prawym górnym rogu ekranu kliknij pozycję > EjectUSB disk (Wysuń dysk USB). Po pomyślnym wysunięciudysku USB jego stan zostanie zmieniony na Unmounted(Odłączony).

Strona: 26

263. 2 Tworzenie Guest Network (Sieć gości)Pozycja Guest Network (Sieć gości) udostępnia tymczasowymużytkownikom możliwość połączenia z Internetem za pomocąoddzielnych identyfikatorów SSID lub sieci, bez zapewnianiadostępu do sieci prywatnej.UWAGA: Router RT-AC1200 obsługuje maksymalnie sześćidentyfikatorów SSID (trzy identyfikatory SSID 2. 4 GHz i trzy 5 GHz).W celu utworzenia sieci gości:Guest Network (Sieć gości).2. Na ekranie Guest Network (Sieć gości) wybierz pasmoczęstotliwości 2. 4Ghz lub 5Ghz dla sieci gości, którą chceszutworzyć.3. Kliknij przycisk Enable (Włącz).

Strona: 27

274. W celu skonfigurowania dodatkowych opcji kliknij przyciskModify (Modyfikuj).5. Kliknij przycisk Yes (Tak) na ekranie Enable Guest Network(Włączyć sieć gościnną).6. Przypisz swojej sieci tymczasowej nazwę sieci bezprzewodowejw polu Network Name (Nazwa sieci) (SSID).7. Wybierz ustawienie dla pozycji Authentication Method(Metoda uwierzytelniania).8. Wybierz metodę Encryption (Szyfrowanie).9. Określ ustawienie pozycji Access time (Czas dostępu) lubwybierz opcję Limitless (Nieograniczony).10. Wybierz opcję Disable (Wyłącz) lub Enable (Włącz) dlapozycji Access Intranet (Dostęp do Intranetu).11. Po zakończeniu kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

Strona: 28

28Aby ustawić priorytet szerokości pasma:Traffic Manager (Menedżer ruchu) > wybierz zakładkę QoS(Jakość usługi).2. Kliknij ON (Włącz), aby włączyć domyślną zasadę i wypełnijpola pasma dla przesyłanie i pobieranie.UWAGA: Uzyskaj informacje dotyczące pasma od ISP.3. Kliknij przycisk Save (Zapisz).UWAGA: Lista User Specify Rule List (Lista reguł określonych przezużytkownika) należy do ustawień zaawansowanych. Aby nadaćpriorytet określonym aplikacjom sieciowym lub usługom sieciowym,należy wybrać pozycję User-defined QoS rules (Definiowane przezużytkownika reguły QoS) lub User-defined Priority (Priorytetdefiniowany przez użytkownika) z listy rozwijanej w prawym górnymrogu ekranu.3. 3 UżywanieTraffic Manager (Menedżerruchu)3. 1 Zarządzanie pasmem QoS (Quality of Service)QoS (Quality of Service) umożliwia ustawienie priorytetu pasma izarządzanie ruchem sieciowym.

Strona: 29

294. Na stronie User-defined QoS rules (Definiowane przezużytkownika reguły QoS) dostępne są cztery domyślne typyusług online — korzystanie z sieci Web, HTTPS i transferowanieplików. Wybierz preferowaną usługę, wypełnij pola SourceIP or MAC (Adres IP lub MAC źródła), Destination Port(Port docelowy), Protocol (Protokół), Transferred(Przetransferowano) i Priority (Priorytet), a następnie kliknijprzycisk Apply (Zastosuj). Informacje zostaną skonfigurowanena ekranie reguł QoS.• W celu wprowadzenia adresu IP lub MAC źródła można:a) Wprowadzić określony adres IP, np. „192. 122. 1”.b) Wprowadzić adresy IP z jednej podsieci lub z tej samej puliadresów IP, np. 123. *”lub„192. *. *”.c) Wprowadzić wszystkie adresy IP jako„*. *”lub pozostawićpuste pole.d) Format adresu MAC to sześć grup po dwie cyfry szesnastkowe,oddzielone dwukropkami (:), w kolejności transmisji (np.12:34:56:aa:bc:ef).• W przypadku zakresu portu źródłowego lub docelowego można:a) Wprowadzić określony port, np. „95”.b) Wprowadzić porty z zakresu, np. „103:315”, „>100”lub„<65535”.• W kolumnie Transferred (Przetransferowano) znajdują sięinformacje dotyczące ruchu przesyłania i pobierania (wychodzącegoi przychodzącego ruchu sieciowego) dla jednej sekcji. W kolumnie tejmożna ustawić limit ruchu sieciowego (w KB) dla danej usługi w celuustalenia priorytetów dla usługi przypisanej do określonego portu.Jeśli na przykład dwaj klienci sieciowi, PC 1 i PC 2, uzyskują dostępdo Internetu (ustawiony na porcie 80), ale klient PC 1 przekraczalimit ruchu sieciowego z powodu zadań pobierania, klient PC 1będzie miał niższy priorytet. Aby nie ustawiać limitu ruchu, należypozostawić puste pole.

Strona: 30

305. Na stronie User-defined Priority (Priorytet definiowanyprzez użytkownika), dla aplikacji lub urządzeń sieciowychmożna określić jeden z pięciu poziomów priorytetu za pomocąlisty rozwijanej User-defined QoS rules (Definiowaneprzez użytkownika reguły QoS). W zależności od poziomupriorytetu, pakiety danych można wysyłać za pomocąnastępujących metod:• Zmień kolejność przesyłanych pakietów sieciowych, które sąwysyłane do Internetu.• W tabeli Upload Bandwidth (Przepustowość przesyłania)ustaw pozycję Minimum Reserved Bandwidth (Minimalnazarezerwowana przepustowość) i Maximum BandwidthLimit (Ograniczenie maksymalnej przepustowości)dla wielu aplikacji sieciowych o różnych poziomachpriorytetu. Wartości procentowe wskazują współczynnikiprzepustowości przesyłania dostępne dla określonychaplikacji sieciowych.• Pakiety o niskim priorytecie są odrzucane w celu zapewnieniatransmisji pakietów o priorytecie wysokim.• W tabeli Download Bandwidth (Przepustowość pobierania) ustawpozycję Maximum Bandwidth Limit (Ograniczenie maksymalnejprzepustowości) dla wielu aplikacji sieciowych w odpowiedniejkolejności. Im wyższy jest priorytet pakietów przesyłanych, tymwyższy będzie priorytet pakietów pobieranych.• W przypadku braku przesyłania pakietów przez aplikacje o wysokimpriorytecie cała szybkość transmisji połączenia internetowegobędzie dostępna dla pakietów o niskim priorytecie.6. Ustaw pakiet o najwyższym priorytecie. W celu zapewnieniapłynności grania w gry online jako pakiet o najwyższympriorytecie można ustawić ACK, SYN i ICMP.UWAGA: Należy najpierw włączyć pozycję QoS (Jakość usługi) iskonfigurować limity szybkości przesyłania i pobierania.

Strona: 31

313. 2 Monitorowanie ruchuFunkcja monitorowania ruchu zapewnia informacje dotycząceprzepustowości i szybkości połączenia z Internetem, sieciąprzewodową i bezprzewodową. Umożliwia ona monitorowanieruchu sieciowego na poziomie każdego dnia.UWAGA: Pakiety z Internetu są równomiernie przesyłane do urządzeńprzewodowych i bezprzewodowych.

Strona: 32

323. 4 Konfiguracja pozycji Parental Control(Kontrola rodzicielska)Funkcja Parental Control (Kontrola rodzicielska) umożliwiakontrolę czasu dostępu do Internetu. Użytkownicy mogą ustawićograniczenie czasu korzystania z sieci klienta.Aby korzystać z funkcji kontroli rodzicielskiej:Parental control (Kontrola rodzicielska).2. Kliknij pozycję ON (WŁ. ) w celu włączenia funkcji ParentalControl (Kontrola rodzicielska).3. Wybierz klienta do kontroli korzystania z sieci. Można takżewprowadzić adres MAC klienta w kolumnie Client MACAddress (Adres MAC klienta).UWAGA: Nazwa klienta nie może zawierać znaków specjalnych anispacji, ponieważ mogłoby to spowodować nieprawidłowe działanieroutera.4. Kliknij ikonę lub w celu dodania lub usunięcia profiluklienta.5. Ustaw dozwolony limit czasu na mapie Time Management(Zarządzanie czasem). Przeciągnij i upuść żądaną strefęczasową w celu umożliwienia korzystania z sieci klienta.6. Kliknij przycisk OK.7. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia.

Strona: 33

333. 5 Używanie aplikacji USBFunkcja aplikacji USB udostępnia Servers Center (Centrumserwerów).WAŻNE! Aby móc korzystać z funkcji serwera, należy podłączyćurządzenie pamięci USB, takie jak dysk twardy USB lub pamięć flashUSB, do portu USB 2. 0 na panelu tylnym routera bezprzewodowego.Urządzenie pamięci USB powinno zostać odpowiednio sformatowanei podzielone na partycje. Należy zapoznać się z tabelą obsługiwanychsystemów plików, która jest dostępna na stronie internetowej firmyASUS pod adresem http://event. com/2009/networks/disksupport/.3. 1 Korzystanie z funkcji Centrum serwerówFunkcja Servers Center (Centrum serwerów) umożliwiaudostępnianie plików multimedialnych z dysku USB poprzezkatalog Media Server (Serwer multimediów), lub usługęudostępniania Samba. Za pomocą funkcji Servers Center (Centrumserwerów) można także skonfigurować inne ustawienia dyskuUSB.Korzystanie z pozycji Media Server (Serwer multimediów)Router bezprzewodowy umożliwia urządzeniom z obsługąstandardu DLNA uzyskiwanie dostępu do plików multimedialnychzapisanych na dysku USB podłączonym do routerabezprzewodowego.UWAGA: Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji serweramultimediów DLNA urządzenie należy połączyć z siecią routera RT-AC1200.

Strona: 34

34W celu wyświetlenia strony ustawień Media Server (Serwermultimediów) przejdź do pozycji General (Ogólne) > USBapplication (Aplikacja USB) > Servers Center (Centrumserwerów) > wybierz zakładkę Media Server (Serwermultimediów). Należy zapoznać się z poniższymi opisami pól:• Włącz serwer multimediów DLNA: Wybierz pozycję ON/OFF (WŁ. /WYŁ. ) w celu włączenia/wyłączenia serweramultimediów DLNA.• Włączyć serwer iTunes: Wybierz pozycję ON/OFF (WŁ. )w celu włączenia/wyłączenia serwera iTunes.• Katalogserweramultimediów:Wybierz katalog serweramultimediów i kliknij przycisk Apply(Zastosuj), aby udostępnićpliki z dysku USB urządzeniom multimedialnym w sieci.• Stan serwera multimediów: Wyświetlanie stanu serweramultimediów.Używanie usługi udostępniania miejsca sieciowego (Samba)Udostępnianie miejsca sieciowego (Samba), umożliwia ustawieniekonta i uprawnień dla usługi Samba.Aby używać udostępniania Samba:USB application (Aplikacja USB) > Servers Center (CentrumUWAGA: Funkcja Network Place (Samba) Share [Udostępnianie miejscasieciowego (Samba)] jest domyślnie włączona.

Strona: 35

352. Wykonaj poniższe czynności, aby dodać, usunąć lubzmodyfikować konto.W celu utworzenia nowego konta:a) Kliknij ikonę, aby dodać nowe konto.b) W polach Account (Konto) i Password (Hasło) wpisznazwę i hasło klienta sieciowego. Wprowadź ponowniehasło w celu potwierdzenia. Kliknij przycisk Add (Dodaj) wcelu dodania konta do listy.W celu usunięcia istniejącego konta:a) Wybierz konto, które chcesz usunąć.b) Kliknij ikonę.c) Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Delete (Usuń) wcelu potwierdzenia usunięcia konta.W celu dodania folderu:a) Kliknij ikonę.b) Wprowadź nazwę folderu i kliknij przycisk Add (Dodaj).Utworzony folder zostanie dodany do listy folderów.

Strona: 36

363. Z listy plików/folderów wybierz typ praw dostępu, który mazostać przydzielony określonym plików/folderów:• R/W: Wybierz tę opcję, aby przypisać dostęp do zapisu/odczytu.• R: Wybierz tę opcję, aby przypisać dostęp tylko do odczytu.• Nie: Wybierz tę opcję, aby nie udostępniać określonegofoldera.4. Kliknij Apply (Zastosuj), aby zastosować zmiany.4. 1 Wireless (Sieć bezprzewodowa)4. 1 General (Ogólne)Zakładka General (Ogólne) umożliwia konfigurację podstawowychustawień sieci bezprzewodowej.4 Konfiguracja ustawieńzaawansowanych

Strona: 37

37W celu skonfigurowania podstawowych ustawień sieci1. W panelu nawigacji przejdź do pozycji AdvancedSettings (Ustawienia zaawansowane) > Wireless (Siećbezprzewodowa) > wybierz zakładkę General (Ogólne).2. Wybierz pasmo częstotliwości sieci bezprzewodowej 2. 4 GHzlub 5 GHz.3. Przypisz unikatową nazwę identyfikatora SSID (Service SetIdentifier) lub sieci zawierającą maksymalnie 32 znaki w celuidentyfikacji sieci bezprzewodowej. Urządzenia Wi-Fi będąidentyfikować sieć bezprzewodową i łączyć się z nią za pomocąprzypisanego identyfikatora SSID. Identyfikatory SSID widocznena pasku informacyjnym są aktualizowane po zapisaniunowych identyfikatorów SSID w ustawieniach.UWAGA: Unikatowe identyfikatory SSID można przypisać dla pasmaczęstotliwości 2. 4 GHz lub 5 GHz.4. W polu Hide SSID (Ukryj SSID) wybierz opcję Yes (Tak),aby nie dopuścić do wykrywania identyfikatora SSID przezurządzenia bezprzewodowe. Po włączeniu tej funkcji koniecznebędzie ręczne wprowadzanie identyfikatora SSID w urządzeniubezprzewodowym w celu zapewnienia jego dostępu do siecibezprzewodowej.5. Wybierz jedną z dostępnych opcji trybu sieci bezprzewodowejw celu określenia typów urządzeń bezprzewodowych, którebędą mogły łączyć się z routerem bezprzewodowym:• Automat. : Wybierz opcję Auto (Automat. ), aby z routerembezprzewodowym mogły łączyć się urządzenia 802. 11ac,802. 11n, 802. 11g i 802. 11b.• Starsze: Wybierz opcję Legacy (Starsze), aby z routerembezprzewodowym mogły łączyć się urządzenia 802. 11b/g/n.Urządzenia obsługujące natywnie tryb 802. 11n będą jednakdziałać wyłącznie z maksymalną szybkością 54 Mb/s.• TylkoN:Wybierz opcję Nonly(TylkoN), aby zmaksymalizowaćwydajność sieci bezprzewodowej w standardzie N. Ustawienieto sprawia, że z routerem bezprzewodowym nie będą łączyć sięurządzenia 802. 11g ani 802. 11b.6. Wybierz kanał działania routera bezprzewodowego. Wybierzopcję Auto (Automat. ), aby router bezprzewodowyautomatycznie wybierał najmniej zakłócony kanał.

Strona: 38

387. Wybierz jedno z dostępnych pasm kanału w celuuwzględnienia większych szybkości transmisji:40 MHz: Wybierz to pasmo, aby zmaksymalizowaćprzepływność w sieci bezprzewodowej.20MHz (default) [20 MHz (domyślne)]: Wybierz to pasmow przypadku występowania problemów z połączeniembezprzewodowym.8. Wybierz jedną z dostępnych metod uwierzytelniania:• Open System (Otwarty system): Ta opcja nie zapewniazabezpieczeń.• Shared Key (Klucz wspólny): Konieczne jest korzystanie zszyfrowania WEP i wprowadzenie co najmniej jednego kluczawspólnego.• WPA/WPA2 Personal/WPA Auto-Personal: Ta opcjazapewnia mocne zabezpieczenia. Można korzystać zzabezpieczenia WPA (z TKIP) lub WPA2 (z AES). Po wybraniutej opcji konieczne jest korzystanie z szyfrowania TKIP + AES iwprowadzenie hasła WPA (klucza sieciowego).• WPA/WPA2 Enterprise/WPA Auto-Enterprise: Ta opcjazapewnia bardzo mocne zabezpieczenia. Jest ona dostępnaz zintegrowanym serwerem EAP lub zewnętrznym serweremuwierzytelniania RADIUS z wewnętrzną bazą danych.• Radius with 802. 1x (Radius z 802. 1x)UWAGA: Router bezprzewodowy obsługuje maksymalnąszybkość transmisji 54 Mb/s po ustawieniu dla pozycjiWirelessMode (Tryb sieci bezprzewodowej) opcji Auto (Automat. ) iwybraniu metody szyfrowaniaWEP lubTKIP.9. Wybierz jedną z dostępnych opcji szyfrowania WEP (WiredEquivalent Privacy) dla danych przesyłanych w sieci• Off (Wyłączona): Wyłączenie szyfrowania WEP• 64-bit (64-bitowe): Włączenie słabego szyfrowania WEP• 128-bit(128-bitowe):WłączeniemocniejszegoszyfrowaniaWEP.10. Po zakończeniu kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

Strona: 39

394. 2 WPSWPS (Wi-Fi Protected Setup) to standard zabezpieczeń siecibezprzewodowej, który ułatwia łączenie urządzeń z sieciąbezprzewodową. Funkcję WPS można skonfigurować za pomocąkodu PIN lub przycisku WPS.UWAGA: Należy upewnić się, że urządzenia obsługują funkcję WPS.W celu włączenia funkcjiWPS w sieci bezprzewodowej:bezprzewodowa) > wybierz zakładkę WPS.2. W polu EnableWPS (Włącz funkcjęWPS) przesuń suwak doopcji ON (WŁ. ).3. Funkcja WPS korzysta domyślnie z częstotliwości 2. 4 GHz.Aby zmienić częstotliwość na 5GHz, ustaw dla funkcjiWPS opcję OFF (WYŁ. ), kliknij pozycję Switch Frequency(Przełącz częstotliwość) w polu Current Frequency (Bieżącaczęstotliwość), a następnie ponownie ustaw dla funkcji WPSopcję ON (WŁ. ).

Strona: 40

40UWAGA: Funkcja WPS obsługuje uwierzytelnianie za pomocą metodyOpen System (Otwarty system), WPA-Personal i WPA2-Personal. FunkcjaWPS nie obsługuje sieci bezprzewodowych korzystających z metodyszyfrowania Shared Key (Klucz wspólny), WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise ani RADIUS.3. W polu WPS Method (Metoda WPS) wybierz opcję Push Button(Przycisk polecenia) lub Client PIN Code (Kod PIN klienta).Po wybraniu opcji Push Button (Przycisk polecenia) przejdźdo kroku 4. Po wybraniu opcji Client PIN Code (Kod PINklienta) przejdź do kroku 5.4. Aby skonfigurować funkcję WPS za pomocą przycisku WPSroutera, należy wykonać poniższe czynności:a. Kliknij przycisk Start lub naciśnij przycisk WPS z tyłu routerab. Naciśnij przycisk WPS na urządzeniu bezprzewodowym. Jeston zwykle oznaczony logo WPS.UWAGA: Należy poszukać przycisku WPS na urządzeniubezprzewodowym lub sprawdzić jego lokalizację w podręcznikuc. Router bezprzewodowy rozpocznie wyszukiwaniedostępnych urządzeń WPS. Jeśli router bezprzewodowynie znajdzie żadnych urządzeń WPS, przełączy się do trybuwstrzymania.5. Aby skonfigurować funkcję WPS za pomocą kodu PIN klienta,należy wykonać poniższe czynności:a. Znajdź kod PIN funkcji WPS na urządzeniu bezprzewodowymlub w jego podręczniku użytkownika.b. Wprowadź kod PIN klienta w polu tekstowym.c. Kliknij przycisk Start w celu przełączenia routerabezprzewodowego do trybu wyszukiwania funkcji WPS.Wskaźniki LED routera będą migać szybko trzy razy domomentu ukończenia konfiguracji WPS.

Strona: 41

41bezprzewodowych)PozycjaWirelessMACFilter(FiltradresówMACurządzeńbezprzewodowych)zapewniakontrolęnadpakietamiprzesyłanyminaokreślonyadresMAC(MediaAccessControl)wdanejsieciWceluskonfigurowaniafiltraadresówMACurządzeńbezprzewodowych:1. WpanelunawigacjiprzejdźdopozycjiAdvancedSettings(Ustawieniazaawansowane)>Wireless(Siećbezprzewodowa)>wybierzzakładkęWirelessMACFilter(FiltradresówMACurządzeńbezprzewodowych).2. WpoluFrequency(Częstotliwość)wybierzpasmoczęstotliwości, któremabyćużywanedlapozycjiWirelessMACFilter(FiltradresówMACurządzeńbezprzewodowych).3. ZlistyrozwijanejMACFilterMode(TrybfiltraadresówMAC)wybierzopcjęAccept(Akceptuj)lubReject(Odrzuć).• WybierzopcjęAccept(Akceptuj), abyurządzeniazlistyMACfilterlist(ListafiltrowanychadresówMAC)mogłyłączyćsięzsieciąbezprzewodową.• WybierzopcjęReject(Odrzuć), abyurządzeniazlistyMACfilterlist(ListafiltrowanychadresówMAC)niemogłyłączyćsięzsiecią4. WobszarzeMACfilterlist(ListafiltrowanychadresówMAC)kliknijprzyciskAdd(Dodaj) iwprowadźadresMACurządzeniabezprzewodowego.5. KliknijprzyciskApply(Zastosuj).

Strona: 42

424. 4 RADIUS Setting (Ustawienia serwera RADIUS)Pozycja RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service)Setting (Ustawienia serwera RADIUS) zapewnia dodatkowąwarstwę zabezpieczeń w przypadku wybrania metodyuwierzytelniania WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise lub Radius with802. 1x).W celu skonfigurowania ustawień serwera RADIUS w sieci1. Upewnij się, że wybrana metoda uwierzytelniania routerabezprzewodowego to WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise lubRadius with 802. 1x).UWAGA: Wceluskonfigurowaniametodyuwierzytelnianiarouterabezprzewodowegonależyzapoznaćsięzrozdziałem4. 1General(Ogólne).2. W panelu nawigacji przejdź do pozycji Advancedbezprzewodowa) > wybierz zakładkę RADIUS Setting(Ustawienia serwera RADIUS).3. Wybierz pasmo częstotliwości.4. W polu Server IP Address (Adres IP serwera) wprowadź adresIP serwera RADIUS.5. W polu Connection Secret (Tajne połączenie) przypisz hasłozapewniające dostęp do serwera RADIUS.6. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

Strona: 43

43Na ekranie Professional Settings (Ustawienia profesjonalne)można skonfigurować następujące pozycje:• Band (Pasmo): Wybierz pasmo częstotliwości dla pozycji,dla których zastosowanie mają ustawienia profesjonalne.• Włącz łączność radiową: Wybierz opcję Yes (Tak), abywłączyć sieć bezprzewodową. Wybierz opcję No (Nie), abywyłączyć sieć bezprzewodową.• EnableWirelessScheduler(Włączharmonogramsiecibezprzewodowej): Można ustawić przedział czasu, w którymsieć bezprzewodowa ma być w ciągu tygodniu włączona.• Ustawiajizolowanypunktdostępowy: PozycjaSetAPisolated(Ustawiajizolowanypunktdostępowy)uniemożliwiawzajemnąkomunikacjęurządzeńbezprzewodowychpołączonychzdanąsiecią. Funkcjatajestprzydatna, jeślizdanąsieciączęstołączysięlubrozłączawielugości. WybierzopcjęYes(Tak), abywłączyćtęfunkcjęlubwybierzopcjęNo(Nie), abyjąwyłączyć.4. 5 Professional (Profesjonalne)Na ekranie Professional (Profesjonalne) dostępne są opcjekonfiguracji zaawansowanej.UWAGA: Zalecane jest zachowanie wartości domyślnych tego ekranu.

Strona: 44

44• Włącz IGMP Snooping (Śledzenie IGMP): Po włączeniu,monitory śledzenia IGMP monitorują komunikację IGMPpomiędzy urządzeniami i optymalizuje ruch ruch multiemisji.• Szybkośćmultiemisji(Mb/s): WybierzszybkośćprzesyłaniawramachmultiemisjilubwybierzopcjęDisable(Wyłącz)wceluwyłączeniajednoczesnychpojedynczychtransmisji.• Typpreambuły: ZapomocąpozycjiPreambleType(Typpreambuły)określanyjestczas, wktórymrouterprzeprowadzakontrolęCRC(CyclicRedundancyCheck). CRCjestmetodąwykrywaniabłędówpodczastransmisjidanych. WybierzopcjęShort(Krótko)wprzypadkuzajętejsiecibezprzewodowejodużymruchusieciowym.WybierzopcjęLong(Długo), jeślisiećbezprzewodowajestzłożonazestarszychmodeliurządzeńbezprzewodowych.• AMPDURTS:Wybierz Enable(Włącz), abywłączyćRTSdlakażdegoAMPDU.• PrógRTS: WybierzniższąwartośćdlapozycjiRTS(RequesttoSend)Threshold(PrógRTS)wceluusprawnieniakomunikacjibezprzewodowejwprzypadkuzajętejlubzakłócanejsiecibezprzewodowejodużymruchusieciowymizwielomaurządzeniamibezprzewodowymi.• InterwałDTIM: PozycjaDTIM(DeliveryTrafficIndicationMessage)Interval(InterwałDTIM)lubDataBeaconRate(Częstotliwośćwysyłaniaramekbeacon)toczasdomomentuwysłaniasygnałudourządzeniabezprzewodowegowtrybieuśpieniazinformacjąooczekującejdostawiepakietudanych. Domyślnawartośćtotrzymilisekundy.• Częstotliwośćwysyłaniaramekbeacon: PozycjaBeaconInterval(Częstotliwośćwysyłaniaramekbeacon)toczasmiędzyjednympakietemDTIMakolejnym. Domyślnawartośćto100milisekund.WprzypadkuniestabilnegopołączeniabezprzewodowegoluburządzeńkorzystającychzroamingunależyustawićmniejsząwartośćpozycjiBeaconInterval(Częstotliwośćwysyłaniaramekbeacon).• WłącztrybTXBursting: PozycjaEnableTXBursting(WłączfunkcjęTXBursting)umożliwiazwiększenieszybkościtransmisjimiędzyrouterembezprzewodowymaurządzeniami802. 11g.• Enable Packet Aggregation (Włącz agregację pakietu):Wybierz Enable(Włącz), aby zwiększyć dostarczonąprzepustowość w sieci.

Strona: 45

454. 2 LAN (Sieć LAN)4. 1 LAN IP (Adres IP sieci LAN)Na ekranie LAN IP (Adres IP sieci LAN) można modyfikowaćustawienia adresu IP sieci LAN routera bezprzewodowego.UWAGA: Wszelkie zmiany adresu IP sieci LAN zostaną odzwierciedlonew ustawieniach DHCP.W celu zmodyfikowania ustawień adresu IP sieci LAN:1. W panelu nawigacji przejdź do pozycji Advanced Settings(Ustawienia zaawansowane) > LAN (Sieć LAN) > wybierzzakładkę LAN IP (Adres IP sieci LAN).2. Zmodyfikuj pozycje IP address (Adres IP) i Subnet Mask(Maska podsieci).3. Po zakończeniu kliknij przycisk Apply (Zastosuj).• Włącz trybWMM APSD: Pozycja Enable WMM APSD (Wi-Fi Multimedia Automatic Power Save Delivery) (Włącz trybWMM APSD) usprawnia zarządzanie energią urządzeńbezprzewodowych. Wybierz opcję Disable (Wyłącz), abywyłączyć tryb WMM APSD.• EnableWMM DLS (WłączWMM DLS): Wybierz opcję Włącz,aby ustawić konfigurację łącza bezpośredniego WMM (WMMDirect Link Setup).

Strona: 46

464. 2 DHCP Server (Serwer DHCP)Router bezprzewodowy korzysta z serwera DHCP doautomatycznego przypisywania adresów IP w sieci. Można określićzakres adresów IP oraz czas dzierżawy dla klientów w sieci.W celu wykonania ustawień serwera DHCP:zakładkę DHCP Server (Serwer DHCP).2. W polu Enable the DHCP Server? (Włączyć serwer DHCP? )zaznacz Yes (Tak).3. W polu tekstowym Domain Name (Nazwa domeny)wprowadź nazwę domeny routera bezprzewodowego.4. W polu IP Pool Starting Address (Adres początkowy zakresuIP) wprowadź adres początkowy IP.5. W polu IP Pool Ending Address (Adres końcowy zakresu IP)wprowadź adres końcowy IP.

Strona: 47

476. W polu LeaseTime (Czas dzierżawy) wprowadź czaszakończenia ważności adresów IP, po czym routerbezprzewodowy automatycznie przydzieli nowe adresy IPklientom sieci.• Podczas określania zakresu adresów IP zalecane jest stosowanieformatu adresów IP: 192. xxx (xxx może być dowolną liczbąpomiędzy 2 a 254).• Pozycja IP Pool Starting Address (Adres początkowy zakresu IP)nie powinna być wyższa niż pozycja IP Pool Ending Address (Adreskońcowy zakresu IP).7. W części DNS andWINS Server Settings (Ustawienia serweraDNS iWINS) wprowadź w razie potrzeby adres IP serwera DNSi WINS.8. Router bezprzewodowy może także ręcznie przypisywać adresyIP urządzeniom w sieci. W polu Enable Manual Assignment(Włącz przypisywanie ręczne) wybierz opcję Yes (Tak), abyprzypisać adres IP do określonych adresów MAC w sieci. Wcelu ręcznego przypisywania do listy DHCP można dodaćmaksymalnie 32 adresy MAC.

Strona: 48

484. 3 Route (Trasa)Jeśli dana sieć korzysta z więcej niż jednego routerabezprzewodowego, można skonfigurować tabelę routingu w celuwspółdzielenia tej samej usługi internetowej.UWAGA: Jeśli użytkownik nie posiada specjalistycznej wiedzy na temattabel routingu, zalecane jest pozostawienie domyślnych ustawień trasy.W celu skonfigurowania tabeli routingu sieci LAN:zakładkę Route (Trasa).2. W polu Enable static routes (Włącz trasy statyczne) zaznaczpozycję Yes (Tak).3. W obszarze Static Route List (Lista tras statycznych)wprowadź informacje o sieci dotyczące innych punktówdostępowych lub węzłów. Kliknij przycisk Add (Dodaj)lub Delete (Usuń) w celu dodania urządzenia do listy lubusunięcia go z niej.4. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

Strona: 49

494. 3 WAN (SiećWAN)4. 1 Internet Connection (Połączenie internetowe)Na ekranie Internet Connection (Połączenie internetowe) możnaskonfigurować ustawienia różnego typu połączeń WAN.W celu skonfigurowania ustawień połączeniaWAN:(Ustawienia zaawansowane) > WAN (SiećWAN) > wybierzzakładkę Internet Connection (Połączenie internetowe).2. Skonfiguruj poniższe ustawienia. Po zakończeniu kliknijprzycisk Apply (Zastosuj).• Typ połączeniaWAN: Wybierz typ połączenia udostępnianyprzez usługodawcę internetowego. Dostępne opcje toAutomatic IP (Automatyczny adres IP), PPPoE, PPTP, L2TPlub fixed IP (Stały adres IP). W przypadku braku pewnościco do typu połączenia WAN lub braku możliwości uzyskaniaprzez router prawidłowego adresu IP należy skontaktować sięz usługodawcą internetowym.• Włącz siećWAN: Wybierz opcję Yes (Tak), aby router mógłuzyskać dostęp do Internetu. Wybierz opcję No (Nie), abywyłączyć dostęp do Internetu.

Strona: 50

50• WłączNAT:TranslatoradresówsieciowychNAT(NetworkAddressTranslation)tosystem, wktórymjedenpublicznyadresIP(adresIPsieciWAN)jestużywanydozapewnianiadostępudoInternetuklientomsieciowymoprywatnymadresieIPwsieciLAN.PrywatnyadresIPkażdegoklientasieciowegojestzapisywanywtabeliNATiużywanydorozsyłaniaprzychodzącychpakietówdanych.• WłączUPnP:ProtokółUPnP(UniversalPlugandPlay)umożliwiasterowaniekilkomaurządzeniami(takimijakroutery, telewizory,zestawystereo, konsoledogieritelefonykomórkowe)wsiecizobsługąadresówIPzesterowaniemcentralnymzapomocąbramylubbezniego. ProtokółUPnPłączykomputeryodowolnymwspółczynnikupostaci, zapewniającbezproblemowepołączeniesieciowedokonfiguracjizdalnejiprzesyłaniadanych. PodczaskorzystaniazprotokołuUPnPnoweurządzeniesieciowejestwykrywaneautomatycznie. PopołączeniuzsieciąurządzeniamożnaskonfigurowaćzdalniewceluzapewnieniaobsługiaplikacjiP2P, gierinteraktywnych, konferencjiwideoorazserwerówsieciWeblubproxy. Wprzeciwieństwiedoprzekierowaniaportów, którewymagaręcznejkonfiguracjiustawieńportów, protokółUPnPautomatyczniekonfigurujerouterwceluzapewnieniaprzyjmowaniapołączeńprzychodzącychibezpośrednichżądańdookreślonegokomputerawsiecilokalnej.• ŁączeniezserweremDNS:UmożliwiaautomatyczneuzyskiwanieadresuIPserweraDNSprzezrouterodusługodawcyinternetowego. DNStohostwInternecie, którytłumaczynazwyinternetowenanumeryczneadresyIP.• Uwierzytelnianie:Tapozycjamożebyćokreślanaprzezniektórychusługodawcówinternetowych. Jeślitokonieczne,sprawdźuusługodawcyinternetowegoiwprowadź.• Nazwahosta:Wtympolumożnawprowadzićnazwęhostadanegoroutera. Jesttozwyklespecjalnywymógusługodawcyinternetowego. Jeśliusługodawcainternetowyprzypisałnazwęhostadokomputera, wprowadźjąwtympolu.

Rejestrując urządzenie, możesz łatwo zarządzać gwarancją produktu, uzyskać pomoc techniczną i śledzić stan naprawy.

Zarejestruj produkt

Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Asus Rt Ac1200gu

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Asus Rt Ac1200gu

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Asus Rt Ac1200gu