Informacje o ustawieniach i funkcjach Canon Imagerunner 1600 Series

Canon Imagerunner 1600 Series to seria kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych zaprojektowanych, aby zapewnić szybkie i efektywne drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie. Urządzenie jest wyposażone w wiele ustawień i funkcji, które ułatwiają użytkownikom wykonywanie tych czynności. Użytkownicy mogą skorzystać z opcji drukowania dwustronnego, skanowania do pliku, kopiowania kilku kopii jednocześnie, skanowania do wiadomości e-mail, drukowania zdjęć i wiele innych. Urządzenie posiada również funkcje zabezpieczeń, takie jak zabezpieczenia hasłem i ochrona danych, aby zapobiec wykorzystaniu informacji przez niepowołane osoby. Canon Imagerunner 1600 Series jest idealnym rozwiązaniem do drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania w biurze.

Ostatnia aktualizacja: Informacje o ustawieniach i funkcjach Canon Imagerunner 1600 Series

W razie potrzeby włączaj różne tryby działania drukarki.

Ustawienia niestandardowe (Custom Settings)

 1. Uruchom aplikację Canon IJ Printer Assistant Tool.

 2. Upewnij się, że drukarka jest włączona, a następnie kliknij przycisk Ustawienia niestandardowe (Custom Settings).

  Zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia niestandardowe (Custom Settings).

  Uwaga

  • Jeśli drukarka jest wyłączona lub komunikacja między drukarką a komputerem jest wyłączona, komputer może nie być w stanie zebrać informacji o stanie drukarki. Spowoduje to wyświetlenie odpowiedniego komunikatu.
   W takim przypadku kliknij przycisk OK, aby wyświetlić ostatnie ustawienia określone dla komputera.
 3. W razie potrzeby wprowadź następujące ustawienia:

  Zapobieganie ścieraniu atramentu (Prevents paper abrasion)
  Podczas drukowania z dużą gęstością drukarka może zwiększyć odstęp między głowicą drukującą a papierem, aby zapobiegać ścieraniu papieru.
  Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć funkcję zapobiegania ścieraniu papieru.
  Wyrównaj głowice ręcznie (Align heads manually)Dla funkcji Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment) w aplikacji Canon IJ Printer Assistant Tool, zazwyczaj jest ustawione automatyczne wyrównywanie głowic drukujących, ale można zmienić to ustawienie na wyrównywanie ręczne.
  Jeśli po automatycznym wyrównaniu głowicy drukującej jakość wydruku jest niezadowalająca, należy przeprowadzić ręczne wyrównywanie głowicy.
  Aby wykonać ręczne wyrównywanie głowic, należy zaznaczyć to pole wyboru. Aby wykonać automatyczne wyrównywanie głowic, należy odznaczyć to pole wyboru. Obróć o 90 stopni w lewo, gdy orientacja jest [Pozioma] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])Na karcie Ustawienia strony (Page Setup) można w sekcji Orientacja (Orientation) wybrać kierunek obracania dla ustawienia Pozioma (Landscape).
  Zaznacz ten element, aby podczas drukowania obracać dane wydruku o 90 stopni w lewo. Usuń zaznaczenie tego elementu, aby podczas drukowania obracać dane wydruku o 90 stopni w prawo. Ważne

 4. Nie zmieniaj tego ustawienia, gdy zadanie drukowania jest wyświetlane na liście oczekiwania na drukowanie. W przeciwnym razie może dojść do pomijania niektórych znaków na wydruku lub do zniekształcania jego układu.
 5. Jeśli z listy Rozmiar strony (Page Size) na karcie Ustawienia strony (Page Setup) wybrano opcję Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4. 13"x9. 25"), Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3. 86"x7. 48"), Koperta zwykła 10 (Envelope Com 10) lub Koperta DL (Envelope DL), drukarka obróci papier do wydruku o 90 stopni w lewo, niezależnie od ustawienia Obróć o 90 stopni w lewo, gdy orientacja jest [Pozioma] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape]).
 6. Nie wykrywaj niezgodn. ustawień papieru podczas drukow. z komputera (Do not detect mismatched paper settings when printing from a computer)Jeśli w przypadku drukowania dokumentów za pomocą komputera ustawienia papieru w sterowniku drukarki różnią się od zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze, to ustawienie spowoduje anulowanie wyświetlania odpowiedniego komunikatu i umożliwi kontynuację drukowania.
  Zaznacz to pole wyboru, aby wyłączyć wykrywanie niezgodności ustawień papieru. Czas oczekiwania na wyschnięcie atramentu (Ink Drying Wait Time)Można ustawić czas oczekiwania drukarki przed rozpoczęciem drukowania następnej strony. Przesunięcie suwaka w prawo zwiększa czas oczekiwania, a przesunięcie w lewo — zmniejsza.
  Jeśli papier ulegnie zabrudzeniu spowodowanemu wysunięciem kolejnej strony przed wyschnięciem tuszu, należy zwiększyć czas schnięcia tuszu.
  Zmniejszenie czasu oczekiwania pozwala przyspieszyć drukowanie.
 7. Zastosuj ustawienia.

  Kliknij przycisk OK, a po pojawieniu się komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk OK.

  Od tej pory drukarka będzie działać zgodnie ze zmienionymi ustawieniami.

Wybierz potrzebne Ci materiały pomocy

 • Tu znajdziesz najnowsze sterowniki do swojego produktu

 • Oprogramowanie, które zapewni Ci jeszcze lepsze wrażenia z pracy z naszymi produktami

 • Przydatne przewodniki, dzięki którym wykorzystasz potencjał swojego produktu

 • Przejrzyj aplikacje współpracujące z Twoim produktem

 • Tu znajdziesz najnowsze oprogramowanie układowe swojego produktu

 • Potrzebujesz pomocy? Zajrzyj do sekcji najczęściej zadawanych pytań

 • Poznaj najnowsze wiadomości o swoim produkcie

 • Znajdź rozwiązania błędów, których kody wyświetla Twój produkt

 • Poznaj dane techniczne swojego produktu

Left Right

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

Numer seryjny

Tutaj dowiesz się, jak znaleźć numer seryjny produktu B2B.

Recyklingu

Więcej informacji o programie recyklingu kaset firmy Canon

Można wydrukować bieżące ustawienia sieciowe drukarki.

Ważne

 • Ten wydruk zawiera cenne informacje na temat komputera. Korzystając z niego, należy zachować ostrożność.

  Upewnij się, że drukarka jest włączona.

  Załaduj arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

  Naciśnij i przytrzymaj przycisk WZNÓW/ANULUJ (RESUME/CANCEL), a następnie zwolnij go, gdy kontrolka ZASILANIE (POWER) mignie 6 razy.

  Drukarka rozpocznie drukowanie informacji o ustawieniach sieciowych.

  Zostaną wydrukowane następujące informacje na temat ustawień sieciowych drukarki.

  Element

  Opis elementu

  Ustawienie

  Bezprzewodowa sieć LAN

  Włączone (Enable)/Wyłączone (Disable)

  Połączenie (Connection)

  Stan połączenia

  Aktywne/Nieaktywne

  Adres MAC (MAC Address)

  XX:XX:XX:XX:XX:XX

  SSID

  Identyfikator SSID bezprzewodowej sieci LAN/Identyfikator SSID ustawiony w trybie punktu dostępu

  Hasło

  Hasło ustawione w trybie punktu dostępu (od 8 do 10 znaków alfanumerycznych)

  Tryb komunikacji (Communication Mode)

  Infrastruktura/Tryb punktu dostępu

  Kanał *1

  Kanał

  XX (od 1 do 13)

  Szyfrowanie (Encryption)

  Metoda szyfrowania

  Brak (none)/WEP/TKIP/AES

  Długość klucza WEP (WEP Key Length)

  Nieaktywne/128/64

  Uwierzytelnianie (Authentication)

  Metoda uwierzytelniania

  Brak (none)/autom. (auto)/system otwarty (open)/udostępnione (shared)/WPA-PSK/WPA2-PSK

  Siła sygnału (Signal Strength)

  Od 0 do 100 [%]

  Wersja TCP/IP (TCP/IP Version)

  IPv4 i IPv6/IPv4

  Adres IP IPv4 (IPv4 IP Address)

  Wybrany adres IP (IPv4)

  XXX. XXX. XXX

  Brama domyślna IPv4 (IPv4 Default Gateway)

  Brama domyślna (IPv4)

  Maska podsieci

  Adres IP IPv6 (IPv6 IP Address) *2

  Wybrany adres IP (IPv6)

  XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
  XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

  Brama domyślna IPv6 (IPv6 Default Gateway) *2

  Brama domyślna (IPv6)

  Długość prefiksu podsieci *2

  Długość prefiksu podsieci

  XXX

  IPsec *3

  Ustawienie IPsec

  Aktywne

  Protokół zabezpieczeń *3

  Metoda protokołu zabezpieczeń

  ESP/ESP & AH/AH

  Kod PIN WPS (WPS PIN CODE)

  Kod WPS PIN

  XXXXXXXX

  Bezprzewodowa sieć LAN (DRX) (Wireless LAN DRX)

  Nieciągły odbiór (bezprzewodowa sieć LAN)

  Inne ustawienia (Other Settings)

  Inne ustawienia

  -

  Nazwa drukarki (Printer Name)

  Nazwa drukarki

  Nazwa drukarki (maks. 15 znaków alfanumerycznych)

  WSD

  Ustawienie WSD

  Limit czasu WSD (WSD Timeout)

  Limit czasu

  1/5/10/15/20 [min]

  Protokół LPR (LPR Protocol)

  Ustawienie protokołu LPR

  Bonjour

  Ustawienie usługi Bonjour

  Nazwa usługi Bonjour (Bonjour Service Name)

  Nazwa usługi Bonjour

  Nazwa usługi Bonjour (maks. 52 znaki alfanumeryczne)

  Komun. PictBridge (PictBridge Commun. )

  Komunikacja PictBridge

  Serwer DNS (DNS Server)

  Automatyczne pobieranie adresu serwera DNS

  Autom. (Auto)/Ręczne (Manual)

  Serwer podstawowy (Primary Server)

  Adres serwera podstawowego

  Serwer dodatkowy (Secondary Server)

  Adres serwera dodatkowego

  Serwer proxy (Proxy Server)

  Ustawienie serwera proxy

  Port proxy (Proxy Port)

  Wskazanie portu proxy

  Od 1 do 65535

  Adres proxy

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  (Ciąg „XX” symbolizuje znaki alfanumeryczne).

  *1 Drukowany jest numer jednego z kanałów od 1 do 11, zależny od kraju lub regionu zakupu.

  *2 Stan sieci jest drukowany tylko wówczas, gdy włączono protokół IPv6.

  *3 Stan sieci jest drukowany tylko wówczas, gdy włączono protokół IPv6 i ustawienie IPsec.

Informacje o ustawieniach i funkcjach Canon Imagerunner 1600 Series

Bezpośredni link do pobrania Informacje o ustawieniach i funkcjach Canon Imagerunner 1600 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Informacje o ustawieniach i funkcjach Canon Imagerunner 1600 Series