Cechy Instrukcja obsługi 3w 70i

Instrukcja obsługi 3w 70i jest przydatna dla użytkowników, aby móc w pełni wykorzystać możliwości urządzenia. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji i opcji dostępnych w 3w 70i, wraz z instrukcjami dotyczącymi instalacji, konfiguracji i konserwacji urządzenia. Instrukcja posiada również szczegółowy opis wszystkich dostępnych funkcji i opcji, które można włączyć w 3w 70i, wraz z przykładowymi zrzutami ekranu, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Cechy Instrukcja obsługi 3w 70i


Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla oprogramowania systemowego w wersji 4. 80 lub nowszej.

Informacje na temat najnowszych, zaktualizowanych funkcji można znaleźć w witrynie internetowej SIE dla danego regionu.

WAŻNE

 • Płyty w formacie PlayStation®2 i płyty Super Audio CD można odtwarzać tylko w niektórych modelach systemu PlayStation®3.
  > Zobacz szczegółowe informacje
 • Czasami możemy zmieniać lub zaprzestać świadczenia niektórych usług i funkcji systemu PS3™. Zmiany te mogą nie zostać odzwierciedlone w Podręczniku użytkownika. Informacje są dostępne na stronie internetowej wsparcia technicznego.

RbGM1KspYVI4X1

ILUSTRACJA: Instrukcja_intro

Clement127, licencja: CC BY-NC-ND 2. 0

W życiu codziennym bardzo często spotykamy się z tekstami użytkowymi. Jednym z nich jest instrukcja, która spokrewniona jest z takimi gatunkami, jak wskazówka, zalecenie, polecenie. Wszystkie te formy mają w bardzo prosty i jednoznaczny sposób opisać zasady postępowania i działania w konkretnych sytuacjach. Nie zawsze instrukcje są łatwe w odbiorze – są jednak bardzo przydatne, zwłaszcza wtedy, gdy chcemy coś sprawnie wykonać lub załatwić.

j0000007VBB1v50_0000000C

Instrukcja to gatunek, w którym najważniejszy jest odbiorca. To także tekst użytkowy. Trzeba w nim w prostych słowach komunikować, kto i jak ma postępować, jak należy coś właściwie używać. Bardzo ważna w instrukcji jest zwięzła, ale przemyślana kompozycja. Jak więc pisać instrukcję?

1) Po pierwsze, wyróżniamy dwie odmiany:

 • instrukcja obsługi, użytkowania, np. jakiegoś przedmiotu, urządzenia;

 • instrukcja działania, czynności, np. szybkiego, doraźnego postępowania w sprawach zagrażających naszemu bezpieczeństwu („instrukcja przeciwpożarowa”), a także dłuższego działania, złożonego nawet z wieloetapowych czynności („instrukcja wypełniania dokumentu”).

2) Po drugie, ważne jest, by treść instrukcji była ułożona chronologicznie (czyli każda opisana czynność powinna poprzedzać następną). Trzeba przede wszystkim przewidzieć, jak będzie odczytywał instrukcję odbiorca i co zrobi (to warunek, który musi być spełniony nawet przy redagowaniu takich gatunków spokrewnionych z instrukcją, jak „przepis kulinarny”).

Jakich form używać?

 • Czasowników w 2. osobie trybu rozkazującego („przygotuj”, „przejdź”, „zamień”, „użyj”).

 • Zwrotów komunikujących, że coś jest ‘dozwolone – zakazane’ („uważaj”, „pamiętaj”, „nie rób czegoś”) – są one ważne w opisie urządzeń, np. elektronicznych. Ostrzegają przed niebezpieczeństwem.

 • Zwrotów, które mówią o kolejnych etapach czynności (np. „najpierw”, „następnie”, „potem”, „teraz”, „zaraz po tym”) – warto je skojarzyć ze stylistyką przepisu kulinarnego.

Przed napisaniem instrukcji należy przemyśleć jej etapy – powinny być one graficznie wyróżnione. Coraz częściej pojawiają się instrukcje, w których słowom towarzyszą obrazki, np. instrukcje sprawnej ewakuacji w środkach transportu. Każdy, kto kiedykolwiek leciał samolotem, mógł (i musiał! ) przed startem wysłuchać takiej instrukcji.

Poniższa tabela przedstawia ogólny wzór instrukcji.

INSTRUKCJA

PRZED UŻYCIEM

OPIS

PRZYGOTOWANIE

OBSŁUGA

Krok 1
Krok 2
Krok 3

KONSERWACJA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

j0000007VBB1v50_0000001R
Ra5ku3Pus6OIp1

ILUSTRACJA: Biblioteka

www. com, fotografia barwna, domena publiczna

Instrukcje spotykane są również w zwykłych sytuacjach życia codziennego. Przykładem jest poniższa instrukcja, opisująca, jak zamawiać i wypożyczyć książki w bibliotece, której zbiory są skatalogowane w systemie komputerowym.

INSTRUKCJA ZAMAWIANIA I WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ

Nagłówek

I. KONTO CZYTELNIKA

Nagłówek do części I

I. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać wyłącznie czytelnicy, którzy mają konto elektroniczne i kartę czytelnika.
II. Aby uzyskać kartę czytelnika i aktywne konto, wypełnij formularz i przekaż go bibliotekarzowi.
III. Bibliotekarz sprawdzi Twoje dane, a następnie założy Ci konto czytelnika i wyda ważną kartę.

Szczegółowe zasady postępowania – wyliczenie

II. WYSZUKIWANIE I ZAMAWIANIE KSIĄŻEK W KATALOGU

Nagłówek do części II

I. Aby znaleźć odpowiednią książkę lub odpowiednie czasopismo, skorzystaj z katalogu bibliotecznego.
II. Musisz się do niego zalogować:
- Wpisz numer karty („login”) i hasło, które przekazuje Ci pracownik biblioteki.
- Kliknij ikonkę DALEJ.
III. Następnie wpisz do wyszukiwarki właściwe informacje o książce:
- Podaj słowa kluczowe („autor, tytuł, typ publikacji”).
- Naciśnij ikonkę OK.
IV. Gdy wyświetli się właściwy tytuł oraz numer biblioteczny (sygnatura), wybierz polecenie ZAMAWIAM.
V. Jeśli publikacja jest niedostępna, otrzymasz komunikat WYPOŻYCZONE.
VI. Jeśli publikacja jest dostępna, po półgodzinie możesz ją odebrać ze stolika z zamawianymi książkami.

Szczegółowe zasady do części II
Wyliczenia główne i podpunkty

III. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

Nagłówek do części III

I. Możesz wypożyczyć nie więcej niż 4 książki na 3 tygodnie. Możesz wypożyczyć książki tylko wtedy, gdy oddasz wcześniej wypożyczone. Czytelnicy wybierają książki i zgłaszają je bibliotekarzowi. Bibliotekarz wprowadza dane do komputera. Następnie można książkę wypożyczyć.

Szczegółowe zasady do części III

IV. DODATKOWE WSKAZÓWKI

I. Biblioteka nie wypożycza: czasopism, wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych. Można z nich korzystać jedynie w czytelni. Książki należy oddać w terminie. Z wypożyczalni mogą korzystać czytelnicy, którzy w terminie oddali wcześniej wypożyczone wydawnictwa.

Nagłówek do części IV – dodatkowe UWAGI, OSTRZEŻENIA, ZASADY itp.

j0000007VBB1v50_00000031

Ćwiczenie 1

Wybierzcie jedną osobę, która będzie robiła figurki przestrzenne z papieru (np. modele samolotu, statku lub czapki malarskiej). Obserwując jej czynności, wpiszcie je do tabeli z zeszycie lub na planszy. Na koniec w grupie zredagujcie instrukcję. Przedstawcie ją innej grupie. Jeśli instrukcja została dobrze przygotowana, reprezentanci drugiej grupy na pewno nie będą mieli trudności w zrobieniu tej samej figurki.

uzupełnij treść

Ćwiczenie 2

Skorzystaj z poniższego szablonu gatunkowego i przygotuj własną instrukcję. Może to być np. instrukcja zatytułowana: Jak opowiedzieć śmieszny dowcip?

uzupełnij treść

Co to będzie?

Opis zadania

Dla kogo?

Obraz odbiorcy

Co trzeba przygotować?

Wyliczenie potrzebnych rzeczy

Jak to zrobić?

Wyliczenie kolejnych czynności/etapów postępowania

Na co uważać?

Ostrzeżenia

Ćwiczenie 3

W instrukcjach ważny jest precyzyjny opis. Istotne jest również, aby język, którym jest napisana był czytelny i zrozumiały. Spróbuj więc przeredagować poniższe instrukcje według podanego wzoru. Zamień formy na prostsze – typowe dla instrukcji.

Wzór: Przed przejściem przez ulicę należy zwrócić uwagę, czy z prawej lub z lewej strony nie nadjeżdża samochód. → Zanim przejdziesz przez ulicę…

1) Można przejść przez ulicę wyłącznie wtedy, gdy zapali się zielone światło. Przechodzenie na czerwonym świetle jest niedozwolone.

2) W razie zauważenia niebezpiecznej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić straż miejską.

3) Każdy, kto dostrzeże wypadek, powinien jak najszybciej powiadomić o tym policję. Należy wybrać numer 112 i przekazać informację o wypadku.

4) Wypożyczanie książek w naszej bibliotece nie nastręcza trudności.

5) Przed wypożyczeniem kolejnych książek należy oddać poprzednie.

6) W razie nieoddania książek w terminie nie będzie można wypożyczyć kolejnych.

uzupełnij treść
RAmoqXsSlBKjJ1
zadanie interaktywne

Źródło: Contentplus. pl sp. z o. o., licencja: CC BY 3.

Sprawdź jak napisać instrukcję, do jakich wskazówek się stosować, zapoznaj się z przykładem instrukcji.

Słowo pochodzi od łac. instructio, znaczącego tyle co “uporządkować”. Instrukcja to opis kolejnych etapów postępowania w drodze do osiągnięcia jakiegoś celu. Jest to pouczenie, wskazówka, zbiór przepisów regulujących zachowanie.

Instrukcje są sporządzane po to, aby umożliwić lub ułatwić uruchomienie i obsługę jakiegoś sprzętu albo wykonanie jakiejś czynności. Występują m. in. instrukcje obsługi, alarmowe, przeciwpożarowe. Instrukcja ma za zadanie poinformować o sposobach użytkowania określonego sprzętu, lecz również zawiera ostrzeżenia i przeciwwskazania.

W instrukcjach stosowanych np. przez instytucje publiczne, często podaje się podstawę prawną, wskazuje autora instrukcji (lub osobę odpowiedzialną) i jego stanowisko.

Wskazówki

 • Staraj się pisać najkrócej jak to możliwe, pisz zwięźle;
 • Wyjaśnij i opisz kolejne czynności w porządku chronologicznym. Stosuj słowa: “potem”, “następnie”, “w następnej kolejności” itp. ;
 • Posługuj się precyzyjnym, prostym i zrozumiałym dla wszystkich językiem. Szczególnie należy wziąć pod uwagę wiek odbiorców;
 • Podawaj dokładne, konkretne wskazówki co należy zrobić, jak;
 • Zapisz tekst w punktach lub w jakikolwiek inny sposób ułatwiający orientację;
 • Wskazówki nie powinny pozostawiać żadnych wątpliwości. Zastanów się czy osoba czytająca instrukcję zrozumie co ma zrobić;
 • Pisz w formie bezosobowej np. “należy”, “trzeba” albo w 2 os. liczby pojedynczej, np. “weź”, “zrób”, “przykręć”. Bądź w tym konsekwentny (konsekwentna);
 • Stosuj punkty, podpunkty, odstępy itp. Instrukcja powinna być czytelna i przejrzysta;
 • Jeśli sposób instalacji jest skomplikowany, możesz zastosować rysunki.

Układ

 1. Tytuł (np. “Instrukcja obsługi…”, “Instrukcja postępowania na wypadek…”);
 2. Ogólny opis urządzenia (opcjonalnie);
 3. Wypunktowanie kolejnych czynności (można pogrupować je w określone części, np. “Budowa”, “Obsługa”, “Czyszczenie i konserwacja”, “Warunki bezpieczeństwa”, “Serwis i naprawa”);
 4. Ostrzeżenie (np. “Uwaga: …”);
 5. Ewentualnie podpis osoby odpowiadającej za instrukcję.

Przykład 1: Instrukcja

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru – przykład

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU

I. Alarmowanie wewnętrzne


Każdy, kto zauważy pożar lub inne zjawisko, którego konsekwencją może być pożar, jest zobowiązany zachować spokój, nie dopuścić do paniki oraz natychmiast zawiadomić:

 • osoby znajdujące się w strefie zagrożonej i jej sąsiedztwie,
 • właściciela obiektu,
 • Państwową Straż Pożarną (tel. 998).
 • II. Alarmowanie straży pożarnej

  Telefony:
  998 – Straż Pożarna,
  999 – Pogotowie Ratunkowe,
  997 – Policja,
  112 – CPR (Centrum Powiadamiania Ratunkowego).

  1. Po uzyskaniu telefonicznego połączenia należy podać:

 • adres, miejsce pożaru, ulicę, nr domu, piętro,
 • co się pali,
 • czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego,
 • dane personalne oraz numer telefonu z którego się dzwoni.

  UWAGA: Odłożyć słuchawkę dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, że straż pożarna przyjęła zgłoszenie!

  2. Należy udzielić pomocy osobom poszkodowanym lub zagrożonym.
  3. W miarę możliwości zabezpieczyć mienie ewakuowane przed osobami postronnymi.
  4. Nie narażać zdrowia lub życia dla jego ratowania.

  III. Akcja ratowniczo-gaśnicza

  UWAGA: Nie ryzykuj życia dla ratowania mienia!

  1. Równocześnie z alarmowaniem o niebezpieczeństwie należy przystąpić do gaszenia pożaru za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu budynku w miejscach oznakowanych gaśnic i hydrantów.
  2. Z pomieszczeń objętych pożarem należy wyłączyć dopływ energii elektrycznej głównym wyłącznikiem prądu.

   UWAGA:
  • Wodą nie wolno gasić pożarów urządzeń elektrycznych będących pod napięciem oraz cieczy łatwopalnych!
  • Należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa przy użyciu gaśnic!

   IV. Ewakuacja

   Z chwilą powstania pożaru, po zaalarmowaniu i podjęciu działań ratowniczo-gaśniczych należy niezwłocznie skierować się do najbliższej drogi ewakuacyjnej prowadzącej na zewnątrz budynku, oznakowanej podświetlonymi tablicami lub znakami ewakuacyjnymi określonymi poniżej:

   – kierunek wyjścia

   – drzwi ewakuacyjne

   – wyjście z budynku

  • Podczas ewakuacji nie wywołuj paniki, opanuj strach i lęk, nie używaj windy do ewakuacji, a po wyjściu na zewnątrz budynku stań w bezpiecznym miejscu.
  • W przypadku konieczności należy ściśle wykonywać polecenia służb ratowniczo-gaśniczych biorących udział w akcji.

   Zatwierdził
   …………………
   (data, podpis)

   Podstawa prawna
   Art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 Nr 147, poz. 1229 z późn. zm. ).

 • Na podstawie: www. powiat. szczecinek. pl i www. straz. krakow. pl

  Przykład 2: Instrukcja

  Instrukcja obsługi tostera – przykład

  Instrukcja obsługi tostera ANN – AT 200

  Przed pierwszym uruchomieniem

  Ustaw urządzenie w przewiewnym miejscu, aby uniknąć powstawania nieprzyjemnego zapachu. Włącz toster kilkakrotnie na maksymalny stopień opiekania, ale bez wkładania pieczywa. Pozostaw urządzenie do ostygnięcia w temperaturze pokojowej pomiędzy kolejnymi fazami opiekania.

  Włączanie

 • Wtyczkę przewodu zasilającego włóż do gniazdka.
 • Włóż pieczywo przeznaczone do opiekania do kieszeni tostera.
 • Wybierz odpowiedni stopień opiekania spośród dostępnych (od 1 – lekko opieczone do 6 – mocno wypieczone) i wciśnij dźwignię na prawym boku tostera. Zapali się czerwone światełko.
 • Po osiągnięciu wybranego stopnia opiekania, toster wyłączy się automatycznie. Pieczywo wysunie się do góry.
 • Wyjmij chleb z kieszeni tostera.
 • Jeśli chcesz przerwać proces opiekania, wciśnij przycisk “stop” lub podnieś dźwignię na prawym boku tostera.
 • Jeśli nie korzystasz z tostera, wyjmij wtyczkę z kontaktu.
 • Nie ustawiaj tostera w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotów łatwopalnych.

  Czyszczenie i konserwacja

 • Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie (wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka) i pozostaw do ostygnięcia.
 • Wysuń i opróżnij z resztek pieczywa dolną szufladę tostera.
 • Obudowę wyczyść łagodną, suchą lub wilgotną szmatką.
 • Nie oblewaj tostera żadnymi cieczami.

  Serwis i części

  Naprawy sprzętu należy dokonywać tylko w autoryzowanych punktach serwisowych wskazanych przez producenta.

  Wiele instrukcji rzeczywistego sprzętu znajdziesz na instrukcja. pl.

  Komentarze

 • Cechy Instrukcja obsługi 3w 70i

  Bezpośredni link do pobrania Cechy Instrukcja obsługi 3w 70i

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Cechy Instrukcja obsługi 3w 70i